Zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. Te zmiany wejdą w życie 25 maja 2018 roku.×
O NAS

Zasady prywatności

Nasze Zasady prywatności zostały zaktualizowane 25 kwietnia 2018 roku i zaczną działać od 25 maja 2018 roku. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zmianami i nie chcesz już korzystać a naszych usług, możesz usunąć swoje konto wysyłając do nas email na adres: privacy@xiaomi.com. Nasza Polityka prywatności została całkowicie uaktualniona, dlatego od dziś niniejsza Polityka informuje, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe we wszystkich produktach i usługach Xiaomi, za wyjątkiem określonych produktów lub usług Xiaomi, dla których wskazano odrębne zasady.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi praktykami dotyczącymi prywatności i kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań.

Nasze zobowiązania

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki spółka Xiaomi Inc. oraz jej podmioty stowarzyszone należące do grupy Xiaomi („Xiaomi”, „my” we wszystkich odmianach gramatycznych) gromadzą, wykorzystują, ujawniają, przetwarzają i chronią wszelkie informacje podane przez użytkowników podczas korzystania z produktów i usług na stronach www.mi.com, en.miui.com, account.xiaomi.com i z MIUI oraz zestawu aplikacji dla urządzeń mobilnych. Aby zobaczyć listę tych aplikacji, należy kliknąć tutaj. Jeśli poprosimy o podanie pewnych informacji, za pomocą których użytkownik może zostać zidentyfikowany podczas korzystania z produktów i usług Xiaomi, można mieć pewność, że będą one używane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i warunkami udostępnionymi użytkownikom.

Niniejszą Politykę prywatności stworzono z myślą o użytkownikach, dlatego tak ważne jest, by w pełni rozumieli oni nasze procedury gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, a także aby mieli całkowitą pewność, że sprawują pełną kontrolę nad danymi osobowymi przekazanymi Xiaomi.

W niniejszej Polityce prywatności przez „dane osobowe” rozumie się wszelkie informacje mogące służyć do zidentyfikowania konkretnej osoby, czy to na podstawie samych tych informacji, czy też połączonych z innymi danymi o użytkowniku, jakimi dysponuje Xiaomi. Takie dane osobowe mogą zawierać między innymi informacje, które nam dostarczasz lub przesyłasz, informacje o użytkowniku przypisywane przez nas, Twoje informacje finansowe, informacje społecznościowe, informacje dotyczące urządzenia lub karty sim, informacje lokalizacyjne, informacje dotyczące logowania.

Korzystając z produktów i usług Xiaomi, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował wszystkie postanowienia niniejszej Polityki prywatności, w tym wszelkie ewentualnie wprowadzane zmiany. Aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami, w tym z lokalnym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych (np. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w Unii Europejskiej), będziemy szukać uprzedniej wyraźnej zgody na dane przetwarzanie (np. automatyczny indywidualny proces podejmowania decyzji) specjalnych kategorii danych osobowych. np. automatyczny indywidualny proces podejmowania decyzji) specjalnych kategorii danych osobowych. Ponadto jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności, poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, poprzez postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również dokładamy wszelkich starań, aby nasi pracownicy również wywiązywali się z tych zobowiązań.

Pragniemy tego, co najlepsze dla wszystkich naszych użytkowników. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przedstawionych w niniejszej Polityce prywatności zasad przetwarzania danych należy kontaktować się z privacy@xiaomi.com, aby rozwiać nasuwające się wątpliwości. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.


W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących naszej Polityki lub praktyk w zakresie prywatności należy kontaktować się z nami pod adresem privacy@xiaomi.com. W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii ochrony danych osobowych lub ich wykorzystania, które nie zostały przez nas zadowalająco rozwiązane, należy skontaktować się z amerykańskim niezależnym podmiotem świadczącym usługi w zakresie rozstrzygania sporów (bezpłatnie), korzystając z adresu https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Jakie informacje są gromadzone i jak je wykorzystujemy

Rodzaje gromadzonych informacji

W celu świadczenia usług zwracamy się do użytkowników z prośbą o podanie niezbędnych do tego danych osobowych. Jeśli użytkownik nie poda swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić mu naszych produktów i usług.

