Warranty(NO)

XIAOMI GARANTIMERKNAD FOR SMARTTELEFON, MI ELECTRIC SCOOTER, MI ROBOT VACUUM, MI VACUUM CLEANER

DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE RETTIGHETER, OG DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER FORMIDLET AV LOVER I DITT LAND, PROVINS ELLER STAT. FAKTISK, I NOEN LAND, PROVINSER ELLER STATER, KAN FORBRUKERLOVGIVNINGEN PÅLEGGE EN MINIMUMSGARANTIPERIODE. ANNET ENN DET SOM ER TILLATT VED LOV VIL IKKE XIAOMI UTELUKK , BEGRENSE ELLER SUSPENDERE ANDRE RETTIGHETER DU MÅTTE HA. FOR EN FULL FORSTÅELSE AV DINE RETTIGHETER INVITERER VI DEG TIL Å KONSULTERE LOVENE I DITT LAND, PROVINS ELLER STAT.

Denne kontraktsgarantien gjelder bare for maskinvarekomponentene i Xiaomi-produktet (heretter "Produkt") som opprinnelig levert og gjelder ikke for programvare eller annet utstyr som eies av Xiaomi eller tredjeparter som en sluttbrukerlisensavtale eller separate garanti/garantierklæringer eller unntak er gitt eller ment å gjelde.

1. BEGRENSET PRODUKTGARANTI

Xiaomi garanterer den opprinnelige kjøperen at Xiaomi-produktet ditt skal være fri for defekter i materialer og utførelse under normal bruk i garantiperioden. Med mindre annet er gitt av gjeldende lov, varer garantien og gis i 2 år. Til tross for den foregående klausulen vil ikke Xiaomi utelukke, begrense eller suspendere minimum juridisk garantiperiode pålagt av gjeldende lov.

Xiaomi garanterer ikke at driften av produktet vil være uavbrutt eller feilfri.

2. RETTSMIDLER

Hvis en maskinvarefeil blir funnet og et gyldig krav mottas av Xiaomi innen garantiperioden, vil Xiaomi enten (1) reparere produktet gratis, ved hjelp av nye eller renoverte reservedeler, (2) erstatte produktet med et nytt eller renovert produkt, eller (3) refundere produktet, unntatt eventuelle fraktkostnader.

I tilfelle en feil, i den grad loven tillater det, er dette dine eneste og eksklusive rettsmidler. Frakt- og håndteringskostnader kan påløpe unntatt der det er forbudt i henhold til gjeldende lov. Ethvert erstatningsutstyrsprodukt vil være garantert for resten av den opprinnelige garantiperioden eller tretti (30) dager, avhengig av hvilken av dem som er lengre, eller for eventuelle ekstra tidsperioder som kan gjelde i din jurisdiksjon.

3. SLIK FÅR DU GARANTISERVICE

I samsvar med gjeldende lov kan Xiaomi kreve at kunden gir bevis på kjøpsdetaljer og garantikort med IMEI av produktet. Det er ditt ansvar å sikkerhetskopiere data, programvare eller annet materiale du kan ha lagret eller bevart på produktet. Det er sannsynlig at slike data, programvare eller annet materiale vil gå tapt eller formatert under tjenesten, og Xiaomi vil ikke være ansvarlig for slik skade eller tap.

4. UNNTAK OG BEGRENSNINGER

Med mindre annet er fastsatt av Xiaomi, gjelder denne begrensede garantien bare for produktet produsert av eller for Xiaomi, som kan identifiseres av "Xiaomi" eller "Mi" varemerke, handelsnavn eller logo festet til det. Den begrensede garantien gjelder ikke for noen: (a) Skade på grunn av naturhandlinger eller Gud, for eksempel lynnedslag, tornadoer flom, brann, jordskjelv eller andre eksterne årsaker; (b) Uaktsomhet; (c) Kommersiell bruk; (d) Endringer eller modifikasjoner på noen del av produktet; (e) Skade forårsaket av bruk med ikke-Xiaomi-produkter; (f) Skader forårsaket av uhell, mishandling eller misbruk; (g) Skade forårsaket av bruk av produktet utenfor tillatt eller tiltenkt bruk beskrevet av Xiaomi eller med feil spenning eller strømforsyning; (h) Skade forårsaket av service (inkludert oppgraderinger og utvidelser) utført av alle som ikke er en representant for Xiaomi eller (i) unnlatelse av å følge instruksjonene knyttet til produktets bruk.

Gjenoppretting og ny installasjon av programmer og brukerdata dekkes ikke av denne begrensede garantien. Ingen Xiaomi-forhandler, agent eller ansatt er autorisert til å gjøre noen modifikasjoner, utvidelser eller tillegg til denne begrensede garantien. Hvis noen av vilkårene anses å være ulovlige eller ikke kan håndheves, skal ikke lovligheten eller gjennomførbarheten av de gjenværende vilkårene påvirkes eller svekkes.

Med unntak av det som er forbudt av lover eller på annen måte lovet av Xiaomi, skal ettersalgstjenestene være begrenset til landet eller regionen til det opprinnelige kjøpet.

Produkter som ikke ble behørig importert og/eller ikke ble behørig produsert av Xiaomi og/eller ikke ble behørig kjøpt fra Xiaomi eller en Xiaomis offisielle selger, dekkes ikke av dagens garantier. I henhold til gjeldende lov kan du dra nytte av garantier fra den ikke-offisielle forhandleren som solgte produktet. Derfor inviterer Xiaomi deg til å kontakte forhandleren som du kjøpte produktet fra.

De nåværende garantiene gjelder ikke i Hong Kong og Taiwan.

5. UNDERFORSTÅTTE GARANTIER

Med unntak av det som er forbudt i henhold til gjeldende lov, skal alle underforståtte garantier (inkludert garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål) begrenses til varigheten av denne begrensede garantien. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på varigheten av en underforstått garanti, så begrensningen ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.

