Kadra Zarządzająca

LEI JUN

Założyciel, prezes, dyrektor generalny

Lei Jun (l. 52) jest dyrektorem wykonawczym, założycielem, prezesem i dyrektorem generalnym firmy. Jest również członkiem Komisji ds. Wynagrodzeń. Lei Jun jest odpowiedzialny za ogólną strategię biznesową spółki, a także kulturę firmy i kluczowe produkty. Nadzoruje również pracę kadry zarządzającej wyższego szczebla. Lei Jun obecnie zajmuje stanowiska kierownicze w różnych spółkach zależnych oraz podmiotach powiązanych i operacyjnych w ramach grupy. Lei Jun jest znanym aniołem biznesu w Chinach kontynentalnych. Lei Jun dołączył do firmy Kingsoft Corporation Limited (symbol na giełdzie SEHK: 3888) w 1992 r., gdzie zajmował lub zajmuje różne wysokie stanowiska kierownicze, takie jak prezes zarządu od lipca 2011 r., dyrektor niewykonawczy od sierpnia 2008 r. i dyrektor generalny od 1998 r. do grudnia 2007 r. Od lipca 2011 r. do marca 2018 r. Lei Jun był prezesem firmy Cheetah Mobile Inc. (symbol na NYSE: CMCM). Od lipca 2011 r. do sierpnia 2016 r. Lei Jun był prezesem firmy JOYY Inc. (symbol na NASDAQ: YY). W grudniu 2011 r. Lei Jun objął stanowisko członka zarządu w firmie Beijing Kingsoft Office Software, Inc. (symbol w sektorze innowacyjnych spółek technologicznych na Szanghajskiej Giełdzie Papierów Wartościowych: 688111). Od kwietnia 2015 r. Lei Jun pełni funkcję prezesa zarządu w firmie Kingsoft Cloud Holdings Limited (symbol na NASDAQ: KC). Lei Jun uzyskał dyplom licencjata w dziedzinie informatyki na Wuhan University 1 lipca 1991 r. Był członkiem zarządu Wuhan University od listopada 2003 r. Lei Jun został zaliczony do 10 największych osobistości gospodarczych Chin w 2017 roku oraz do 100 wybitnych prywatnych przedsiębiorców w 40. rocznicę reform i otwarcia się Chin na świat. W 2020 r. Lei Jun otrzymał wyróżnienie „Zasłużonego Pracownika Krajowego Sektora Prywatnego w Walce z COVID-19” i „Wzorowego Pracownika z Pekinu”.

LIN BIN

Współzałożyciel, wiceprzewodniczący

Lin Bin (l. 54), jest dyrektorem wykonawczym, współzałożycielem i wiceprezesem firmy. Należy również do Komisji ds. Nominacji. Lin Bin pełni obecnie funkcję członka zarządu w różnych spółkach zależnych w ramach grupy. Lin Bin założył firmę Xiaomi z Lei Jun w 2010 r. Był wicedyrektorem firmy Xiaomi do 2019 r., kiedy to objął rolę wiceprezesa zarządu spółki. Na początku działania firmy Xiaomi Bin był odpowiedzialny za rekrutację, dział prawny i finansowy, współpracę strategiczną z kluczowymi dostawcami oraz ekspansję firmy na rynkach zagranicznych, w krajach takich jak Indie, Indonezja itd. W miarę rozwoju firmy Bin zaczął również odpowiadać za sprzedaż i marketing na terenie kraju, usługi posprzedażowe i dział smartfonów Xiaomi. Lin Bin pracował jako dyrektor techniczny w firmie Google Inc. w latach 2006–2010. Wcześniej pracował w firmie Microsoft Corporation od 1995 r. do 2006 r., gdzie piastował różne stanowiska, np. inżyniera ds. projektowania oprogramowania (SDE), głównego inżyniera, kierownika działu SDE i dyrektora technicznego. Wcześniej Lin Bin pracował jako inżynier sieci w firmie ADP Inc. od maja 1993 r. Lin Bin pełnił również funkcje profesora wizytującego na Zhejiang University i Tongji University w 2002 r. oraz wykładowcy kontraktowego na Nankai University od 2002 r. do 2005 r. i Sun Yat-sen University od 2005 r. do 2008 r. Obecnie zasiada w radzie doradczej Tufts University School of Engineering. Lin Bin uzyskał dyplom licencjata w dziedzinie radioelektroniki na Sun Yat-sen University w lipcu 1990 i tytuł magistra inżyniera na Drexel University w czerwcu 1992 r.

