O NAS

Zasady prywatności

Polityka prywatności

Nasza Polityka prywatności została zaktualizowana 9 grudnia 2019 roku. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi procedur ochrony prywatności i kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań.

O nas

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V. i jej firmy partnerskie w ramach Grupy Xiaomi (dalej nazywane "Xiaomi", "my", "nasze" lub "nas") bardzo poważnie traktują sprawy związane z Twoją prywatnością. Niniejszą Politykę Prywatności stworzono z myślą o Tobie, dlatego tak ważne jest, abyś w pełni zrozumiał nasze procedury gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, a także miał całkowitą pewność, że sprawujesz pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi przekazanymi Xiaomi.

O Polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Xiaomi gromadzi, wykorzystuje, ujawnia, przetwarza i chroni wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz lub które gromadzimy od Ciebie. Jeśli poprosimy Cię o podanie pewnych informacji, za pomocą których możesz zostać zidentyfikowany podczas korzystania z usług na naszej platformie, będą one wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i/lub naszymi warunkami użytkowania. Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, „dane osobowe” oznaczają informacje, które mogą być wykorzystane do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji osoby, na podstawie konkretnych informacji lub na podstawie tych informacji w połączeniu z innymi informacjami, do których Xiaomi ma dostęp, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez obowiązujące przepisy prawne w Twoim regionie. Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Jak możemy Ci pomóc

Pragniemy tego, co najlepsze dla wszystkich naszych użytkowników. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z naszą praktyką przetwarzania danych, opisaną w niniejszej Polityce prywatności, prosimy o kontakt privacy@xiaomi.com w celu rozwiązania konkretnych problemów. Chętnie poznamy Twoją opinię. W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii ochrony danych osobowych lub ich wykorzystania, które nie zostały przez nas zadowalająco rozwiązane, należy skontaktować się z amerykańskim niezależnym podmiotem świadczącym usługi w zakresie rozstrzygania sporów (bezpłatnie), korzystając z adresu https://feedback-form.truste.com/watchdog/request .

TRUSTe

1 Jakie informacje są przez nas gromadzone i jak je wykorzystujemy?

1.1 Jakie informacje są przez nas gromadzone

Abyś mógł korzystać z naszych usług, poprosimy Cię o udostępnienie danych osobowych, które będą niezbędne do ich świadczenia. Zbieramy tylko te informacje, które są niezbędne do określonych, konkretnych, jednoznacznych i legalnych celów i nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami. Posiadasz prawo, aby zdecydować o tym, czy chcesz podać informacje, których wymagamy; niemniej jednak w większości przypadków, jeśli nie podasz swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie dostarczyć naszych produktów, usług lub odpowiedzieć na Twoje pytania. W zależności od wybranej usługi możemy zbierać następujące rodzaje informacji: 1.1.1 Informacje, które nam przekazujesz: Możemy zbierać wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, co jest niezbędne dla wybranej przez Ciebie usługi. Na przykład możesz podać informacje o koncie Xiaomi podczas logowania; możesz podać nam swój adres e-mail, jeśli chcesz otrzymywać od nas wiadomości lub aktualizacje. 1.1.2 Informacje, które zbieramy podczas korzystania z usług Możemy gromadzić informacje z dziennika związane z Twoją aktywnością, takie jak pliki cookie, adres IP. 1.1.3 Informacje nieosobowe Możemy również zbierać inne rodzaje informacji, które nie są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z osobą, i które nie mogą być zdefiniowane jako dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym. Takie informacje mogą obejmować dane statystyczne generowane podczas korzystania z określonej usługi (np. kliknięcia użytkownika, zachowania przeglądarki, zdarzenia dostępu do strony). Informacje te są gromadzone w celu doskonalenia świadczonych usług. Rodzaj i ilość zebranych informacji zależy od sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług. Tego rodzaju zagregowane dane nie są danymi osobowymi, ponieważ nie można ich użyć do zidentyfikowania użytkownika. Jeśli jednak połączymy dane nieosobowe z danymi osobowymi, takie informacje będą traktowane jako dane osobowe.