6. BEGRENSNING AV SKADER

Med unntak av det som er forbudt i henhold til gjeldende lov, skal Xiaomi ikke være ansvarlig for eventuelle tilfeldige, indirekte, spesielle eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til tap av fortjeneste, inntekter eller data, skader som følge av brudd på uttrykt eller underforstått garanti eller tilstand, eller under noen annen juridisk teori, selv når Xiaomi har blitt informert om muligheten for slike skader.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av spesielle, indirekte, tilfeldige eller følgeskader, så begrensningen eller utelukkelsen ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.

7. KONTAKTINFORMASJON

Conmodo Norway Online

Telefon: +47 955 100 14
E-post: 
kundeservice@conmodo.com

Du kan få en tjeneste for Smarttelefon på følgende måter:

Land

By

Tjenestetype

Navn

Adresse

Arbeidstid

Norge

Skarnes

Autorisert Servicesenter

Conmodo

Industrivegen 10, 2100 Skarnes

Måndag-fredag; 09.00 – 17.00

Norge

Oslo

Autorisert Servicesenter

Conmodo

Skippergata 35, 0154 Oslo

Måndag-fredag; 10.00 – 18.00

Norge

Trondheim

Autorisert Servicesenter

Conmodo

Olav Tryggvasons gate 27, 7011 Trondheim

Måndag-fredag; 09.00 – 17.00

Norge

Bergen

Autorisert Servicesenter

Conmodo

Skostredet 18, 5017 Bergen

Måndag-fredag; 09.00 – 17.00

Norge

Kongsberg

Autorisert Servicesenter

Conmodo

Storgata 2, 3611 Kongsberg

Måndag-fredag; 09.00 – 16.00

Norge

Oslo

Innsamlingssted

Mistore Norway

Kongens gate 15, 0153 Oslo

Mandag - Fredag: 10:00-18:00
Lørdag: 10:00-17:00

Du kan få en tjeneste for Mi Electric Scooter, Mi Robot Vacuum, Mi Vacuum Cleaner på følgende måter:

Land

By

Tjenestetype

 

Adresse

Arbeidstid

Norge

Skarnes

Autorisert Servicesenter

Conmodo

Industrivegen 10, 2100 Skarnes

Måndag-fredag; 09.00 – 17.00

For alle andre Xiaomi Eco-produkter unntatt Mi Electric Scooter, Mi Robot Vacuum, Mi Vacuum Cleaner, vennligst kontakt forhandleren du har kjøpt enheten fra for å be om service.

SKJERMBESKYTTELSESGARANTI – Xiaomi 14 Ultra

I tillegg til forbrukerrettighetene gitt gjennom den juridiske garantien og i samsvar med vilkårene publisert på https://www.mi.com/global/service/warranty, gjelder følgende selvvalgte tillegg og kommersielt gratis garantier for alle forbrukere i Norge ("forbruker"). Den kommersielle garantien tilbys av Xiaomi H.K. Limited registrert på Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. Omfang

Forbrukere som kjøper en Xiaomi 14 Ultra ("produkt") mellom 2. april 2024 og  1. april 2025 gjennom en offisiell salgskanal - online og offline - i Norge, og som aktiverer telefonen i Norge innen denne tidsperioden, har rett til en engangs gratis reparasjonstjeneste på det lokale Xiaomi-servicesenteret i løpet av de første seks månedene etter kjøpet, i tilfelle skjermen på ovennevnte produkt har ødelagt eller på annen måte blitt skadet av en utilsiktet handling fra forbrukeren (for eksempel at produktet ved et uhell har falt ).

 

En slik reparasjon av skjermen skal være gratis og om nødvendig også omfatte utskifting av skjermen.

For å dra nytte av denne kommersielle garantien, må forbrukerne kontakte Xiaomis kundesupport. Forbrukeren kan trenge å sende fakturaen for kjøpet, eller leveringsfakturaen for produktet, til Xiaomi.

 

2. Unntak

Denne kommersielle garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:

I. Skjermen har blitt forsettlig skadet, eller som et resultat av grov uaktsomhet;

II. Skjermen har bare fått overfladisk skade, slik som riper, slitasje eller lignende flekker;

III. Skader er forårsaket av ondsinnet kode, uautorisert programvare eller tredjepartsapper installert av forbrukeren.

 

Den kommersielle garantien gjelder heller ikke i noen av følgende tilfeller:

I. Forbrukeren kan ikke fremvise kvittering for kjøps- eller leveringsfakturaen;

II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er skadet, slettet eller på annen måte manipulert;

III. Produktet er forfalsket og ikke produsert av Xiaomi;

IV. Skader er forårsaket av utilsiktet bruk i strid med Xiaomis, eller selgers, instruksjoner, manualer eller retningslinjer;

V. Skader har oppstått gjennom forbrukerens egne reparasjoner / manipulasjoner, eller gjennom reparasjoner / manipulasjoner fra andre uautoriserte aktører. Dette inkluderer bruk av uautoriserte eller ikke-originale reservedeler, programvare eller andre komponenter.

 

Denne kommersielle garantien gjelder ikke produkter som på grunn av skader eller endringer på skjermen må erstattes med et nytt produkt. Slik kompensasjon dekkes av de juridiske garantistandardene.

 

Ingenting i denne kommersielle garantien begrenser forbrukerens rettigheter i henhold til gjeldende lov.

SKJERMBESKYTTELSESGARANTI – Xiaomi 14

I tillegg til forbrukerrettighetene gitt gjennom den juridiske garantien og i samsvar med vilkårene publisert på https://www.mi.com/global/service/warranty, gjelder følgende selvvalgte tillegg og kommersielt gratis garantier for alle forbrukere i Norge ("forbruker"). Den kommersielle garantien tilbys av Xiaomi H.K. Limited registrert på Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. Omfang

Forbrukere som kjøper en Xiaomi 14 ("produkt") mellom 26. februar 2024 og  25. februar 2025 gjennom en offisiell salgskanal - online og offline - i Norge, og som aktiverer telefonen i Norge innen denne tidsperioden, har rett til en engangs gratis reparasjonstjeneste på det lokale Xiaomi-servicesenteret i løpet av de første seks månedene etter kjøpet, i tilfelle skjermen på ovennevnte produkt har ødelagt eller på annen måte blitt skadet av en utilsiktet handling fra forbrukeren (for eksempel at produktet ved et uhell har falt ).

