Warranty(MM)

မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေသော CONVID 19 ကြောင့် ဆားဗစ်စင်တာများယာယီပိတ်ကြောင်းအသိပေးခြင်း


ယခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော convid-19 ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကြောင့် Yangonမြို့အတွင်းရှိ Xiaomi Authorized Service Center များအား 21.Sep.2020 မှ 07.Oct.2020 အထိ ပိတ်ထားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်မြို့ကြီးများရှိဆားဗစ်စင်တာများကိုပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်လှစ်ထားလျက်ရှိပါသည်(အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များမှအပ)။
Xiaomi၏ နာပါတ်(၁)ဦးစားပေးမှာ Customer များဖြစ်ပါသောကြောင့် ဤအခက်အခဲကြုံနေရသောကာလအတွင်းတွင် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် Xiaomi ထုတ်ကုန်များ၏ အာမခံမူ၀ါဒများနှင့်ပတ်သတ်၍စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုပါကြောင်းနှင့် customer၏ကျန်းမာရေးသာ အဓိကဖြစ်ပါသောကြောင့် ၀န်ဆောင်မှုအာမခံများကိုအောက်ပါအတိုင်းပြောင်းလဲသတ်မှတ် ပေးထားပါသည်။
လူကြီးမင်း၏Xiaomiထုတ်ကုန်အာမခံကာလသည် 21.Sep.2020 သို့မဟုတ် ထိုရက်နောက်ပိုင်းတွင် အာမခံကုန်လွန်သွားပါက အာမခံသက်တမ်းကာလကို ထပ်မံ ၃လ (ရက်ပေါင်း ၉၀) ထပ်ဆောင်းတိုးပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍သင်သည် Xiaomi ထုတ်ကုန်ကို 15.Sep.2020 မှ 07.Oct.2020 အတွင်း ၀ယ်ယူထားခဲ့ပြီး စက်ပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာ တစ်စုံတစ်ခုချို့ယွင်းခဲ့ပါက Xiaomiနှင့် Xiaomi တရား၀င် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များမှ လူကြီးမင်း၏ ဖုန်းအား အသစ်လဲလှယ်ပေးရန် ထပ်တိုးရက်ပေါင်း ၄၅ရက် သတ်မှတ်ပေးထားမည်ဖြစ်ပါသည်၊၊


ယခုအချိန်အခါကာလမျိုး၌ ဤအာမခံမူ၀ါဒ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးမှုများသည် Xiaomi Customerများအတွက် တဖက်တလမ်းမှ အဆင်ပြေမည်ဟု မျှော်လင့်မိပါသည်။ နားလည်မှုများနှင့် အားပေးမှုအတွက် အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

XIAOMI အာမခံ အသိေပးခ်က္

ဤအာမခံသည္ လူႀကီးမင္းအား အခ်ိဳ႕ေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုေပးထားၿပီး လူႀကီးမင္း၏ ႏိုင္ငံ၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ စီရင္စုအတြင္းရွိ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားမွ ေပးထားေသာ အျခားေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ား၊ စီရင္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စားသံုးသူဥပေဒသည္ အာမခံကာလအနည္းဆံုး မည္၍မည္မွ်ေပးရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ဥပေဒမွ ခြင့္ျပဳျပ႒ာန္းထားသည့္ အရာမ်ားမွ အပ XIAOMI သည္ လူႀကီးမင္း၏ ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ဆိုင္းျခင္းတို႔ကို မလုပ္ပါ။ လူႀကီးမင္း၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ နားလည္မွုရွိေစရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ႏိုင္ငံ၊ စီရင္စု သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဥပေဒမ်ားအား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမွုျပဳပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ဤအာမခံစာခ်ဳပ္သည္ Xiaomi ထုတ္ကုန္မ်ား၏ မူလအတိုင္း တပ္ဆင္ေရာင္းခ်ထားေသာ hardware အစိတ္အပိုင္းမ်ား (ဤေနရာမွစ၍ “ကုန္ပစၥည္း” ဟု သံုးႏွုန္းမည္) အတြက္သာ အက်ံဳးဝင္ၿပီး Xiaomi သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ျပင္ပလူပုဂၢိဳလ္/အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ မည္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ကိရိယာမ်ားအေပၚ အက်ံဳးဝင္ျခင္းမရွိဘဲ ထိုအတြက္ အသံုးျပဳသူဘက္မွ လိုင္စင္အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔ အာမခံ ထုတ္ျပန္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ရည္ရြယ္ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

