Warranty(LV)

XIAOMI VIEDTĀLRUŅA GARANTIJAS KARTE

Šī līguma Garantija attiecas tikai uz Xiaomi sākotnēji piegādātajiem viedtālruņa aparatūras un tam pievienotā aprīkojuma komponentiem (turpmāk – “Produkts”). Šī garantija neattiecas uz jebkādu programmatūru vai citu aprīkojumu, kura īpašnieks ir Xiaomi vai trešās personas vai saistībā ar ko tiek nodrošināts vai kam paredzēts attiecināt gala lietotāja licences līgumu vai atsevišķus garantijas apliecinājumus, vai izņēmumus.

1. IEROBEŽOTA PRODUKTA GARANTIJA

Šo bezmaksas brīvprātīgo komerciālo garantiju piešķir Xiaomi Technology Netherlands B.V., juridiskā adrese: Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland. (“Xiaomi”).

Xiaomi pircējam (“Jums”) garantē, ka Produktam garantijas periodā normālos ekspluatācijas apstākļos nebūs materiālu un montāžas defektu. Ja vien spēkā esošajos tiesību aktos nav noteikts citādi, garantija ir spēkā 2 (divus) gadus, skaitot no pirmā pirkuma dienas.

Šī komerciālā garantija neizslēdz, neierobežo vai neaptur jebkādas tiesības, tostarp tiesību aktos noteiktās garantijas, kas klientam varētu pienākties saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

2. AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

Ja Garantijas laikā tiek konstatēts šajā garantijā paredzēts aparatūras defekts un Xiaomi saņem pamatotu pretenziju, Xiaomi pēc sava ieskata (1) bez maksas salabos Produktu, izmantojot jaunas vai atjaunotas rezerves daļas, (2) nomainīs Produktu pret jaunu vai atjaunotu vai (3) atmaksās par Produktu samaksāto naudu, atskaitot potenciālās piegādes izmaksas.

Defekta rašanās gadījumā, ciktāl tas atļauts tiesību aktos, šie ir jūsu vienīgie un ekskluzīvie aizsardzības līdzekļi saskaņā ar šo garantiju. Var tikt piemērotas piegādes un apstrādes izmaksas, izņemot gadījumus, kad tas aizliegts saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Jebkuram nomainītam aparatūras produktam tiks piešķirta garantija uz atlikušo garantijas laiku vai trīsdesmit (30) dienām, ņemot vērā garāko no šiem periodiem, vai par jebkādu papildu periodu, kas var būt spēkā jūsu jurisdikcijā.

3. KĀ SAŅEMT GARANTIJAS PAKALPOJUMU

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Xiaomi var pieprasīt Jums iesniegt pierādījumus par pirmā pirkuma veikšanu un garantijas karti, kurā norādīts Produkta IMEI kods. Jūs esat atbildīgs par jebkādu datu,

programmatūras vai citu Produktā turēto vai saglabāto materiālu dublējumkopiju nodrošināšanu. Iespējams, ka šādi dati, programmatūra vai citi materiāli pakalpojuma sniegšanas laikā tiks nozaudēti vai pārformatēti, un Xiaomi neuzņemsies atbildību par šādiem bojājumiem vai zudumiem.

Izņemot tiesību aktos noteiktos aizliegumus vai citādus Xiaomi solījumus, pēcpārdošanas pakalpojumi saskaņā ar šo komerciālo garantiju ir ierobežoti sniegšanai pilnvarotajos servisa centros, kas atrodas [•].

[•]
Jūs varat saņemt servisa pakalpojumu šādos veidos:
Tālrunis +371 66155444
E-pasts: info@mttc.lv

Valsts

Pilsēta

Autorizētais servisa centrs

Adrese

Darba dienas

Darba laiks

Tālruņa numurs

www

Produktu kategorija

Lietuva

Kaunas

Servisa ICT

Raudondvario pl. 131B-4, LT-47191

Pirmdiena– piektdiena

09:00-18:00

+370 37 329000

servisa ICT

Ekosistēmu produkti

Latvija

Rīga

TSC autorizēts serviss

Rēzeknes iela 5A

Pirmdiena-Piektdiena

09:00-18:00

37167808808

Mobilie tālruņi

4. IZŅĒMUMI UN IEROBEŽOJUMI

Ja vien Xiaomi nav noteicis citādi, šī Ierobežotā garantija attiecas tikai uz Xiaomi paša vai pēc Xiaomi pasūtījuma izgatavoto produktu, ko iespējams identificēt pēc preču zīmēm "Xiaomi" vai “Mi”, tam pievienotā tirdzniecības nosaukuma vai logotipa.

Xiaomi negarantē Produkta darbību bez pārtraukuma vai bez kļūdām. Ierobežotā garantija neattiecas arī uz šādiem faktoriem:
(a) bojājumiem dabas parādību un katastrofu rezultātā, piemēram, ko izraisījuši zibens spērieni, tornado, plūdi, ugunsgrēki, zemestrīces vai citi ārēji iemesli; (b) nevērību; (c) izmantošanu komerciāliem mērķiem; (d) jebkuras Produkta daļas pārveidojumiem vai modificēšanām; (e) bojājumiem, ko izraisījusi tādu produktu izmantošana, kuru ražotājs nav Xiaomi; (f) bojājumiem, ko izraisījis negadījums, ļaunprātīga vai nepareiza lietošana; (g) bojājumiem, ko izraisījusi Produkta izmantošana neatbilstoši Xiaomi aprakstītajiem atļautajiem vai paredzētajiem Produkta izmantošanas mērķiem vai neatbilstošs spriegums vai strāvas padeve; (h) bojājumiem, ko izraisījuši servisa pakalpojumi (tostarp remonti, atjaunošanas un paplašinājumi), ko sniegusi jebkura persona, kura nav Xiaomi pārstāvis; (i) norāžu par Produkta izmantošanu neievērošanu; vai (j) dabisku nolietojumu.

Šī Ierobežotā garantija neattiecas uz programmatūras un lietotāja datu atgūšanu un pārinstalēšanu. Nevienam Xiaomi tālākpārdevējam, aģentam vai darbiniekam nav atļauts veikt jebkādas šīs Ierobežotās garantijas modifikācijas, paplašinājumus vai papildinājumus. Ja kāds no noteikumiem tiek atzīts par nelikumīgu vai neizpildāmu, tas neietekmē vai nepasliktina atlikušo noteikumu likumīgumu vai izpildāmību.

Šī komerciālā garantija neattiecas uz Produktiem, ko Xiaomi nav laidis Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ)/Eiropas Brīvās tirdzniecības līguma (EBTL) valstu tirgos vai kas šajos tirgos nav laisti ar Xiaomi piekrišanu, un/vai ko noteiktajā kārtībā nav ražojis Xiaomi, un/vai kas noteiktajā kārtībā nav iegādāti no Xiaomi vai tā oficiālā pārdevēja. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem jūs varat izmantot arī citas garantijas, piemēram, tiesisku garantiju, ko piešķīris neoficiāls mazumtirgotājs, kurš pārdevis produktu. Tādēļ jums, iespējams, ir nepieciešams sazināties ar mazumtirgotāju, no kura esat iegādājies Produktu.