1.2 Jak wykorzystujemy gromadzone dane osobowe

Celem gromadzenia danych osobowych jest dostarczenie usług oraz zapewnienie, że przestrzegamy obowiązujących przepisów, regulacji i innych wymogów prawnych. To uwzględnia: • Dostarczanie, przetwarzanie, utrzymywanie, ulepszanie i rozwijanie naszych usług dla Ciebie. • Opowiadanie na Twoje pytania lub prośby dotyczące naszych usług, takie jak wysyłanie powiadomień. • Prowadzenie działań marketingowych, takich jak dostarczanie materiałów marketingowych i promocyjnych oraz aktualizacji. Jeśli nie chcesz już otrzymywać niektórych rodzajów materiałów promocyjnych, możesz zrezygnować za pomocą metody podanej w wiadomości (takiej jak link do rezygnacji z subskrypcji na dole wiadomości), chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej. Zobacz także „Twoje prawa” poniżej. • Cele wewnętrzne, takie jak analiza danych, badania i opracowywanie informacji statystycznych związanych z korzystaniem z naszych usług w celu ich ulepszenia. • Przechowywanie i utrzymywanie związanych z Tobą informacji dla naszych operacji biznesowych (takich jak statystyki biznesowe) lub wypełnianie naszych zobowiązań prawnych.. • Inne cele za Twoją zgodą.

Możemy łączyć te informacje z innymi informacjami (w tym informacjami dotyczącymi różnych usług lub urządzeń, takich jak komputery, telefony komórkowe i inne podłączone urządzenia) w celu świadczenia i ulepszania naszych usług i treści. Na przykład możemy wykorzystywać dane Twojego konta Xiaomi we wszystkich usługach, z których korzystasz.

Technologie takie jak pliki cookie, tagi i skrypty są używane przez Xiaomi oraz naszych zewnętrznych dostawców usług i partnerów biznesowych (więcej informacji znajduje się w „Jak udostępniamy, przekazujemy i publicznie ujawniamy Twoje dane osobowe” poniżej). Technologie te służą do analizy trendów, administrowania witryny, śledzenia działań użytkowników na stronie oraz gromadzenia danych demograficznych dotyczących naszej bazy użytkowników jako całości. Możemy otrzymywać raporty oparte na wykorzystaniu tych technologii przez firmy zarówno indywidualnie, jak i zbiorczo. Technologie te pomagają nam lepiej zrozumieć zachowanie użytkowników, powiedzieć nam, które części naszych witryn odwiedzili użytkownicy, a także ułatwiają i mierzą skuteczność wyszukiwań w sieci. Informacje gromadzone przez pliki cookie i inne technologie traktujemy jako dane nieosobowe, z wyjątkiem przypadków, w których adresy IP lub podobne identyfikatory są uważane za dane osobowe zgodnie z lokalnymi przepisami. • Pliki dzienników: Podobnie jak w większości witryn, wybrane dane gromadzone są automatycznie i przechowywane w plikach dzienników. Informacje te mogą obejmować adresy IP, typ przeglądarki, nazwę usługodawcy internetowych (ISP), stronę, z której użytkownik został skierowany do witryny oraz stronę, z której opuścił witrynę, system operacyjny, znacznik daty/czasu i/lub dane przeglądania. Nie łączymy automatycznie zbieranych danych z innymi informacjami zbieranymi o użytkownikach. • Lokalna pamięć - HTML5/Flash: Do przechowywania treści i preferencji używamy obiektów lokalnej pamięci (LSO), takich jak HTML5 lub Flash. Dostawcy, z którymi współpracujemy w celu zapewnienia określonych funkcji na naszych witrynach, również używają plików cookie HTML5 lub Flash do gromadzenia i przechowywania informacji. Różne przeglądarki mają swoje własne narzędzia zarządzania do usuwania obiektów przechowywanych lokalnie HTML5. Aby zarządzać plikami cookie flash, kliknij tutaj: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html .

