Home > Support > SCREEN BESCHERMING - Mi10T / Mi10T Pro

SCREEN BESCHERMING - Mi10T / Mi10T Pro

SCREEN BESCHERMING - Mi10T / Mi10T Pro

Naast de consumentenrechten toegekend door de wettelijke garantie en in overeenstemming met de voorwaarden gepubliceerd op https://www.mi.com/nl/service/warranty, geldt de volgende vrijwillige bijkomende garantie, gratis, voor alle consumenten in Nederland ("Consumenten"). De garantie wordt verstrekt door Xiaomi Technology Netherlands B.V., statutair gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Nederland.

1. Toepassingsgebied

Consumenten die tussen 15 oktober 2020 en 23 januari 2022 een Xiaomi Mi 10T of Mi 10T Pro ("Product") kopen bij een officieel verkoopkanaal (online of offline) van Xiaomi in het Nederlandse grondgebied en de Smartphone binnen het grondgebied activeren, komen in aanmerking voor een eenmalige (1) gratis reparatieservice in het lokale Xiaomi´s Repair Center gedurende de eerste zes (6) maanden na de aankoop, als het scherm van de bovengenoemde Producten beschadigd of defect is door een niet-opzettelijke actie van de Consument (i.). e. zoals het onopzettelijk vallen van het Product)n het Product).

Deze reparatie van het scherm is gratis en omvat, indien nodig, de gratis vervanging van het scherm.

Om aanspraak te maken op deze garantie kan de consument contact opnemen met de een in Nederland gevestigde retailer of met Xiaomi Support. De consument kan gevraagd worden de factuur of het aankoopbewijs te overleggen.

2. Uitsluitingen

De garantie is niet van toepassing op:

I. Schade aan het scherm veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;

II. Schade die alleen het oppervlak van het scherm aantast, zoals krassen of andere esthetische verschijningsvormen van het scherm;

III. schade veroorzaakt door kwaadaardige software, ongeoorloofde software of applicaties van derden die door de consument worden gebruikt.

Bovendien wordt de garantie niet verleend in een van de volgende gevallen:

I. De consument dient de factuur/koopbon niet in;

II. Het serienummer en/of het IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid.

III. Het product is namaak of niet door Xiaomi vervaardigd;

IV. Het defect is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of in strijd met de instructies, handleidingen of richtlijnen van Xioami of de verkoper;

V. Het defect wordt veroorzaakt door de eigen of ongeoorloofde reparatie/manipulatie van de consument of door het gebruik van ongeoorloofde of niet-originele reserveonderdelen, software of componenten.

Deze garantie is niet van toepassing op producten die moeten worden vervangen door een nieuw product als gevolg van schade of wijzigingen aan het scherm. Deze vervanging is onderworpen aan de wettelijke garantienormen.

Niets in deze garantie beperkt de rechten van de consument onder het toepasselijke recht.