Minētās garantijas neattiecas uz Honkongu un Taivānu.

5. NETIEŠĀS GARANTIJAS

Izņemot gadījumus, kas aizliegti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, visas netiešās garantijas (tostarp pārdošanai piemērotas kvalitātes un piemērotības konkrētam izmantošanas mērķim garantijas) tiek ierobežotas līdz šai ierobežotajai garantijai. Dažās jurisdikcijās nav atļauts piemērot ierobežojumus netiešajām garantijām, tādējādi iepriekšminētais ierobežojums var nebūt attiecināms uz jums.

6. IEROBEŽOJUMI ATBILDĪBAI PAR KAITĒJUMU

Izņemot gadījumus, kas aizliegti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, Xiaomi nav atbildīgs par jebkādu nejaušu, netiešu, īpašu vai izrietošu kaitējumu, tostarp, bet ne tikai peļņas, ieņēmumu vai datu zudumu, kaitējumiem, kas izriet no jebkāda tiešas vai netiešas garantijas vai nosacījuma pārkāpuma vai saskaņā ar jebkādu citu tiesību teoriju pat gadījumā, ja Xiaomi ir informēts par šādu kaitējumu iespējamību.

Dažās jurisdikcijās nav atļauts piemērot īpašu, netiešu, nejaušu vai izrietošu kaitējumu izņēmumus vai ierobežojumus, tādējādi iepriekšminētais ierobežojums var nebūt attiecināms uz jums.


Redmi Note 13 Pro+ 5G (N16U), Redmi Note 13 Pro 5G (N16), Redmi Note 13 5G (N17), Redmi Note 13 (N7N) Premium klases serviss

Papildus juridiskajā garantijā noteiktajām patērētāju tiesībām un saskaņā ar noteikumiem, kas ir publicēti https://www.mi.com/global/service/warranty, tiek piemērota brīvprātīga papildu un bezmaksas komerciālā garantija visiem patērētājiem, kuri ir iegādājušies un aktivējuši “Redmi Note 13 Pro+ 5G (N16U)”, “Redmi Note 13 Pro 5G (N16)”, “Redmi Note 13 5G (N17)”, “Redmi Note 13 (N7N)”    (“Produkts”) Latvijas teritorijā (“Patērētājs”). Komerciālo garantiju piedāvā uzņēmums Xiaomi Technology Netherlands B.V, kura juridiskā adrese ir Prinses Beatrixiaan 582, Haag 2595BM, Netherlands.

1.       24 mēnešu garantija

“Xiaomi” garantē Patērētājam, ka, normāli lietojot produktu, Redmi Note 13 Pro+ 5G (N16U), Redmi Note 13 Pro 5G (N16), Redmi Note 13 5G (N17), Redmi Note 13 (N7N)    nav jābūt materiālu un ražošanas defektiem divdesmit četrus (24) mēnešus no datuma, kad galalietotājs iegādājās Produktu.

2.       Ekrāna aizsardzības garantija

a)         Darbības joma

Patērētāji, kuri iegādājās “Redmi Note 13 Pro+ 5G (N16U)”, “Redmi Note 13 Pro 5G (N16)”, “Redmi Note 13 5G (N17)”, “Redmi Note 13 (N7N)” laikā no 25. janvāra līdz 29. februārim jebkurā oficiālajā “Xiaomi” tirdzniecības vietā (tiešsaistē vai bezsaistē) Latvijas teritorijā (“Teritorija”) un aktivēja Produktu Teritorijā, saņems vienreizēju (1) bezmaksas remonta pakalpojumu vietējā “Xiaomi” servisa centrā pirmo sešu (6) mēnešu laikā pēc produkta iegādes, ja iepriekš minēto Produktu ekrāns ir bojāts vai nedarbojas pareizi Patērētāja netīšas rīcības rezultātā (piemēram, nejauša Produkta nokrišana).

 

Šāds ekrāna remonts būs pilnībā bezmaksas un tajā tiks iekļauta, ja nepieciešams, ekrāna maiņa, kas arī tiks veikta bez maksas.

Lai izmantotu šo komerciālo garantiju, Patērētājiem ir jāsazinās ar “Xiaomi” klientu atbalsta dienestu. Patērētājiem var tikt pieprasīts nosūtīt pirkuma vai piegādes rēķinu.

b)        Izņēmumi

Šī komerciālā garantija netiek piemērota šajos gadījumos:

I. Ekrāna bojājums ir nodarīts tīši vai rupjas neuzmanības rezultātā;

II. Bojājumi ir tikai uz ekrāna virsmas, piemēram, skrāpējumi vai citi bojājumi, kas ietekmē ekrāna estētisko izskatu;

III. Bojājumus ir radījusi ļaunprogrammatūra, neautorizēta programmatūra vai trešās puses lietotnes, kuras izmantoja Patērētājs.

Turklāt komerciālā garantija netiek piemērota arī šajos gadījumos:

I.  Patērētājs neuzrāda pirkuma vai piegādes rēķinu;

II. Sērijas numurs un/vai IMEI kods ir bojāts, likvidēts vai mainīts;

III. Produkts ir viltots, un to nav ražojis “Xiaomi”;

IV.  Bojājums ir radies tādēļ, ka Produkts netika lietots paredzētajam mērķim vai pretēji “Xiaomi” vai pārdevēja instrukcijās, lietošanas pamācībās vai vadlīnijās noteiktajam;

V.  Bojājums ir radies Patērētāja veikta vai neautorizēta remonta/darbības dēļ, vai tādēļ, ka tika izmantotas neautorizētas vai neoriģinālās rezerves daļas, programmatūra vai komponenti.

Šī komerciālā garantija netiek piemērota Produktiem, kuri ekrāna bojājumu vai deformācijas dēļ ir jāmaina pret jaunu Produktu. Attiecībā uz šādu maiņu ir spēkā juridiskās garantijas noteikumi.

Neviens no šīs Komerciālās garantijas noteikumiem neierobežo Patērētāja tiesības saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Xiaomi 13 Premiumpakalpojums

Papildusgarantijas nodrošinātajāmpatērētāja tiesībāmun nosacījumiem,kas publicēti https://www.mi.com/global/service/warranty, visiem patērētājiem, kasiegādājušiesun aktivizējuši Xiaomi 13 (“Preci”) teritorijā [ ], kurā dzīvo(“Pircējs”), tiek piešķirta šāda brīvprātīga papildus un bezmaksasgarantija.Komerciālogarantijupiedāvā Xiaomi H.K. Limited, juridiskāadreseSuite3209, 32/F,Tower5,TheGateway,HarbourCity,15CantonRoad,TsimShaTsui,Kowloon, Honkonga.

1.    24 mēnešugarantija,

Xiaomi garantē Pircējam, kajūsu Xiaomi13 normālaslietošanaslaikāneradīsiesar materiāliem un ražošanas defektiem saistīti defekti divdesmit četrus (24) mēnešus, sākot no datuma, kad gala lietotājs iegādājāsPreci.

