Warranty(LT)

„XIAOMI” IŠMANIOJO TELEFONO GARANTINIS LAPAS

„XIAOMI“ GARANTIJOS DEKLARACIJA IŠMANIAJAM TELEFONUI

Ši sutartinė garantija taikoma tik „Xiaomi“ išmaniojo telefono pradinės komplektacijos techninės įrangos komponentams bei prie jos esančiam įrenginiui (toliau – Produktas). Ši garantija netaikoma jokiai „Xiaomi“ ar tretiesiems asmenims priklausančiai programinei įrangai arba kitai įrangai, kuriai taikomos arba turi būti taikomaos galutinio vartotojo licencinė sutartis arba atskira garantija / garantijos nuostatos arba išimtys.

1. RIBOTA GARANTIJA PRODUKTUI

Šią nemokamą, savanorišką komercinę garantiją suteikia Xiaomi Technology Netherlands B.V., registruotos buveinės adresas: Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland. (toliau – „Xiaomi“).

„Xiaomi“ garantuoja pirkėjui (toliau – Jūs), kad garantiniu laikotarpiu Produktas neturės medžiagų ir gamybos defektų, jį naudojant įprastiniu būdu. Išskyrus taikomų įstatymų numatytus atvejus, garantija galioja ir suteikiama 2 (dvejiems) metams nuo pirmojo pirkimo dienos.

Ši komercinė garantija neatima, neapriboja ir nesustabdo jokių teisių, įskaitant įstatymo numatytas garantijas, kurias vartotojas turi pagal atitinkamus įstatymus.

2. TEISIŲ GYNIMO BŪDAI

Nustačius techninės įrangos, kuriai taikoma ši garantija, defektą bei „Xiaomi“ gavus galiojančią pretenziją garantiniu laikotarpiu, „Xiaomi“ savo nuožiūra (1) suremontuoja Produktą nemokamai, naudodama naujas arba suremontuotas atsargines dalis, (2) pakeičia Produktą nauju arba suremontuotu produktu, (3) grąžina Produkto kainą, išskyrus galimas siuntimo išlaidas, arba 4) sumažina Produkto kainą.

Defekto atveju didžiausia įstatymo leidžiama apimtimi tai bus Jūsų vieninteliai ir išimtiniai teisių gynimo būdai pagal šią garantiją. Gali būti taikomi siuntimo ir tvarkymo mokesčiai, išskyrus atvejus, kai taikomi įstatymai draudžia juos taikyti. Pakeistam technininės įrangos produktui taikoma likusi pradinio garantinio laikotarpio dalis arba 30 (trisdešimties) dienų garantija – priklausomai nuo to, kuris laikotarpis ilgesnis, arba Jūsų jurisdikcijoje taikomo papildomo laikotarpio garantija.

3. KAIP PASINAUDOTI GARANTINIU APTARNAVIMU

Pagal taikomus įstatymus, „Xiaomi“ gali paprašyti Jūsų pateikti pirmąjį pirkimą patvirtinančią informaciją ir garantinį lapą, kuriame nurodytas Produkto unikalus identifikacinis numeris (IMEI). Jūs turite savarankiškai padaryti duomenų, programinės įrangos ar kitos Produkte turimos arba išsaugotos turinio atsargines kopijas. Tikėtina, kad tokie duomenys, programinė įranga ar kitas turinys aptarnavimo metu bus prarasti arba performatuoti, ir „Xiaomi“ neprisiims atsakomybės už tokią žalą ar praradimą.

Išskyrus įstatymų numatytus atvejus arba kitokius „Xiaomi“ pasižadėjimus, po pardavimo paslaugas pagal šią komercinę garantiją teiks tik įgalioti aptarnavimo centrai, esantys[•].

[•]
Paslaugos pasiekiamos šiais būdais:
Telefonu 8 700 70 700
El. paštu info@mttc.lt

Šalis

Miestas

Įgaliotasis techninio aptarnavimo centras

Adresas

Darbo dienos

Darbo valandos

Tel. Nr.

www

Produktų katergorija

Lietuva

Kaunas

Servisa ICT

Raudondvario pl. 131B-4, LT-47191

Pirmadienis – penktadienis

09:00–18:00

+370 37 329000

servisa ICT

Ekosistemos produktai

Lietuva

Vilnius

Servisa ICT/ Klientų aptarnavimo vieta

Geležinio Vilko g. 6, LT-03150

Pirmadienis – penktadienis

09:00–18:00

+370 37 329000

servisa ICT

Ekosistemos produktai

Lietuva

Kaunas

Servisa ICT/ Klientų aptarnavimo vieta

Savanorių pr. 192, LT-44151

Pirmadienis – penktadienis

09:00–18:00

+370 37 329000

servisa ICT

Ekosistemos produktai

Lietuva

Vilnius

TSC

Šeimyniškių 5a

Pirmadienis – penktadienis

09:30–18:00

37052195332

 

Mobilieji telefonai

Lietuva

Vilnius

PC „Akropolis“

Ozo g. 25

Pirmadienis – sekmadienis

10:00–22:00

37070070700

 

Mobilieji telefonai

Lietuva

Kaunas

PC „Akropolis“

K. Mindaugo pr. 49

Pirmadienis – sekmadienis

10:00–21:00

37070070700

 