3 Jak udostępniamy, przekazujemy i publicznie ujawniamy Twoje dane osobowe

3.1 Udostępnianie

Nie sprzedajemy żadnych danych osobowych stronom trzecim. Czasami możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim (jak opisano poniżej) w celu świadczenia lub ulepszania naszych usług, w tym oferowania usług w oparciu o Twoje wymagania. Jeśli nie chcesz dłużej udostępniać tych informacji, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@xiaomi.com. 3.1.1 Udostępnianie, które aktywnie wybierasz lub o które prosisz Za Twoją wyraźną zgodą lub na Twoje życzenie, będziemy dzielić się Twoimi danymi osobowymi w ramach Twojej zgody/wniosku z określonymi, wyznaczonymi przez Ciebie stronami trzecimi. 3.1.2 Udostępnianie informacji naszej grupie Abyśmy mogli z powodzeniem prowadzić działalność gospodarczą oraz udostępnić Tobie wszystkie funkcje naszych usług, możemy czasem udostępnić dane osobowe innym podmiotom powiązanym z Xiaomi. 3.1.3 Udostępnianie informacji firmom należącym do naszego ekosystemu Xiaomi współpracuje z grupą firm tworzących Ekosystem Xiaomi. Spółki Ekosystemu Xiaomi są niezależnymi podmiotami, inwestowanymi i inkubowanymi przez Xiaomi oraz ekspertami w swoich dziedzinach. Xiaomi może ujawniać dane osobowe użytkownika firmom wchodzącym w skład Ekosystemu Xiaomi, aby oferować i doskonalić atrakcyjne produkty i usługi (obejmujące sprzęt i oprogramowanie), należące do firm Ekosystemu Xiaomi. Niektóre z tych produktów lub usług będą występowały pod marką Xiaomi, podczas gdy inne mogą używać własnej marki. Firmy Ekosystemu Xiaomi, mogą również udostępniać Xiaomi dane związane z produktami i usługami występującymi pod marką Xiaomi, aby oferować sprzęt i usługi programistyczne, przynosząc lepsze funkcje i wygodę użytkowania. Xiaomi podejmie odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych użytkownika, w tym między innymi szyfrowania Twoich danych osobowych. 3.1.4 Udostępnianie informacji zewnętrznym dostawcom usług oraz partnerom biznesowym W celu ulepszenia procesu dostarczania produktów i usług opisanych w niniejszej Polityce prywatności, możemy, w razie potrzeby, udostępniać Twoje dane osobowe naszym zewnętrznym dostawcom usług i partnerom biznesowym. Dotyczy to naszych centrów danych, obiektów do przechowywania danych i innych partnerów biznesowych. Wymienione wyżej niezależne podmioty i mogą przetwarzać dane osobowe w imieniu Xiaomi i mogą je wykorzystywać dla jednego lub więcej celów niniejszej Polityki prywatności. Zapewniamy, że udostępnianie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług jest stosowane jedynie dla uzasadnionych, zgodnych z prawem, koniecznych, konkretnych i jednoznacznych celów. Przed zawarciem umowy z zewnętrznymi dostawcami usług, Xiaomi zawsze przeprowadza due diligence zapewniając tym samym, że niezależne podmioty stosują się do obowiązujących przepisów dotyczących prywatności w danym kraju. Mogą zaistnieć sytuacje, w których zewnętrzni dostawcy usług będą korzystali z usług swoich podwykonawców. Niektóre informacje (informacje nieosobowe) mogą być ujawnione w formie zagregowanej niezależnym podmiotom, w celu zapewnienia pomiaru wydajności, analiz oraz innych usług biznesowych. Używamy tych informacji, aby pomóc reklamodawcom i innym partnerom biznesowym ocenić skuteczność i zasięg reklam oraz usług. Informacje są także wykorzystywane do rozpoznania grupy użytkowników, którzy korzystają z ich usług oraz sposób, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję ze swoimi stronami internetowymi, aplikacjami oraz usługami. Możemy również udostępniać im ogólne trendy użytkowania naszych usług, takie jak liczba klientów w określonej grupie osób, które kupują określone produkty lub angażują się w określone transakcje. 3.1.5 Inne Zgodnie z wymogami prawnymi, procedurami prawnymi, postępowaniami sądowymi i/lub żądaniami agencji publicznych i agencji rządowych, Xiaomi może ujawnić dane osobowe użytkownika. Jeśli zaszła konieczność ujawnienia w związku z bezpieczeństwem narodowym, egzekwowaniem prawa lub innych spraw publicznej wagi, w takiej sytuacji również możemy udostępnić informacje o użytkowniku. Informacje o użytkowaniu mogą być również udostępnione, w celu wyegzekwowania naszych warunków lub ochrony naszej działalności, praw, aktywów lub produktów, lub w celu ochrony użytkowników, lub jeśli ujawnienie jest w uzasadniony sposób konieczne do następujących celów (wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie oszustw, nieuprawnione użycie produktu, naruszenia naszych warunki lub zasady lub inne szkodliwe lub nielegalne działania). (W niektórych sytuacjach firma Xiaomi może gromadzić, wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe użytkownika bez jego zgody w zakresie, jaki wyraźnie przewidują lokalne przepisy o ochronie danych osobowych). Może to dotyczyć przekazywania danych osobowych do agencji publicznych lub rządowych; komunikowanie się z partnerami zewnętrznymi na temat wiarygodności konta w celu zapobiegania oszustwom, naruszeniom oraz innym szkodliwym działaniom. Ponadto, możemy udostępniać dane osobowe użytkownika: • naszym księgowym, rewidentom, prawnikom lub innym doradcom, których prosimy o świadczenie usług z zakresu profesjonalnego doradztwa; oraz • inwestorom i innym odpowiednim podmiotom trzecim w przypadku faktycznej lub potencjalnej sprzedaży lub innej transakcji korporacyjnej związanej z podmiotem z Grupy Xiaomi; oraz • wszelkim innym niezależnym podmiotom, jeśli zostały upoważnione przez użytkownika do konkretnego ujawnienia.