2.    Ekrāna aizsardzībasgarantija,

a)      Garantijasapmērs

Pircēji, kuri iegādājas Xiaomi 13 laikā starp 2023.03.13, izmantojot jebkuru oficiālo Xiaomi pārdošanas kanālu (tiešsaistē vai bezsaistē) Latvijas (“Teritorija”) teritorijā, un aktivizē Preci šajā Teritorijā, būs tiesības uz vienreizēju (1) bezmaksas remonta pakalpojumu vietējā Xiaomi servisa centrā sešus(6) mēnešulaikākopšpirkuma brīža,ja iepriekš minēto Prečuekrānstiek sabojātsvai tam konstatēti trūkumi, kasnavuzskatāmi par Pircējaapzinātas darbības rezultātu (t.i., piemēram, netīšaPrecesnomešana).

Šāda ekrāna salabošana būs bezmaksas un, ja nepieciešams, arī ekrāna nomaiņa būs bezmaksas.  Lai izmantotu šo komerciālo garantiju, Pircējam jāsazinās ar Xiaomi klientu atbalsta dienestu. 

Pircējam, iespējams, lūgs atsūtīt pirkuma pavadzīmi vai piegādesrēķinu.

b)      Izņēmumi

Komerciālā garantija neattiecas uz šādiemgadījumiem:

I.            Ekrāna bojājumi radušies tīši vai rupjas nolaidībasrezultātā;

II.          Bojāta tikai ekrāna virsma, piemēram skrāpējumi vai citiestētiski ekrāna bojājumi;

III.         Bojājumi radušies ļaunprogrammatūras, nepilnvarotas programmatūras vai trešās puses  lietotņu lietošanasrezultātā.

Turklāt komerciālā garantija netiek piemērota šādosgadījumos:

I.            Pircējs neiesniedz pavadzīmi vai piegādesrēķinu;

II.           Sērijas numurs un/vai IMEI numurs ir bojāts, noņemtsvai mainīts;

III.         Prece ir pakaļdarinājums un nav Xiaomiražojums;

IV.         Bojājumi radušies, preci lietojot nepiemērotā veidā vai pretēji Xiaomi vai pārdevēja  norādēm, rokasgrāmatām vaiieteikumiem;

V.          Bojājumi radušies, Pircējam cenšoties patstāvīgi salabot/izmainīt ierīci vai izmantojot  nepilnvarotas vai neoriģinālās rezerves daļas, programmatūru vaikomponentus.

Komerciālāgarantijanetiekpiemērota Precēm,kurasekrānabojājumuvailabojumudēļjāaizstājar jaunu Preci. Šādi aizvietotai precei ir likumā noteiktiegarantijas standarti.

Neviena šīs komerciālās garantijas daļa neierobežo Pircēja likumā noteiktāstiesības.

XIAOMI 12T PRO/XIAOMI 12T PREMIUM SERVISS

Papildus garantijas nodrošinātajām patērētāja tiesībām un nosacījumiem, kas publicēti https://www.mi.com/global/service/warranty, visiem patērētājiem, kas iegādājušies un aktivizējuši Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T (“Preci”) Latvija, kurā dzīvo (“Pircējs”), tiek piešķirta šāda brīvprātīga papildus un bezmaksas garantija. Komerciālo garantiju piedāvā Xiaomi H.K. Limited, juridiskā adrese Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Honkong.

1. 24 MĒNEŠU GARANTIJA,

Xiaomi garantē Pircējam, ka jūsu Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T normālas lietošanas laikā neradīsies ar materiāliem un ražošanas defektiem saistīti defekti divdesmit četrus (24) mēnešus, sākot no datuma, kad gala lietotājs iegādājās Preci.

2. EKRĀNA AIZSARDZĪBAS GARANTIJA,

A) GARANTIJAS APMĒRS

Pircēji, kuri iegādājas Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T no 2022.10.12. līdz 2023.10.13. martam izmantojot jebkuru oficiālo Xiaomi pārdošanas kanālu (tiešsaistē vai bezsaistē) Latvija (“Teritorija”) teritorijā, un aktivizē Preci šajā Teritorijā, būs tiesības uz vienreizēju (1) bezmaksas remonta pakalpojumu vietējā Xiaomi servisa centrā sešu (6) mēnešu laikā kopš pirkuma brīža, ja iepriekš minēto Preču ekrāns tiek sabojāts vai tam konstatēti trūkumi, kas nav uzskatāmi par Pircēja apzinātas darbības rezultātu (t.i., piemēram, netīša Preces nomešana).

Šāda ekrāna salabošana būs bezmaksas un, ja nepieciešams, arī nomaiņas ekrāns būs bezmaksas. Lai izmantotu šo komerciālo garantiju, Pircējiem jāsazinās ar Xiaomi klientu atbalsta dienestu. Pircējiem, iespējams, lūgs atsūtīt pirkuma pavadzīmi vai piegādes rēķinu.

B) IZŅĒMUMI

Komerciālā garantija neattiecas uz šādiem gadījumiem:
I. Ekrāna bojājumi radušies tīši vai rupjas nolaidības rezultātā;
II. Bojāta tikai ekrāna virsma, piemēram skrāpējumi vai citi estētiski ekrāna bojājumi;
III. Bojājumi radušies ļaunprogrammatūras, nepilnvarotas programmatūras vai trešās puses lietotņu lietošanas rezultātā.

Turklāt komerciālā garantija netiek piemērota šādos gadījumos:
I. Pircējs neiesniedz pavadzīmi vai piegādes rēķinu;
II. Sērijas numurs un/vai IMEI numurs ir bojāts, noņemts vai mainīts;
III. Prece ir pakaļdarinājums un nav Xiaomi ražojums;
IV. Bojājumi radušies, preci lietojot nepiemērotā veidā vai pretēji Xiaomi vai pārdevēja norādēm, rokasgrāmatām vai ieteikumiem;
V. Bojājumi radušies, Pircējam cenšoties patstāvīgi salabot/izmainīt ierīci vai izmantojot nepilnvarotas vai neoriģinālās rezerves daļas, programmatūru vai komponentus.

Komerciālā garantija netiek piemērota Precēm, kas ekrāna bojājumu vai labojumu dēļ aizstātas ar jaunu Preci. Šādi aizvietotai precei ir likumā noteiktie garantijas standarti.

Neviena šīs komerciālās garantijas daļa neierobežo Pircēja likumā noteiktās tiesības.

POCO F4 GT/ POCO F4/POCO X4 GT EKRĀNA AIZSARDZĪBAS GARANTIJA

Papildus patērētāja tiesībām, ko piešķir likumā noteiktā garantija, un saskaņā ar noteikumiem, kas publicēti vietnē //www.po.co/global/service/warranty/, uz visiem patērētājiem Latvijas teritorijā (“Patērētājs”), kuri ir iegādājušies un aktivizējuši viedtālruni POCO F4 GT/ POCO F4 (“Produkts”), attiecas šāda brīvprātīga papildu bezmaksas komercgarantija. Komercgarantiju piedāvā Xiaomi Technology Netherlands B.V., kas reģistrēts Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Nīderlandē.