ကာလကန္႔သတ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းအာမခံ

မူလဝယ္ယူသူအား Xiaomi မွ အာမခံသည္မွာ လူႀကီးမင္း၏ Xiaomi ကုန္ပစၥည္းသည္ အာမခံသက္တမ္းကာလအတြင္း သာမာန္အတိုင္းသာ အသံုးျပဳပါက ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားပံုတို႔တြင္ အျပစ္အနာအဆာ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ဤအာမခံ၏ သက္တမ္းေပးထားခ်က္မွာ ျဖဳတ္၍မရေသာ အမာခံအပိုင္းမ်ားအတြက္ တစ္ (1) ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး ျဖဳတ္၍ရႏိုင္ေသာ ဘတၳရီႏွင့္ အားသြင္းတံုးတို႔အတြက္မူ ေျခာက္ (6) လ၊ ျဖဳတ္၍မရေသာ ဘတၳရီအတြက္ ဝယ္ယူခ်ိန္မွစ၍ တစ္ (1) နွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕တြင္ဆိုထားေသာ အပိုဒ္မ်ားမွ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ Xiaomi သည္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ တရားဝင္အနည္းဆံုးေပးရမည့္ အာမခံသက္တမ္းအား ဖယ္ထုတ္ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ဆိုင္းျခင္းမလုပ္ပါ။ Xiaomi အေနႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွု တံု႔ေႏွးျခင္းမရွိ သို႔မဟုတ္ အမွားအယြင္းကင္းမည္ဟု အာမ မခံပါ။ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား အျပစ္အနာအဆာေတြ႕ပါက ဥပေဒမွခြင့္ျပဳထားသည့္ အတိုင္းအတာအျမင့္ဆံုးအထိ ယခုေဖာ္ျပထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ လူႀကီးမင္းအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ၊ သီးသန္႔သံုးႏိုင္သည့္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးမည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမွ တားျမစ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားမွအပ ပို႔ေဆာင္ခႏွင့္ ထိန္းသိမ္းခတို႔ က်သင့္ႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ အစားထိုး hardware ကုန္ပစၥည္းမဆို မူလအာမခံသက္တမ္း၏ က်န္ရွိသက္တမ္း သို႔မဟုတ္ ရက္သံုးဆယ္ (30) တို႔အနက္ သက္တမ္းကာလ ပိုမိုၾကာရွည္

စြာ က်န္ရွိေသးေသာ သက္တမ္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ လူႀကီးမင္းေနထိုင္ရာေဒသ တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ မည္သည့္ ထပ္ေဆာင္းသက္တမ္းျဖင့္မဆို အာမခံသက္တမ္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အာမခံဝန္ေဆာင္မွု ရရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔ႏွင့္ အညီ Xiaomi အေနႏွင့္ ဝယ္ယူသူတို႔အား ဝယ္ယူမွုအေသးစိတ္အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားတို႔ ေပးရန္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း၏ IMEI ပါေသာ အာမခံကတ္ျပား ျပရန္အတြက္ ေတာင္းႏိုင္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းတြင္ သင္ထည့္သြင္းထားေသာ သို႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းထားေသာ မည္သည့္ ေဒတာအခ်က္အလက္၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အရာမ်ားကို ဘက္ခ္အပ္ ျပဳလုပ္သိမ္းဆည္းရန္မွာ လူႀကီးမင္း၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနစဥ္အတြင္း ထိုေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာအရာမ်ား ပ်က္သြားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဖာမတ္ျပန္ခ်လိုက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သြားႏိုင္ျပီး Xiaomi အေနႏွင့္ ထိုက့ဲသို႔ေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမွု သို႔မဟုတ္ ဆံုးရွုံးနစ္နာမွုမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။