3.2 Przekazywanie danych

Xiaomi nie przekazuje Twoich informacji żadnemu podmiotowi, z wyjątkiem następujących przypadków: • Gdy uzyskaliśmy wyraźną zgodę; • W przypadku, gdy Xiaomi zaangażuje się w fuzję, przejęcie lub sprzedaż całości lub części swoich aktywów, powiadomimy Cię o wszelkich zmianach w zakresie własności, wykorzystania i dowolnego wyboru Twoich danych osobowych, które możesz posiadać, za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub poprzez zamieszczenie wyraźnego powiadomienia na naszych stronach internetowych.

3.3 Publiczne ujawnianie danych

Xiaomi ujawni publicznie wyłącznie Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach: • Gdy uzyskaliśmy wyraźną zgodę; • Publiczne ujawnianie informacji na podstawie prawa lub uzasadnionych powodów: w tym przepisów ustawowych i wykonawczych, procedur prawnych, sporów sądowych lub na wniosek właściwych departamentów rządowych.

4 Jak przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe

4.1 Ochrona i bezpieczeństwo stosowane przez Xiaomi

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu lub innym podobnym zagrożeniom, wprowadziliśmy wszelkie wymagane prawem procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu zapewnienia ochrony i zabezpieczenia informacji zbieranych przez nas na Twoim urządzeniu przenośnym i na stronach internetowych Xiaomi. Zapewniamy ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Na przykład, użytkownik może wybrać dwuetapowy proces weryfikacji zwiększający poziom bezpieczeństwa podczas uzyskiwania dostępu do konta Xiaomi. Gdy użytkownik przesyła dane z urządzenia Xiaomi do naszego serwera, sprawdzamy, czy są one zaszyfrowane za pomocą technologii Secure Sockets Layer ("SSL") oraz innych algorytmów. Wszystkie dane osobowe użytkownika przechowywane są na bezpiecznych serwerach, chronionych w kontrolowanych obiektach. Klasyfikujemy dane osobowe użytkownika na podstawie poufności oraz ich wagi, a także upewniamy się, że są one objęte wymaganym poziomem bezpieczeństwa. Mamy specjalne kontrole dostępu do przechowywania danych w chmurze i regularnie sprawdzamy nasze praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem i wykorzystaniem. Przeprowadzamy due diligence odnośnie naszych partnerów biznesowych i zewnętrznych dostawców usług, w ten sposób upewniamy się, że są w stanie chronić Twoje dane osobowe. Upewniamy się również, czy dane niezależne podmioty zachowują odpowiednie standardy bezpieczeństwa. Z tego względu zawieramy odpowiednie ograniczenia w umowie, a gdy zajdzie taka konieczność, przeprowadzamy audyty i rewizje. Ponadto, nasi pracownicy, partnerzy biznesowi oraz zewnętrzni dostawcy usług, którzy uzyskują dostęp do danych osobowych, podlegają zobowiązaniom umownym dotyczącym poufności. Aby zwiększyć świadomość naszych pracowników na temat znaczenia ochrony danych osobowych, prowadzimy szkolenia i testy z zakresu ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Podejmiemy wszelkie możliwe i wymagane kroki prawne w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z Internetu nie jest całkowicie bezpieczne, z tego powodu nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa ani integralności jakichkolwiek danych osobowych, które są przekazywane od użytkownika lub użytkownikowi przez Internet. Zajmujemy się przypadkami naruszenia danych osobowych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa o ochronie danych, co obejmuje, w razie potrzeby, powiadomienie o naruszeniu właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych oraz osób, których dane dotyczą.

