Warranty(RS)

Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G—Premium Servis

Pored prava potrošača garantovanih zakonskom i prema uslovima koji su objavljeni na https://www.mi.com/global/service/warranty, sledeća besplatna dodatna dodatna zaštita važi za sve potrošače koji su kupili i aktivirali Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G („Proizvod“) na teritoriji Republike Srbije („Potrošač“). Dodatnu zaštitu nudi Xiaomi H.K. Limited registered at Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1.       Dodatna zaštita ekrana

a.       Obuhvata

Potrošači koji kupe Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G („Proizvod“) između 23. januara 2024. i 22. februara 2024. godine, na bilo kom zvaničnom prodajnom kanalu (onlajn ili oflajn) kompanije Xiaomi na teritoriji Republike Srbije („Teritorija“ ”) i aktivirate proizvod na teritoriji, imaće pravo na jednokratnu (1) besplatnu uslugu popravke u lokalnom Xiaomi servisnom centru tokom prvih šest (6) meseci nakon kupovine, ako se na ekranu pojavi na gore navedenim pomenutim Proizvodima, oštećenje ili neispravnosti usled nenamerne radnje potrošača (tj. poput nenamernog pada Proizvoda).

Takva popravka ekrana biće besplatna i uključuje, ako je potrebno, zamenu ekrana takođe besplatno.

Da bi iskoristili ovu dodatnu zaštitiu, potrošači moraju kontaktirati Xiaomi servisni centar. Od potrošača se može tražiti da pošalju dokaz o kupovini ili druge dokaze.

b.      Isključenja

Dodatna zaštita se ne može primeniti na:

I. Oštećenje ekrana prouzrokovano namerno ili iz grubog nemara;

II. Oštećenja koja utiču samo na površinu ekrana, kao što su ogrebotine ili drugi estetski izgled ekrana;

III. Štete koje je pretrpeo zlonamerni softver, neovlašćeni softver ili aplikacije trećih strana koje koristi potrošač.

Štaviše, dodatna zaštita ekrana neće se primenjivati ni u jednom od sledećih slučajeva:

I. Potrošač ne otkriva dokaz o kupovini ili dokaze o isporuci;

II. Serijski broj i/ili IMEI broj su oštećeni ili su uklonjeni ili neovlašćeno menjani;

III. Proizvod je falsifikovan i nije ga proizveo Xiaomi;

IV. Kvar je uzrokovan nenamenskom upotrebom ili je u suprotnosti sa uputstvima, priručnicima ili smernicama kompanije Xiaomi ili prodavca;

V. Kvar proizlazi iz Potrošačeve ili neovlašćene popravke/manipulacije, ili upotrebe neovlašćenih ili neoriginalnih rezervnih delova, softvera ili komponenti.

Ova dodatna zaštita se ne primenjuje na Proizvode koji se, zbog oštećenja ili izmene ekrana, moraju zameniti novim Proizvodom. Takva zamena podleže zakonskim standardima garancije.

Ova dodatna zaštita neće ograničiti prava potrošača prema važećem zakonu.


Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro Premium Servis

Pored prava potrošača koja proizilaze iz zakonske garancije i u skladu sa uslovima objavljenim na https://www.mi.com/global/service/warranty, sledeća dobrovoljna dodatna i besplatna komercijalna garancija važiće za sve potrošače koji su kupili i aktivirali Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro („Proizvod“) na teritoriji Srbije („Potrošač“). Komercijalnu garanciju nudi Xiaomi H.K. Limited registrovan u Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1.       Dodatna zaštita ekrana

a)         Obuhvata

Korisnici koji kupe Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro u period od 27.09.2023. – 26.09.2024. kod bilo kog zvaničnog prodajnog Xiaomi partnera, online ili u fizičkoj radnji na teritoriji Srbije (“Zemlja”) i aktiviraju proizvod u toj zemlji, imaće pravo na jednokratnu (1) besplatnu uslugu popravke u lokalnom Xiaomijevom servisnom centru tokom prvih šest (6) meseci nakon kupovine, ako je ekran gore navedenih proizvoda oštećen ili neispravan od strane nenamernih radnji potrošača (tj. poput nenamernog pada Proizvoda).