WANG XIANG

Partner, prezes

Wang Xiang, lat 61, partner i prezes Grupy. Wspiera prezesa w działaniach Grupy. Wang Xiang dołączył do Grupy w lipcu 2015 roku i działał na stanowisku starszego wiceprezes Grupy i prezesa działu ds. międzynarodowych. Był odpowiedzialny za ogólnoświatowy rozwój firmy, strategię własności intelektualnej (IP) oraz strategię zarządzania partnerami. W listopadzie 2019 roku uzyskał stanowisko prezesa Grupy. Od czasu dołączenia do Grupy Wang Xiang kierował zespołem i, dzięki niezwykłym umiejętnościom przywódczym oraz dogłębnej wiedzy w zakresie zarządzania, wprowadził firmę na rynek ponad 100 krajów i regionów. Jednocześnie nieustannie udoskonalał globalną strategię IP i system zgodności z przepisami firmy Xiaomi, pokonał przeszkody w zakresie własności intelektualnej i ułatwiał globalizację Grupy. Wang Xiang pracował jako starszy wiceprezes i prezes firmy Qualcomm Inc. dla etnicznego regionu Chin, gdzie był odpowiedzialny za działanie firmy w regionie, w tym za produkcję układów scalonych i obsługę klienta. Przed rozpoczęciem pracy w firmie Qualcomm Wang Xiang zajmował się sprzedażą oraz marketingiem i obejmował wysokie stanowiska kierownicze w wielu przodujących firmach, w tym w firmie Motorola Inc., Lucent Technologies Inc. oraz Agere Systems Inc. W lipcu 1984 roku Wang Xiang ukończył studia na uniwersytecie technologicznym w Pekinie, gdzie uzyskał tytuł inżynierski na kierunku inżynierii elektronicznej.

HONG FENG

Współzałożyciel, starszy wiceprezes

Hong Feng, lat 45, współzałożyciel i starszy wiceprezes Grupy. Jest obecnie przewodniczącym w Airstar Digital Technology — dział technologii finansowej Grupy. Hong Feng dołączył do Grupy w 2010 roku i początkowo był odpowiedzialny za system operacyjny MIUI oraz usługi internetowe. Od 2015 roku jego głównym celem stał się rozwój działu technologii finansowej oraz kierowanie zespołem w celu świadczenia usług z zakresu technologi finansowej, w tym kredytów online, metod płatności innych firm oraz usług zarządzania majątkiem i ubezpieczeniem online dla dziesiątek milionów użytkowników. Hong Feng pracował dla firmy Google od maja 2005 roku do grudnia 2010 roku i był odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i pracami deweloperskimi. Od maja 2001 roku do maja 2005 roku Hong Feng pracował jako straszy programista w firmie Siebel Systems, która później została przejęta przez firmę Oracle America, Inc. W 1999 roku Hong Feng ukończył Szanghajski Uniwersytet Jiao Tong i otrzymał tytuł inżyniera w dziedzinie informatyki. W maju 2001 roku uzyskał tytuł magisterski na uniwersytecie Prudue.

LIU DE

Współzałożyciel, starszy wiceprezes

Liu De, lat 48, to dyrektor wykonawczy, współzałożyciel i starszy wiceprezes Grupy oraz przewodniczący Działu Zarządzania i Przywództwa Grupy. Liu De dołączył do Grupy w 2010 roku i od tamtego czasu był odpowiedzialny za kilka funkcji biznesowych, m.in. łańcuch dostaw smartfonów, wzornictwo przemysłowe oraz ekosystem biznesowy. Obecnie jest przewodniczącym Działu Zarządzania i Przywództwa Grupy, jest odpowiedzialny za konstrukcję oraz poprawę struktury organizacyjnej, selekcję, szkolenia i ocenę wyników pracowników średniego i wyższego szczebla oraz rozwój kluczowych talentów, co umożliwia przyszły rozwój Grupy. W 2001 roku Liu De założył Wydział Wzornictwa Przemysłowego na Uniwersytecie Nauki i Technologii w Pekinie, gdzie pełnił funkcję dziekana. W latach 2003–2007 założył i prowadził firmę Beijing Xinfengrui Industrial Design Co., Ltd, a w latach 2007–2010 założył i prowadził firmę Rethink Concept. Dzięki swoim doświadczeniom jest on w pełni przygotowany w kwestiach biznesowych, a także ma bogaty staż w dziedzinie wzornictwa. W roku 1996 Liu De ukończył instytut Beijing Institute of Technology, uzyskując dyplom licencjata w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, a w marcu 2001 uzyskał dyplom magistra projektowania i teorii mechanicznej w tym samym instytucie. W kwietniu 2010 roku ukończył akademię ArtCenter College of Design w Stanach Zjednoczonych i uzyskał tytuł magistra w dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

WANG CHUAN

Współzałożyciel, starszy wiceprezes, dyrektor ds. strategii

Wang Chuan dołączył do Xiaomi w 2012 r. i pełni obecnie obowiązki dyrektora ds. strategii. Ukończył Uniwersytet Technologiczny w Pekinie i uzyskał tytuł magistra informatyki i inżynierii. Założył firmę Thunder Stone Technology Ltd. w 1996 r. Pod jego przewodnictwem firma została największym dostawcą sprzętu audiowizualnego w Chinach. W 2010 r. Wang Chuan założył Beijing Duokan Technology co., Ltd i pełnił funkcję dyrektora generalnego.