En slik reparasjon av skjermen skal være gratis og om nødvendig også omfatte utskifting av skjermen.

For å dra nytte av denne kommersielle garantien, må forbrukerne kontakte Xiaomis kundesupport.

Forbrukeren kan trenge å sende fakturaen for kjøpet, eller leveringsfakturaen for produktet, til Xiaomi.

 

2. Unntak

Denne kommersielle garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:

I. Skjermen har blitt forsettlig skadet, eller som et resultat av grov uaktsomhet;

II. Skjermen har bare fått overfladisk skade, slik som riper, slitasje eller lignende flekker;

III. Skader er forårsaket av ondsinnet kode, uautorisert programvare eller tredjepartsapper installert av forbrukeren.

 

Den kommersielle garantien gjelder heller ikke i noen av følgende tilfeller:

I. Forbrukeren kan ikke fremvise kvittering for kjøps- eller leveringsfakturaen;

II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er skadet, slettet eller på annen måte manipulert;

III. Produktet er forfalsket og ikke produsert av Xiaomi;

IV. Skader er forårsaket av utilsiktet bruk i strid med Xiaomis, eller selgers, instruksjoner, manualer eller retningslinjer;

V. Skader har oppstått gjennom forbrukerens egne reparasjoner / manipulasjoner, eller gjennom reparasjoner / manipulasjoner fra andre uautoriserte aktører. Dette inkluderer bruk av uautoriserte eller ikke-originale reservedeler, programvare eller andre komponenter.

 

Denne kommersielle garantien gjelder ikke produkter som på grunn av skader eller endringer på skjermen må erstattes med et nytt produkt. Slik kompensasjon dekkes av de juridiske garantistandardene.

 

Ingenting i denne kommersielle garantien begrenser forbrukerens rettigheter i henhold til gjeldende lov.


SKJERMBESKYTTELSESGARANTI – Redmi Note 13 Pro+ 5G / Redmi Note 13 Pro 5G / Redmi Note 13 5G / Redmi Note 13

I tillegg til forbrukerrettighetene gitt gjennom den juridiske garantien og i samsvar med vilkårene publisert på https://www.mi.com/global/service/warranty, gjelder følgende selvvalgte tillegg og kommersielt gratis garantier for alle forbrukere i Norge ("forbruker"). Den kommersielle garantien tilbys av Xiaomi H.K. Limited registrert på Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. Omfang

Forbrukere som kjøper en Redmi Note 13 Pro+ 5G / Redmi Note 13 Pro 5G / Redmi Note 13 5G / Redmi Note 13 ("produkt") mellom 29. januar 2024 og  28. februar 2024 gjennom en offisiell salgskanal - online og offline - i Norge, og som aktiverer telefonen i Norge innen denne tidsperioden, har rett til en engangs gratis reparasjonstjeneste på det lokale Xiaomi-servicesenteret i løpet av de første seks månedene etter kjøpet, i tilfelle skjermen på ovennevnte produkt har ødelagt eller på annen måte blitt skadet av en utilsiktet handling fra forbrukeren (for eksempel at produktet ved et uhell har falt ).

En slik reparasjon av skjermen skal være gratis og om nødvendig også omfatte utskifting av skjermen.

For å dra nytte av denne kommersielle garantien, må forbrukerne kontakte Xiaomis kundesupport. Forbrukeren kan trenge å sende fakturaen for kjøpet, eller leveringsfakturaen for produktet, til Xiaomi.

 

2. Unntak

Denne kommersielle garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:

I. Skjermen har blitt forsettlig skadet, eller som et resultat av grov uaktsomhet;

II. Skjermen har bare fått overfladisk skade, slik som riper, slitasje eller lignende flekker;

III. Skader er forårsaket av ondsinnet kode, uautorisert programvare eller tredjepartsapper installert av forbrukeren.

 

Den kommersielle garantien gjelder heller ikke i noen av følgende tilfeller:

I. Forbrukeren kan ikke fremvise kvittering for kjøps- eller leveringsfakturaen;

II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er skadet, slettet eller på annen måte manipulert;

III. Produktet er forfalsket og ikke produsert av Xiaomi;

IV. Skader er forårsaket av utilsiktet bruk i strid med Xiaomis, eller selgers, instruksjoner, manualer eller retningslinjer;

V. Skader har oppstått gjennom forbrukerens egne reparasjoner / manipulasjoner, eller gjennom reparasjoner / manipulasjoner fra andre uautoriserte aktører. Dette inkluderer bruk av uautoriserte eller ikke-originale reservedeler, programvare eller andre komponenter.

 

Denne kommersielle garantien gjelder ikke produkter som på grunn av skader eller endringer på skjermen må erstattes med et nytt produkt. Slik kompensasjon dekkes av de juridiske garantistandardene.

 

Ingenting i denne kommersielle garantien begrenser forbrukerens rettigheter i henhold til gjeldende lov.SKJERMBESKYTTELSESGARANTI – Xiaomi 13T/Xiaomi 13T Pro

I tillegg til forbrukerrettighetene gitt gjennom den juridiske garantien og i samsvar med vilkårene publisert på https://www.mi.com/global/service/warranty, gjelder følgende selvvalgte tillegg og kommersielt gratis garantier for alle forbrukere i Norge ("forbruker"). Den kommersielle garantien tilbys av Xiaomi H.K. Limited registrert på Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. Omfang

Forbrukere som kjøper en Xiaomi 13T/Xiaomi 13T Pro ("produkt") mellom 26. september 2023 og  25. september 2024 gjennom en offisiell salgskanal - online og offline - i Norge, og som aktiverer telefonen i Norge innen denne tidsperioden, har rett til en engangs gratis reparasjonstjeneste på det lokale Xiaomi-servicesenteret i løpet av de første seks månedene etter kjøpet, i tilfelle skjermen på ovennevnte produkt har ødelagt eller på annen måte blitt skadet av en utilsiktet handling fra forbrukeren (for eksempel at produktet ved et uhell har falt ).