 

Takva popravka ekrana će biti besplatna i uključuje, ako je potrebno, takođe besplatnu zamenu ekrana.

 

Da bi iskoristili promotivnu uslugu dodatne zaštite ekrana, potrošači moraju kontaktirati Xioami korisničku podršku. Od potrošača se može tražiti da pošalje fiskalni račun ili fakturu za kupovinu telefona ili račun koji je dobio prilikom isporuke.

 

b)        Ne obuhvata

Ova komercijalna garancija se neće primenjivati niti pokrivati sledeće slučajeve:

I. Namerno prouzrokovano oštećenje ekrana ili oštećenje ekrana grubim nemarom;

II. Oštećenja koja utiču samo na površinu ekrana, kao što su ogrebotine ili drugi elementi koji utiču na estetski izgled ekrana;

III. Štete koje je pretrpeo zlonamerni softver, neovlašćeni softver ili aplikacije trećih strana koje koristi potrošač.

 

Štaviše, komercijalna garancija se neće primeniti ni u jednom od sledećih slučajeva:

I. Ako potrošač ne dostavi fiskalni račun ili fakturu za kupovinu telefona ili račun koji je dobio prilikom isporuke.

II. Ako je Serijski broj i/ili IMEI broj oštećen, uklonjen ili neovlašćen;

III. Ako je proizvod falsifikovan i nije proizvoden od strane kompanije Xiaomi;

IV. Ako je kvar uzrokovan nenamenskom upotrebom ili je u suprotnosti sa uputstvima, priručnicima ili smernicama kompanije Xiaomi ili prodavca;

V. Ako kvar proizlazi iz sopstvene ili neovlašćene popravke/manipulacije Potrošača, ili upotrebe neovlašćenih ili neoriginalnih rezervnih delova, softvera ili komponenti.

 

Ova komercijalna garancija se ne primenjuje na Proizvode koji zbog oštećenja ili izmene ekrana moraju biti zamenjeni novim Proizvodom. Takva zamena podleže zakonskim standardima garancije.

 

Ništa u vezi sa ovom komercijalnom garancijom neće ograničiti prava potrošača prema važećem zakonu.

Xiaomi 13 Premium usluga

Pored prava potrošača garantovanih zakonskom i prema uslovima koji su objavljeni na https://www.mi.com/global/service/warranty, sledeća besplatna dodatna dodatna zaštita važi za sve potrošače koji su kupili i aktivirali Xiaomi 13 („Proizvod“) na teritoriji Republike Srbije („Potrošač“). Dodatnu zaštitu nudi Xiaomi H.K. Limited registered at Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1.       Dodatna zaštita ekrana

a.       Obuhvata

Potrošači koji kupe Xiaomi 13 („Proizvod“) između 27. februara 2023. i 26. februara 2024. godine, na bilo kom zvaničnom prodajnom kanalu (onlajn ili oflajn) kompanije Xiaomi na teritoriji Republike Srbije („Teritorija“) i aktivirate proizvod na teritoriji, imaće pravo na jednokratnu (1) besplatnu uslugu popravke u lokalnom Xiaomi servisnom centru tokom prvih šest (6) meseci nakon kupovine, ako se na ekranu pojavi gore navedeno pomenuti Proizvodi su oštećeni ili neispravni usled nenamerne radnje potrošača (tj. poput nenamernog pada Proizvoda).

Takva popravka ekrana biće besplatna i uključuje, ako je potrebno, zamenu ekrana takođe besplatno.