Będziemy gromadzić wyłącznie te informacje, które są niezbędne do określonych, wyraźnych i zgodnych z prawem celów i nie będą one dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami. Możemy gromadzić następujące rodzaje informacji (które mogą, choć nie muszą być danymi osobowymi):

Możemy także gromadzić inne rodzaje informacji, które nie są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z konkretnymi osobami i które są zagregowane, anonimowe lub pozbawione elementów umożliwiających zidentyfikowanie. Na przykład podczas korzystania z niektórych usług mogą być gromadzone dane o modelu urządzenia i numerze wersji systemu na urządzeniu mobilnym Xiaomi należącym do użytkownika. Informacje te są gromadzone w celu doskonalenia świadczonych usług.

W jaki sposób dane osobowe mogą być wykorzystywane

Dane osobowe są gromadzone w celu udostępniania użytkownikowi usług i produktów, a także przestrzegania przez nas odnośnych wymogów prawnych. Niniejszym użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i ujawnianie ich podmiotom stowarzyszonym (związanym z rynkiem telekomunikacyjnym, mediów społecznościowych, technologii i chmury), zewnętrznym usługodawcom (zdefiniowanym poniżej) do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do następujących celów:

Oto dodatkowe informacje o wykorzystywaniu danych użytkownika (które mogą zawierać dane osobowe):

Marketing bezpośredni

Pliki cookie i inne technologie

Komu udostępniamy dane użytkownika

Nie sprzedajemy żadnych danych osobowych osobom trzecim.

W niektórych przypadkach możemy ujawnić dane osobowe użytkownika osobom trzecim (zgodnie z opisem poniżej), aby oferować żądane produkty lub usługi.

Ujawnienie może nastąpić na prośbę zewnętrznych usługodawców lub podmiotów stowarzyszonych wymienionych w rozdziale poniżej. W każdym przypadku opisanym w niniejszym rozdziale można mieć pewność, że Xiaomi udostępnia dane osobowe wyłącznie za zgodą użytkownika. Twoja zgoda udzielona Xiaomi zaangażuje podwykonawców do przetwarzania danych osobowych użytkownika. Użytkownik powinien być świadomy, że gdy Xiaomi w jakimkolwiek przypadku opisanym w niniejszym rozdziale udostępnia jego dane osobowe zewnętrznym usługodawcom, to na mocy zawartych z Xiaomi umów zobowiązuje osoby trzecie są zobowiązane do przestrzegania praktyk i obowiązków wynikających ze stosownych lokalnych przepisów o ochronie danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy są umownie zobowiązani przez Xiaomi do postępowania zgodnie ze standardami poufności obowiązującymi w kraju użytkownika.

Udostępniania informacji naszej grupie oraz zewnętrznym dostawcom usług

W celu sprawnego realizowania działań biznesowych związanych z dostarczaniem użytkownikowi pełnowartościowych produktów i usług możemy niekiedy ujawniać dane osobowe użytkownika podmiotom stowarzyszonym Xiaomi (związanym z rynkiem telekomunikacyjnym, mediów społecznościowych, technologii i chmury) lub zewnętrznym usługodawcom, takim jak domy wysyłkowe, dostawcy towarów lub usług, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, centra danych, magazyny danych, firmy obsługujące klientów, firmy świadczące usługi reklamowe i marketingowe. Tego rodzaju zewnętrzni usługodawcy mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika w imieniu Xiaomi lub w jednym z celów wymienionych powyżej. Podczas korzystania z niektórych aplikacji mobilnych na naszym urządzeniu możemy udostępniać adres IP osobom trzecim, aby świadczyć żądane przez użytkownika usługi. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z udostępniania nam tych informacji, może się z nami skontaktować pod adresem privacy@xiaomi.com.