 

En slik reparasjon av skjermen skal være gratis og om nødvendig også omfatte utskifting av skjermen.

For å dra nytte av denne kommersielle garantien, må forbrukerne kontakte Xiaomis kundesupport. Forbrukeren kan trenge å sende fakturaen for kjøpet, eller leveringsfakturaen for produktet, til Xiaomi.

2. Unntak

Denne kommersielle garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:

I. Skjermen har blitt forsettlig skadet, eller som et resultat av grov uaktsomhet;

II. Skjermen har bare fått overfladisk skade, slik som riper, slitasje eller lignende flekker;

III. Skader er forårsaket av ondsinnet kode, uautorisert programvare eller tredjepartsapper installert av forbrukeren.

 

Den kommersielle garantien gjelder heller ikke i noen av følgende tilfeller:

I. Forbrukeren kan ikke fremvise kvittering for kjøps- eller leveringsfakturaen;

II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er skadet, slettet eller på annen måte manipulert;

III. Produktet er forfalsket og ikke produsert av Xiaomi;

IV. Skader er forårsaket av utilsiktet bruk i strid med Xiaomis, eller selgers, instruksjoner, manualer eller retningslinjer;

V. Skader har oppstått gjennom forbrukerens egne reparasjoner / manipulasjoner, eller gjennom reparasjoner / manipulasjoner fra andre uautoriserte aktører. Dette inkluderer bruk av uautoriserte eller ikke-originale reservedeler, programvare eller andre komponenter.

 

Denne kommersielle garantien gjelder ikke produkter som på grunn av skader eller endringer på skjermen må erstattes med et nytt produkt. Slik kompensasjon dekkes av de juridiske garantistandardene.

 

Ingenting i denne kommersielle garantien begrenser forbrukerens rettigheter i henhold til gjeldende lov.


SKJERMBESKYTTELSESGARANTI – XIAOMI 13

I tillegg til forbrukerrettighetene gitt gjennom den juridiske garantien og i samsvar med vilkårene publisert på https://www.mi.com/global/service/warranty, gjelder følgende selvvalgte tillegg og kommersielt gratis garantier for alle forbrukere i Norge ("forbruker"). Den kommersielle garantien tilbys av Xiaomi Technology Netherlands B.V registrert på Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. Omfang

Forbrukere som kjøper en Xiaomi 13 ("produkt") mellom 8. mars 2023 og  7. mars 2024 gjennom en offisiell salgskanal - online og offline - i Norge, og som aktiverer telefonen i Norge innen denne tidsperioden, har rett til en engangs gratis reparasjonstjeneste på det lokale Xiaomi-servicesenteret i løpet av de første seks månedene etter kjøpet, i tilfelle skjermen på ovennevnte produkt har ødelagt eller på annen måte blitt skadet av en utilsiktet handling fra forbrukeren (for eksempel at produktet ved et uhell har falt ).

 

En slik reparasjon av skjermen skal være gratis og om nødvendig også omfatte utskifting av skjermen.

For å dra nytte av denne kommersielle garantien, må forbrukerne kontakte Xiaomis kundesupport. Forbrukeren kan trenge å sende fakturaen for kjøpet, eller leveringsfakturaen for produktet, til Xiaomi.

2. Unntak

Denne kommersielle garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:

I. Skjermen har blitt forsettlig skadet, eller som et resultat av grov uaktsomhet;

II. Skjermen har bare fått overfladisk skade, slik som riper, slitasje eller lignende flekker;

III. Skader er forårsaket av ondsinnet kode, uautorisert programvare eller tredjepartsapper installert av forbrukeren.

 

Den kommersielle garantien gjelder heller ikke i noen av følgende tilfeller:

I. Forbrukeren kan ikke fremvise kvittering for kjøps- eller leveringsfakturaen;

II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er skadet, slettet eller på annen måte manipulert;

III. Produktet er forfalsket og ikke produsert av Xiaomi;

IV. Skader er forårsaket av utilsiktet bruk i strid med Xiaomis, eller selgers, instruksjoner, manualer eller retningslinjer;

V. Skader har oppstått gjennom forbrukerens egne reparasjoner / manipulasjoner, eller gjennom reparasjoner / manipulasjoner fra andre uautoriserte aktører. Dette inkluderer bruk av uautoriserte eller ikke-originale reservedeler, programvare eller andre komponenter.

 

Denne kommersielle garantien gjelder ikke produkter som på grunn av skader eller endringer på skjermen må erstattes med et nytt produkt. Slik kompensasjon dekkes av de juridiske garantistandardene.

 

Ingenting i denne kommersielle garantien begrenser forbrukerens rettigheter i henhold til gjeldende lov.

SKJERMBESKYTTELSESGARANTI – XIAOMI 12T/XIAOMI 12T PRO

I tillegg til forbrukerrettighetene gitt gjennom den juridiske garantien og i samsvar med vilkårene publisert på https://www.mi.com/global/service/warranty, gjelder følgende selvvalgte tillegg og kommersielt gratis garantier for alle forbrukere i Norge ("forbruker"). Den kommersielle garantien tilbys av Xiaomi Technology Netherlands B.V registrert på Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. OMFANG

Forbrukere som kjøper en Xiaomi 12T/Xiaomi 12T Pro ("produkt") mellom 17. oktober 2022 og 16. oktober 2023 gjennom en offisiell salgskanal - online og offline - i Norge, og som aktiverer telefonen i Norge innen denne tidsperioden, har rett til en engangs gratis reparasjonstjeneste på det lokale Xiaomi-servicesenteret i løpet av de første seks månedene etter kjøpet, i tilfelle skjermen på ovennevnte produkt har ødelagt eller på annen måte blitt skadet av en utilsiktet handling fra forbrukeren (for eksempel at produktet ved et uhell har falt ).

En slik reparasjon av skjermen skal være gratis og om nødvendig også omfatte utskifting av skjermen.

For å dra nytte av denne kommersielle garantien, må forbrukerne kontakte Xiaomis kundesupport. Forbrukeren kan trenge å sende fakturaen for kjøpet, eller leveringsfakturaen for produktet, til Xiaomi.