1. DARBĪBAS JOMA

Patērētāji, kas iegādājušies viedtālruni POCO F4 GT/ POCO F4 (“Produkts”) laikā no 2022. gada 2. maija līdz 2023. gada 1. un POCO X 4GT laika posmā no 23.06.2022 līdz 22.06.2023 maijam jebkurā oficiālajā Xiaomi tirdzniecības kanālā (tiešsaistē vai bezsaistē) Latvijas teritorijā (“Teritorija”) un viedtālruni aktivizējuši Teritorijā, sešus (6) mēnešus pēc iegādes varēs saņemt vienreizēju (1) bezmaksas remontu vietējā Xiaomi Servisa centrā, ja iepriekš minētā Produkta ekrāns ir bojāts vai tam ir radušies defekti Patērētāja netīšas darbības (piemēram, netīšas Produkta nokrišanas) dēļ. Šāds ekrāna remonts ir bez maksas un vajadzības gadījumā ietver arī bezmaksas ekrāna nomaiņu.

Lai izmantotu šo komercgarantiju, Patērētājiem ir jāsazinās ar Xiaomi klientu atbalsta dienestu. Patērētājiem var lūgt nosūtīt pirkuma rēķinu vai piegādes pavadzīmi.

2. GADĪJUMI, KAD GARANTIJA NAV SPĒKĀ

Šī komercgarantija nav piemērojama vai neattiecas uz šādiem gadījumiem:
I. Ekrāna bojājumi, kas radīti tīši vai rupjas nolaidības dēļ;
II. Bojājumi, kas ietekmē tikai ekrāna virsmu, piemēram, skrāpējumi vai cits ekrāna estētisks defekts;
III. Bojājumi, ko radījusi Patērētāja izmantota ļaunprogrammatūra, neatļauta programmatūra vai trešo pušu lietotnes.

Komercgarantija neattiecas arī uz šādiem gadījumiem:
I. Patērētājs nesniedz pirkuma rēķinu vai piegādes pavadzīmi;
II. Sērijas numurs un/vai IMEI numurs ir bojāts, noņemts, vai sagrozīts;
III. Produkts ir viltots, un to nav ražojis Xiaomi;
IV. Defektu radījis neparedzēts lietojums vai tas radies, rīkojoties pretrunā Xiaomi vai pārdevēja norādījumiem, rokasgrāmatām vai vadlīnijām;
V. Defektu radījis Patērētāja paša veikts vai neatļauts remonts/izmaiņas vai neatļautu vai neoriģinālu rezerves daļu, programmatūras vai komponentu izmantošana.

Šī komercgarantija neattiecas uz Produktiem, kuri ekrāna bojājumu vai izmaiņu dēļ ir jāaizstāj ar jaunu Produktu. Uz šādu nomaiņu attiecas likumā noteiktie garantijas standarti.

Nekas šajā Komercgarantijā neierobežo Patērētāju tiesības saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.


XIAOMI PAVASARA NEDĒĻA 2022

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Tālāk aprakstīto pēcpārdošanas akciju (turpmāk tekstā – "Akcija") piedāvā Xiaomi Technology Netherlands B.V., kuras juridiskā adrese ir Prinses Beatrixlaan 582, Hāga, 2595 BM, Nīderlande, reģistrācijas numurs 72954914 (turpmāk tekstā – "Promotētājs" un/vai “Xiaomi”).

1. AKCIJAS APJOMS UN LABUMA GUVĒJI

Lietotāji ar jebkuru Xiaomi viedtālruni (turpmāk tekstā – "Produks(-i)"), kas iegādāts jebkurā oficiālajā Xiaomi pārdošanas vietā (tiešsaistē un klātienē) ES teritorijā var piedalīties šajā Akcijā (turpmāk tekstā – “Labuma guvēji”) [VALSTĪ] Xiaomi servisa centros, kā norādīts tālāk 4. punktā

2. AKCIJAS PERIODS

Akcija norisināsies no 2022. gada 6. aprīļa līdz 2022. gada 15. aprīlim (abus datumus ieskaitot). (turpmāk tekstā – “Akcijas periods”) Labuma guvēji būs tiesīgi piedalīties šajā akcijā:
a. Akcijas perioda laikā dodoties tieši uz Xiaomi servisa centru, kas norādīts tālāk 4. punktā;
vai
b. Akcijas perioda laikā nosūtot ierīci tieši uz Xiaomi servisa centru, kas norādīts tālāk 4. punktā, izmantojot šī Xiaomi servisa centra ieteikto kurjeru.
Kurjera izmaksas jāsedz Labuma guvējiem.

3. AKCIJAS RAKSTUROJUMS

Par ārpusgarantijas remonta veikšanu (turpmāk tekstā – “Remontdarbs”) Labuma guvēji saņems 50% atlaidi nepieciešamo remontdarbu apmaksai (rezerves detaļu izmaksas neskaitot, jo tās jāsedz Saņēmējiem). Šis attiecas tikai uz izstrādājumiem, kuriem garantija ir beigusies.

Akcijas perioda laikā Labuma guvēji var pieteikties Akcijā:
i. Nogādājot produktu Xiaomi servisa centrā.
Labuma guvēji var tieši nogādāt Produktu uz kādu no Xiaomi servisa centriem, kas norādīti tālāk 4. punktā “Xiaomi servisa centri”, lai saņemtu Remontdarbu.
ii. Nosūtot produktu uz Xiaomi servisa centru.
Akcijas perioda laikā Labuma guvēji var nosūtīt ierīci tieši uz Xiaomi servisa centru, kas norādīts tālāk 4. punktā, izmantojot šī Xiaomi servisa centra ieteikto kurjeru.
Kurjera izmaksas jāsedz Labuma guvējiem.

Servisa centrs pārbaudīs visu šīs Akcijas piemērošanas nosacījumu atbilstību un, ja nosacījumi tiks izpildīti (t. i., beidzies juridiskās garantijas termiņš, produkta fiziskie bojājumi atbilst utt.), autorizētais servisa centrs piedāvās Labuma guvējam detalizētu piedāvājumu, kas ietvers 50% atlaidi remontdarbu darba apmaksai (rezerves detaļu izmaksas neskaitot). Labuma guvēji pēc tam var izlemt, vai pieņemt piedāvājumu un veikt Produkta remontu vai ne.

Atsakoties no piedāvājuma, Produkts tiks atgriezts atpakaļ, un pārbaudes izmaksas sedz Labuma guvējs

Šī Akcija neattiecas uz šiem gadījumiem:
a. Xiaomi produkts nav iegādāts ES oficiālajos pārdošanas kanālos (tiešsaistē vai klātienē);
b. Sērijas numurs un/vai IMEI numurs ir bojāts, noņemts vai ar to ir veiktas manipulācijas;
c. Produkts ir pakaļdarinājums un nav Xiaomi ražojums;
Vienam un tam pašam Produktam Akcijas periodā veikto ārpusgarantijas remontdarbu skaits nav ierobežots.