Udostępnianie informacji firmom należącym do naszego ekosystemu

Xiaomi współpracuje z grupą sprawdzonych firm, które wspólnie tworzą ekosystem Mi. Firmy wchodzące w skład ekosystemu Mi to niezależne podmioty, które spółka Xiaomi wspiera (także finansowo). To prawdziwi eksperci w swoich dziedzinach. Xiaomi może ujawniać dane osobowe użytkownika firmom wchodzącym w skład ekosystemu Mi, aby oferować i doskonalić atrakcyjne produkty i usługi (obejmujące sprzęt i oprogramowanie) należące do firm ekosystemu Mi. Xiaomi może ujawniać dane osobowe użytkownika firmom wchodzącym w skład ekosystemu Mi, aby oferować i doskonalić atrakcyjne produkty i usługi (obejmujące sprzęt i oprogramowanie) należące do firm ekosystemu Mi. Niektóre z tych produktów i usług nadal będą oferowane pod marką Xiaomi, zaś inne pod własnymi markami. Firmy ekosystemu Mi mogą także udostępniać Xiaomi dane związane z produktami i usługami pod marką Xiaomi oraz innymi markami, których właścicielem jest Xiaomi, aby oferować sprzęt i usługi programistyczne oraz doskonalić funkcje i lepiej zadowalać użytkowników. Xiaomi podejmie odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych w czasie procesu dzielenia się informacjami, w tym, ale nie wyłącznie, szyfrowanie Twoich danych osobowych. W przypadku fuzji, nabycia lub sprzedaży całości lub części aktywów Xiaomi użytkownik zostanie o tym poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez dobrze widoczną informację opublikowaną w naszej witrynie. Powiadomienie będzie informować o wszelkich zmianach w strukturze właścicielskiej i o sposobach korzystania z danych osobowych użytkowników oraz o możliwościach dysponowania przez nich swoimi danymi osobowymi.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Xiaomi może ujawnić dane osobowe użytkownika bez dodatkowej zgody, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo.

Informacje niewymagające wyrażenia zgody

Ochrona danych

Środki bezpieczeństwa stosowane przez Xiaomi

Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. W celu zapobiegania dostępowi do informacji bez upoważnienia, ich ujawnianiu lub podobnym zagrożeniom wdrożyliśmy stosowne procedury fizyczne, elektroniczne i zarządzania, aby chronić i zabezpieczać informacje gromadzone na urządzeniu mobilnym i witrynach Xiaomi. Dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika.

Przykładowo użytkownik może wybrać dwuetapowy proces weryfikacji zwiększający poziom bezpieczeństwa podczas uzyskiwania dostępu do konta Mi Account. Gdy użytkownik przesyła dane z urządzenia Xiaomi do naszego serwera (lub odwrotnie), sprawdzamy, czy są one zaszyfrowane za pomocą technologii SSL (Secure Sockets Layer) oraz innych algorytmów.

Wszystkie dane osobowe użytkownika są przechowywane na bezpiecznych serwerach chronionych w nadzorowanych obiektach. Klasyfikujemy informacje według ich znaczenia i wrażliwości, gwarantując, że dane osobowe użytkownika są w pełni zabezpieczone. Upewniamy się, że nasi pracownicy i zewnętrzni usługodawcy uzyskujący dostęp do informacji w celu oferowania użytkownikom produktów i usług są na mocy umowy zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy. Ponadto dysponujemy specjalną kontrolą dostępu obejmującą pamięć masową w chmurze. Podsumowując, regularnie kontrolujemy nasz zbiór informacji, pamięć masową i procedury przetwarzania danych, w tym środki bezpieczeństwa fizycznego do ochrony przed nieupoważnionym dostępem i wykorzystaniem.

Podejmiemy wszelkie niezbędne działania, aby chronić dane osobowe użytkownika. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z sieci internetowej nie jest w pełni bezpieczne, dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa ani nienaruszalności danych osobowych przesyłanych do lub przez użytkownika w Internecie.

Zdecydujemy się na naruszenie danych osobowych, powiadamiając o naruszeniu odpowiedni organ nadzoru lub w niektórych przypadkach powiadamiając naruszenie danych osobowych wobec osób, których dane dotyczą, przestrzegając obowiązujących przepisów, w tym lokalnych przepisów dotyczących ochrony danych.

Co może zrobić użytkownik

Zasady przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane dopóty, dopóki będą niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, lub tak długo, jak wymagają tego lub pozwalają na to stosowne przepisy. Gdy tylko okaże się, że cel, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, nie jest dłużej realizowany poprzez przechowywanie tychże danych osobowych, przestaniemy je przechowywać lub uniemożliwimy ich powiązanie z konkretnymi osobami fizycznymi. Jeżeli dalsze przetwarzanie ma na celu archiwizację w interesie publicznym, w celach naukowych lub historycznych lub statystycznych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, dane mogą być dalej przechowywane przez Xiaomi, nawet jeśli dalsze przetwarzanie jest niezgodne z pierwotnymi celami.