2. UNNTAK

Denne kommersielle garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:
I. Skjermen har blitt forsettlig skadet, eller som et resultat av grov uaktsomhet;
II. Skjermen har bare fått overfladisk skade, slik som riper, slitasje eller lignende flekker;
III. Skader er forårsaket av ondsinnet kode, uautorisert programvare eller tredjepartsapper installert av forbrukeren.

Den kommersielle garantien gjelder heller ikke i noen av følgende tilfeller:
I. Forbrukeren kan ikke fremvise kvittering for kjøps- eller leveringsfakturaen;
II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er skadet, slettet eller på annen måte manipulert;
III. Produktet er forfalsket og ikke produsert av Xiaomi;
IV. Skader er forårsaket av utilsiktet bruk i strid med Xiaomis, eller selgers, instruksjoner, manualer eller retningslinjer; V. Skader har oppstått gjennom forbrukerens egne reparasjoner / manipulasjoner, eller gjennom reparasjoner / manipulasjoner fra andre uautoriserte aktører. Dette inkluderer bruk av uautoriserte eller ikke-originale reservedeler, programvare eller andre komponenter.

Denne kommersielle garantien gjelder ikke produkter som på grunn av skader eller endringer på skjermen må erstattes med et nytt produkt. Slik kompensasjon dekkes av de juridiske garantistandardene.

Ingenting i denne kommersielle garantien begrenser forbrukerens rettigheter i henhold til gjeldende lov.

SKJERMBESKYTTELSESGARANTI – XIAOMI 12 PRO

I tillegg til forbrukerrettighetene gitt gjennom den juridiske garantien og i samsvar med vilkårene publisert på https://www.mi.com/global/service/warranty, gjelder følgende selvvalgte tillegg og kommersielt gratis garantier for alle forbrukere i Norge ("forbruker"). Den kommersielle garantien tilbys av Xiaomi Technology Netherlands B.V registrert på Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. OMFANG

Forbrukere som kjøper en Xiaomi 12 Pro ("produkt") mellom 6. april 2022 og 5. april 2023 gjennom en offisiell salgskanal - online og offline - i Norge, og som aktiverer telefonen i Norge innen denne tidsperioden, har rett til en engangs gratis reparasjonstjeneste på det lokale Xiaomi-servicesenteret i løpet av de første seks månedene etter kjøpet, i tilfelle skjermen på ovennevnte produkt har ødelagt eller på annen måte blitt skadet av en utilsiktet handling fra forbrukeren (for eksempel at produktet ved et uhell har falt ).

En slik reparasjon av skjermen skal være gratis og om nødvendig også omfatte utskifting av skjermen.

For å dra nytte av denne kommersielle garantien, må forbrukerne kontakte Xiaomis kundesupport.

Forbrukeren kan trenge å sende fakturaen for kjøpet, eller leveringsfakturaen for produktet, til Xiaomi.

2. UNNTAK

Denne kommersielle garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:
I. Skjermen har blitt forsettlig skadet, eller som et resultat av grov uaktsomhet;
II. Skjermen har bare fått overfladisk skade, slik som riper, slitasje eller lignende flekker;
III. Skader er forårsaket av ondsinnet kode, uautorisert programvare eller tredjepartsapper installert av forbrukeren.

Den kommersielle garantien gjelder heller ikke i noen av følgende tilfeller:
I. Forbrukeren kan ikke fremvise kvittering for kjøps- eller leveringsfakturaen;
II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er skadet, slettet eller på annen måte manipulert;
III. Produktet er forfalsket og ikke produsert av Xiaomi;
IV. Skader er forårsaket av utilsiktet bruk i strid med Xiaomis, eller selgers, instruksjoner, manualer eller retningslinjer;
V. Skader har oppstått gjennom forbrukerens egne reparasjoner / manipulasjoner, eller gjennom reparasjoner / manipulasjoner fra andre uautoriserte aktører. Dette inkluderer bruk av uautoriserte eller ikke-originale reservedeler, programvare eller andre komponenter.

Denne kommersielle garantien gjelder ikke produkter som på grunn av skader eller endringer på skjermen må erstattes med et nytt produkt. Slik kompensasjon dekkes av de juridiske garantistandardene.

Ingenting i denne kommersielle garantien begrenser forbrukerens rettigheter i henhold til gjeldende lov.

SKJERMBESKYTTELSESGARANTI – XIAOMI 12

I tillegg til forbrukerrettighetene gitt gjennom den juridiske garantien og i samsvar med vilkårene publisert på https://www.mi.com/global/service/warranty, gjelder følgende selvvalgte tillegg og kommersielt gratis garantier for alle forbrukere i Norge ("forbruker"). Den kommersielle garantien tilbys av Xiaomi Technology Netherlands B.V registrert på Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. OMFANG

Forbrukere som kjøper en Xiaomi 12 ("produkt") mellom 6. april 2022 og 5. april 2023 gjennom en offisiell salgskanal - online og offline - i Norge, og som aktiverer telefonen i Norge innen denne tidsperioden, har rett til en engangs gratis reparasjonstjeneste på det lokale Xiaomi-servicesenteret i løpet av de første seks månedene etter kjøpet, i tilfelle skjermen på ovennevnte produkt har ødelagt eller på annen måte blitt skadet av en utilsiktet handling fra forbrukeren (for eksempel at produktet ved et uhell har falt ).

En slik reparasjon av skjermen skal være gratis og om nødvendig også omfatte utskifting av skjermen.

For å dra nytte av denne kommersielle garantien, må forbrukerne kontakte Xiaomis kundesupport. Forbrukeren kan trenge å sende fakturaen for kjøpet, eller leveringsfakturaen for produktet, til Xiaomi.

2. UNNTAK

Denne kommersielle garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:
I. Skjermen har blitt forsettlig skadet, eller som et resultat av grov uaktsomhet;
II. Skjermen har bare fått overfladisk skade, slik som riper, slitasje eller lignende flekker;
III. Skader er forårsaket av ondsinnet kode, uautorisert programvare eller tredjepartsapper installert av forbrukeren.