Da bi iskoristili ovu dodatnu zaštitiu, potrošači moraju kontaktirati Xiaomi servisni centar. Od potrošača se može tražiti da pošalju dokaz o kupovini ili druge dokaze.

b.       Isključenja

Dodatna zaštita se ne može primeniti na:

I. Oštećenje ekrana prouzrokovano namerno ili iz grubog nemara;

II. Oštećenja koja utiču samo na površinu ekrana, kao što su ogrebotine ili drugi estetski izgled ekrana;

III. Štete koje je pretrpeo zlonamerni softver, neovlašćeni softver ili aplikacije trećih strana koje koristi potrošač.

Štaviše, dodatna zaštita ekrana neće se primenjivati ni u jednom od sledećih slučajeva:

I. Potrošač ne otkriva dokaz o kupovini ili dokaze o isporuci;

II.  Serijski broj i/ili IMEI broj su oštećeni ili su uklonjeni ili neovlašćeno menjani;

III. Proizvod je falsifikovan i nije ga proizveo Xiaomi;

IV.  Kvar je uzrokovan nenamenskom upotrebom ili je u suprotnosti sa uputstvima, priručnicima ili smernicama kompanije Xiaomi ili prodavca;

V. Kvar proizlazi iz Potrošačeve ili neovlašćene popravke/manipulacije, ili upotrebe neovlašćenih ili neoriginalnih rezervnih delova, softvera ili komponenti.

Ova dodatna zaštita se ne primenjuje na Proizvode koji se, zbog oštećenja ili izmene ekrana, moraju zameniti novim Proizvodom. Takva zamena podleže zakonskim standardima garancije.

Ova dodatna zaštita neće ograničiti prava potrošača prema važećem zakonu.

XIAOMI 12T PRO/XIAOMI 12T DODATNA ZAŠTITA EKRANA

Pored prava potrošača garantovanih zakonskom i prema uslovima koji su objavljeni na https://www.mi.com/global/service/warranty, sledeća besplatna dodatna dodatna zaštita važi za sve potrošače koji su kupili i aktivirali Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T („Proizvod“) na teritoriji Republike Srbije („Potrošač“). Dodatnu zaštitu nudi Xiaomi H.K. Limited registered at Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. DODATNA ZAŠTITA EKRANA,

A) OBUHVATA

Potrošači koji kupe Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T od 05.10.2022. do 04.10.2023. na bilo kom zvaničnom prodajnom kanalu (onlajn ili oflajn) kompanije Xiaomi na teritoriji Republike Srbije („Teritorija“ ”) i aktivirate proizvod na teritoriji, imaće pravo na jednokratnu (1) besplatnu uslugu popravke u lokalnom Xiaomi servisnom centru tokom prvih šest (6) meseci nakon kupovine, ako se na ekranu pojavi gore navedeno pomenuti Proizvodi su oštećeni ili neispravni usled nenamerne radnje potrošača (tj. poput nenamernog pada Proizvoda).

Takva popravka ekrana biće besplatna i uključuje, ako je potrebno, zamenu ekrana takođe besplatno.

Da bi iskoristili ovu dodatnu zaštitiu, potrošači moraju kontaktirati Xiaomi servisni centar. Od potrošača se može tražiti da pošalju dokaz o kupovini ili druge dokaze.

B) ISKLJUČENJA

Dodatna zaštita se ne može primeniti na:
I. Oštećenje ekrana prouzrokovano namerno ili iz grubog nemara;
II. Oštećenja koja utiču samo na površinu ekrana, kao što su ogrebotine ili drugi estetski izgled ekrana;
III. Štete koje je pretrpeo zlonamerni softver, neovlašćeni softver ili aplikacije trećih strana koje koristi potrošač.

Štaviše, dodatna zaštita ekrana neće se primenjivati ni u jednom od sledećih slučajeva:
I. Potrošač ne otkriva dokaz o kupovini ili dokaze o isporuci;
II. Serijski broj i/ili IMEI broj su oštećeni ili su uklonjeni ili neovlašćeno menjani;
III. Proizvod je falsifikovan i nije ga proizveo Xiaomi;
IV. Kvar je uzrokovan nenamenskom upotrebom ili je u suprotnosti sa uputstvima, priručnicima ili smernicama kompanije Xiaomi ili prodavca;
V. Kvar proizlazi iz Potrošačeve ili neovlašćene popravke/manipulacije, ili upotrebe neovlašćenih ili neoriginalnih rezervnih delova, softvera ili komponenti.