ZHANG FENG

Partner, starszy wiceprezes

Zhang Feng, lat 52, jest partnerem i starszym wiceprezesem Grupy oraz prezesem Działu Urządzeń Gospodarstwa Domowego. Zhang Feng dołączył do Grupy w 2016 roku i od tego czasu pełnił kilka wiodących funkcji w Dziale Łańcucha Dostaw Smartfonów, Dziale Sztabu Generalnego Grupy, Komisji Zamówień oraz w branży inteligentnego sprzętu. Obecnie pełni funkcję prezesa Działu Urządzeń Gospodarstwa Domowego. Zhang Feng ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia w branży telefonów komórkowych i komunikacji. W 2012 roku założył firmę Jiangsu Zimi Electronic Technology Co, Ltd., a w 2013 roku Zimi stała się firmą ekosystemu Xiaomi, specjalizującą się w badaniach i rozwoju oraz produkcji powerbanków i innych powiązanych akcesoriów. Od września 1993 roku do stycznia 2012 roku Zhang Feng pracował w firmie Inventec Appliances Corp. i zajmował wiele stanowisk, w tym dyrektora ds. badań i rozwoju oraz dyrektora generalnego Inventec Appliances (Nanjing) Corp. W latach 1991–1993 brał udział w pracach badawczo-rozwojowych nad pierwszym chińskim analogowym telefonem komórkowym — YD9100. Zhang Feng uzyskał dyplom licencjata w dziedzinie radioelektroniki na Uniwersytecie Nauki i Technologii w Szanghaju (obecnie Uniwersytet Szanghajski) w lipcu 1991 roku.

LU WEIBING

Partner, starszy wiceprezes

Lu Weibing, lat 46, jest partnerem i starszym wiceprezesem Grupy oraz prezesem regionu Chin, prezesem działu ds. międzynarodowych i dyrektorem generalnym marki Redmi. Jest odpowiedzialny za zarządzanie sprzedażą na terenie Chin i dział ds. międzynarodowych, a także kreowanie marki, planowanie produktów, produkcję, sprzedaż i promowanie marki Redmi. Lu Weibing dołączył do Grupy w styczniu 2019 roku i od tamtego dnia dowodzi zespołem, który wprowadził na rynek wiele niezwykle udanych produktów. Sprzedaż wielu produktów wprowadzonych przez jego zespół sięgnęła rekordowych wyników, a trzy modele smartfonów zostały umieszczone na liście 10 najlepiej sprzedających się telefonów. W listopadzie 2019 roku Lu został wyznaczony do objęcia stanowiska prezesa regionu Chin. Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w branży marketingu i dogłębną wiedzę, Lu Weibing poprowadził zespół i zdefiniował strategiczne cele oraz kierunek firmy, uzyskując przy tym bardzo korzystne wyniki. W sierpniu 2020 roku zaoferowano mu pozycję partnera Grupy. W marcu 2021 roku Lu został również wyznaczony do przejęcia pieczy nad działem ds. międzynarodowych. W czerwcu 2017 roku Lu Weibing założył Shenzhen Chenyee Technology Co., Ltd. i do grudnia 2018 roku był prezesem tej organizacji. Od kwietnia 2010 roku do czerwca 2017 roku był prezesem firmy Gionee Communication Equipment Co. Ltd. Od stycznia 2008 roku do marca 2010 roku pracował w Beijing Tianyu Communication Equipment Co., Ltd. jako dyrektor generalny działu ds. handlu zagranicznego. Od lipca 1998 roku do grudnia 2007 roku pracował jako dyrektor generalny ds. sprzedaży w Shenzhen Konka Telecommunications Co., Ltd W 1998 roku Lu Weibing ukończył studia na uniwersytecie Tsinghua, uzyskując tytuł licencjata w dziedzinie chemii, a w 2009 roku uzyskał tytuł EMBA na uczelni Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB).