Mobilieji telefonai

Lietuva

Kaunas

PC „Topo Centras“

Savanorių pr. 206A

Pirmadienis – penktadienis

10:00–19:00

37070070700

 

Mobilieji telefonai

Lietuva

Šiauliai

PC „Akropolis“, PC „Topo Centras“

Aido g. 8

Pirmadienis – penktadienis

10:00–19:00

37070070700

 

Mobilieji telefonai

Lietuva

Klaipėda

PC „Akropolis“

Taikos pr. 61

Pirmadienis – sekmadienis

10:00–21:00

37070070700

 

Mobilieji telefonai

Lietuva

Panevėžys

PC „Togilas“

Klaipėdos g. 103

Pirmadienis – penktadienis Šeštadienis

09:00–19:00 10:00-14:00

37070070700

 

Mobilieji telefonai

Lietuva

Alytus

PC „Varle.lt

Naujoji g. 50

Pirmadienis – penktadienis Šeštadienis

09:00–18:00 09:00–14:00

37070070700

 

Mobilieji telefonai

Lietuva

Marijampolė

PC „Varle.lt

P. Butlerienės g. 6

Pirmadienis – penktadienis

09:00–17:00

37070070700

 

Mobilieji telefonai

4. IŠIMTYS IR APRIBOJIMAI

Jeigu „Xiaomi“ nenustatys kitaip, ši ribota garantija taikoma tik „Xiaomi“ pagamintam arba „Xiaomi“ užsakymu pagamintam Produktui, kurį galima identifikuoti pagal „Xiaomi“ arba „Mi“ prekių ženklą, ant Produkto nurodytą prekybinį pavadinimą arba logotipą.

„Xiaomi“ negarantuoja, kad Produkto naudojimas bus nepertraukiamas ar be klaidų. Be to, ši ribota garantija netaikoma:

(a) žalai, atsiradusiai dėl gamtinių ar gaivalinių nelaimių, pavyzdžiui, žaibo, tornado, potvynio, gaisro, žemės drebėjimo ar kitų išorinių priežasčių; (b) žalai, atsiradusiai dėl aplaidumo; (c) komercinio naudojimo atveju; (d) bet kurios Produkto dalies pakeitimų ar modifikacijų atveju; (e) žalai, atsiradusiai dėl ne „Xiaomi“ pagamintų produktų naudojimo; (f) žalai, atsiradusiai dėl nelaimingo atsitikimo, piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo; (g) žalai, atsiradusiai dėl Produkto naudojimo ne „Xiaomi“ aprašytu leidžiamu ar numatytu būdu arba dėl Produkto naudojimo su netinkama elektros įtampa arba elektros energijos tiekimu; (h) žalai, atsiradusiai dėl aptarnavimo (įskaitant remontą, atnaujinimus ir išplėtimus), atlikto asmens, kuris nėra „Xiaomi“ atstovas; (i) su Produkto naudojimu susijusių nurodymų nesilaikymo atveju; arba (j) normalaus nusidėvėjimo atveju.

Ši ribota garantija netaikoma programinės įrangos ir naudotojo duomenų atkūrimui ir pakartotiniam diegimui. Joks „Xiaomi“ perpardavėjas, agentas ar darbuotojas neturi teisės atlikti kokių nors šios ribotos garantijos modifikacijų, išplėtimų ar papildymų. Jeigu kokia nors sąlyga pripažįstama neteisėta arba neįgyvendinama, tai nepaveikia ir nesumenkina likusių sąlygų teisėtumo ar įgyvendinamumo.

Ši komercinė garantija netaikoma produktams, kurių „Xiaomi“ netiekė arba kurie „Xiaomi“ leidimu nebuvo patiekti į EEE/ELPA rinką, ir (arba) nebuvo tinkamai pagaminti „Xiaomi“ ir (arba) nebuvo tinkamai įsigyti iš „Xiaomi“ arba oficialaus „Xiaomi“ pardavėjo. Pagal taikomus įstatymus Jūs galite pasinaudoti kitomis garantijomis, pavyzdžiui, teisine garantija, kurią suteikia neoficialus pardavėjas, pardavęs produktą. Tam Jums reikėtų susisiekti su pardavėju, iš kurio Jūs nusipirkote Produktą.

Šios garantijos negalioja Honkonge ir Taivane.

5. NUMANOMOS GARANTIJOS

Išskyrus taikomų įstatymų numatytus atvejus, visos numanomos garantijos (įskaitant tinkamumo parduoti ir tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas) galioja tik šios ribotos garantijos galiojimo laikotarpiu. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama apriboti numanomos garantijos trukmės, todėl pirmiau nurodytas apribojimas gali Jums negalioti.

6. ATSAKOMYBĖS UŽ NUOSTOLIUS APRIBOJIMAS

Išskyrus taikomų įstatymų numatytus atvejus, „Xiaomi“ neprisiima atsakomybės už bet kokius atsitiktinius, netiesioginius, specialius ar pasekminius nuostolius, įskaitant (tačiau neapsiribojant) pelno, pajamų ar duomenų praradimą, nuostolius dėl aiškios ar numanomos garantijos ar sąlygos pažeidimo, arba pagal bet kokią kitą teisinę teoriją, net jeigu „Xiaomi“ buvo informuota apie tokių nuostolių atsiradimo galimumą.

Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama nenumatyti arba apriboti atsakomybės už specialius, netiesioginius, atsitiktinius arba pasekminius nuostolius, todėl pirmiau nurodytas apribojimas arba išimtis gali Jums negalioti.


„Redmi Note 13 Pro+ 5G (N16U)“, „Redmi Note 13 Pro 5G (N16)“, „Redmi Note 13 5G (N17)“, „Redmi Note 13 (N7N)“    

„Premium“ paslauga

Be vartotojų teisių, kurias suteikia teisinė garantija, ir pagal sąlygas, kurios skelbiamos svetainėje https://www.mi.com/global/service/warranty, visiems vartotojams, įsigijusiems ir aktyvavusiems „Redmi Note 13 Pro+ 5G (N16U)“, „Redmi Note 13 Pro 5G (N16)“, „Redmi Note 13 Pro 5G (N16)“, „Redmi Note 13 5G (N17)“, „Redmi Note 13 (N7N)“ (toliau – „Produktas“) Lietuvos teritorijoje (toliau – „Vartotojas“), taikoma ši savanoriška papildoma ir nemokama komercinė garantija. Komercinę garantiją teikia Xiaomi Technology Netherlands B.V registruota adresu: Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Netherlands.

 

1.       24 mėnesių garantija

„Xiaomi“ garantuoja Vartotojui, kad jūsų „Redmi Note 13 Pro+ 5G (N16U)“, „Redmi Note 13 Pro 5G (N16)“, „Redmi Note 13 5G (N17)“, „Redmi Note 13 (N7N)“ neturės medžiagų ir gamybos defektų, esant įprastam naudojimui, dvidešimt keturis (24) mėnesius nuo galutinio vartotojo Produkto įsigijimo dienos.

2.       Ekrano apsaugos garantija

a)         Apimtis

Vartotojai, kurie įsigyja „Redmi Note 13 Pro+ 5G (N16U)“, „Redmi Note 13 Pro 5G (N16)“, „Redmi Note 13 5G (N17)“ „Redmi Note 13 (N7N)“ nuo sausio 25 d. iki vasario 29 d. bet kuriame oficialiame „Xiaomi“ pardavimo kanale (internetu ar ne internetu) Lietuvos teritorijoje (toliau – „Teritorija“) ir aktyvuoja Produktą Teritorijoje, turės teisę į vienkartinę (1) nemokamą remonto paslaugą vietiniame „Xiaomi“ aptarnavimo centre per pirmuosius šešis (6) mėnesius po įsigijimo, jei pirmiau minėtų Produktų ekranas buvo sugadintas arba sugedo dėl netyčinio Vartotojo veiksmo (pvz., netyčinio Produkto nukritimo).

 

Toks ekrano remontas yra nemokamas ir, jei reikia, apima nemokamą ekrano pakeitimą.

Norėdami pasinaudoti šia komercine garantija, Vartotojai turi kreiptis į „Xiaomi“ klientų aptarnavimo skyrių. Vartotojų gali būti paprašyta atsiųsti pirkimo sąskaitą faktūrą arba pristatymo sąskaitą.

b)        Išimtys

Ši komercinė garantija netaikoma ir neapima šių atvejų:

I. Ekrano sugadinimas, padarytas tyčia arba dėl didelio neatsargumo.

II. Pažeidimai turi įtakos tik ekrano paviršiui, pavyzdžiui, įbrėžimai ar pasikeitusi estetinė ekrano išvaizda.

III. Žala, patirta dėl Vartotojo naudojamos kenkėjiškos programinės įrangos, neautorizuotos programinės įrangos ar trečiųjų šalių programėlių.

Be to, komercinė garantija taip pat negalioja nė vienu iš šių atvejų:

I. Vartotojas nepateikia pirkimo ar pristatymo sąskaitos faktūros.

II. Serijos numeris ir (arba) IMEI numeris yra pažeistas, pašalintas arba suklastotas.

III. Produktas yra padirbtas ir nėra pagamintas „Xiaomi“.

IV. Defektas atsirado dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba nesilaikant „Xiaomi“ ar pardavėjo instrukcijų, naudojimo vadovų ar gairių.

V.  Defektas atsiranda dėl to, kad Vartotojas pats arba neleistinai atliko remontą ir (arba) manipuliaciją, arba naudojo neautorizuotas ar neoriginalias atsargines dalis, programinę įrangą ar komponentus.

Ši komercinė garantija netaikoma Produktams, kurie dėl ekrano pažeidimų ar pakeitimų turi būti pakeisti nauju Produktu. Tokiam pakeitimui taikomi teisinės garantijos standartai.

Jokia šios Komercinės garantijos nuostata neapriboja Vartotojų teisių pagal taikomus įstatymus.


„Xiaomi 13“ aukščiausios kokybėsservisas

Be   naudotojų  teisių,  kurias  suteikia  teisinės  garantijos  ir  laikantis  sąlygų,  kurios skelbiamos https://www.mi.com/global/service/warranty/, toliau pateikiama papildoma savanoriška ir  nemokama   komercinė  garantija  taikoma  visiems   naudotojams,  įsigijusiems  ir aktyvavusiems

Xiaomi 13“ (toliau –Gaminys) [..] teritorijoje (toliau –Naudotojas). Komercinę garantiją suteikia „Xiaomi H.K.Limited“,registruota Suite3209,32/F,Tower5,The Gateway,HarbourCity,15Canton  Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Honkonge.

