Home > Support > XIAOMI 13/Xiaomi 13 Pro - EXCLUSIEVE DIENSTEN

XIAOMI 13/Xiaomi 13 Pro - EXCLUSIEVE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze aftersales actie (hierna de "Actie") wordt aangeboden door Xiaomi Technology Netherlands B.V. gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Den Haag, Nederland (hierna "Xiaomi" of "wij"), en die vrijwillig en kosteloos is toegevoegd, geldt naast de consumentenrechten die door de wettelijke garantie worden verleend, volgens de voorwaarden gepubliceerd op https://www.mi.com/nl/service/warranty/ Voor een volledig begrip van uw rechten raden wij u aan de toepasselijke wetgeving van uw woonplaats te raadplegen.

Deze promotie is alleen van toepassing op de hardwarecomponenten van het Xiaomi-product zoals dat oorspronkelijk is geleverd en is niet van toepassing op software of andere apparatuur die eigendom is van Xiaomi of derden waarvoor een licentieovereenkomst voor eindgebruikers of afzonderlijke garantieverklaringen of uitsluitingen zijn verstrekt of bedoeld.

1. TOEPASSINGSGEBIED EN BEGUNSTIGDEN

Dit aanbod is beperkt tot geselecteerde Xiaomi smartphones (alleen van toepassing op de volgende specifieke modellen: Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro) (hierna de "Product(en)" ) gekocht via officiële Xiaomi verkoopkanalen (online of offline) binnen Nederland (hierna het "Grondgebied").

Alleen consumenten die de bovengenoemde Producten hebben gekocht en geactiveerd, komen in aanmerking voor dit aanbod (hierna "Begunstigden") onder de hieronder beschreven voorwaarden.

2. DIENSTEN NA VERKOOP

Dit aanbod omvat de volgende aanvullende diensten na aankoop:

i. Buiten de garantie vallende reparatei met gratis arbeidskosten (zie punt 4.1.);

ii. Exclusieve klantenservice (zie punt ‎4.2.); (hierna, "Diensten")

3. PERIODE VAN DE DIENSTEN

4. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

4.1 REPARATIES BUITEN DE GARANTIE MET GRATIS ARBEIDSKOSTEN

Begunstigden komen in aanmerking voor ÉÉN (1) gratis buiten de garantie vallende reparatie binnen twaalf (12) maanden na de datum van eerste aankoop van het Product door de eindgebruiker (hierna "OOW-reparatieperiode").

A. Mechanisme van de OOW-reparatie

Voor de uitvoering van de buiten de garantie vallende reparatie (hierna "Reparatie" genoemd) zullen de Begunstigden genieten van gratis arbeidkosten (kosten voor reserveonderdelen en/of verzendkosten uitgesloten zoals hieronder verder gespecificeerd onder A (i) .

Tijdens de OOW-reparatieperiode kunnen Begunstigden op de volgende manier gebruik maken van de Dienst:

i. Neem contact op met de Xiaomi klantenservice via lokale mi.com voor mail-in reparatie

Begunstigden kunnen tijdens de OOW reparatieperiode contact opnemen met de Xiaomi Klantenservice via de contactgegevens zoals vermeld in bijlage I en de Service aanvragen.

De Xiaomi Customer Service zal de Begunstigden vragen om de factuur van de aankoop of de leveringsbon en het IMEI-nummer van het Product, om te controleren of aan de voorwaarden van de Service is voldaan en om een reparatie per post te regelen.

Nadat het apparaat in het reparatiecentrum is aangekomen, zal een inspectie van het Product worden uitgevoerd en een gedetailleerde offerte voor de reparatie van het product worden opgesteld. De arbeidskosten zullen reeds uit deze offerte worden gehaald. De kosten van reserveonderdelen en logistiek maken geen deel uit van deze dienst en komen voor rekening van de begunstigde. De Begunstigde kan dan beslissen of hij het aanbod aanvaardt en het Product laat repareren, of niet. In het laatste geval wordt het Product geretourneerd en komen de kosten van de inspectie en de logistieke kosten voor rekening van de Begunstigde.

Deze dienst is niet van toepassing op of dekt de volgende situaties niet:

a. Het serienummer en/of IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;

b. Het product is een vervalsing en is niet vervaardigd door Xiaomi.

4.2 EXCLUSIEVE KLANTENSERVICE

Tijdens de Actie kunnen Begunstigden ook profiteren van aanvullende hotline-diensten:

Uiteraard kunnen Begunstigden ook de reguliere Xiaomi Klantenservice bereiken via de contactgegevens in bijlage I.

5. OVERIGE

5.1. Privacy: Xiaomi hecht groot belang aan de privacy van onze gebruikers en zet zich in om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Xiaomi houdt zich strikt aan alle toepasselijke wetten en het privacybeleid voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens die nodig zijn om after-sales diensten (waaronder onderhoud, reparatie en/of het uitlenen van reservetelefoons) aan u te leveren.

Om u de diensten krachtens deze overeenkomst te verlenen, treedt Xiaomi op als gegevensbeheerder en verzamelen, bewaren en gebruiken wij uw strikt noodzakelijke contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres, ID-nummer) en de informatie over het apparaat. Houd er rekening mee dat we deze informatie ook kunnen delen met een van onze erkende servicecentra, indien nodig.

Om uw rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen en meer te weten te komen over ons privacybeleid, kunt u terecht op: https://privacy.mi.com/all/languages/.

Zorg ervoor dat u al uw persoonlijke en/of vertrouwelijke documenten en gegevens wist, log uit bij uw Xiaomi-account en schakel uw beveiligingswachtwoord uit. De Gebruiker is verantwoordelijk voor: (a) het wissen van alle gegevens (inclusief persoonlijke en/of vertrouwelijke bestanden en gegevens van de Gebruiker); en (b) het maken van reservekopieën van alle gegevens die u wilt behouden, voordat u de reservetelefoon terugstuurt naar het door Xiaomi erkende servicecentrum. Xiaomi aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor gegevensverlies en privacyproblemen die worden veroorzaakt doordat uw persoonlijke documenten of gegevens op de reservetelefoon blijven staan of niet worden gewist wanneer u deze terugstuurt.

5.2. Voor het onderhoud van sommige onderdelen kunnen onderdelen vervangen moeten worden. Daarom is het mogelijk dat de gerepareerde producten of onderdelen niet de originele zijn.

5.3. Deze aanbieding is alleen van toepassing op de hierboven in clausule 1 beschreven producten. Andere Xiaomi smartphones of producten komen niet in aanmerking voor deze Actie.

5.4. De Begunstigde erkent dat de algemene voorwaarden beschreven op https://www.mi.com/nl/service/warranty/ van toepassing blijven. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de algemene voorwaarden beschreven op de relevante pagina www.mi.com, prevaleren deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.

DIT AFTERSALESAANBOD SLUIT ANDERE RECHTEN DIE U MOGELIJK HEEFT NIET UIT, BEPERKT OF SCHORST DEZE NIET. VOOR EEN VOLLEDIG BEGRIP VAN UW RECHTEN NODIGEN WIJ U UIT DE WETTEN VAN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

BIJLAGE I

CONTACTINFORMATIE VOOR XIAOMI SERVICE

Xiaomi Service contact

Webchat: https://www.mi.com/nl/support/after-sales

Xiaomi Klantenservice telefoon: 0800 3344553

E-mailadres: service.nl@support.mi.com