4.2 Co może zrobić użytkownik

Możesz ustawić unikalne hasło dla Xiaomi, nie ujawniając nikomu swojego hasła dostępu lub informacji o koncie (chyba, że taka osoba jest przez Ciebie należycie upoważniona), ponieważ w razie wycieku hasła z innych stron internetowych, mogłoby to zaszkodzić bezpieczeństwu Twojego konta Xiaomi. Nie zaleca się ujawniania nikomu otrzymanego kodu weryfikacyjnego (także tym osobom, które twierdzą, że są obsługą klienta Xiaomi). Podczas każdorazowego logowania jako użytkownik konta Xiaomi w witrynach Xiaomi, zwłaszcza na cudzym komputerze lub z publicznych terminali internetowych, należy zawsze wylogowywać się po zakończeniu sesji. Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za luki w zabezpieczeniach spowodowane dostępem osób trzecich do danych osobowych mające miejsce na skutek niezachowania poufności swoich danych osobowych. Niezależnie od powyższego, należy natychmiast powiadomić nas, jeśli wystąpi jakiekolwiek nieautoryzowane użycie konta przez innego użytkownika Internetu lub jakiekolwiek inne naruszenie bezpieczeństwa. Wsparcie ze strony użytkowników pomoże nam chronić prywatność danych osobowych.

4.3 Zasady przechowywania

Przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do celów gromadzenia informacji opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub jakiejkolwiek odrębnej polityce prywatności przewidzianej dla określonego produktu, usługi lub zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przestaniemy przechowywać i usuniemy lub zanonimizujemy dane osobowe, gdy cel ich gromadzenia zostanie osiągnięty, lub po potwierdzeniu prośby o ich usunięcie, lub po zakończeniu działania odpowiedniej usługi. Wyjątkiem są dane osobowe, które przetwarzamy dla celów publicznych, naukowych, historycznych lub statystycznych. Przez okres dłuższy niż standardowy okres przechowywania, Xiaomi będzie nadal przechowywać tego rodzaju informacje, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo lub na podstawie Twojego żądania, nawet jeśli dalsze przetwarzanie danych nie jest związane z pierwotnym celem uzyskiwania.

5 Twoje prawa

Kontrola danych osobowych użytkownika

5.1 Zarządzanie ustawieniami

Xiaomi jest świadome, problemy związane z ochroną prywatności różnią się w zależności od osoby. Dlatego też prezentujemy szereg sposobów, za pomocą których, Xiaomi pozwala użytkownikowi ograniczać gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie czy przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zarządzanie ustawieniami prywatności, takich jaklogowanie i wylogowywanie się z konta Xiaomi. Użytkownik, który wyraził zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do wyżej wymienionych celów, może w dowolnej chwili zmienić swoją decyzję. Wystarczy, że napisze do nas lub wyśle wiadomość e-mail pod adres privacy@xiaomi.com.