အက်ံဳးမဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား Xiaomi မွ အျခားတနည္းနည္းျဖင့္ ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိပါက ဤကာလသက္တမ္း အကန္႔အသတ္ရွိေသာ အာမခံသည္ Xiaomi မွ သို႔မဟုတ္ Xiaomi အတြက္ ထုတ္ထားေသာ “Xiaomi” သို႔မဟုတ္ “Mi” အမွတ္တံဆိပ္၊ ကုန္ပစၥည္းအမည္ သို႔မဟုတ္ အမွတ္အသား ရိုက္ႏွိပ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္သာ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ ဤကာလသက္တမ္း အကန္႔အသတ္ရွိေသာ အာမခံသည္- (က) သဘာဝအရ ပ်က္စီးမွုမ်ား၊ ဥပမာ - မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း၊ မုန္တိုင္းျဖစ္၍ ေရႀကီးျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ငလ်င္လွုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ျပင္ပအေၾကာင္းအရင္းမ်ား (ခ) ေပါ့ဆမွု (ဂ) စီးပြားျဖစ္ အသံုးျပဳမွု (ဃ) ကုန္ပစၥည္း၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းကိုမဆို ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္း (င) Xiaomi ကုန္ပစၥည္းမဟုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမွု (စ) မေတာ္တဆမွု၊ အၾကမ္းပတမ္းသံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ လြဲမွားစြာသံုးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမွု (ဆ) Xiaomi မွ ေျပာထားေသာ သတ္မွတ္ထားသည့္ သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ အသံုးျပဳမွုအတိုင္းမဟုတ္ဘဲ အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ မကိုက္ညီေသာ ဗို႔အား သို႔မဟုတ္ အားသြင္းမွုတို႔ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမွု (ဇ) Xiaomi ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သူ တစ္ဦးဦးမွ ျပင္ဆင္(အဆင့္ျမွင့္ျခင္းႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းအပါအဝင္) ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမွု သို႔မဟုတ္ (ဈ) သက္ဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္းအသံုးျပဳမွုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ အရာမ်ားအတြက္ အက်ံဳးမဝင္ပါ။ ဤကာလသက္တမ္း အကန္႔အသတ္ သက္တမ္းရွိေသာ အာမခံတြင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲပရိုဂရမ္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳသူတို႔၏ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား ျပန္လည္ရယူေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထည့္သြင္းေပးျခင္းတို႔ မပါဝင္ပါ။ မည္သည့္ Xiaomi ပစၥည္း ျပန္လည္ေရာင္းခ်သူ၊ ေအးဂ်င့္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမဆို ဤ ကာလအကန္႔အသတ္ရွိေသာ အာမခံအား မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆို ေျပာင္းလဲျခင္း၊ သက္တမ္းတုိးျခင္း သို႔မဟုတ္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ မည္သည့္အခ်က္အလက္အဆို တရားဥပေဒႏွင့္မညီ သို႔မဟုတ္ က်င့္သံုး၍မရႏိုင္ပါက သက္ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ တရားဝင္မွုႏွင့္ က်င့္သံုးႏိုင္ခြင့္တို႔ကို ထိခိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပ်က္ယြင္းျခင္းမရွိေစရပါ။ ဥပေဒမွ တားျမစ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ Xiaomi မွ တနည္းတဖံုျဖင့္ ကတိကဝတ္ျပဳထားျခင္းမရွိပါက ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ေပးသည့္ ျပင္ဆင္ေရးဝန္ေဆာင္မွုသည္ မူလဝယ္ယူသည့္ ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ေဒသအလိုက္ အကန႔္အသတ္ရွိႏိုင္ပါသည္။