1.     24 mėnesiųgarantija

„Xiaomi“ užtikrina Naudotojui, kad įprastai naudojant jo „Xiaomi 13“ neturės medžiagų bei  gamybos defektų dvidešimt keturis (24) mėnesius, skaičiuojant nuo dienos, kai Gaminį įsigis galutinisNaudotojas.

2.     Ekrano apsaugosgarantija

      a)   Apimtis

Nuo 2023.03.13 bet kuriuo oficialiu „Xiaomi“ pardavimų kanalu (internetu ar parduotuvėje) Lietuvos (toliau – teritorija) teritorijoje įsigiję Xiaomi 13 Naudotojai ir aktyvavę Produktą Teritorijoje, per pirmuosius šešis(6) mėnesius po pirkimo bus suteikta vienkartinė (1) nemokama remonto paslauga vietiniame „Xiaomi“ aptarnavimo centre, jei pirmiau minėtų gaminių ekranas yra sugadintas arba sugedęs dėl netyčinio Naudotojo veiksmo (pvz., kaip netyčinis Gaminio numetimas).

Toksekranotaisymasyranemokamasir prireikus ekranastaip pat yra keičiamasnemokamai. Norintys pasinaudoti šia komercine garantija, Naudotojai turi susisiekti su „Xiaomi“ klientų aptarnavimotarnyba.Naudotojo galibūtipaprašyta atsiųstipirkimosąskaitąfaktūrąarvažtaraštį.

b) Išlygos

Šikomercinėgarantijanetaikomair negalioja šiaisatvejais:

I.            ekranas apgadintas tyčia arba dėl didelioneatsargumo;

II.          apgadinimas, turintis įtakos tik ekrano paviršiui, pavyzdžiui, įbrėžimai arba kiti estetiniai  ekrano išvaizdosapgadinimai;

III.         žala, padaryta dėl kenkėjiškų programų, neleistinos programinės įrangos ar trečiųjų šalių  programų, kurias naudojaNaudotojas.

Be to, komercinė garantija taip pat negali būtitaikoma šiais atvejais:

I.  naudotojas neparodo pirkimo sąskaitos faktūros ar pristatymodokumentų;

II.           serijosnumerisir (arba)IMEInumerisyrasugadinti,buvo pašalintiarbasuklastoti; III. gaminys yra padirbtas ir jo nepagamino„Xiaomi“;

IV.         defektas atsirado dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba dėl to, kadnesilaikoma

„Xiaomi“ ar pardavėjo nurodymų, naudojimo instrukcijų beirekomendacijų;

V.          defektas kilęs dėl paties Naudotojo arba neįgalioto asmens atlikto taisymo/modifikacijos, arba nepatvirtintų ar neoriginalių atsarginių dalių, programinėsįrangos arbakomponentųnaudojimo.

Šikomercinė garantija netaikoma Gaminiams,kurie dėl ekrano sugadinimo ar pakeitimų, turi būti pakeistinauju Gaminiu.Tokiampakeitimui bustaikomi teisinėsgarantijosstandartai.

Jokiašioskomercinėsgarantijosnuostataneriboja Naudotojų teisių pagaltaikomusįstatymus.

„XIAOMI 12T PRO“ / „XIAOMI 12T“ AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS SERVISAS

Be naudotojų teisių, kurias suteikia teisinės garantijos ir laikantis sąlygų, kurios skelbiamos https://www.mi.com/global/service/warranty/, toliau pateikiama papildoma savanoriška ir nemokama komercinė garantija taikoma visiems naudotojams, įsigijusiems ir aktyvavusiems „Xiaomi 12T Pro“/„Xiaomi 12T“ (toliau – Gaminys) Lietuva (teritorijoje) (toliau – Naudotojas). Komercinę garantiją suteikia „Xiaomi H.K. Limited“ registruota Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Cim Ša Cui, Kaulunas, Honkongas.

1. 24 MĖNESIŲ GARANTIJA

„Xiaomi“ garantuoja naudotojui, kad įprastai naudojant jo „Xiaomi 12T Pro“/„Xiaomi 12T“ neturės medžiagų bei surinkimo defektų dvidešimt keturis (24) mėnesius nuo galutinio naudotojo gaminio įsigijimo dienos.

2. EKRANO APSAUGOS GARANTIJA

A) APIMTIS

Nuo 2022 m. Spalio 13 d. iki 2023 m. Spalio 13 d. bet kuriuo oficialiu „Xiaomi“ pardavimų kanalu (internetu ar parduotuvėje) Lietuva (toliau – teritorija) teritorijoje įsigiję Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T Naudotojai ir aktyvavę Produktą Teritorijoje, per pirmuosius šešis (6) mėnesius po pirkimo bus suteikta vienkartinė (1) nemokama remonto paslauga vietiniame „Xiaomi“ aptarnavimo centre, jei pirmiau minėtų gaminių ekranas yra sugadintas arba sugedęs dėl netyčinio Naudotojo veiksmo (pvz., kaip netyčinis Gaminio numetimas).

