Home > Support > XIAOMI - EXCLUSIEVE DIENSTEN

XIAOMI - EXCLUSIEVE DIENSTEN

Deze service promotie (hierna de "Promotie") wordt aangeboden door Xiaomi Technology Netherlands B.V., gevestigd te Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595 BM, Nederland (hierna "Promotor" en/of "Xiaomi") en die vrijwillig en gratis zijn toegevoegd.

Deze promotie geldt in aanvulling op de consumentenrechten die worden verleend door de wettelijke garantie, volgens de voorwaarden die zijn gepubliceerd op: https://www.mi.com/nl/service/warranty/

1. TOEPASSINGSGEBIED EN BEGUNSTIGDEN

Deze promotie is beperkt tot geselecteerde Xiaomi smartphones (alleen van toepassing op de volgende specifieke modellen: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro en Xiaomi 12 X) (hierna de "Product(en)") die zijn aangeschaft via een van de officiële verkoopkanalen van Xiaomi (online of offline) in het Territorium van Nederland (hierna het "Territorium").

Alleen consumenten die de bovengenoemde Producten hebben gekocht, komen in aanmerking voor deze Promotie (hierna "Begunstigden") onder de hieronder beschreven voorwaarden.

2. EXCLUSIEVE DIENSTEN

Deze Promotie omvat de volgende extra diensten na verkoop: i. Buiten garantie gratis arbeidskosten reparatie (zie punt 4.1.); ii. Exclusieve diensten (zie punt 4.2.). (hierna: "Diensten")

3. PROMOTIEPERIODE

Deze Promotie begint op donderdag 30 juni 2022 ("Startperiode") en zal de volgende duur hebben voor elke Dienst:

*Dit betekent dat zowel Begunstigden die het Product voor als na de Startperiode hebben aangeschaft van deze Promotie kunnen profiteren. Als het Product echter vóór de Startperiode is aangeschaft, begint de duur van elke Service te tellen vanaf de datum van aankoop van het Product (bijv. als een Consument de laatste 30th mei 2022 een Xiaomi 12 Pro smartphone heeft aangeschaft, heeft de Consument in totaal elf (11) maanden de tijd om een aanvraag in te dienen voor de reparatie buiten de wettelijke Garantie voor gratis arbeidskosten.

4. DIENSTENOMSCHRIJVING

4.1 REPARATIE BUITEN DE WETTELIJKE GARANTIE GRATIS ARBEIDSLOON

Begunstigden komen in aanmerking voor ÉÉN (1) reparatie buiten de wettelijke garantie (gratis arbeidskosten) binnen TWEE (12) maanden na de datum van aankoop van het Product en met inachtneming van de Beginperiode.

(hierna: "OOW-reparatieperiode"). De begunstigden komen in aanmerking:

a. wanneer u tijdens de OOW-reparatieperiode rechtstreeks naar het hieronder onder Bijlage I vermelde servicecentrum van Xiaomi gaat; of;

b. bij het aanvragen van een reparatie van het product buiten garantie via de mi.com Klantenservice zoals hieronder aangegeven onder Bijlage I gedurende de OOW Reparatieperiode.

A. Mechanisme van de OOW-reparatie

Voor de uitvoering van de herstelling buiten de wettelijke garantie (hierna "Herstelling"), zullen de Begunstigden genieten van gratis arbeidskosten (kosten voor reserveonderdelen en/of logistieke kosten uitgesloten zoals beter gespecificeerd onder A (i) en A (ii) hieronder).

Tijdens de OOW Reparatieperiode kunnen Begunstigden op twee (2) manieren gebruik maken van de Dienst:

i. Breng het product naar het Xiaomi Authorized Service Center voor reparatie ter plaatse

Begunstigden kunnen het Product rechtstreeks naar een van de hieronder onder Bijlage I "Xiaomi Service Centers" vermelde Xiaomi Service Centers brengen voor de reparatie.

Het geautoriseerde servicecentrum zal nagaan of aan alle voorwaarden is voldaan om in aanmerking te komen voor deze service, in het kader van deze overeenkomst: eigendom en geschiktheid van het product.

Het erkende servicecentrum voert een inspectie uit en verstrekt de begunstigde een werkofferte voor de reparatie van het Product. De arbeidskosten zullen reeds uit deze offerte worden gehaald. De kosten van reserveonderdelen en, indien nodig, logistiek maken geen deel uit van deze Service en komen ten laste van de Begunstigde.