အျခားသြယ္ဝိုက္ေပးထားေသာ အာမခံမ်ား သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွ တားျမစ္ထားသည့္ အေျခအေနမွအပ ရွိရွိသမွ်ေသာ သြယ္ဝိုက္ညႊန္းဆိုေပးထားေသာ အာမခံမ်ား (ေရာင္းဝယ္ႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးရွိမွု အာမခံႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားအတြက္ ၾက့ံခိုင္မွုဆိုင္ရာ အာမခံ အပါအဝင္) တို႔သည္ ဤ ကာလအကန္႔အသတ္ရွိေသာ အာမခံ၏ ကာလသက္တမ္းအတြင္းသာ ရွိရမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ သြယ္ဝိုက္ေပးထားေသာ အာမခံ၏ ကာလသက္တမ္းအား ကန္႔သတ္မွုကို ခြင့္မျပဳေသာေၾကာင့္ အထက္ပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ လူႀကီးမင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ခ်င္မွသာ သက္ဆိုင္ပါလိမ့္မည္။

ထိခိုက္ပ်က္စီးမွုမ်ားအတြက္ အကန္႔္အသတ္မ်ား သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမွ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အရာမ်ားမွ အပ Xiaomi အေနႏွင့္ မေတာ္တဆ၊ သြယ္ဝိုက္၊ ထူးထူးျခားျခား သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနႏွင့္ ျဖစ္လာသည့္ ထိခိုက္ပ်က္စီမွုမ်ား၊ ဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားဆံုးရွံုးမွုမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာအရာမ်ား အပါအဝင္ မည္သည့္ တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ေပးထားေသာ အာမခံမ်ား သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုမဆို မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို ခ်ိဳးေဖာက္မွုေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာ ထိခိုက္နစ္နာမွုမ်ားအတြက္ အျခားေသာ မည္သည့္ဥပေဒမ်ားမွ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ၊ Xiaomi အား ထိုက့ဲသို႔ေသာ အရာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု အၾကံေပးထားသည္ ျဖစ္ေစကာမူ တာဝန္မရွိပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ တရားစီရင္ေရးမ်ားတြင္ ထူးထူးျခားျခား၊ သြယ္ဝိုက္ သို႔မဟုတ္ မေတာ္တဆ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆက္တြဲ ထိခုိက္ပ်က္စီးမွုမ်ားအား အက်ံဳးမဝင္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ျခင္းတို႔ကို ခြင့္မျပဳပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါ အက်ံဳးမဝင္ေသာ အခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ လူႀကီးမင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ခ်င္မွသာ သက္ဆိုင္ပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Xiaomi တရားဝင္ ျပင္ဆင္ခြင့္ရထားေသာ ဆိုင္တို႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

တရားဝင္အခြင့္ရ ျပင္ဆိုင္

ျမိဳ႕

လိပ္စာ

တယ္လီဖုန္း

အလုပ္ခ်ိန္

MSC-Lanmadaw, YGN – SLN HQ

ရန္ကုန္

အမွတ္ 576 (ကမ္းနားလမ္းနွင့္ 8 လမ္းေထာင့္) လမ္းမေတာ္ ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ

01-218041၊ 01-2317233၊ 098559229

တနလာၤမွ စေန 9:30am-18:00pm

MSC-Kyauktada, YGN – SLN01

ရန္ကုန္

အမွတ္ 189 ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ (အလယ္ဘေလာက္)၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ

01-387419၊ 09-8552744၊ 098578269

တနလာၤမွ စေန 9:30am-18:00pm

MSC-Kyauktada, YGN – SLN02

ရန္ကုန္

အမွတ္ 174 ၊ 36 လမ္း(အလယ္ဘေလာက္)၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္