Dostęp do innych funkcji urządzenia

Nasze aplikacje mogą wymagać dostępu do niektórych funkcji urządzenia, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail do kontaktów, przechowywanie wiadomości SMS, status sieci Wi-Fi oraz do innych funkcji. Informacje te są wykorzystywane, aby umożliwić aplikacjom działanie na urządzeniu oraz interakcje użytkownika z aplikacjami. Użytkownik może w każdej chwili odwołać przyznane sobie uprawnienia, wyłączając je w ustawieniach urządzenia lub kontaktując się z nami pod adresem privacy@xiaomi.com.

Użytkownik ma pełną kontrolę nad swoimi danymi

Zarządzanie ustawieniami

Xiaomi zdaje sobie sprawę, że każdy użytkownik inaczej podchodzi do kwestii prywatności. Dlatego też prezentujemy szereg sposobów, w jakie Xiaomi pozwala użytkownikowi ograniczać gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie czy przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zarządzać ustawieniami prywatności:

Więcej szczegółowych informacji związanych ze statusem bezpieczeństwa urządzenia można uzyskać w Centrum bezpieczeństwa MIUI.

Użytkownik, który wyraził zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do wyżej wymienionych celów, może w dowolnej chwili zmienić swoją decyzję. Wystarczy, że napisze do nas lub wyśle wiadomość e-mail pod adres privacy@xiaomi.com.

Dostęp, aktualizacja, poprawa, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych użytkownika

Wycofanie zgody

Przenoszenie danych osobowych poza obszar prawny użytkownika

W zakresie, w jakim może zaistnieć konieczność przeniesienia przez nas danych osobowych użytkownika poza jego obszar prawny, czy to do podmiotów stowarzyszonych (związanych z rynkiem telekomunikacyjnym, mediów społecznościowych, technologii i chmury), czy też do zewnętrznych usługodawców, będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Zwłaszcza dołożymy wszelkich starań, by stosując odpowiednie zabezpieczenia, przenoszenie danych każdorazowo odbywało się zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo do bycia informowanym o odpowiednich zabezpieczeniach podjętych przez Xiaomi w związku z transferem swoich danych osobowych.

Xiaomi jest firmą działającą globalnie z siedzibą główną w Chinach. W związku z tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, możemy przenieść dane osobowe użytkownika do dowolnej spółki zależnej grupy Xiaomi na całym świecie, jeśli informacje będą przetwarzane w celach określonych w tej Polityce prywatności. Możemy także przenieść dane osobowe użytkownika do innych podmiotów, które mogą znajdować się w kraju lub obszarze położonym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Jeśli Xiaomi udostępni dane osobowe pochodzące z EOG stronom trzecim, które mogą być lub nie być podmiotami Xiaomi poza EOG, zrobimy to na podstawie standardowych klauzul umownych UE lub innych gwarancji przewidzianych w GDPR.

Xiaomi może wykorzystywać zagraniczne placówki obsługiwane i kontrolowane przez siebie do przetwarzania lub tworzenia kopii zapasowych danych osobowych użytkownika. Obecnie centra danych firmy Xiaomi znajdują się w Pekinie, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Rosji i w Singapurze. Na zagranicznych obszarach prawnych mogą lecz nie muszą obowiązywać odnośne przepisy o ochronie danych osobowych zasadniczo podobne do obowiązujących na obszarze jurysdykcji krajowej. Użytkownik zdaje sobie sprawę z różnicy ryzyka wynikającej z obowiązujących przepisów prawnych oraz wyraża zgodę na przenoszenie i przechowywanie danych osobowych użytkownika na zagranicznych obszarach. Nie wpływa to jednak na żadne zobowiązania dotyczące ochrony danych osobowych użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności.

Różne

Małoletni

Prawo pierwszeństwa

Jeśli użytkownik zawarł określone Umowy użytkownika, to w przypadku rozbieżności między takimi Umowami użytkownika a niniejszą Polityką prywatności rozstrzygające są postanowienia Umów użytkownika.

Aktualizacje Polityki prywatności

Dokonujemy regularnych przeglądów Polityki prywatności i możemy zaktualizować niniejszą politykę prywatności w celu odzwierciedlenia zmian, które zaszły w naszych praktykach postępowania z informacjami. Jeśli do niniejszej Polityki prywatności wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy o tym użytkownika za pomocą wiadomości e-mail (wysłanej na adres wskazany w koncie) lub ogłosimy informację o zmianach na wszystkich witrynach Xiaomi lub przez nasze urządzenia mobilne, aby użytkownik wiedział, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Tego rodzaju zmiany w naszej Polityce prywatności będą obowiązywać od dnia podanego w powiadomieniu lub na stronie. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących procedur ochrony prywatności. Używanie produktów i usług w witrynach, na telefonach komórkowych i na innych urządzeniach oznacza wyrażenie zgody na zaktualizowaną Politykę prywatności. Zanim zaczniemy gromadzić kolejne dane osobowe użytkownika, bądź też wykorzystamy te dane lub ujawnimy je do innych celów, uzyskamy od niego nową zgodę.