5.2 Prawa użytkownika odnośnie danych osobowych

W zależności od obowiązującego prawa i przepisów, użytkownik posiada prawo do dostępu, poprawiania i usuwania wszelkich innych danych osobowych, które posiadamy na jego temat (zwane dalej wnioskiem). Możesz również uzyskać dostęp do informacji dotyczących danych osobowych na swoim koncie Xiaomi i aktualizować je na stronie https://account.mi.com lub logując się na swoje konto na urządzeniu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, napisz do nas lub skontaktuj się z nami pod adresem e-mail podanym poniżej. Email: privacy@xiaomi.com. Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności wymaga się, aby Twoja prośba spełniała obowiązujące prawa i przepisy oraz następujące warunki: (1) Poprzez wyłączny dostęp Xiaomi do wniosku i ochronę bezpieczeństwa informacji, prośba powinna być sporządzona na piśmie (chyba że lokalne prawo wyraźnie uznaje wniosek ustny); (2) Należy podać wystarczające informacje, aby umożliwić Xiaomi zweryfikowanie Twojej tożsamości oraz upewnić się, że wnioskodawca jest podmiotem lub prawnie upoważnioną osobą do uzyskania dostępu do żądanych informacji. Po otrzymaniu informacji wystarczających do realizacji żądania dotyczącego dostępu do danych osobowych lub wprowadzenia w nich poprawek, rozpoczniemy proces rozpatrywania żądania w terminie określonym przez stosowne lokalne przepisy o ochronie danych. `Szczegółowo: • Masz prawo do uzyskania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i prawa. Dlatego udostępniamy informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności. • W oparciu o wymagania obowiązujących przepisów, na prośbę użytkownika zostanie bezpłatnie dostarczona kopia gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. W przypadku dodatkowych wniosków o te same informacje, możemy pobrać rozsądną opłatę w oparciu o rzeczywiste koszty administracyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. • Jeśli jakiekolwiek informacje, które przechowujemy, są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo do poprawienia lub uzupełnienia danych osobowych w oparciu o cel ich wykorzystania. • W oparciu o wymogi obowiązującego prawa, masz prawo do żądania usunięcia lub wycofania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy nie ma żadnego konkretnego powodu do dalszego ich wykorzystywania. Rozważymy podstawy dotyczące Twojego wniosku o usunięcie danych i podejmiemy uzasadnione kroki, w tym środki techniczne. Jeśli prawo zostanie zatwierdzone, możemy nie być w stanie natychmiast usunąć informacji z systemu kopii zapasowych z powodu obowiązujących technologii prawnych i zabezpieczeń. W takim przypadku zapewniamy bezpiecznie przechowywanie Twoich danych osobowych oraz zatrzymanie dalszego ich przetwarzania, dopóki kopia zapasowa nie zostanie usunięta lub stanie się anonimowa. • Masz prawo do sprzeciwu wobec niektórych rodzajów przetwarzania i w pewnych okolicznościach, gdy podstawą prawną przetwarzania są nasze uzasadnione interesy. Szczególnie na mocy prawa niektórych jurysdykcji: • Masz prawo do uzyskania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Rozważymy podstawę żądania użytkownika do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli przyczyny mają zastosowanie do RODO, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko w odpowiednich okolicznościach w RODO i poinformujemy Cię przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania danych. • Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne dotyczące użytkownika lub ma na niego znaczący wpływ. • Masz prawo otrzymywać swoje dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie i przekazywać je do innego administratora danych. Mamy prawo odmówić rozpatrzenia wniosków, które nie są znaczące/istotne, wniosków, które szkodzą prawu do prywatności innych osób, niezwykle nierealistycznych żądań, żądań wymagających nieproporcjonalnej pracy technicznej i wniosków niewymaganych na mocy lokalnego prawa, informacji, które zostały podane do wiadomości publicznej, informacji podanych w poufnych warunkach. Niektóre wnioski mogą zostać odrzucone, jeśli w naszej opinii niektóre aspekty wniosku o usunięcie lub dostęp do informacji mogą skutkować naszą niezdolnością do legalnego wykorzystania tych informacji do wyżej wymienionych celów zwalczania nadużyć finansowych i bezpieczeństwa.