09-253679707၊ 01-371262၊ 01-379564

တနလာၤမွ စေန 9:30am-18:00pm

MSC-Chanayetharzan, Mandalay – SLN03

မႏၱေလး

အမွတ္ c/4-2 (32 x 33 လမ္းၾကား) (77 x 78 လမ္းၾကား) ရတနာလမ္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံ ၿမိဳ႕နယ္ မႏၱေလး

09-91022630၊ 09260029229

တနလာၤမွ စေန 9:30am-18:00pm

MSC-NayPyiDaw – SLN04

ေနျပည္ေတာ္

အခန္းအမွတ္ (Pa/91) လွဆုဓါတ္ပံုဆိုင္အနီး၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ ေနျပည္ေတာ္

067-421054၊ 09-790144913 တန

လာၤမွ စေန 9:30am-18:00pm

XIAOMI အာမခံ အသိပေးချက်

ဤအာမခံသည် လူကြီးမင်းအား အချို့သော ရပိုင်ခွင့်များကိုပေးထားပြီး လူကြီးမင်း၏ နိုင်ငံ၊ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် စီရင်စုအတွင်းရှိ ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေများမှ ပေးထားသော အခြားသော ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ အချို့သောနိုင်ငံများ၊ စီရင်စုများ သို့မဟုတ် ပြည်နယ်များတွင် စားသုံးသူဥပဒေသည် အာမခံကာလအနည်းဆုံး မည်၍မည်မျှပေးရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ ဥပဒေမှ ခွင့်ပြုပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အရာများမှ အပ XIAOMI သည် လူကြီးမင်း၏ ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသော ရပိုင်ခွင့်များကို ဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ ကန့်သတ်ခြင်းသို့မဟုတ် ရပ်ဆိုင်းခြင်းတို့ကို မလုပ်ပါ။ လူကြီးမင်း၏ ရပိုင်ခွင့်များကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ နားလည်မှုရှိစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် လူကြီးမင်းတို့၏ နိုင်ငံ၊ စီရင်စု သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဥပဒေများအား တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ ဤအာမခံစာချုပ်သည် Xiaomi ထုတ်ကုန်များ၏ မူလအတိုင်း တပ်ဆင်ရောင်းချထားသော hardware အစိတ်အပိုင်းများ(ဤနေရာမှစ၍ “ကုန်ပစ္စည်း” ဟု သုံးနှုန်းမည်) အတွက်သာ အကျုံးဝင်ပြီး Xiaomi သို့မဟုတ် အခြားသော ပြင်ပလူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းတို့မှ ပိုင်ဆိုင်သော မည်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲ သို့မဟုတ် အခြားသော ကိရိယာများအပေါ် အကျုံးဝင်ခြင်းမရှိဘဲ ထိုအတွက် အသုံးပြုသူဘက်မှ လိုင်စင်အတွက် သဘောတူညီချက် သို့မဟုတ် သီးသန့် အာမခံ ထုတ်ပြန်ချက်သို့မဟုတ် သီးသန့်ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ရည်ရွယ်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ ကာလကန့်သတ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းအာမခံ မူလဝယ်ယူသူအား Xiaomi မှ အာမခံသည်မှာ လူကြီးမင်း၏ Xiaomi ကုန်ပစ္စည်းသည် အာမခံသက်တမ်းကာလအတွင်း သာမာန်အတိုင်းသာ အသုံးပြုပါက ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် တည်ဆောက်ထားပုံတို့တွင် အပြစ်အနာအဆာ ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဤအာမခံ၏ သက်တမ်းပေးထားချက်မှာ ဖြုတ်၍မရသော အမာခံအပိုင်းများအတွက် တစ် (1) နှစ် ဖြစ်ပြီး ဖြုတ်၍ရနိုင်သော ဘတ္ထရီနှင့် အားသွင်းတုံးတို့အတွက်မူ ခြောက် (6) လ၊ ဖြုတ်၍မရသော ဘတ္ထရီအတွက် ဝယ်ယူချိန်မှစ၍ တစ် (1) နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ ရှေ့တွင်ဆိုထားသော အပိုဒ်များမှ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Xiaomi သည် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေမှ ပြဋ္ဌာန်းထားသော တရားဝင်အနည်းဆုံးပေးရမည့် အာမခံသက်တမ်းအား ဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ ကန့်သတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်ဆိုင်းခြင်းမလုပ်ပါ။ Xiaomi အနေနှင့် ကုန်ပစ္စည်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု တုံ့နှေးခြင်းမရှိ သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းကင်းမည်ဟု အာမ မခံပါ။

ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့် နည်းလမ်းများ အပြစ်အနာအဆာတွေ့ပါက ဥပဒေမှခွင့်ပြုထားသည့် အတိုင်းအတာအမြင့်ဆုံးအထိ ယခုဖော်ပြထားသည့် နည်းလမ်းများသည် လူကြီးမင်းအတွက် တစ်ခုတည်းသော၊ သီးသန့်သုံးနိုင်သည့် ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးမည့်နည်းလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေမှ တားမြစ်ထားသည့် နေရာများမှအပ ပို့ဆောင်ခနှင့် ထိန်းသိမ်းခတို့ ကျသင့်နိုင်ပါသည်။ မည်သည့် အစားထိုး hardware ကုန်ပစ္စည်းမဆို မူလအာမခံသက်တမ်း၏ ကျန်ရှိသက်တမ်း သို့မဟုတ် ရက်သုံးဆယ် (30) တို့အနက် သက်တမ်းကာလ ပိုမိုကြာရှည်စွာ ကျန်ရှိသေးသော သက်တမ်းဖြင့် သို့မဟုတ် လူကြီးမင်းနေထိုင်ရာဒေသ တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော မည်သည့် ထပ်ဆောင်းသက်တမ်းဖြင့်မဆို အာမခံသက်တမ်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အာမခံဝန်ဆောင်မှု ရရန် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတို့နှင့် အညီ Xaiomi အနေနှင့် ဝယ်ယူသူတို့အား ဝယ်ယူမှုအသေးစိတ်အချက်အလက် အထောက်အထားတို့ ပေးရန်နှင့် ကုန်ပစ္စည်း၏ IMEI ပါသော အာမခံကတ်ပြား ပြရန်အတွက် တောင်းနိုင်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်းတွင် သင်ထည့်သွင်းထားသော သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းထားသော မည်သည့် ဒေတာအချက်အလက်၊ ဆော့ဖ်ဝဲ သို့မဟုတ် အခြားသော အရာများကို ဘက်ခ်အပ် ပြုလုပ်သိမ်းဆည်းထားရန်မှာ လူကြီးမင်း၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေစဉ်အတွင်း ထိုဒေတာအချက်အလက်များ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ သို့မဟုတ် အခြားသောအရာများ ပျက်သွားခြင်း သို့မဟုတ် ဖောမတ်ပြန်ချလိုက်ခြင်းတို့ ဖြစ်သွားနိုင်ပြီး Xiaomi အနေနှင့် ထိုကဲ့သို့သော ထိခိုက်ပျက်စီးမှု သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများအတွက် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။