Toks ekrano taisymas yra nemokamas ir prireikus ekranas taip pat yra keičiamas nemokamai. Norint pasinaudoti šia komercine garantija, Naudotojai turi susisiekti su „Xiaomi“ klientų aptarnavimo tarnyba. Naudotojų gali būti paprašyta atsiųsti pirkimo sąskaitą faktūrą arba pristatymo dokumentus.

B) IŠLYGOS

Ši komercinė garantija netaikoma ir negalioja šiais atvejais:
I. Ekranas apgadintas tyčia arba dėl didelio neatsargumo;
II. Apgadinimas, turintis įtakos tik ekrano paviršiui, pavyzdžiui, įbrėžimai arba kiti estetiniai ekrano išvaizdos apgadinimai; III. žala, padaryta dėl kenkėjiškų programų, neleistinos programinės įrangos ar trečiųjų šalių programų, kurias naudoja Naudotojas.

Be to, komercinė garantija taip pat negali būti taikoma šiais atvejais:
I. Naudotojoas nepateikia pirkimo sąskaitos faktūros ar pristatymo dokumentų;
II. serijos numeris ir (arba) IMEI numeris yra sugadinti, buvo pašalinti arba suklastoti;
III. Gaminys yra padirbtas ir jo nepagamino „Xiaomi“;
IV. defektas atsirado dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba dėl to, kad nesilaikoma „Xioami“ ar pardavėjo nurodymų, naudojimo instrukcijų bei rekomendacijų;
V. defektas kilęs dėl paties Naudotojo arba neįgalioto asmens atlikto taisymo/modifikacijos, arba nepatvirtintų ar neoriginalių atsarginių dalių, programinės įrangos arba komponentų naudojimo.

Ši komercinė garantija netaikoma Gaminiams, kurie dėl ekrano sugadinimo ar pakeitimų, turi būti pakeisti nauju Gaminiu. Tokiam pakeitimui bus taikomi teisinės garantijos standartai.

Jokia šios komercinės garantijos nuostata neriboja Naudotojų teisių pagal taikomus įstatymus.

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS „ POCO F4 GT/POCO F4/POCO X4 GT “ APTARNAVIMAS

Be teisinių garantijų suteiktų vartotojų teisių ir pagal sąlygas, kurios yra paskelbtos //www.po.co/global/service/warranty/ visiems vartotojams bus taikoma ši savanoriška papildoma ir nemokama komercinė garantija Lietuvos teritorijoje („Vartotojas“). Komercinę garantiją siūlo Xiaomi Technology Netherlands B.V, registruota adresu Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland

1. EKRANO APSAUGOS GARANTIJA,

A) TAIKYMO SRITIS

Vartotojai, kurie įsigyja POCO F4 GT/ POCO F4 nuo 2022 m. gegužės 2 d. iki 2023 m. gegužės 1 d. ir POCO X4 GT nuo 2022m. gegužės 23 d. iki 2022m. gegužės 22 d., bet kokiu oficialiu „Xiaomi“ pardavimo kanalu (fizinėje vietoje arba internetu) Lietuvos teritorijoje („Teritorija“) ir suaktyvina išmanųjį telefoną Teritorijoje, pirmuosius šešis (6) mėnesius po pirkimo galės pasinaudoti vienkartine (1) nemokama remonto paslauga vietiniame „Xiaomi“ aptarnavimo centre, jei aukščiau paminėtų produktų ekranas buvo pažeistas ar sugadintas dėl netyčinio Vartotojo veiksmo (pvz. netyčinio produkto nukritimo).

Toks ekrano remontas yra nemokamas ir, jei reikia, ekrano pakeitimas taip pat atliekamas nemokamai.

Norėdami pasinaudoti šia komercine garantija, Vartotojai turi kreiptis į „Xiaomi“ klientų aptarnavimo centrą. Vartotojų gali būti paprašyta atsiųsti pirkimo sąskaitą faktūrą.

B) IŠIMTYS

Ši komercinė garantija netaikoma ir neapima šių atvejų:
I. Ekrano pažeidimas, padarytas tyčia arba dėl didelio aplaidumo;
II. Pažeidimai, darantys įtaką tik ekrano paviršiui, pavyzdžiui, įbrėžimai ar kita estetinė ekrano išvaizda;
III. Žala, patirta dėl kenkėjiškų programų, neteisėtos programinės įrangos ar trečiųjų šalių programų, kurias naudoja Vartotojas.

Be to, komercinė garantija taip pat netaikoma šiais atvejais:
I. Vartotojas nepateikia pirkimo sąskaitos faktūros;
II. Serijos numeris ir (arba) IMEI numeris pažeistas, pašalintas ar sugadintas;
III. Produktas yra suklastotas ir jo negamino „Xiaomi“;
IV. Defektas atsirado dėl nenumatyto naudojimo arba prieštaraujant „Xioami“ ar pardavėjo instrukcijoms, vadovams ar gairėms;
V. Defektas atsiranda dėl paties Vartotojo atlikto ar neteisėto remonto / manipuliavimo arba neleistinų ar neoriginalių atsarginių dalių, programinės įrangos ar komponentų naudojimo.

Ši komercinė garantija netaikoma produktams, kuriuos dėl ekrano pažeidimų ar pakeitimų reikia pakeisti nauju produktu. Tokiam pakeitimui bus taikomi teisiniai garantiniai standartai.