5.3 Wycofanie zgody

Możesz wycofać uprzednio udzieloną nam zgodę w określonym celu poprzez złożenie wniosku uwzględniającego gromadzenie, wykorzystywanie i/lub ujawnianie swoich danych osobowych będących w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą. Na podstawie usługi, z której korzystasz, możesz odwiedzić Centrum zarządzania konta Xiaomi pod adresem https://account.xiaomi.com/pass/del lub wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@xiaomi.com. Rozpatrzymy prośbę użytkownika w rozsądnym terminie od momentu jej złożenia, a następnie, zgodnie z wnioskiem, przestaniemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać jego dane osobowe. W zależności od zakresu wycofania zgody, należy pamiętać, że użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z produktów i usług Xiaomi. Wycofanie zgody lub upoważnienia nie wpłynie na ważność naszego przetwarzania wykonywanego na podstawie zgody aż do momentu wycofania.

5.4 Anulowanie usługi lub konta

Jeśli chcesz wycofać określony produkt lub usługę, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@xiaomi.com w celu wylogowania. Jeśli chcesz zlikwidować konto Xiaomi, pamiętaj, że uniemożliwi Ci to korzystanie z pełnej gamy produktów i usług Xiaomi. W pewnych okolicznościach rezygnacja może zostać uniemożliwiona lub opóźniona.

6 W jaki sposób Twoje dane osobowe są przekazywane globalnie

Xiaomi przetwarza i archiwizuje dane osobowe za pośrednictwem globalnej infrastruktury operacyjnej i kontrolnej. Obecnie, centra danych firmy Xiaomi znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Singapurze. Twoje dane mogą być przekazywane do tych centrów danych zgodnie z obowiązującym prawem w celach, które zostały opisane w niniejszej Polityce prywatności. Możemy również przekazywać dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług i partnerom biznesowym, a Twoje dane mogą być również przesyłane do innych krajów lub regionów. Jurysdykcja, w której znajdują się te globalne obiekty, może, ale nie musi, chronić danych osobowych w ten sam sposób, w jaki są chronione w danej jurysdykcji. W ramach różnych przepisów o ochronie danych osobowych istnieją różne rodzaje ryzyka, wynikające z faktu, że możemy przekazywać i przechowywać Twoje dane osobowe w obiektach za granicą. Nie zmienia to jednak naszego zobowiązania do przestrzegania niniejszej Polityki prywatności i ochrony danych osobowych. Jeśli zajdzie konieczność przekazania danych osobowych poza jurysdykcję, naszym podmiotom stowarzyszonym lub zewnętrznym dostawcom usług, będziemy przestrzegać obowiązujących tam przepisów prawa. Zapewniamy, że wszystkie tego rodzaju transmisje danych spełniają wymogi obowiązujących lokalnych przepisów o ochronie danych, wprowadzając jednolite zabezpieczenia. Możesz dowiedzieć się o wprowadzonych przez nas zabezpieczeniach, kontaktując się z nami pod adresem privacy@xiaomi.com. Jeśli korzystasz z naszych produktów i usług w obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Xiaomi Technology Netherlands B.V. pełni funkcję administratora danych, a Xiaomi Singapore Pte. Ltd. jest jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych. Dane kontaktowe znajdują się w sekcji „Skontaktuj się z nami”. Za każdym razem, gdy Xiaomi udostępnia dane osobowe użytkowników z EOG grupie Xiaomi lub zewnętrznym dostawcom usług, którzy mogą, ale nie muszą być jednostką Xiaomi poza EOG, udostępniamy je w zgodzie z klauzulami umownymi lub innymi środkami bezpieczeństwa zawartymi w RODO.

7 Ochrona nieletnich

Uważamy, że rodzice odpowiadają za nadzorowanie sposobu, w jaki ich dzieci korzystają z naszych produktów i usług. Jednocześnie nie oferujemy bezpośrednio usług dziecku, ani nie wykorzystujemy danych osobowych dzieci do celów marketingowych. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i uważasz, że osoba niepełnoletnia dostarczyła Xiaomi dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@xiaomi.com. W ten sposób możesz się również upewnić, że dane osobowe zostały natychmiast usunięte oraz że osoba niepełnoletnia została wycofana z subskrypcji odpowiednich usług Xiaomi.