အကျုံးမဝင်သော အချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ Xiaomi မှ အခြားတနည်းနည်းဖြင့် ဖွင့်ဆိုထားခြင်းမရှိပါက ဤကာလသက်တမ်း အကန့်အသတ်ရှိသော အာမခံသည် Xiaomi မှ သို့မဟုတ် Xiaomi အတွက် ထုတ်ထားသော “Xiaomi” သို့မဟုတ် “Mi” အမှတ်တံဆိပ်၊ ကုန်ပစ္စည်းအမည် သို့မဟုတ် အမှတ်အသား ရိုက်နှိပ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။ ဤကာလသက်တမ်း အကန့်အသတ်ရှိသော အာမခံသည်- (က) သဘာဝအရ ပျက်စီးမှုများ၊ ဥပမာ - မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊ မုန်တိုင်းဖြစ်၍ ရေကြီးခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ငလျင်လှုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသော ပြင်ပအကြောင်းရင်းများ (ခ) ပေါ့ဆမှု (ဂ) စီးပွားဖြစ် အသုံးပြုမှု (ဃ) ကုန်ပစ္စည်း၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆို ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်း (င) Xiaomi ကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်သော ပစ္စည်းများဖြင့် အသုံးပြုသောကြောင့် ဖြစ်သော ထိခိုက်ပျက်စီးမှု (စ) မတော်တဆမှု၊ အကြမ်းပတမ်းသုံးခြင်း သို့မဟုတ် လွဲမှားစွာသုံးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သော ထိခိုက်ပျက်စီးမှု (ဆ) Xiaomi မှ ပြောထားသော သတ်မှတ်ထားသည့် သို့မဟုတ် ရည်ရွယ်ထားသည့် အသုံးပြုမှုအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ အသုံးပြုသောကြောင့် သို့မဟုတ် မကိုက်ညီသော ဗို့အား သို့မဟုတ် အားသွင်းမှုတို့ကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု (ဇ) Xiaomi ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သူ တစ်ဦးဦးမှ ပြင်ဆင်(အဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့် တိုးချဲ့ခြင်းအပါအဝင်) ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော ထိခိုက်ပျက်စီးမှု သို့မဟုတ် (ဈ) သက်ဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့် သက်ဆိုင်သော လမ်းညွှန်ချက်များကို မလိုက်နာသောကြောင့် ဖြစ်လာသော အရာများအတွက် အကျုံးမဝင်ပါ။ ဤကာလသက်တမ်း အကန့်အသတ် သက်တမ်းရှိသော အာမခံတွင် ဆော့ဖ်ဝဲပရိုဂရမ်များနှင့် အသုံးပြုသူတို့၏ ဒေတာအချက်အလက်များ ပြန်လည်ရယူပေးခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးခြင်းတို့ မပါဝင်ပါ။ မည်သည့် Xiaomi ပစ္စည်း ပြန်လည်ရောင်းချသူ၊ အေးဂျင့် သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းမဆို ဤ ကာလအကန့်အသတ်ရှိသော အာမခံအား မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို ပြောင်းလဲခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း သို့မဟုတ် ထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ မည်သည့်အချက်အလက်မဆို တရားဥပဒေနှင့်မညီ သို့မဟုတ် ကျင့်သုံး၍မရနိုင်ပါက သက်ရှိသော အချက်အလက်များ၏ တရားဝင်မှုနှင့် ကျင့်သုံးနိုင်ခွင့်ထို့ကို ထိခိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်ယွင်းခြင်းမရှိစေရပါ။ ဥပဒေမှ တားမြစ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် Xiaomi မှ တနည်းတဖုံဖြင့် ကတိကဝတ်ပြုထားခြင်းမရှိပါက ရောင်းချပြီးနောက်ပေးသည့် ပြင်ဆင်ရေးဝန်ဆောင်မှုသည် မူလဝယ်ယူသည့် နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသအလိုက် အကန့်အသတ်ရှိနိုင်ပါသည်။