Ova dodatna zaštita se ne primenjuje na Proizvode koji se, zbog oštećenja ili izmene ekrana, moraju zameniti novim Proizvodom. Takva zamena podleže zakonskim standardima garancije.

Ova dodatna zaštita neće ograničiti prava potrošača prema važećem zakonu.

KOMERCIJALNA GARANCIJA ZA STAKLO NA EKRANU – REDMI NOTE 11

Dodatna pogodnost i besplatna garancija se odnosi na sva fizička lica koja kupe proizvod (kao što je definisano u tački 2) za lične potrebe (“Potrošač”), a kao dodatak standardne garancije koju nudi Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) ili u odnosu na prava potrošača koja se dodeljuju po zakonu u Srbiji.

Dodatnu komercijalnu garanciju pruža Xiaomi H.K. Limited registrovan na adresi Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. TERITORIJA

Ova komercijalna garancija se odnosi samo na uređaje koji su kupljeni u Srbiji (“Teritorija”).

2. OBIM

Potrošačima koji kupe Redmi Note 11 (uređaj) I aktiviraju u periodu od 2022.02.23 do 2022.03.25 ,u bilo kom ovlašćenom prodajnom lancu (online ili offline) na teritoriji Srbije;

Biće omogućen jedan (1) besplatni servis u Xiaomi servis centru zemlje gde je uređaj i kupljen u period od 6 meseci nakon kupovine uređaja, ukoliko do oštećenja ekrana dođe usled dejstva više sile ili nekog drugog oštećenja bez namere potrošača.

Servis (ili zamena ukoliko je potrebna)ekrana biće besplatni.

Kako bi aktivirali ovu uslugu potrošači moraju da kontaktiraju Xiaomi korisničku podršku. Potrošač će biti u obavezi da pošalje fakturu ili račun kojim se dokazuje kupovina uređaja.

3. ISKLJUČENJA

Ova komercijalna garancija neće važiti u sledećim slučajevima:
I. Oštećenje ekrana naneto sa namerom;
II. Oštećenja ekrana koji se odnose na ogrebotine i površinski izgled ekrana kao i na estetski izgled ekrana;
III. Oštećenja koja su nastala usled korišćenja neproverenih aplikacija ili “third party” aplikacija.

Takođe, garancija neće pokrivati sledeće slučajeve:
I. Plaćanje uređaja nije izvršeno po fakturi u dogovorenom periodu;
II. Serijski broj uređaja IMEI se ne može pročitati, izbrisan je ili oštećen;
III. Uređaj nije original Xiaomi uređaj;
IV. Defekt se desio uz nepravilno korišćenje uređaja usuprot Uputstvima za korišćenje i uputstvima Xiaomi prodavaca;
V. Oštećenje nastalo prilikom pokušaja neovlašćenih lica da saniraju problem, kao i pirlikom korišćenja neovlašćenih servisa.

Ova komercijalna garancija ne uključuje uređaje koje je potrebno zameniti potpuno novim uređajima usled neadekvatnog rada uređaja ili neke druge softverske greške a koji spadaju u prava potrošača definisana Zakonom u Srbiji.

Ova komercijalna ponuda nikako ne sme da isključi ili da utiče na prava Potrošača koja su definisana Zakonom u Srbiji.

KOMERCIJALNA GARANCIJA ZA STAKLO NA EKRANU – XIAOMI 11T/XIAOMI 11T PRO

Dodatna pogodnost i besplatna garancija se odnosi na sva fizička lica koja kupe proizvod (kao što je definisano u tački 2) za lične potrebe (“Potrošač”), a kao dodatak standardne garancije koju nudi Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) ili u odnosu na prava potrošača koja se dodeljuju po zakonu u Srbiji.