4. XIAOMI REMONTA PAKALPOJUMU CENTRU UN KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU KONTAKTINFORMĀCIJA

Xiaomi remonta pakalpojumu centri
TSC Serviss
Rēzeknes iela 5a, Latgales priekšpilsēta,
Rīga, LV-1073, Latvia

5. CITI NOTEIKUMI

1) Promotētājs reklamēs Akciju vietnē https://www.mi.com/global/service/warranty/ un ar jebkādiem citiem līdzekļiem, ko tas uzskata par piemērotiem, lai informētu sabiedrību, un uz šādiem reklāmas materiāliem arī attieksies šie noteikumi.
2) Promotētājs interpretēs un skaidros šīs Akcijas noteikumus atbilstoši juridiskajām prasībām.
Promotētājs patur tiesības izbeigt šo Akciju, iepriekš par to brīdinot un ņemot vērā Labuma guvēju jau iesniegtos pieprasījumus.

Privātuma politikas paziņojums:

  1. Kad Xiaomi nodrošinās apkopes un remonta pakalpojumus, mēs apkoposim, uzglabāsim un izmantosim jūsu vārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un produkta informāciju Akcijas īstenošanai. Ja nesniegsiet nepieciešamo pieprasīto informāciju, jūs nevarēsiet iegūt mūsu sniegtos apkopes un remonta pakalpojumus.

  2. Xiaomi un tā pilnvarotie servisa centri izmantos jūsu datus tikai apkopes un remonta pakalpojumu nolūkiem.

  3. Ja jūsu sniegtā informācija ir nepatiesa, Xiaomi un tā pilnvarotajiem servisa centriem ir tiesības atteikties no apkopes un/vai remonta pakalpojumu sniegšanas.

  4. Jums ir tiesības apskatīt, papildināt vai labot kļūdas savos datos.

Vispārīga informācija:
Labuma guvējs atzīst, ka vispārīgie noteikumi un nosacījumi, kas aprakstīti vietnē https://www.mi.com/global/service/warranty/ būs piemērojami Akcijai. Ja rodas pretrunas starp šiem Noteikumiem un nosacījumiem un vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, kas aprakstīti www.mi.com, par noteicošajiem tiks uzskatīti šie Noteikumi un nosacījumi.

DOKUMENTA BEIGAS

XIAOMI 12 PRO/XIAOMI 12/XIAOMI 12X APDROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMS

Papildus garantijas nodrošinātajām patērētāja tiesībām un nosacījumiem, kas publicēti https://www.mi.com/global/service/warranty, visiem patērētājiem, kas iegādājušies un aktivizējuši Xiaomi 12 Pro/Xiaomi 12/Xiaomi 12X (“Preci”) teritorijā Latvija , kurā dzīvo(“Pircējs”), tiek piešķirta šāda brīvprātīga papildus un bezmaksas garantija. Komerciālo garantiju piedāvā Xiaomi Technology Netherlands B.V. juridiskā adrese Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. 24 MĒNEŠU GARANTIJA,

Xiaomi garantē Pircējam, ka jūsu Xiaomi 12 Pro/Xiaomi 12/Xiaomi 12X normālas lietošanas laikā neradīsies ar materiāliem un ražošanas defektiem saistīti defekti divdesmit četrus (24) mēnešus, sākot no datuma, kad gala lietotājs iegādājās Preci.

2. EKRĀNA AIZSARDZĪBAS GARANTIJA,

A) GARANTIJAS APMĒRS

Pircēji, kuri iegādājas Xiaomi 12 Pro/Xiaomi 12/Xiaomi 12X no 2022. Gada 6 . Aprīlis līdz 2023. gada 6 Aprīlis, izmantojot jebkuru oficiālo Xiaomi pārdošanas kanālu (tiešsaistē vai bezsaistē) Latvija (“Teritorija”) teritorijā, un aktivizē Preci šajā Teritorijā, būs tiesības uz vienreizēju (1) bezmaksas remonta pakalpojumu vietējā Xiaomi servisa centrā sešus (6) mēnešu laikā kopš pirkuma brīža, ja iepriekš minēto Preču ekrāns tiek sabojāts vai tam konstatēti trūkumi, kas nav uzskatāmi par Pircēja apzinātas darbības rezultātu (t.i., piemēram, netīša Preces nomešana). Šāda ekrāna salabošana būs bezmaksas un, ja nepieciešams, arī ekrāna nomaiņa būs bezmaksas. Lai izmantotu šo komerciālo garantiju, Pircējam jāsazinās ar Xiaomi klientu atbalsta dienestu. Pircējam, iespējams, lūgs atsūtīt pirkuma pavadzīmi vai piegādes rēķinu.

B) IZŅĒMUMI

Komerciālā garantija neattiecas uz šādiem gadījumiem:
I. Ekrāna bojājumi radušies tīši vai rupjas nolaidības rezultātā;
II. Bojāta tikai ekrāna virsma, piemēram skrāpējumi vai citi estētiski ekrāna bojājumi;
III. Bojājumi radušies ļaunprogrammatūras, nepilnvarotas programmatūras vai trešās puses lietotņu lietošanas rezultātā.

Turklāt komerciālā garantija netiek piemērota šādos gadījumos:
I. Pircējs neiesniedz pavadzīmi vai piegādes rēķinu;
II. Sērijas numurs un/vai IMEI numurs ir bojāts, noņemts vai mainīts;
III. Prece ir pakaļdarinājums un nav Xiaomi ražojums;
IV. Bojājumi radušies, preci lietojot nepiemērotā veidā vai pretēji Xiaomi vai pārdevēja norādēm, rokasgrāmatām vai ieteikumiem;
V. Bojājumi radušies, Pircējam cenšoties patstāvīgi salabot/izmainīt ierīci vai izmantojot nepilnvarotas vai neoriģinālās rezerves daļas, programmatūru vai komponentus.

Komerciālā garantija netiek piemērota Precēm, kuras ekrāna bojājumu vai labojumu dēļ jāaizstāj ar jaunu Preci. Šādi aizvietotai precei ir likumā noteiktie garantijas standarti.

Neviena šīs komerciālās garantijas daļa neierobežo Pircēja likumā noteiktās tiesības.

EKRĀNA AIZSARDZĪBAS GARANTIJA – REDMI NOTE 11

Šī brīvprātīgā papildu bezmaksas komerciālā garantija attiecas uz fiziskām personām, kas iegādājušās produktu (atbilstoši definīcijai 2. punktā zemāk) neprofesionālai lietošanai ("patērētājs"), un tā darbojas papildus vispārīgajai komerciālajai garantijai, ko piedāvā Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) un patērētājiem piešķirtajām tiesībām atbilstoši obligātiem normatīvajiem aktiem (likumā noteiktā garantija).

Komerciālo garantiju piešķir Xiaomi Technology Netherlands B.V. juridiskā adrese Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. TERITORIJA

Šī komerciālā garantija attiecas tikai uz patērētājiem, kas iegādājušies oriģinālo produktu Latvija ("teritorija").