Czy użytkownik musi wyrażać zgodę na warunki stron trzecich?

Nasza Polityka prywatności nie obejmuje produktów i usług oferowanych przez osoby trzecie. Produkty i usługi Xiaomi mogą zawierać produkty i usługi osób trzecich oraz łącza do witryn stron trzecich. Informacje o użytkowniku również mogą być gromadzone podczas korzystania z takich produktów lub usług. Dlatego też zdecydowanie zalecamy przeczytanie polityki prywatności osoby trzeciej po zapoznaniu się z naszą. Nie odpowiadamy i nie możemy nadzorować, w jaki sposób osoby trzecie wykorzystują gromadzone dane osobowe użytkownika. Nasza Polityka prywatności nie dotyczy witryn, do których prowadzą łącza w naszych usługach.

Podczas korzystania z określonych produktów obowiązujące następujące warunki i polityki prywatności osób trzecich:

Portale (funkcje) społecznościowe i widżety

W naszych witrynach stosowane są funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to” serwisu Facebook oraz widgety takie jak Udostępnij oraz interaktywne miniprogramy działające w naszej witrynie. Podczas korzystania z powyższych funkcji rejestrowane mogą być adresy IP komputerów oraz strony odwiedzane przez użytkownika w naszej witrynie. Poprawne działanie tych funkcji może również wymagać użycia plików cookie. Funkcje społecznościowe i widżety znajdują się na serwerach osób trzecich (firm zewnętrznych) lub na naszych stronach internetowych. Korzystanie przez użytkownika z tych funkcji podlega polityce prywatności spółki, która je oferuje.

Pojedyncze logowanie

W zależności od obszaru prawnego użytkownik może mieć możliwość logowania się na naszej stronie za pośrednictwem usługi Facebook Connect lub usługi innego dostawcy typu Open ID. Usługi te weryfikują tożsamość użytkownika, oferują możliwość udostępnienia nam określonych danych osobowych (np. imienia, nazwiska i adresu e-mail) w celu wstępnego wypełnienia formularza rejestracyjnego. Usługi, takie jak Facebook Connect, umożliwiają publikowanie informacji dotyczących działań użytkownika w naszym serwisie internetowym na swojej stronie profilowej. Informacje te mogą być następnie udostępniane innym osobom w sieci użytkownika.

O naszym systematycznym podejściu do zarządzania danymi osobowymi użytkownika

Jeśli użytkownik jest obywatelem Unii Europejskiej i podlega GDPR, Xiaomi zapewni systematyczne podejście do zarządzania danymi osobowymi, głęboko angażując swoich pracowników, proces zarządzania i systemy informacyjne, stosując metodologię zarządzania ryzykiem. Zgodnie z GDPR, na przykład (1) firma Xiaomi ustanowiła inspektora ochrony danych (DPO), który jest odpowiedzialny za ochronę danych, można się z nim skontaktować pod adresem: dpo@xiaomi.com; (2) procedura taka, jak ocena wpływu na ochronę danych (DPIA).

Nasze dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności bądź też pytań związanych z gromadzeniem, wykorzystywaniem lub ujawnianiem danych osobowych przez Xiaomi należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod poniższym adresem z dopiskiem „Polityka prywatności”:

Xiaomi Singapore Pte. Ltd.
20 Cross Street, China Court #02-12
Singapore 048422
Adres e-mail: privacy@xiaomi.com

Dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z naszą Polityką prywatności!

Co się zmieniło dla użytkownika

Wprowadziliśmy kilka głównych zmian w "Polityce prywatności", można się z nimi zapoznać poniżej:

Ta strona używa ciasteczek (cookies), do przechowywania informacji na Twoim urządzeniu. Niektóre informacje są niezbędne do prawidłowego działania strony, inne pomagają nam ulepszyć doświadczenia użytkownika. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj naszą Politykę prywatności.

Zgadzam się