Home > Support > XIAOMI 12T/Xiaomi 12T Pro - EXCLUSIEVE DIENSTEN

XIAOMI 12T/Xiaomi 12T Pro - EXCLUSIEVE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit aanbod geldt in aanvulling op de consumentenrechten die worden verleend door de wettelijke garantie, volgens de voorwaarden die zijn gepubliceerd op: https://www.mi.com/nl/service/warranty/.

1. TOEPASSINGSGEBIED EN BEGUNSTIGDEN

Deze aanbieding is beperkt tot geselecteerde Xiaomi smartphones en alleen van toepassing op de volgende specifieke modellen: Xiaomi 12T en Xiaomi 12T Pro (hierna de "Product(en)" ) die via een officieel verkoopkanaal van Xiaomi (online of offline) in Nederland (hierna het "Territorium" ) zijn gekocht. Dit aanbod wordt aangeboden door Xiaomi Technology Netherlands B.V., gevestigd te Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, Den Haag (hierna "Xiaomi" of "wij").

Alleen consumenten die de bovengenoemde Producten hebben gekocht en geactiveerd, komen in aanmerking voor dit aanbod (hierna "Begunstigden" ) onder de hieronder beschreven voorwaarden.

2. AFTERSALES SERVICES

Dit aanbod omvat de volgende extra services na verkoop:

i. Eén gratis vervanging of reparatie van het scherm (zie punt ‎4.1.);

ii. Buiten de garantie vallende reparaties met gratis arbeidskosten (zie punt ‎4.2.);

iii. Exclusieve diensten (zie punt ‎4.3.).; (hierna: "Diensten")

3. PERIODE VAN DE DIENSTEN

4. DIENSTENOMSCHRIJVING

4.1 ÉÉN GRATIS VERVANGING OF REPARATIE VAN HET SCHERM BINNEN 6 MAANDEN

Begunstigden die het Product tussen 04.10.2022 en 03.10.2023 kopen, komen in aanmerking voor een EENMALIGE (1) gratis vervanging of reparatie van het scherm gedurende de eerste zes (6) maanden na de datum van eerste aankoop van het Product door de Begunstigde (hierna de "Schermreparatieperiode"), indien het scherm van de hierboven vermelde Producten is beschadigd of defect is geraakt door een niet-opzettelijke handeling van eindgebruikers (d.w.z. zoals het niet-opzettelijk vallen van het Product).

Dergelijke reparatie van het scherm zal gratis zijn. Als het erkende servicecentrum van Xiaomi van mening is dat het scherm vervangen moet worden, zal de vervanging van het scherm ook gratis zijn.

Om van dit aanbod gebruik te kunnen maken, moeten de Begunstigde contact opnemen met de klantenservice van Xiaomi. De Begunstigde kan worden gevraagd de factuur van de aankoop of de leveringsbon te verstrekken.

a) Uitsluitingen

Deze Service is niet van toepassing op, of dekt niet de volgende situaties:

a. Het serienummer en/of IMEI-nummer van het Product is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;

b. Het Product is een vervalsing en is niet door Xiaomi vervaardigd;

c. Schade aan het scherm is opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt;

d. Beschadigingen hebben alleen betrekking op het oppervlak van het scherm, zoals krassen of een ander esthetisch uiterlijk van het scherm;

e. De schade wordt veroorzaakt door malware, niet-geautoriseerde software of apps van derden die door de Begunstigde worden gebruikt;

f. De Begunstigde verstrekt de factuur van de aankoop of de leveringsbon niet indien deze vereist is;

g. Het defect is veroorzaakt door gebruik voor niet-beoogde doeleinden of in strijd met de instructies, handleidingen of richtlijnen van Xiaomi of de verkoper;

h. Het defect is het gevolg van eigen of ongeoorloofde reparatie/manipulatie door de Begunstigde, of het gebruik van niet-geautoriseerde of niet-originele reserveonderdelen, software of onderdelen.

Deze service is niet van toepassing op Producten die, als gevolg van beschadiging of wijziging van het scherm, vervangen moeten worden door een nieuw Product. Een dergelijke vervanging zal onderworpen zijn aan de wettelijke garantienormen.

Niets in dit aanbod zal de rechten van de Begunstigden krachtens het toepasselijke recht beperken.

4.2 BUITEN DE GARANTIE VALLENDE REPARATIES MET GRATIS ARBEIDSKOSTEN

Begunstigden komen in aanmerking voor ÉÉN (1) buiten de garantie vallende reparatie met gratis arbeidskosten binnen TWAALF (12) maanden na de datum van eerste aankoop van het Product door de Begunstigde (hierna “Reparatieperiode").