Niekas šioje komercinėje garantijoje neriboja Vartotojų teisių pagal galiojančius įstatymus.

XIAOMI PAVASARIO SAVAITĖ 2022

TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

Šią popardaviminę akciją (toliau –Akcija) siūlo B. V. „Xiaomi Technology Netherlans“, kurios registracijos adresas yra Prinses Beatrixlaan 582, Haga 2595 BM, Nyderlandai, registracijos numeris 72954914 (toliau – Rėmėjas ir/arba Xiaomi)”).

1. TAIKYMO APRĖPTIS IR NAUDOS GAVĖJAI

Bet kokio Xiaomi išmanaus telefono (toliau –Gaminys (-iai)) naudotojai, prietaisą nusipirkę Europos sąjungoje bet kuriuo oficialiu Xiaomi pardavimų kanalu (internetu ar fizinėse parduotuvėse), Xiaomi paslaugų centruose (sąrašas pateikiamas 4-ame punkte) gali dalyvauti Akcijoje (toliau –Naudos gavėjai) [ŠALYJE].

2. AKCIJOS LAIKAS

Akcija vyks nuo 2022 m. balandžio 06 d. iki 2022 m. balandžio 15 d. (imtinai). (toliau –Akcijos laikas)”) Naudos gavėjai galės dalyvauti šioje akcijoje:
a. Akcijos laiku einant tiesiogiai į Xiaomi paslaugų centrą (sąrašas pateikiamas 4-ame punkte); arba
b. Akcijos laiku siunčiant prietaisą Xiaomi paslaugų centro rekomenduojamais kurjeriais tiesiogiai į Xiaomi paslaugų centrą (sąrašas pateikiamas 4-ame punkte) Kurjerių išlaidas padengia Naudos gavėjai.

3. AKCIJOS VEIKIMO PRINCIPAI

Atliekant negarantinius taisymo darbus (toliau –Taisymo darbai) Naudos gavėjai gaus 50 % nuolaidą darbams (išskiriant keičiamų dalių kainą, už kurias sumoka Naudos gavėjas). Tik gaminiams su nebegaliojančia garantija.

Akcijos laiku Naudos gavėjai gali pasinaudoti Akcija:
i. atnešant Gaminį į Xiaomi paslaugų centrą
Naudos gavėjai gali atnešti Gaminį tiesiogiai į pasirinktą Xiaomi paslaugų centrą (sąrašas pateikiamas 4-ame „Xiaomi paslaugų centrai“ punkte) Taisymo darbams atlikti.

ii. siunčiant Gaminį į Xiaomi paslaugų centrą
Naudos gavėjai akcijos laiku gali prietaisą siųsti Xiaomi paslaugų centro rekomenduojamais kurjeriais tiesiogiai į Xiaomi paslaugų centrą (sąrašas pateikiamas 4-ame punkte). Kurjerių išlaidas padengia Naudos gavėjai.

Paslaugų centras įvertins visų sąlygų išpildymą dėl šios Akcijos taikymo ir, jei jos bus išpildytos (pvz., pasibaigusį garantijos terminą, fizinius gaminio pažeidimus ir pan.), autorizuotas paslaugų centras pateiks Naudos gavėjui detalų pasiūlymą, kurį sudarys 50 % nuolaidą darbams (išskiriant pakaitinių detalių kainą). Naudos gavėjas tada gali nuspręsti ar priimti pasiūlymą ir sutaisyti Gaminį, ar atsisakyti. Atsisakius, Gaminys bus grąžintas, o apžiūros išlaidas apmokės Naudos gavėjas

Ši Akcija netaikoma ir neapima šių situacijų:
a. Xiaomi gaminiai įsigyti ne Europos sąjungos oficialiais pardavimų kanalais (internetiniais ar fiziniais);
b. serijos numeris ir/arba IMEI numeris pažeistas, pašalintas ar suklastotas;
c. gaminys yra klastotė ir jo Xiaomi negamino.

Akcijos laiku tam pačiam gaminiui negarantinių taisymų kiekis neribojamas.

4. XIAOMI TAISYMO IR KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRŲ KONTAKTAI

Xiaomi taisymo centrai
UAB „MTTC“ Veterinaru str .44, Biruliskes, Kaunas district, LT-54469 ; //www.mttc.eu/ SmartMaster ; Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Lithuania ; smartmaster.lt

5. KITOS SĄLYGOS

1) Rėmėjas reklamuos akciją https://www.mi.com/global/service/warranty/ puslapyje ir bet kokiomis kitomis priemonėmis, kurios pasirodys tinkamos informuoti visuomenę, o reklaminė medžiaga bus šių taisyklių ir sąlygų subjektas.
2) Rėmėjas šios Akcijos sąlygas grįs įstatymų keliamais reikalavimais. Atsižvelgiant į Naudos gavėjų jau pateiktus pageidavimus, Rėmėjas pasilieka teisę iš anksto pranešęs atšaukti šią Akciją.

Privatumo politikos nuostatai:

  1. Xiaomi teikiant techninės priežiūros ir taisymo paslaugas, akcijos įgyvendinimo tikslais mes rinksime, saugosime ir naudosime jūsų vardą, telefono numerį, el. pašto adresą ir prietaiso informaciją. Jei nepateiksite reikalaujamos informacijos, jūs negalėsite pasidžiaugti mūsų teikiamomis techninės priežiūros ir taisymo paslaugomis.