Den kommersielle garantien gjelder heller ikke i noen av følgende tilfeller:
I. Forbrukeren kan ikke fremvise kvittering for kjøps- eller leveringsfakturaen;
II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er skadet, slettet eller på annen måte manipulert;
III. Produktet er forfalsket og ikke produsert av Xiaomi;
IV. Skader er forårsaket av utilsiktet bruk i strid med Xiaomis, eller selgers, instruksjoner, manualer eller retningslinjer;
V. Skader har oppstått gjennom forbrukerens egne reparasjoner / manipulasjoner, eller gjennom reparasjoner / manipulasjoner fra andre uautoriserte aktører. Dette inkluderer bruk av uautoriserte eller ikke-originale reservedeler, programvare eller andre komponenter.

Denne kommersielle garantien gjelder ikke produkter som på grunn av skader eller endringer på skjermen må erstattes med et nytt produkt. Slik kompensasjon dekkes av de juridiske garantistandardene.

Ingenting i denne kommersielle garantien begrenser forbrukerens rettigheter i henhold til gjeldende lov.

SKJERMBESKYTTELSESGARANTI – REDMI NOTE 11 PRO 5G

I tillegg til forbrukerrettighetene gitt gjennom den juridiske garantien og i samsvar med vilkårene publisert på https://www.mi.com/global/service/warranty, gjelder følgende selvvalgte tillegg og kommersielt gratis garantier for alle forbrukere i Norge ("forbruker"). Den kommersielle garantien tilbys av Xiaomi Technology Netherlands B.V registrert på Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. OMFANG

Forbrukere som kjøper en Redmi Note 11 Pro 5G("produkt") mellom 7. mars 2022 og 20. april 2022 gjennom en offisiell salgskanal - online og offline - i Norge, og som aktiverer telefonen i Norge innen denne tidsperioden, har rett til en engangs gratis reparasjonstjeneste på det lokale Xiaomi-servicesenteret i løpet av de første seks månedene etter kjøpet, i tilfelle skjermen på ovennevnte produkt har ødelagt eller på annen måte blitt skadet av en utilsiktet handling fra forbrukeren (for eksempel at produktet ved et uhell har falt ).

En slik reparasjon av skjermen skal være gratis og om nødvendig også omfatte utskifting av skjermen.

For å dra nytte av denne kommersielle garantien, må forbrukerne kontakte Xiaomis kundesupport.

Forbrukeren kan trenge å sende fakturaen for kjøpet, eller leveringsfakturaen for produktet, til Xiaomi.

2. UNNTAK

Denne kommersielle garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:
I. Skjermen har blitt forsettlig skadet, eller som et resultat av grov uaktsomhet;
II. Skjermen har bare fått overfladisk skade, slik som riper, slitasje eller lignende flekker;
III. Skader er forårsaket av ondsinnet kode, uautorisert programvare eller tredjepartsapper installert av forbrukeren.

Den kommersielle garantien gjelder heller ikke i noen av følgende tilfeller:
I. Forbrukeren kan ikke fremvise kvittering for kjøps- eller leveringsfakturaen;
II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er skadet, slettet eller på annen måte manipulert;
III. Produktet er forfalsket og ikke produsert av Xiaomi;
IV. Skader er forårsaket av utilsiktet bruk i strid med Xiaomis, eller selgers, instruksjoner, manualer eller retningslinjer;
V. Skader har oppstått gjennom forbrukerens egne reparasjoner / manipulasjoner, eller gjennom reparasjoner / manipulasjoner fra andre uautoriserte aktører. Dette inkluderer bruk av uautoriserte eller ikke-originale reservedeler, programvare eller andre komponenter.

Denne kommersielle garantien gjelder ikke produkter som på grunn av skader eller endringer på skjermen må erstattes med et nytt produkt. Slik kompensasjon dekkes av de juridiske garantistandardene.

Ingenting i denne kommersielle garantien begrenser forbrukerens rettigheter i henhold til gjeldende lov.

SKJERMBESKYTTELSESGARANTI – REDMI NOTE 11

I tillegg til forbrukerrettighetene gitt gjennom den juridiske garantien og i samsvar med vilkårene publisert på https://www.mi.com/global/service/warranty, gjelder følgende selvvalgte tillegg og kommersielt gratis garantier for alle forbrukere i Norge ("forbruker"). Den kommersielle garantien tilbys av Xiaomi Technology Netherlands B.V registrert på Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. OMFANG

Forbrukere som kjøper en Redmi Note 11("produkt") mellom 24. februar 2022 og 30. mars 2022 gjennom en offisiell salgskanal - online og offline - i Norge, og som aktiverer telefonen i Norge innen denne tidsperioden, har rett til en engangs gratis reparasjonstjeneste på det lokale Xiaomi-servicesenteret i løpet av de første seks månedene etter kjøpet, i tilfelle skjermen på ovennevnte produkt har ødelagt eller på annen måte blitt skadet av en utilsiktet handling fra forbrukeren (for eksempel at produktet ved et uhell har falt ).

En slik reparasjon av skjermen skal være gratis og om nødvendig også omfatte utskifting av skjermen.

For å dra nytte av denne kommersielle garantien, må forbrukerne kontakte Xiaomis kundesupport. Forbrukeren kan trenge å sende fakturaen for kjøpet, eller leveringsfakturaen for produktet, til Xiaomi.

2. UNNTAK

Denne kommersielle garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:
I. Skjermen har blitt forsettlig skadet, eller som et resultat av grov uaktsomhet;
II. Skjermen har bare fått overfladisk skade, slik som riper, slitasje eller lignende flekker;
III. Skader er forårsaket av ondsinnet kode, uautorisert programvare eller tredjepartsapper installert av forbrukeren.

Den kommersielle garantien gjelder heller ikke i noen av følgende tilfeller:
I. Forbrukeren kan ikke fremvise kvittering for kjøps- eller leveringsfakturaen;
II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er skadet, slettet eller på annen måte manipulert;
III. Produktet er forfalsket og ikke produsert av Xiaomi;
IV. Skader er forårsaket av utilsiktet bruk i strid med Xiaomis, eller selgers, instruksjoner, manualer eller retningslinjer;
V. Skader har oppstått gjennom forbrukerens egne reparasjoner / manipulasjoner, eller gjennom reparasjoner / manipulasjoner fra andre uautoriserte aktører. Dette inkluderer bruk av uautoriserte eller ikke-originale reservedeler, programvare eller andre komponenter.