8 Czy użytkownik musi wyrażać zgodę na warunki przedstawione przez strony trzecie?

Nasza Polityka prywatności nie dotyczy produktów i usług oferowanych przez niezależne podmioty. W zależności od usługi, z której korzystasz, może ona obejmować produkty lub usługi zewnętrznych dostawców. Niektóre z nich zostaną udostępnione w formie linków do stron internetowych zewnętrznych podmiotów. Twoje dane mogą być również gromadzone podczas korzystania z tych usług. Dlatego też, po zapoznaniu się z naszą Polityką prywatności, zdecydowanie zalecamy przeczytanie polityki prywatności danej strony trzeciej. Nie odpowiadamy i nie możemy nadzorować, w jaki sposób niezależne podmioty wykorzystują gromadzone dane osobowe użytkownika. Nasza Polityka prywatności nie dotyczy witryn, do których prowadzą łącza w naszych usługach.

9 Jak aktualizujemy niniejszą Politykę prywatności

Okresowo dokonujemy przeglądu Polityki prywatności w oparciu o zmiany biznesowe i technologiczne oraz możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Jeśli do niniejszej Polityki prywatności wprowadzimy istotne zmiany, użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail (wysłanej na adres wskazany w koncie) lub ogłosimy informację o zmianach na wszystkich witrynach Xiaomi lub przez nasze urządzenia mobilne, aby użytkownik wiedział, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Tego rodzaju zmiany w naszej Polityce prywatności będą obowiązywać od dnia podanego w powiadomieniu lub na stronie. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących procedur ochrony prywatności. Używanie produktów i usług w witrynach, na telefonach komórkowych i na innych urządzeniach oznacza wyrażenie zgody na zaktualizowaną Politykę prywatności. Poprosimy Cię o wyraźną zgodę, gdy zbierzemy od Ciebie dodatkowe dane osobowe lub gdy wykorzystamy lub rozpowszechnimy Twoje dane osobowe do nowych celów.

10 Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, bądź też pytań związanych z gromadzeniem, wykorzystywaniem lub ujawnianiem danych osobowych przez Xiaomi, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod poniższym adresem z dopiskiem „Polityka prywatności”. Posiadamy profesjonalny zespół, który po otrzymaniu Twojego zapytania dotyczącego prywatności, danych osobowych lub dostępu do nich/ich pobierania, pomoże rozwiązać Twój problem. Jeśli pytanie dotyczy poważnego problemu, możemy poprosić o udzielenie nam większej ilości informacji. Jeśli nie jesteś zadowolony z otrzymanej odpowiedzi, możesz wnieść skargę właściwemu organowi regulacyjnemu w swojej jurysdykcji. Jeśli skonsultujesz się z nami, przekażemy informacje na temat odpowiedniego przebiegu skarg, które mogą mieć zastosowanie w zależności od Twojej sytuacji.

Xiaomi Communications Co., Ltd.

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12, Singapore 048422

Dla użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG): Xiaomi Technology Netherlands B.V. Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD

Email: privacy@xiaomi.com

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z naszą Polityką prywatności!

Co nowego Wprowadziliśmy następujące aktualizacje: • Zaktualizowaliśmy rodzaje gromadzonych przez nas informacji, w tym informacje, które nam przekazujesz, informacje, które zbieramy podczas korzystania z usług, oraz informacje nieosobowe. • Opisaliśmy bardziej szczegółowo, w jaki sposób Twoje informacje będą wykorzystywane, w tym konkretne metody i scenariusze. • Nowa wersja naszej polityki prywatności będzie zawierać bardziej szczegółowe opisy tego, w jaki sposób udostępniamy, przekazujemy i publicznie ujawniamy Twoje dane osobowe.

About cookies on this site:We use first and third-party cookies to maintain the essential functionality of our website and detect website performance to help us work more efficiently, as well as improving your experience by providing personalized content and tailored ads.
By clicking “Accept cookies” you agree our use of cookies for these purposes. You can find more information about our use of cookies and how you can change your preferences in our “Cookie Policy”.

Accept cookies
More information