A. Mechanisme van de buiten de garantie vallende reparative met gratis arbeidskosten

Voor de uitvoering van de buiten de garantie vallende reparatie (hierna "Reparatie"), zal de Begunstigde genieten van gratis arbeidskosten (kosten voor reserveonderdelen en/of logistieke kosten uitgesloten zoals beter gespecificeerd hieronder).

Neem contact op met de Xiaomi klantenservice via mi.com/nl

Begunstigden kunnen tijdens de Reparatieperiode contact opnemen met de klantenservice van Xiaomi via de contactgegevens die hieronder in Bijlage I worden vermeld en de Service aanvragen.

De Xiaomi Klantenservice zal Begunstigde vragen om de factuur van de aankoop of de leveringsbon en het IMEI-nummer van het Product te verstrekken, om te controleren of aan de voorwaarden van de Service is voldaan en om de reparatie per post te regelen.

Nadat het apparaat is aangekomen bij het mail-in reparatiecentrum, zal een inspectie van het Product worden uitgevoerd en een gedetailleerde offerte voor de reparatie van het Product worden opgesteld. De arbeidskosten zullen reeds uit deze offerte worden gehaald. De kosten voor reserveonderdelen en logistiek maken geen deel uit van deze Service en komen ten laste van de Begunstigde. Op basis van de offerte kan de Begunstigde beslissen of de Reparatie al dan niet wordt uitgevoerd. Indien de Begunstigde ervoor kiest de Reparatie niet uit te laten voeren, wordt het Producten teruggezonden en zijn de inspectie- en verzendkosten ten laste van de Begunstigde.

Deze Service is niet van toepassing op, of dekt niet de volgende situaties:

a. Het serienummer en/of IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;

b. Het product is een vervalsing en is niet door Xiaomi gemaakt.

4.3 EXCLUSIEVE DIENSTEN

Tijdens de dienstperiode kunnen de begunstigden ook gebruik maken van aanvullende hotline-diensten:
U kunt contact opnemen met de XIAOMI Klantenservice op 0800 3344553 (maandag – vrijdag 09:00-17:00)

Begunstigden kunnen in ieder geval ook de gewone Xiaomi Klantenservice bereiken via de in Bijlage I vermelde contactgegevens.

5. DIVERSE

5.1. Gegevens Privacy : Xiaomi hecht veel waarde aan de privacy van onze gebruikers en doet er alles aan om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen. Xiaomi houdt zich strikt aan alle toepasselijke wetten en privacyregels voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens die nodig zijn om after-sales services (waaronder onderhoud en reparatie) aan u te leveren.

Om u de diensten onder deze overeenkomst te kunnen leveren, treedt Xiaomi op als gegevensbeheerder en zullen wij uw strikt noodzakelijke contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres) productinformatie verzamelen, opslaan en gebruiken. Wij wijzen u erop dat wij deze informatie indien nodig ook met een van onze geautoriseerde servicecentra kunnen delen.

Om uw rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen en meer te weten te komen over ons privacybeleid, kunt u terecht op: https://privacy.mi.com/all/languages/.

5.2. Voor het onderhoud van sommige onderdelen kunnen reserveonderdelen moeten worden vervangen. Daarom is het mogelijk dat de gerepareerde producten of onderdelen niet de originele zijn.

5.3. Deze aanbieding is alleen van toepassing op de hierboven in clausule 1 beschreven Producten. Andere Xiaomi smartphones of producten komen niet in aanmerking voor deze aanbieding.

5.4. De Begunstigde erkent dat de algemene voorwaarden beschreven op https://www.mi.com/nl/service/garantie/ van toepassing blijven. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de algemene voorwaarden beschreven op de betreffende pagina www.mi.com/nl, hebben deze voorwaarden voorrang. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.

DIT AFTERSALES AANBOD SLUIT ANDERE RECHTEN DIE U MOGELIJK HEEFT NIET UIT, BEPERKT DEZE NIET OF SCHORT ZE NIET OP. VOOR EEN VOLLEDIG BEGRIP VAN UW RECHTEN, NODIGEN WIJ U UIT DE WETTEN VAN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

BIJLAGE I

XIAOMI GEAUTORISEERDE SERVICE CENTRA EN XIAOMI SERVICE CONTACT INFORMATIE

Xiaomi Service contact

Webchat: www.mi.com/nl

Xiaomi klantenservice telefoon: 0800 3344553

E-mail adres: service.nl@support.mi.com