2. DARBĪBA

Patērētāji, kuri iegādājas un aktivizē Redmi Note 11("produktu") laikā no 2022 02 18 - 2022 03 20 jebkurā oficiālā Xiaomi tirdzniecības vietā (tiešsaistē vai bezsaistē) teritorijas ietvaros;

varēs vienu (1) reizi saņemt bezmaksas remontu Xiaomi servisa centrā, kas atrodas produkta iegādes valstī, pirmo sešu (6) mēnešu laikā pēc iegādes, ja produkta ekrāns izrādīsies defektīvs vai tiks bojāts patērētāja netīšas darbības rezultātā (piemēram, produktam nejauši nokrītot).

Ekrāna remonts (vai nomaiņa, ja nepieciešams) būs bezmaksas.

Lai izmantotu šo komerciālo garantiju, Pircējam jāsazinās ar Xiaomi klientu atbalsta dienestu. Pircējam, iespējams, lūgs atsūtīt pirkuma pavadzīmi vai piegādes rēķinu.

3. IZŅĒMUMI

Komerciālā garantija neattiecas uz šādiem gadījumiem:
I. Ekrāna bojājumi radušies tīši vai rupjas nolaidības rezultātā;
II. Bojāta tikai ekrāna virsma, piemēram skrāpējumi vai citi estētiski ekrāna bojājumi;
III. Bojājumi radušies ļaunprogrammatūras, nepilnvarotas programmatūras vai trešās puses lietotņu lietošanas rezultātā.

Turklāt komerciālā garantija netiek piemērota šādos gadījumos:
I. Patērētājs pēc lūguma iesniegt pirkuma rēķinu vai pavadzīmi to nedara;
II. Sērijas numurs un/vai IMEI numurs ir bojāts, noņemts vai mainīts;
III. Produkts nav oriģināls Xiaomi produkts;
IV. Bojājumi radušies, preci lietojot nepiemērotā veidā vai pretēji Xiaomi vai pārdevēja norādēm, rokasgrāmatām vai ieteikumiem;
V. Bojājumi radušies, pircējam cenšoties patstāvīgi salabot/izmainīt ierīci vai izmantot nepilnvarotas vai neoriģinālās rezerves daļas, programmatūru vai komponentus.

Komerciālā garantija netiek piemērota produktiem, kas ekrāna bojājumu vai labojumu dēļ aizstāti ar jauniem produktiem. Uz šādu aizvietotu preci var attiekties likumā noteiktie garantijas standarti.

Šī komerciālā garantija nekādā gadījumā neizslēdz, neierobežo un neatceļ pircēja tiesības saskaņā ar attiecināmajiem likumā noteiktās garantijas tiesību aktiem.

EKRĀNA AIZSARDZĪBAS GARANTIJA – XIAOMI 11T/XIAOMI 11T PRO

Šī brīvprātīgā papildu bezmaksas komerciālā garantija attiecas uz fiziskām personām, kas iegādājušās produktu (atbilstoši definīcijai 2. punktā zemāk) neprofesionālai lietošanai ("patērētājs"), un tā darbojas papildus vispārīgajai komerciālajai garantijai, ko piedāvā Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) un patērētājiem piešķirtajām tiesībām atbilstoši obligātiem normatīvajiem aktiem (likumā noteiktā garantija).

Komerciālo garantiju piešķir Xiaomi Technology Netherlands B.V. juridiskā adrese Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. TERITORIJA

Šī komerciālā garantija attiecas tikai uz patērētājiem, kas iegādājušies oriģinālo produktu Latvija ("teritorija").

2. DARBĪBA

Patērētāji, kuri iegādājas un aktivizē Xiaomi 11T/Xiaomi 11T Pro ("produktu") laikā no 2021 10 10 - 2021 11 09 jebkurā oficiālā Xiaomi tirdzniecības vietā (tiešsaistē vai bezsaistē) teritorijas ietvaros;

varēs vienu (1) reizi saņemt bezmaksas remontu Xiaomi servisa centrā, kas atrodas produkta iegādes valstī, pirmo sešu (6) mēnešu laikā pēc iegādes, ja produkta ekrāns izrādīsies defektīvs vai tiks bojāts patērētāja netīšas darbības rezultātā (piemēram, produktam nejauši nokrītot).

Ekrāna remonts (vai nomaiņa, ja nepieciešams) būs bezmaksas.

Lai izmantotu šo komerciālo garantiju, Pircējam jāsazinās ar Xiaomi klientu atbalsta dienestu. Pircējam, iespējams, lūgs atsūtīt pirkuma pavadzīmi vai piegādes rēķinu.

3. IZŅĒMUMI

Komerciālā garantija neattiecas uz šādiem gadījumiem:
I. Ekrāna bojājumi radušies tīši vai rupjas nolaidības rezultātā;
II. Bojāta tikai ekrāna virsma, piemēram skrāpējumi vai citi estētiski ekrāna bojājumi;
III. Bojājumi radušies ļaunprogrammatūras, nepilnvarotas programmatūras vai trešās puses lietotņu lietošanas rezultātā.

Turklāt komerciālā garantija netiek piemērota šādos gadījumos:
I. Patērētājs pēc lūguma iesniegt pirkuma rēķinu vai pavadzīmi to nedara;
II. Sērijas numurs un/vai IMEI numurs ir bojāts, noņemts vai mainīts;
III. Produkts nav oriģināls Xiaomi produkts;
IV. Bojājumi radušies, preci lietojot nepiemērotā veidā vai pretēji Xiaomi vai pārdevēja norādēm, rokasgrāmatām vai ieteikumiem;
V. Bojājumi radušies, pircējam cenšoties patstāvīgi salabot/izmainīt ierīci vai izmantot nepilnvarotas vai neoriģinālās rezerves daļas, programmatūru vai komponentus.

Komerciālā garantija netiek piemērota produktiem, kas ekrāna bojājumu vai labojumu dēļ aizstāti ar jauniem produktiem. Uz šādu aizvietotu preci var attiekties likumā noteiktie garantijas standarti.

Šī komerciālā garantija nekādā gadījumā neizslēdz, neierobežo un neatceļ pircēja tiesības saskaņā ar attiecināmajiem likumā noteiktās garantijas tiesību aktiem.

EKRĀNA AIZSARDZĪBAS GARANTIJA – REDMI NOTE 10 5G

Šī brīvprātīgā papildu bezmaksas komerciālā garantija attiecas uz fiziskām personām, kas iegādājušās produktu (atbilstoši definīcijai 2. punktā zemāk) neprofesionālai lietošanai ("patērētājs"), un tā darbojas papildus vispārīgajai komerciālajai garantijai, ko piedāvā Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) un patērētājiem piešķirtajām tiesībām atbilstoši obligātiem normatīvajiem aktiem (likumā noteiktā garantija).

Komerciālo garantiju piešķir Xiaomi Technology Netherlands B.V., juridiskā adrese Suite Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. TERITORIJA

Šī komerciālā garantija attiecas tikai uz patērētājiem, kas iegādājušies oriģinālo produktu Latvija ("teritorija").

2. DARBĪBA

Patērētāji, kuri iegādājas un aktivizē Redmi Note 10 5G ("produktu") laikā no 202105 25 - 2021 08 25 jebkurā oficiālā Xiaomi tirdzniecības vietā (tiešsaistē vai bezsaistē) teritorijas ietvaros;

varēs vienu (1) reizi saņemt bezmaksas remontu Xiaomi servisa centrā, kas atrodas produkta iegādes valstī, pirmo sešu (6) mēnešu laikā pēc iegādes, ja produkta ekrāns izrādīsies defektīvs vai tiks bojāts patērētāja netīšas darbības rezultātā (piemēram, produktam nejauši nokrītot).