Denne kommersielle garantien gjelder ikke produkter som på grunn av skader eller endringer på skjermen må erstattes med et nytt produkt. Slik kompensasjon dekkes av de juridiske garantistandardene.

Ingenting i denne kommersielle garantien begrenser forbrukerens rettigheter i henhold til gjeldende lov.

SKJERMBESKYTTELSESGARANTI - XIAOMI 11T/XIAOMI 11T PRO

I tillegg til forbrukerrettighetene gitt gjennom den juridiske garantien og i samsvar med vilkårene publisert på https://www.mi.com/global/service/warranty, gjelder følgende selvvalgte tillegg og kommersielt gratis garantier for alle forbrukere i Norge ("forbruker"). Den kommersielle garantien tilbys av Xiaomi Technology Netherlands B.V registrert på Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. OMFANG

Forbrukere som kjøper en Xiaomi 11T/Xiaomi 11T Pro ("produkt") mellom 13. oktober 2021 og 24. desember 2021 gjennom en offisiell salgskanal - online og offline - i Norge, og som aktiverer telefonen i Norge innen denne tidsperioden, har rett til en engangs gratis reparasjonstjeneste på det lokale Xiaomi-servicesenteret i løpet av de første seks månedene etter kjøpet, i tilfelle skjermen på ovennevnte produkt har ødelagt eller på annen måte blitt skadet av en utilsiktet handling fra forbrukeren (for eksempel at produktet ved et uhell har falt ).

En slik reparasjon av skjermen skal være gratis og om nødvendig også omfatte utskifting av skjermen.

For å dra nytte av denne kommersielle garantien, må forbrukerne kontakte Xiaomis kundesupport. Forbrukeren kan trenge å sende fakturaen for kjøpet, eller leveringsfakturaen for produktet, til Xiaomi.

2. UNNTAK

Denne kommersielle garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:
I. Skjermen har blitt forsettlig skadet, eller som et resultat av grov uaktsomhet;:
II. Skjermen har bare fått overfladisk skade, slik som riper, slitasje eller lignende flekker;:
III. Skader er forårsaket av ondsinnet kode, uautorisert programvare eller tredjepartsapper installert av forbrukeren.

Den kommersielle garantien gjelder heller ikke i noen av følgende tilfeller::
I. Forbrukeren kan ikke fremvise kvittering for kjøps- eller leveringsfakturaen;:
II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er skadet, slettet eller på annen måte manipulert;:
III. Produktet er forfalsket og ikke produsert av Xiaomi;:
IV. Skader er forårsaket av utilsiktet bruk i strid med Xiaomis, eller selgers, instruksjoner, manualer eller retningslinjer;:
V. Skader har oppstått gjennom forbrukerens egne reparasjoner / manipulasjoner, eller gjennom reparasjoner / manipulasjoner fra andre uautoriserte aktører. Dette inkluderer bruk av uautoriserte eller ikke-originale reservedeler, programvare eller andre komponenter.

Denne kommersielle garantien gjelder ikke produkter som på grunn av skader eller endringer på skjermen må erstattes med et nytt produkt. Slik kompensasjon dekkes av de juridiske garantistandardene.

Ingenting i denne kommersielle garantien begrenser forbrukerens rettigheter i henhold til gjeldende lov.

SKJERMBESKYTTELSESGARANTI - REDMI NOTE 10 5G

I tillegg til forbrukerrettighetene gitt gjennom den juridiske garantien og i samsvar med vilkårene publisert på https://www.mi.com/global/service/warranty, gjelder følgende selvvalgte tillegg og kommersielt gratis garantier for alle forbrukere i Norge ("forbruker"). Den kommersielle garantien tilbys av Xiaomi Technology Netherlands B.V. Begrenset registrert på Suite Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. OMFANG

Forbrukere som kjøper en Redmi Note 10 5G ("produkt") mellom 7. juni 2021 og 4. september 2021 gjennom en offisiell salgskanal - online og offline - i Sverige, og som aktiverer telefonen i Norge innen denne tidsperioden, har rett til en engangs gratis reparasjonstjeneste på det lokale Xiaomi-servicesenteret i løpet av de første seks månedene etter kjøpet, i tilfelle skjermen på ovennevnte produkt har ødelagt eller på annen måte blitt skadet av en utilsiktet handling fra forbrukeren (for eksempel at produktet ved et uhell har falt ).

En slik reparasjon av skjermen skal være gratis og om nødvendig også omfatte utskifting av skjermen.

For å dra nytte av denne kommersielle garantien, må forbrukerne kontakte Xiaomis kundesupport. Forbrukeren kan trenge å sende fakturaen for kjøpet, eller leveringsfakturaen for produktet, til Xiaomi.

2. UNNTAK

Denne kommersielle garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:

I. Skjermen har blitt forsettlig skadet, eller som et resultat av grov uaktsomhet;
II. Skjermen har bare fått overfladisk skade, slik som riper, slitasje eller lignende flekker;
III. Skader er forårsaket av ondsinnet kode, uautorisert programvare eller tredjepartsapper installert av forbrukeren.

Den kommersielle garantien gjelder heller ikke i noen av følgende tilfeller:

I. Forbrukeren kan ikke fremvise kvittering for kjøps- eller leveringsfakturaen;
II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er skadet, slettet eller på annen måte manipulert;
III. Produktet er forfalsket og ikke produsert av Xiaomi;
IV. Skader er forårsaket av utilsiktet bruk i strid med Xiaomis, eller selgers, instruksjoner, manualer eller retningslinjer;
V. Skader har oppstått gjennom forbrukerens egne reparasjoner / manipulasjoner, eller gjennom reparasjoner / manipulasjoner fra andre uautoriserte aktører. Dette inkluderer bruk av uautoriserte eller ikke-originale reservedeler, programvare eller andre komponenter.