  2. Xiaomi ir jos autorizuoti paslaugų centrai naudos jūsų informaciją tik techninės priežiūros ir taisymo paslaugų tikslais.

  3. Jei jūsų pateikta informacija bus neteisinga, Xiaomi bei jos autorizuoti paslaugų centrai turi teisę atsisakyti suteikti techninės priežiūros ir/ar taisymo darbus.

  4. Jūs turite teisę peržiūrėti, papildyti ar ištaisyti neteisingą informaciją.

Bendroji informacija:
Naudos gavėjas patvirtina, kad bendrosios sąlygos ir taisyklės, aprašytos https://www.mi.com/global/service/warranty/, bus taikomos Akcijai. Priešpriešos tarp šių Sąlygų ir taisyklių bei bendrųjų sąlygų ir taisyklių, aprašytų www.mi.com, atveju, šios Sąlygos ir taisyklės turi viršenybę.

DOKUMENTO PABAIGA

XIAOMI 12 PRO/XIAOMI 12/XIAOMI 12X AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS SERVISAS

Be naudotojų teisių, kurias suteikia teisinės garantijos ir laikantis sąlygų, kurios skelbiamos https://www.mi.com/global/service/warranty/, toliau pateikiama papildoma savanoriška ir nemokama komercinė garantija taikoma visiems naudotojams, įsigijusiems ir aktyvavusiems Xiaomi 12Pro/Xiaomi 12/Xiaomi 12X (toliau – Gaminys) Lietuvos teritorijoje (toliau – Naudotojas). Komercinę garantiją suteikia Xiaomi Technology Netherlands B.V. registruota Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. 24 MĖNESIŲ GARANTIJA

Xiaomi užtikrina Naudotojui, kad įprastai naudojant jo Xiaomi 12 Pro/Xiaomi 12/Xiaomi 12X neturės medžiagų bei gamybos defektų dvidešimt keturis (24) mėnesius, skaičiuojant nuo dienos, Gaminį įsigis galutinis Naudotojas.

2. EKRANO APSAUGOS GARANTIJA

A) APIMTIS

Nuo 2022 m. Balandžio 6th iki 2023 m. Balandžio 6th. bet kuriuo oficialiu „Xiaomi“ pardavimų kanalu (internetu ar parduotuvėje) Lietuvos (toliau – teritorija) teritorijoje įsigiję Xiaomi 12 Pro/Xiaomi 12/Xiaomi 12X Naudotojai ir aktyvavę Produktą Teritorijoje, per pirmuosius šešis (6) mėnesius po pirkimo bus suteikta vienkartinė (1) nemokama remonto paslauga vietiniame „Xiaomi“ aptarnavimo centre, jei pirmiau minėtų gaminių ekranas yra sugadintas arba sugedęs dėl netyčinio Naudotojo veiksmo (pvz., kaip netyčinis Gaminio numetimas).

Toks ekrano taisymas yra nemokamas ir prireikus ekranas taip pat yra keičiamas nemokamai. Norintys pasinaudoti šia komercine garantija, Naudotojai turi susisiekti su „Xiaomi“ klientų aptarnavimo tarnyba. Naudotojo gali būti paprašyta atsiųsti pirkimo sąskaitą faktūrą ar važtaraštį.

B) IŠLYGOS

Ši komercinė garantija netaikoma ir negalioja šiais atvejais:
I. ekranas apgadintas tyčia arba dėl didelio neatsargumo;
II. žala daranti įtaką tik ekrano paviršiui, pavyzdžiui, įbrėžimai arba kiti estetiniai ekrano išvaizdos apgadinimai;
III. žala, padaryta dėl kenkėjiškų programų, neleistinos programinės įrangos ar trečiųjų šalių programų, kurias naudoja Naudotojas.

Be to, komercinė garantija taip pat negali būti taikoma šiais atvejais:
I. naudotojas neparodo pirkimo sąskaitos faktūros ar važtaraščio;
II. serijos numeris ir (arba) IMEI numeris yra sugadinti, buvo pašalinti arba suklastoti;
III. gaminys yra kopija ir jo nepagamino „Xiaomi“;
IV. defektas atsirado dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba dėl to, kad nesilaikoma „Xioami“ ar pardavėjo nurodymų, naudojimo instrukcijų bei rekomendacijų;
V. defektas kilęs dėl paties Naudotojo arba neįgalioto asmens atlikto taisymo/modifikacijos, arba nepatvirtintų ar neoriginalių atsarginių dalių, programinės įrangos arba komponentų naudojimo.

Ši komercinė garantija netaikoma Gaminiams, kurie dėl ekrano sugadinimo ar pakeitimų, turi būti pakeisti nauju Gaminiu. Tokiam pakeitimui bus taikomi teisinės garantijos standartai.

Jokia šios komercinės garantijos nuostata neriboja Vartotojų teisių pagal taikomus įstatymus.