Ekrāna remonts (vai nomaiņa, ja nepieciešams) būs bezmaksas.

Lai izmantotu šo komerciālo garantiju, Pircējam jāsazinās ar Xiaomi klientu atbalsta dienestu. Pircējam, iespējams, lūgs atsūtīt pirkuma pavadzīmi vai piegādes rēķinu.

3. IZŅĒMUMI

Komerciālā garantija neattiecas uz šādiem gadījumiem:

I. Ekrāna bojājumi radušies tīši vai rupjas nolaidības rezultātā;
II. Bojāta tikai ekrāna virsma, piemēram skrāpējumi vai citi estētiski ekrāna bojājumi;
III. Bojājumi radušies ļaunprogrammatūras, nepilnvarotas programmatūras vai trešās puses lietotņu lietošanas rezultātā.

Turklāt komerciālā garantija netiek piemērota šādos gadījumos:

I. Patērētājs pēc lūguma iesniegt pirkuma rēķinu vai pavadzīmi to nedara;
II. Sērijas numurs un/vai IMEI numurs ir bojāts, noņemts vai mainīts;
III. Produkts nav oriģināls Xiaomi produkts;
IV. Bojājumi radušies, preci lietojot nepiemērotā veidā vai pretēji Xiaomi vai pārdevēja norādēm, rokasgrāmatām vai ieteikumiem;
V. Bojājumi radušies, pircējam cenšoties patstāvīgi salabot/izmainīt ierīci vai izmantot nepilnvarotas vai neoriģinālās rezerves daļas, programmatūru vai komponentus.

Komerciālā garantija netiek piemērota produktiem, kas ekrāna bojājumu vai labojumu dēļ aizstāti ar jauniem produktiem. Uz šādu aizvietotu preci var attiekties likumā noteiktie garantijas standarti.

Šī komerciālā garantija nekādā gadījumā neizslēdz, neierobežo un neatceļ pircēja tiesības saskaņā ar attiecināmajiem likumā noteiktās garantijas tiesību aktiem.

EKRĀNA AIZSARDZĪBAS GARANTIJA -- POCO X3 PRO

Papildus patērētāja tiesībām, ko piešķir likumā noteiktā garantija, un saskaņā ar noteikumiem, kas publicēti vietnē //www.po.co/global/service/warranty/; https://www.mi.com/global/service/warranty, uz visiem patērētājiem Latvijas teritorijā (“Patērētājs”) attiecas šāda brīvprātīga papildu un bezmaksas komercgarantija. Komercgarantiju piedāvā Xiaomi H.K. Limited, kas reģistrēts Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kovlūna, Honkonga.

1. DARBĪBAS JOMA

Patērētāji, kas iegādājas viedtālruni POCO X3 Pro (J20S) (“Produkts”) laikā no 2021. gada 15. aprīļa līdz 2022. gada 14. jūlijam jebkurā oficiālajā Xiaomi tirdzniecības kanālā (tiešsaistē vai bezsaistē) Latvijas teritorijā (“Teritorija”) un viedtālruni aktivizē Teritorijā, sešus (6) mēnešus pēc iegādes varēs saņemt vienreizēju (1) bezmaksas remontu vietējā Xiaomi Servisa centrā, ja iepriekš minēto Produktu ekrāns ir bojāts vai tam ir defekti Patērētāja netīšas darbības (piemēram, netīšas Produkta nokrišanas) dēļ.

Šāds ekrāna remonts ir bez maksas un vajadzības gadījumā ietver arī bezmaksas ekrāna nomaiņu.

Lai izmantotu šo komercgarantiju, Patērētājiem ir jāsazinās ar Xiaomi klientu atbalsta dienestu. Patērētājiem var lūgt nosūtīt pirkuma rēķinu vai piegādes pavadzīmi.

2. GADĪJUMI, KAD GARANTIJA NAV SPĒKĀ

Šī komercgarantija nav piemērojama vai neattiecas uz šādiem gadījumiem:

I. Ekrāna bojājumi, kas radīti tīši vai rupjas nolaidības dēļ;
II. Bojājumi, kas ietekmē tikai ekrāna virsmu, piemēram, skrāpējumi vai cits ekrāna estētisks defekts;
III. Bojājumi, ko radījusi Patērētāja izmantota ļaunprogrammatūra, neatļauta programmatūra vai trešo pušu lietotnes.

Komercgarantija neattiecas arī uz šādiem gadījumiem:
I. Patērētājs nesniedz pirkuma rēķinu vai piegādes pavadzīmi;
II. Sērijas numurs un/vai IMEI numurs ir bojāts vai noņemts, vai sagrozīts;
III. Produkts ir viltots, un to nav ražojis Xiaomi;
IV. Defektu radījis neparedzēts lietojums vai tas radies, rīkojoties pretrunā Xioami vai pārdevēja norādījumiem, rokasgrāmatām vai vadlīnijām;
V. Defektu radījis Patērētāja paša veikts vai neatļauts remonts/izmaiņas vai neatļautu vai neoriģinālu rezerves daļu, programmatūras vai komponentu izmantošana.

Šī komercgarantija neattiecas uz Produktiem, kuri ekrāna bojājumu vai izmaiņu dēļ ir jāaizstāj ar jaunu Produktu. Uz šādu nomaiņu attiecas likumā noteiktie garantijas standarti.

Nekas šajā Komercgarantijā neierobežo Patērētāju tiesības saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

ĪPAŠA MI DĀVANA JUMS

2021. GADA TĒMA IR “FANIEM”!

TIEŠI TĀ — IKGADĒJAIS MI FANU FESTIVĀLS IR ATGRIEZIES!

KĀ ĪPAŠU MŪSU PATEICĪBAS ZĪMI MI FANI* VAR GAIDĪT PLAŠU ĪPAŠO PIEDĀVĀJUMU UN AKCIJU KLĀSTU, TĀPĒC NEPALAIDIET GARĀM ŠĪS LIELISKĀS IESPĒJAS!↓↓↓

  1. Akcijas laikā remontējot viedtālruni uz vietas, saņemiet 50 % atlaidi** no darbu cenas par garantijā neiekļautiem remontdarbiem (tikai darba izmaksas).

Par 2021. gada Mi fanu festivālu mēs vēlamies teikt:
Pievienojieties mūsu reāllaika straumei un izmantojiet laikā ierobežotos piedāvājumus! Piedāvājums ir ļoti plašs, un tāpēc nelaidiet garām šo izdevīgo iespēju!

A) Periods: 01.04.2021.-16.04.2021.
B) 50 % no darba izmaksām par jūsu mobilās ierīces remontu: norādītājā periodā atlaide ir piemērojama visiem viedtālruņu remontdarbiem, kas nav iekļauti Xiaomi komerciālajā garantijā. Darbus veic mūsu pilnvarotie apkopes partneri*. Atlaide ir piemērojama tikai darbu izmaksām (bez PVN). 50 % atlaide nav piemērojama citām izmaksām (piemēram, par detaļām, sūtīšanu un nesaistītiem darbiem).

