Home > Support > XIAOMI SMARTPHONE INTERNATIONALE GARANTIE SERVICE

XIAOMI SMARTPHONE INTERNATIONALE GARANTIE SERVICE

XIAOMI SMARTPHONE INTERNATIONALE GARANTIE SERVICE VOOR XIAOMI 12 PRO

Aanvullend op de consumentenrechten die door wettelijke garantie onder de relevante wetten en volgens de voorwaarden die gepubliceerd zijn op: https://www.mi.com/global/service/warranty komen consumenten die een Xiaomi 12 Pro smartphone (hierna "Product" genoemd) aanschaffen via een officieel Xiaomi verkoopkanaal (online of offline) in een van de landen die hieronder in "Tabel 1" worden beschreven (hierna “Regio(‘s)" genoemd) en het product tussen 15 maart 2022 en 15 maart 2023 (inclusief deze dagen) binnen de Regio activeren, in aanmerking voor deze internationale garantieservice bij het aangewezen lokale servicecentrum van Xiaomi (te vinden onder de volgende link: www.mi.com/global/support/xiaomi-iws. De Consument selecteert op de website het gebied dat voor hem/haar van toepassing is. Deze internationale garantieservice voor Xiaomi smartphones wordt aangeboden door Xiaomi H.K. Limited, gevestigd te Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

De periode van de internationale garantieservice voor Xiaomi smartphones bedraagt vierentwintig (24) maanden, gerekend vanaf de aankoopdatum van het product*.

IN GEEN ENKEL GEVAL BEPERKT DEZE INTERNATIONALE GARANTIESERVICE DE RECHTEN VAN DE CONSUMENT ONDER DE RELEVANTE TOEPASSELIJKE WETTEN.

Tabel 1. Landen gedekt door de internationale garantieservice voor Xiaomi smartphones

   
Regio   
   
Land   
   
West-Europa   
   
Duitsland, Spanje, Portugal, Italië, Frankrijk,   Nederland, België, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Ierland   
   
Oost-   en Noord-Europa   
   
Polen, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland,   Oostenrijk, Kroatië, Tsjechische Republiek, Slowakije, Hongarije, Litouwen,   Letland, Estland, Bulgarije, Griekenland, Roemenië, Slovenië   
   
Zuidoost-Azië   
   
Maleisië,   Thailand, Vietnam, Singapore, Filippijnen   
   
Midden-Oosten   
   
VAE,   Saudi-Arabië, Pakistan, Turkije   
   
HTM   
   
Hong   Kong, Macau, Taiwan   
   
Latijns-Amerika   
   
Mexico,   Chili, Peru, Colombia   
   
CIS   
   
Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, Oezbekistan   
   
Indonesië   
   
Indonesië   
   
Afrika   
   
Egypte,   Marokko, Nigeria, Kenia   

Het door Xiaomi aangewezen servicecentrum in de relevante Regio’s zal consumenten garantieservices bieden die door de plaatselijke wetgeving zijn toegestaan en die de volgende services kunnen omvatten:

  1. Reparatie binnen de garantie: voor producten die nog onder de garantie vallen, wordt de consument verzocht een geldig aankoopbewijs en/of garantiebewijs te overleggen, en nadat het servicecentrum van Xiaomi heeft vastgesteld en bevestigd dat aan de garantievoorwaarden is voldaan (garantievoorwaarden zijn te vinden op https://www.mi.com/nl/service/warranty/ ), kan de consument gebruikmaken van diensten binnen de garantie.

Reparatie buiten de garantie: voor Producten die niet onder de garantie vallen (d.w.z. de garantieperiode is verstreken en/of het Product vertoont gebreken die buiten de garantie vallen) kunnen defecte reserveonderdelen tegen betaling* worden vervangen bij het lokale Xiaomi Service Center. Reserveonderdelen die bij deze reparatie buiten de garantie vallen zijn: Moederbord, Scherm, Batterij, Batterijdeksel en andere.

*De beschikbaarheid van reserveonderdelen en de prijs van reserveonderdelen en arbeidskosten kunnen variëren afhankelijk van het lokale Xiaomi Service Center waar de service wordt verleend, controleer dit a.u.b. in het lokale Xiaomi Service Center.

LET OP: DE VERSCHILLENDE XIAOMI SERVICE CENTERS PER REGIO KUNNEN HUN EIGEN LOKALE VEREISTEN HEBBEN EN ZULLEN ONDERHEVIG ZIJN AAN DE LOKALE WETGEVING. DAAROM KUNNEN DE VEILIGHEIDSKWALIFICATIENORMEN/MERKTEKENS EN HET UITERLIJK/FUNCTIONELE MATERIALEN VAN HET PRODUCT VARIËREN ALS GEVOLG VAN DE SERVICE DIE DOOR HET LOKALE XIAOMI SERVICE CENTER GELEVERD WORDT.

Uitsluiting

Deze Internationale Service Garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

  1. De internationale garantieservice voor Xiaomi smartphones biedt alleen ondersteuning voor reparatie (binnen of buiten de garantie) van de aangewezen modellen in de gedekte Regio’s. (Vervangingen of terugbetalingen zijn uitgesloten).
  2. Indien Consument geen machtiging of toestemming geeft om door het Service Center geïnformeerd te worden.
  3. Voor Producten gekocht via niet-officiële verkoopkanalen.

Bovendien zal deze Internationale Service Garantie de volgende gevallen niet dekken wanneer:

  1. Producten die niet zijn aangeschaft en geactiveerd in de gedekte Regio’s in "Tabel 1".
  2. Een wijziging, demontage of reparatie van het Product die heeft plaatsgevonden door een niet-geautoriseerde partij.
  3. Claims die buiten de dekkingsperiode ingediend worden.
  4. De Consument terugbetaling of vervanging van het Product vraagt.
  5. Het Product niet kan worden gebruikt omdat het regio-overschrijdend is en niet omdat het apparaat defect is (het ondersteunt bijvoorbeeld geen andere regionale netwerkstandaarden en heeft geen toegang tot het internet, enz.)

- NIETS IN DIT DOCUMENT BEPERKT DE RECHTEN VAN DE CONSUMENT OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.