ZENG XUEZHONG

Starszy wiceprezes, prezes działu smartfonów

Zeng Xuezhong dołączył do Xiaomi w lipcu 2020 roku i jest odpowiedzialny za badania, rozwój oraz produkcję smartfonów. Zeng Xuezhong ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Tsinghua, a następnie uzyskał dyplom EMBA tej samej uczelni. Pełnił funkcję starszego wiceprezesa oraz prezesa firmy ZTE Corporation w Chinach, wiceprezesa wykonawczego ZTE Corporation i prezesa zarządu ZTE Terminal. Zajmował także stanowiska kierownicze wyższego szczebla, takie jak globalny wiceprezes wykonawczy grupy Tsinghua Unigroup oraz prezes i dyrektor generalny Huixin Communications. Jako znakomity dyrektor i ekspert w branży komunikacyjnej ma bogate doświadczenie praktyczne w zakresie strategii korporacyjnej, innowacji i transformacji.

Manu Kumar Jain

Wiceprezes

Manu Kumar Jain, lat 41, jest wiceprezesem. Odpowiada za strategie międzynarodową, w tym marketing i PR. Manu Kumar Jain dołączył do Grupy w 2014 r. Wcześniej pracował przez 5 lat w firmie McKinsey & Company i był współzałożycielem firmy Jabong.com, która jest wiodącą spółką handlu elektronicznego w Indiach. Manu Kumar Jain uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii mechanicznej na Hinduskim Instytucie Technologicznym (IIT) w Delhi oraz tytuł magistra w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem na Hinduskim Instytucie Zarządzania (IIM) w Kalkucie.

CUI BAOQIU

Wiceprezes

Dr Cui Baoqiu, lat 53, jest wiceprezesem Grupy i dyrektorem generalnym Akademii Xiaomi. Odpowiada za całokształt działalności i zarządzanie Akademią Xiaomi. Dr Cui Baoqiu dołączył do Grupy w czerwcu 2012 r. i od tego czasu zajmował szereg stanowisk, w tym głównego architekta Grupy, wiceprezesa ds. SI i Cloud Platform oraz przewodniczącego Komitetu technologicznego Grupy. Obecnie jest dyrektorem generalnym Akademii Xiaomi. Dr Cui Baoqiu posiada ponad 20–letnie doświadczenie w rozwoju oprogramowania i Internetu oraz zarządzaniu technologią. W latach 2010–2012 pracował jako główny inżynier w firmie LinkedIn. W latach 2006–2010 pracował w zespole Yahoo Search Technology jako główny inżynier. W latach 2000–2006 pracował w firmie IBM jako starszy inżynier oprogramowania i starszy kierownik ds. badań i rozwoju. Dr Cui Baoqiu ukończył studia na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Stony Brook w 2000 roku, uzyskując tytuł doktora. Uzyskał tytuł magistra i licencjata na Uniwersytecie Wuhan w 1994 i 1991 roku, oba w dziedzinie informatyki.

YAN KESHENG

Wiceprezes

Yan Kesheng, lat 52, jest wiceprezesem Grupy, dyrektorem generalnym Działu Inteligentnej Produkcji. Jest odpowiedzialny za inteligentne rozwiązania produkcyjne na poziomie systemowym. Yan Kesheng dołączył do Grupy w październiku 2010 r. i był dyrektorem zarządzającym Działu Badań i Rozwoju Sprzętu Smartfonów. W pełni zaangażował się w procesy obejmujące definiowanie i produkcję smartfonów oraz utworzył kilka działów, w tym Dział Głównych Elementów Smartfonów, Komitet Jakości Grupy oraz Uniwersytet Qinghe. Przed rozpoczęciem pracy w Grupie Yan Kesheng pracował jako główny inżynier ds. projektowania konstrukcji w firmach Motorola Technology Co., Ltd. i VTech Telecommunications Limited. Yan Kesheng ukończył studia na Uniwersytecie Technologicznym w Hefei, uzyskując dyplom licencjata w dziedzinie produkcji i naprawy maszyn rolniczych w lipcu 1992 roku.

Lam Sai Wai, Alain

Wiceprezes

Alain Lam, lat 48, jest wiceprezesem i dyrektorem finansowym Grupy oraz przewodniczącym Airstar Digital Technology. Przed dołączeniem do Grupy, od stycznia 2016 roku do października 2020 roku, Alain pracował w Credit Suisse jako dyrektor zarządzający i dyrektor działu ds. technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) bankowości inwestycyjnej Grupy. Od lipca 1997 roku do grudnia 2015 roku Alain pracował dla Morgan Stanley w biurach w Londynie, Nowym Jorku, Menlo Park i Hong Kongu. Alain był odpowiedzialny za prowadzenie wielu projektów IPO w USA, w tym Kingsoft Cloud, XPeng Motors i Pinduoduo, oraz IPO w Hong Kongu, np. Alibaba, Xiaomi i NetEase. Alain ukończył studia na Uniwersytecie Oksfordzkim, uzyskując stopień magistra inżynierii.