EKRĀNA AIZSARDZĪBAS GARANTIJA -- MI 11

Papildus patērētāju tiesību aizsardzībai, kas paredzēta juridiskajā garantijā, kā arī saskaņā ar nosacījumiem, kas publicēti vietnē https://www.mi.com/global/service/warranty, visiem patērētājiem Latvija teritorijā (“patērētājs”) ir piemērojami brīvprātīgi papildu bezmaksas komerciālās garantijas noteikumi. Komerciālo garantiju piedāvā uzņēmums Xiaomi Technology Netherlands B.V., kura juridiskā adrese ir Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Nīderlande.

1. DARBĪBAS JOMA

Patērētāji, kuri iegādājušies Xiaomi Mi 11 (K2) viedtālruni (“izstrādājums”) laikā no 2021. gada 9. februāra līdz 2022. gada 8. mai jebkurā Xiaomi oficiālajā pārdošanas kanālā (tiešsaistē vai bezsaistē) Latvija teritorijā (“teritorija”) un aktivizē viedtālruni šajā teritorijā, ir tiesīgi vienu reizi saņemt 1) bezmaksas remontu Xiaomi servisa centrā pirmo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pēc izstrādājuma iegādes, ja izstrādājuma ekrāns ir defektīvs vai tiek bojāts patērētāja neapzināta rīcības rezultātā (piemēram, izstrādājums nejauši nokrīt).

Šādi ekrāna remontdarbi tiek veikti bez maksas un pēc vajadzības ietver arī ekrāna bezmaksas nomaiņu.

Lai varētu izmantot šo komerciālo garantiju, jums jāsazinās ar Xiaomi klientu atbalsta dienestu. Jums var lūgt nosūtīt iegādes rēķinu vai piegādes pavadzīmi.

2. IZŅĒMUMI

Šī komerciālā garantija nav piemērojama vai attiecināma uz šādiem gadījumiem:

I. apzināti vai rupjas nolaidības rezultātā izraisīti ekrāna bojājumi;
II. bojājumi tikai ekrāna virsmā, piemēram, skrāpējumi vai citi estētiski bojājumi;
III. ļaunatūras, neatļautas programmatūras vai trešo personu lietotņu, ko izmantojis patērētājs, izraisīti bojājumi.

Komerciālā garantija neattiecas arī uz šādiem gadījumiem:

I. patērētājs nevar uzrādīt iegādes rēķinu vai piegādes pavadzīmi;
II. ir bojāts, nodzēsts vai mainīts sērijas numurs un/vai IMEI numurs;
III. izstrādājums ir viltots, un to nav ražojis Xiaomi;
IV. defektu ir izraisījusi izstrādājuma lietošana tam neparedzētiem nolūkiem vai pretēji Xiaomi vai pārdevēja norādēm, rokasgrāmatām vai vadlīnijām;
V. defektu ir izraisījusi patērētāja rīcība vai neatļauti remontdarbi/darbības, vai neatļautu vai neoriģinālu detaļu, programmatūras vai komponentu izmantošana.

Komerciālā garantija nav piemērojama izstrādājumiem, kas ekrāna bojājumu vai izmaiņu dēļ ir aizstāti ar jaunu izstrādājumu. Uz šādi aizvietotiem izstrādājumiem attiecas juridiskās garantijas nosacījumi.

Nekas šajā komerciālajā garantijā nekādi neierobežo piemērojamajos tiesību aktos noteiktās patērētāju tiesības.

EKRĀNA AIZSARDZĪBAS GARANTIJA – MI 10T PRO / MI 10T

Šī brīvprātīgā papildu bezmaksas komerciālā garantija attiecas uz fiziskām personām, kas iegādājušās produktu (atbilstoši definīcijai 2. punktā zemāk) neprofesionālai lietošanai ("patērētājs"), un tā darbojas papildus vispārīgajai komerciālajai garantijai, ko piedāvā Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) un patērētājiem piešķirtajām tiesībām atbilstoši obligātiem normatīvajiem aktiem (likumā noteiktā garantija).

Komerciālo garantiju piešķir Xiaomi Technology Netherlands B.V. juridiskā adrese Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. TERITORIJA

Šī komerciālā garantija attiecas tikai uz patērētājiem, kas iegādājušies oriģinālo produktu Latvija ("teritorija").

2. DARBĪBA

Patērētāji, kuri iegādājas un aktivizē Mi 10T Pro / Mi 10T ("produktu") laikā no 2020 11 01 - 2022 01 25 jebkurā oficiālā Xiaomi tirdzniecības vietā (tiešsaistē vai bezsaistē) teritorijas ietvaros;

varēs vienu (1) reizi saņemt bezmaksas remontu Xiaomi servisa centrā, kas atrodas produkta iegādes valstī, pirmo sešu (6) mēnešu laikā pēc iegādes, ja produkta ekrāns izrādīsies defektīvs vai tiks bojāts patērētāja netīšas darbības rezultātā (piemēram, produktam nejauši nokrītot).

Ekrāna remonts (vai nomaiņa, ja nepieciešams) būs bezmaksas.

Lai izmantotu šo komerciālo garantiju, Pircējam jāsazinās ar Xiaomi klientu atbalsta dienestu. Pircējam, iespējams, lūgs atsūtīt pirkuma pavadzīmi vai piegādes rēķinu.

3. IZŅĒMUMI

Komerciālā garantija neattiecas uz šādiem gadījumiem:

I. Ekrāna bojājumi radušies tīši vai rupjas nolaidības rezultātā;
II. Bojāta tikai ekrāna virsma, piemēram skrāpējumi vai citi estētiski ekrāna bojājumi;
III. Bojājumi radušies ļaunprogrammatūras, nepilnvarotas programmatūras vai trešās puses lietotņu lietošanas rezultātā.

Turklāt komerciālā garantija netiek piemērota šādos gadījumos:

I. Patērētājs pēc lūguma iesniegt pirkuma rēķinu vai pavadzīmi to nedara;
II. Sērijas numurs un/vai IMEI numurs ir bojāts, noņemts vai mainīts;
III. Produkts nav oriģināls Xiaomi produkts;
IV. Bojājumi radušies, preci lietojot nepiemērotā veidā vai pretēji Xiaomi vai pārdevēja norādēm, rokasgrāmatām vai ieteikumiem;
V. Bojājumi radušies, pircējam cenšoties patstāvīgi salabot/izmainīt ierīci vai izmantot nepilnvarotas vai neoriģinālās rezerves daļas, programmatūru vai komponentus.

Komerciālā garantija netiek piemērota produktiem, kas ekrāna bojājumu vai labojumu dēļ aizstāti ar jauniem produktiem. Uz šādu aizvietotu preci var attiekties likumā noteiktie garantijas standarti.

Šī komerciālā garantija nekādā gadījumā neizslēdz, neierobežo un neatceļ pircēja tiesības saskaņā ar attiecināmajiem likumā noteiktās garantijas tiesību aktiem.