Dodatnu komercijalnu garanciju pruža Xiaomi H.K. Limited registrovan na adresi Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. TERITORIJA

Ova komercijalna garancija se odnosi samo na uređaje koji su kupljeni u Srbiji (“Teritorija”).

2. OBIM

Potrošačima koji kupe Xiaomi 11T/Xiaomi 11T Pro (uređaj) I aktiviraju u periodu od 2021.10.15 do 2021.11.14 ,u bilo kom ovlašćenom prodajnom lancu (online ili offline) na teritoriji Srbije;

Biće omogućen jedan (1) besplatni servis u Xiaomi servis centru zemlje gde je uređaj i kupljen u period od 6 meseci nakon kupovine uređaja, ukoliko do oštećenja ekrana dođe usled dejstva više sile ili nekog drugog oštećenja bez namere potrošača.

Servis (ili zamena ukoliko je potrebna)ekrana biće besplatni.

Kako bi aktivirali ovu uslugu potrošači moraju da kontaktiraju Xiaomi korisničku podršku. Potrošač će biti u obavezi da pošalje fakturu ili račun kojim se dokazuje kupovina uređaja.

3. ISKLJUČENJA

Ova komercijalna garancija neće važiti u sledećim slučajevima:
I. Oštećenje ekrana naneto sa namerom;
II. Oštećenja ekrana koji se odnose na ogrebotine i površinski izgled ekrana kao i na estetski izgled ekrana;
III. Oštećenja koja su nastala usled korišćenja neproverenih aplikacija ili “third party” aplikacija.

Takođe, garancija neće pokrivati sledeće slučajeve:
I. Plaćanje uređaja nije izvršeno po fakturi u dogovorenom periodu;
II. Serijski broj uređaja IMEI se ne može pročitati, izbrisan je ili oštećen;
III. Uređaj nije original Xiaomi uređaj;
IV. Defekt se desio uz nepravilno korišćenje uređaja usuprot Uputstvima za korišćenje i uputstvima Xiaomi prodavaca;
V. Oštećenje nastalo prilikom pokušaja neovlašćenih lica da saniraju problem, kao i pirlikom korišćenja neovlašćenih servisa.

Ova komercijalna garancija ne uključuje uređaje koje je potrebno zameniti potpuno novim uređajima usled neadekvatnog rada uređaja ili neke druge softverske greške a koji spadaju u prava potrošača definisana Zakonom u Srbiji.

Ova komercijalna ponuda nikako ne sme da isključi ili da utiče na prava Potrošača koja su definisana Zakonom u Srbiji.

KOMERCIJALNA GARANCIJA ZA STAKLO NA EKRANU – REDMI NOTE 10 5G

Dodatna pogodnost i besplatna garancija se odnosi na sva fizička lica koja kupe proizvod (kao što je definisano u tački 2) za lične potrebe (“Potrošač”), a kao dodatak standardne garancije koju nudi Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) ili u odnosu na prava potrošača koja se dodeljuju po zakonu u Srbiji.

Dodatnu komercijalnu garanciju pruža Xiaomi H.K. Limited registrovana na Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. TERITORIJA

Ova komercijalna garancija se odnosi samo na uređaje koji su kupljeni u Srbiji (“Teritorija”).

2. OBIM

Potrošačima koji kupe Redmi Note 10 5G (uređaj) I aktiviraju u periodu od 05/31/2021 do 08/30/2021 ,u bilo kom ovlašćenom prodajnom lancu (online ili offline) na teritoriji Srbije;

Biće omogućen jedan (1) besplatni servis u Xiaomi servis centru zemlje gde je uređaj i kupljen u period od 6 meseci nakon kupovine uređaja, ukoliko do oštećenja ekrana dođe usled dejstva više sile ili nekog drugog oštećenja bez namere potrošača.