Op basis van de werkraming zullen de Begunstigden beslissen of de Herstelling al dan niet wordt uitgevoerd. In het laatste geval wordt het Product geretourneerd en zijn de inspectiekosten voor rekening van de Begunstigden.

ii. Contacteer de klantendienst via mi.com voor mail-in herstelling

Begunstigden kunnen tijdens de OOW-reparatieperiode contact opnemen met de klantenservice van Xiaomi via de contactgegevens in bijlage I en de service aanvragen.

De Klantendienst zal de Begunstigden vragen om de factuur van de aankoop of de leveringsbon en het IMEI-nummer van het Product, om na te gaan of aan de voorwaarden van de Service is voldaan en om de herstelling per post te regelen.

Nadat het apparaat is aangekomen bij het post-in reparatiecentrum, zal een inspectie van het Product worden uitgevoerd en een gedetailleerde offerte voor de reparatie van het Product worden opgesteld. De arbeidskosten zullen reeds uit deze offerte worden gehaald. De kosten voor reserveonderdelen en logistiek maken geen deel uit van deze Service en komen ten laste van de Begunstigde. De Begunstigde kan dan beslissen of hij het aanbod aanvaardt en het Product laat repareren, of niet. In het laatste geval wordt het Product geretourneerd en komen de kosten voor inspectie en logistiek voor rekening van de Begunstigden.

Deze Service is niet van toepassing op, of dekt niet de volgende situaties:
a. Xiaomi-producten die niet in het Territorium in officiële verkoopkanalen (online of offline) zijn gekocht;
b. Het serienummer en/of IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;
c. Het product is een vervalsing en is niet door Xiaomi gemaakt.

4.2. EXCLUSIEVE DIENSTEN

Tijdens de dienstperiode kunnen de begunstigden ook gebruik maken van aanvullende hotline-diensten:

5. DIVERSE

5.1. Gegevensbescherming: Xiaomi hecht veel belang aan de privacy van onze Gebruikers en zet zich in om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen. Xiaomi houdt zich strikt aan alle toepasselijke wetten en privacybeleidsregels voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens die nodig zijn om after-sales diensten (waaronder onderhoud, reparatie en/of uitleendiensten voor reservetelefoons) aan u te leveren.

Met het oog op het leveren van de diensten onder deze overeenkomst, zal (zullen) het (de) desbetreffende aan Xiaomi gelieerde bedrijf(en) zoals vermeld in de titel van dit document optreden als de gegevensbeheerder en zullen wij uw strikt noodzakelijke contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres, ID-nummer) en de apparaatinformatie verzamelen, opslaan en gebruiken. Wij wijzen u erop dat wij deze informatie indien nodig ook kunnen delen met een van onze geautoriseerde servicecentra. Om uw rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen en meer te weten te komen over ons privacybeleid, kunt u terecht op: https://privacy.mi.com/all/languages/.

5.2. Voor het onderhoud van sommige onderdelen kunnen reserveonderdelen moeten worden vervangen. Daarom is het mogelijk dat de gerepareerde producten of onderdelen niet de originele zijn.

5.3. Deze Promotie is alleen van toepassing op de hierboven in clausule 1 beschreven Producten. Andere Xiaomi smartphones of producten komen niet in aanmerking voor deze Promotie.

5.4. De Begunstigde erkent dat de algemene voorwaarden beschreven op https://www.mi.com/nl/service/warranty/ van toepassing blijven. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de algemene voorwaarden beschreven op de betreffende www.mi.com pagina, prevaleren deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.

DEZE SERVICE PROMOTIE SLUIT ANDERE RECHTEN DIE U MOGELIJK HEEFT NIET UIT, BEPERKT DEZE NIET OF SCHORT ZE NIET OP. VOOR EEN VOLLEDIG BEGRIP VAN UW RECHTEN, NODIGEN WIJ U UIT DE WETTEN VAN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

BIJLAGE I

XIAOMI LOKALE GEAUTORISEERDE SERVICE CENTRA EN XIAOMI SERVICE CONTACT INFORMATIE

Xiaomi Service Centra

Xiaomi Mi Store Benelux
Korte Lijnbaan 11, 3012 EC Rotterdam, Netherlands
Dinsdag tot zaterdag 10:30-17:00

Contact Klantenservice

Webchat: https://www.mi.com/nl/service/support/ (Openingstijden: maandag - vrijdag 09:00-18:00)
Xiaomi klantenservice telefoon: 0800 3344553 (Openingstijden: maandag - vrijdag 09:00-18:00)
E-mail adres: service.nl@xiaomi.com