Denne kommersielle garantien gjelder ikke produkter som på grunn av skader eller endringer på skjermen må erstattes med et nytt produkt. Slik kompensasjon dekkes av de juridiske garantistandardene.

Ingenting i denne kommersielle garantien begrenser forbrukerens rettigheter i henhold til gjeldende lov.

GARANTI FOR SKJERMBESKYTTELSE - MI 11

I tillegg til forbrukerrettighetene gitt av den juridiske garantien og i henhold til vilkårene som er publisert på https://www.mi.com/global/service/warranty, gjelder følgende frivillige tillegg og gratis kommersiell garanti for alle forbrukere i Norge (“Forbruker”). Den kommersielle garantien tilbys av Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrert på Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Nederland.

1. SCOPE

Forbrukere som kjøper en Xiaomi Mi 11 (K2) ("Produkt") mellom 15. mars 2021 og 14. juni 2022 på en hvilken som helst offisiell salgskanal (online eller offline) i Xiaomi i Norge ("Territory") og aktiverer Smarttelefon innenfor territoriet, vil være berettiget til en engangs (1) gratis reparasjonstjeneste på det lokale Xiaomis servicesenter i løpet av de første tolv (12) månedene etter kjøpet, hvis skjermen på de ovennevnte produktene er skadet eller feil ved en ikke-forsettlig handling fra forbrukeren (dvs. som ikke-forsettlig fall av produktet).

Slik reparasjon av skjermen skal være gratis og inkluderer, om nødvendig, erstatning av skjermen også gratis.

For å dra nytte av denne kommersielle garantien, må forbrukerne kontakte Xiaomis kundesupport. Forbrukerne kan bli bedt om å sende kvitteringen for kjøpet eller kjøpsbeviset.

2. EXCLUSIONS

Denne kommersielle garantien gjelder ikke eller dekker følgende tilfeller:
I. Skader på skjermen forårsaket forsettlig eller med grov uaktsomhet;
II. Skader som bare berører overflaten på skjermen, for eksempel riper eller annet estetisk utseende på skjermen;
III. Skader påført skadelig programvare, uautorisert programvare eller tredjepartsapper som brukes av forbrukeren.

Videre skal den kommersielle garantien heller ikke i noen av følgende tilfeller:
I. Forbrukeren avslører ikke fakturaen for kjøps- eller leveringsregningen;
II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er skadet eller er fjernet eller manipulert;
III. Produktet er forfalsket og er ikke produsert av Xiaomi;
IV. Mangelen er forårsaket av ikke-tiltenkt bruk eller i strid med Xioamis eller selgers instruksjoner, manualer eller retningslinjer;
V. Mangelen skyldes forbrukerens egen eller uautoriserte reparasjon / manipulering, eller bruk av ikke-autoriserte eller ikke-originale reservedeler, programvare eller komponenter.

Denne kommersielle garantien gjelder ikke produkter som på grunn av skader eller endringer på skjermen må erstattes med et nytt produkt. Slik erstatning vil være underlagt de juridiske garantistandardene.

Ingenting i denne kommersielle garantien skal begrense forbrukernes rettigheter i henhold til gjeldende lov.

SKJERMBESKYTTELSESGARANTI - XIAOMI 10T/XIAOMI 10T PRO

I tillegg til forbrukerrettighetene gitt gjennom den juridiske garantien og i samsvar med vilkårene publisert på https://www.mi.com/global/service/warranty, gjelder følgende selvvalgte tillegg og kommersielt gratis garantier for alle forbrukere i Norge ("forbruker"). Den kommersielle garantien tilbys av Xiaomi Technology Netherlands B.V registrert på Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. OMFANG

Forbrukere som kjøper en Xiaomi 10T/Xiaomi 10T Pro ("produkt") mellom 17. 10 2020 og 25.01. 2022 gjennom en offisiell salgskanal - online og offline - i Norge, og som aktiverer telefonen i Norge innen denne tidsperioden, har rett til en engangs gratis reparasjonstjeneste på det lokale Xiaomi-servicesenteret i løpet av de første seks månedene etter kjøpet, i tilfelle skjermen på ovennevnte produkt har ødelagt eller på annen måte blitt skadet av en utilsiktet handling fra forbrukeren (for eksempel at produktet ved et uhell har falt ).

En slik reparasjon av skjermen skal være gratis og om nødvendig også omfatte utskifting av skjermen.

For å dra nytte av denne kommersielle garantien, må forbrukerne kontakte Xiaomis kundesupport. Forbrukeren kan trenge å sende fakturaen for kjøpet, eller leveringsfakturaen for produktet, til Xiaomi.

2. UNNTAK

Denne kommersielle garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:
I. Skjermen har blitt forsettlig skadet, eller som et resultat av grov uaktsomhet;
II. Skjermen har bare fått overfladisk skade, slik som riper, slitasje eller lignende flekker;
III. Skader er forårsaket av ondsinnet kode, uautorisert programvare eller tredjepartsapper installert av forbrukeren.

Den kommersielle garantien gjelder heller ikke i noen av følgende tilfeller:
I. Forbrukeren kan ikke fremvise kvittering for kjøps- eller leveringsfakturaen;
II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er skadet, slettet eller på annen måte manipulert;
III. Produktet er forfalsket og ikke produsert av Xiaomi;
IV. Skader er forårsaket av utilsiktet bruk i strid med Xiaomis, eller selgers, instruksjoner, manualer eller retningslinjer;
V. Skader har oppstått gjennom forbrukerens egne reparasjoner / manipulasjoner, eller gjennom reparasjoner / manipulasjoner fra andre uautoriserte aktører. Dette inkluderer bruk av uautoriserte eller ikke-originale reservedeler, programvare eller andre komponenter.

Denne kommersielle garantien gjelder ikke produkter som på grunn av skader eller endringer på skjermen må erstattes med et nytt produkt. Slik kompensasjon dekkes av de juridiske garantistandardene.

Ingenting i denne kommersielle garantien begrenser forbrukerens rettigheter i henhold til gjeldende lov.