Servis (ili zamena ukoliko je potrebna)ekrana biće besplatni.

Kako bi aktivirali ovu uslugu potrošači moraju da kontaktiraju Xiaomi korisničku podršku. Potrošač će biti u obavezi da pošalje fakturu ili račun kojim se dokazuje kupovina uređaja.

3. ISKLJUČENJA

Ova komercijalna garancija neće važiti u sledećim slučajevima:

I. Oštećenje ekrana naneto sa namerom;
II. Oštećenja ekrana koji se odnose na ogrebotine i površinski izgled ekrana kao i na estetski izgled ekrana;
III. Oštećenja koja su nastala usled korišćenja neproverenih aplikacija ili “third party” aplikacija.

Takođe, garancija neće pokrivati sledeće slučajeve:

I. Plaćanje uređaja nije izvršeno po fakturi u dogovorenom periodu;
II. Serijski broj uređaja IMEI se ne može pročitati, izbrisan je ili oštećen;
III. Uređaj nije original Xiaomi uređaj;
IV. Defekt se desio uz nepravilno korišćenje uređaja usuprot Uputstvima za korišćenje i uputstvima Xiaomi prodavaca;
V. Oštećenje nastalo prilikom pokušaja neovlašćenih lica da saniraju problem, kao i pirlikom korišćenja neovlašćenih servisa.

Ova komercijalna garancija ne uključuje uređaje koje je potrebno zameniti potpuno novim uređajima usled neadekvatnog rada uređaja ili neke druge softverske greške a koji spadaju u prava potrošača definisana Zakonom u Srbiji.

Ova komercijalna ponuda nikako ne sme da isključi ili da utiče na prava Potrošača koja su definisana Zakonom u Srbiji.

GARANCIJA ZAŠTITE EKRANA- POCO X3 PRO

Pored potrošačkih prava koja im daje zakonska garancija i prema uslovima objavljenim na https://www.mi.com/global/service/warranty , //www.po.co/global/service/warranty , sledeća dobrovoljna dodatna i besplatna komercijalna garancija primenjivaće se na sve potrošače na teritoriji Srbije (“Potrošač”). Komercijalnu garanciju nudi Xiaomi H.K. Limited registrovana na Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. .

1. OBIM

Potrošači koji kupe POCO X3 Pro (J20S) (“Proizvod”) između 13.05.2021. i 12.08.2022. na bilo kom zvaničnom prodajnom kanalu (online ili offline) kompanije Xiaomi na teritoriji Srbije (“Teritorija”) i aktiviraju pametni telefon na teritoriji će ispunjavati uslove za jednokratnu (1) besplatnu uslugu popravke u Xiaomi servisnom centru tokom prvih šest (6) meseci nakon kupovine, ako je ekran gore pomenutog proizvoda oštećen ili neispravan nenamernim postupkom potrošača (tj. poput nenamernog pada proizvoda).

Takva popravka ekrana biće besplatna i uključuje, ako je potrebno, i zamenu ekrana, takođe besplatno.

Da bi imali koristi od ove komercijalne garancije, potrošači moraju kontaktirati korisničku podršku kompanije Xiaomi. Od potrošača se može zatražiti da pošalju račun za kupovinu ili račun za isporuku.

2. ISKLJUČENJA

Ova komercijalna garancija se neće primenjivati u sledećim slučajevima:

I. Oštećenje ekrana prouzrokovano namerno ili iz nemara;
II. Oštećenja koja pogađaju samo površinu ekrana, poput ogrebotina ili drugog estetskog izgleda ekrana;
III. Šteta nastala zlonamernim softverom, neovlašćenim softverom ili nezavisnim aplikacijama koje koristi potrošač.