အခြားသွယ်ဝိုက်ပေးထားသော အာမခံများ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေမှ တားမြစ်ထားသည့် အခြေအနေမှအပ ရှိရှိသမျှသော သွယ်ဝိုက်ညွှန်းဆိုပေးထားသော အာမခံများ (ရောင်းဝယ်နိုင်သည့် အရည်အသွေးရှိမှု အာမခံနှင့် အချို့သောကိစ္စများအတွက် ကြံ့ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အာမခံ အပါအဝင်) တို့သည့် ဤ ကာလအကန့်အသတ်ရှိသော အာမခံ၏ ကာလသက်တမ်းအတွင်းသာ ရှိရမည်။ အချို့သော တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် သွယ်ဝိုက်ပေးထားသော အာမခံများ၏ ကာလသက်တမ်းအား ကန့်သတ်မှုကို ခွင့်မပြုသောကြောင့် အထက်ပါ ကန့်သတ်ချက်များသည် လူကြီးမင်းနှင့် သက်ဆိုင်ချင်မှသာ သက်ဆိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအတွက် အကန့်အသတ်များ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေမှ ကန့်သတ်ထားသည့် အရာများမှ အပ Xiaomi အနေနှင့် မတော်တဆ၊ သွယ်ဝိုက်၊ ထူးထူးခြားခြား သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲ အနေနှင့် ဖြစ်လာသည့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ၊ ဝင်ငွေ သို့မဟုတ် ဒေတာအချက်အလက်များဆုံးရှုံးမှုများ အပါအဝင် အခြားသောအရာများ အပါအဝင် မည်သည့် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်ပေးထားသော အာမခံများ သို့မဟုတ် သဘောတူညီချက်များကိုမဆို မည်သည့်နည်းနှင့်မဆို ချိုးဖောက်မှုကြောင့်ဖြစ်လာသော ထိခိုက်နစ်နာမှုများအတွက် အခြားသော မည်သည့်ဥပဒေများမှ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ Xiaomi အား ထိုကဲ့သို့သော အရာများဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု အကြံပေးထားသည် ဖြစ်စေကာမူ တာဝန်မရှိပါ။ အချို့သော တရားစီရင်ရေးများတွင် ထူးထူးခြားခြား၊ သွယ်ဝိုက် သို့မဟုတ် မတော်တဆ သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအား အကျုံးမဝင်စေခြင်း သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ခြင်းတို့ကို ခွင့်မပြုပါ၊ ထို့ကြောင့် အထက်ပါ အကျုံးမဝင်သော အချက်များ သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ချက်များသည် လူကြီးမင်းနှင့် သက်ဆိုင်ချင်မှသာ သက်ဆိုင်ပါလိမ့်မည်။

မြန်မာနိုင်ငံရှိ Xiaomi တရားဝင် ပြင်ဆင်ခွင့်ရထားသော ဆိုင်တို့၏ သတင်းအချက်အလက်များ

တရားဝင်အခွင့်ရ ပြင်ဆိုင်

မြို့

လိပ်စာ

တယ်လီဖုန်း

အလုပ်ချိန်

MSC-Lanmadaw,YGN -SLN HQ

ရန်ကုန်

အမှတ် 576 (ကမ်းနာလမ်းနှင့် 8 လမ်းထောင့်) လမ်းမတော် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ

01-218041 ၊ 01-2317233 ၊ 098559229 

တနင်္လာမှ စနေ 9:30am-18:00pm

MSC-Kyauktada,YGN -SLN01

ရန်ကုန်

အမှတ် 189 ၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ (အလယ်ဘလောက်)၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ

01-387419 ၊ 09-8552744 ၊ 09-8578269

တနင်္လာမှ စနေ 9:30am-18:00pm

MSC-Kyauktada,YGN -SLN02

ရန်ကုန်

အမှတ် 174 ၊ 36 လမ်း(အလယ်ဘလောက်)၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်

09-253679707 ၊ 01-371262 ၊ 01-379564 

တနင်္လာမှ စနေ 9:30am-18:00pm

MSC-Chanayetharzan,Mandalay--SLN03

မန္တလေး

အမှတ် c/4-2 (32 x 33 လမ်းကြား)(77 x 78 လမ်းကြား) ရတနာလမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်၊ မန္တလေး 

09-91022630 ၊ 09-260029229

တနင်္လာမှ စနေ 9:30am-18:00pm

MSC-NayPyiDaw--SLN04

နေပြည်တော်

အခန်းအမှတ်(Pa/91) လှဆုဓါတ်ပုံဆိုင်အနီး၊ မြို့မဈေး၊ နေပြည်တော်

067-421054 ၊ 09-790144913

တနင်္လာမှ စနေ 9:30am-18:00pm