Štavise komercijalna garancija takođe neće biti ni u jednom od sledećih slučajeva:

I. Potrošač ne dostavi fakturu rašuna o kupovini ili isporuci;
II. Serijski broj i/ili IMEI broj je oštećen ili je uklonjen ili podmetnut;
III. Proizvod je falsifikovan i nije ga proizvela kompanija Xiaomi
IV. Kvar je prouzrokovan nenamenskom upotrebom ili u suprotnosti sa Xiaomi uputstvima ili uptstvima i smernicama prodavca;
V. Kvar nastaje usled sopstvene ili neovlašćene popravke/manipulacije potrošača ili upotrebe neovlašćenih ili neoriginalnih rezervnih delova, softvera ili komponenti.

Ova komercijalna garancija se ne odnosi na proizvode koji se zbog oštećenja ili promene ekrana moraju zameniti novim proizvodom. Takva zamena podleže zakonskim standardima garancije.

Ništa u ovoj komercijalnoj garanciji neće ograničiti prava potrošača prema važećem zakonu.

GARANCIJA NA ZAŠTITU EKRANA - MI 10T/ MI 10T PRO

Pored prava potrošača zagarantovanih pravnom garancijom i uslovima objavljenim na adresi https://www.mi.com/global/service/warranty, sledeća dobrovoljna dodatna i besplatna komercijalna garancija važi za sve potrošače na teritoriji zemlje Србија („Potrošač“). Komercijalnu garanciju pruža Xiaomi H.K. Limited registrovana na Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. OPSEG

Potrošači koji kupe Xiaomi Mi 10T ili Mi 10T Pro („Proizvod“) između 20. oktobra 2020. i 21. januara 2022. putem ma kog zvaničnog prodajnog kanala (onlajn ili oflajn) kompanije Xiaomi na Teritoriji zemlje Србија („Teritorija“) i aktiviraju Pametni telefon na Teritoriji, imaće pravo na jednu (1) besplatnu uslugu popravke u lokalnom servisnom centru kompanije Xiaomi u prvih šest (6) meseci od kupovine ako se ekran gorenavedenih Proizvoda ošteti ili doživi kvar usled nenamerne radnje Potrošača (tj. poput nenamernog pada Proizvoda).

Takva popravka ekrana je besplatna i obuhvata, po potrebi, takođe besplatnu zamenu ekrana.

Da bi mogli da iskoriste ovu komercijalnu garanciju, Potrošači moraju da se obrate korisničkoj podršci kompanije Xiaomi. Od Potrošača može da se zatraži da pošalju fakturu/račun ili dokument uz isporuku.

2. IZUZEĆA

Ova komercijalna garancija ne važi u sledećim slučajevima i ne pokriva ih:

II. Oštećenja koja utiču samo na površinu ekrana, poput ogrebotina i drugih estetskih oštećenja na ekranu;
III. Oštećenja nastala usled dejstva malvera, neovlašćenog softvera ili spoljnih aplikacija koje Potrošač koristi.

Uz to, ova komercijalna garancija ne važi ni u sledećim slučajevima:

I. Potrošač ne priloži fakturu/račun ili dokument uz isporuku;
II. Serijski broj i/ili IMEI broj je oštećen ili je uklonjen ili menjan;
III. Proizvod je falsifikat i nije ga proizveo Xiaomi;
IV. Nedostatak je izazvan upotrebom u druge svrhe osim u predviđene ili upotrebom koja nije u skladu sa uputstvima kompanije Xiaomi ili prodavca, sa priručnicima ili sa smernicama;
V. Nedostatak je proistekao iz samostalne popravke/manipulacije od strane Potrošača ili popravke/manipulacije od strane neovlašćenog lica, ili iz upotrebe neodobrenih ili neoriginalnih rezervnih delova, softvera ili komponenti.

Ova komercijalna garancija ne važi za Proizvode koji, zbog oštećenja ili izmena ekrana, moraju da se zamene novim Proizvodom. Takva zamena podleže zakonskim standardima garancije.

Ništa iz ove Komercijalne garancije ne ograničava prava koja Potrošač ima prema važećim zakonima.