EKRANO APSAUGOS GARANTIJA – REDMI NOTE 11

Ši savanoriškai siūloma papildoma ir nemokama komercinė garantija taikoma visiems fiziniams asmenims, kurie įsigijo Produktą (kaip apibrėžta 2 punkte) neprofesionaliam naudojimui („Naudotojas“), šalia siūlomos Xiaomi bendrosios komercinės garantijos (https://www.mi.com/global/service/warranty) ir teisių, suteiktų naudotojams pagal privalomus teisės aktus (teisinė garantija).

Komercinę garantiją suteikia Xiaomi Technology Netherlands B.V. registruota Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. TERITORIJA

Ši komercinė garantija taikoma tik Klientams, kurie originalų Produktą įsigijo Lietuva („Teritorija“).

2. APIMTIS

Naudotojai Teritorijoje nusipirkę ir suaktyvinę „Redmi Note 11“ („Produktas“) nuo 2022 02 18 iki 2022 03 20 bet kuriuo oficialiu „Xiaomi“ pardavimo kanalu (internetu arba neprisijungus);

jei Produkto ekranas brokuotas ar netyčia sugadintas Naudotojo (pvz., netyčinis Produkto numetimas), per pirmuosius šešis (6) mėnesius nuo įsigijimo Naudotojas turi vienkartinę teisę (1) nemokamai remonto paslaugai Xiaomi aptarnavimo centre, esančiame šalyje, kurioje buvo įsigytas Produktas.

Ekrano taisymas (arba, jei aktualu – keitimas) atliekamas nemokamai.

Norintys pasinaudoti šia komercine garantija, Naudotojai turi susisiekti su „Xiaomi“ klientų aptarnavimo tarnyba. Naudotojo gali būti paprašyta atsiųsti pirkimo sąskaitą faktūrą ar važtaraštį.

3. IŠIMTYS

Ši komercinė garantija netaikoma ir negalioja šiais atvejais:
I. Ekranas apgadintas tyčia arba dėl didelio neatsargumo;
II. Apgadinimas, turintis įtakos tik ekrano paviršiui, pavyzdžiui, įbrėžimai arba kiti estetiniai ekrano išvaizdos apgadinimai.
III. Žala, padaryta dėl kenkėjiškų programų, neleistinos programinės įrangos ar trečiųjų šalių programų, kurias naudoja Naudotojas.

Be to, komercinė garantija taip pat negali būti taikoma šiais atvejais:
I. Naudotojas nepateikė pirkimo sąskaitos faktūros ar važtaraščio, kai to prašoma;
II. Serijos numeris ir (arba) IMEI numeris pažeistas, buvo pašalintas arba suklastotas;
III. Produktas nėra originalus „Xiaomi“ gaminys;
IV. Defektas atsirado dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba dėl to, kad nesilaikoma „Xioami“ ar pardavėjo nurodymų, naudojimo instrukcijų bei rekomendacijų;
V. Defektas kilęs dėl paties Naudotojo arba neįgalioto asmens taisymo / modifikacijos, arba nepatvirtintų ar neoriginalių atsarginių dalių, programinės įrangos arba komponentų naudojimo.

Ši komercinė garantija netaikoma Produktams, kurie dėl ekrano sugadinimo ar pakeitimų, turi būti pakeisti nauju Produktu. Tokiam pakeitimui bus taikomi teisinės garantijos standartai.

Ši komercinė garantija jokiu būdu nepanaikina, neriboja bei nesustabdo pirkėjo teisių pagal taikomus teisinės garantijos įstatymus.

EKRANO APSAUGOS GARANTIJA – XIAOMI 11T/XIAOMI 11T PRO

Ši savanoriškai siūloma papildoma ir nemokama komercinė garantija taikoma visiems fiziniams asmenims, kurie įsigijo Produktą (kaip apibrėžta 2 punkte) neprofesionaliam naudojimui („Naudotojas“), šalia siūlomos Xiaomi bendrosios komercinės garantijos (https://www.mi.com/global/service/warranty) ir teisių, suteiktų naudotojams pagal privalomus teisės aktus (teisinė garantija).

Komercinę garantiją suteikia Xiaomi Technology Netherlands B.V. registruota Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. TERITORIJA

Ši komercinė garantija taikoma tik Klientams, kurie originalų Produktą įsigijo Lietuva („Teritorija“).

2. APIMTIS

Naudotojai Teritorijoje nusipirkę ir suaktyvinę „Xiaomi 11T/Xiaomi 11T Pro“ („Produktas“) nuo 2021 10 10 iki 2021 11 09 bet kuriuo oficialiu „Xiaomi“ pardavimo kanalu (internetu arba neprisijungus);

jei Produkto ekranas brokuotas ar netyčia sugadintas Naudotojo (pvz., netyčinis Produkto numetimas), per pirmuosius šešis (6) mėnesius nuo įsigijimo Naudotojas turi vienkartinę teisę (1) nemokamai remonto paslaugai Xiaomi aptarnavimo centre, esančiame šalyje, kurioje buvo įsigytas Produktas.

Ekrano taisymas (arba, jei aktualu – keitimas) atliekamas nemokamai.

Norintys pasinaudoti šia komercine garantija, Naudotojai turi susisiekti su „Xiaomi“ klientų aptarnavimo tarnyba. Naudotojo gali būti paprašyta atsiųsti pirkimo sąskaitą faktūrą ar važtaraštį.

3. IŠIMTYS

Ši komercinė garantija netaikoma ir negalioja šiais atvejais:
I. Ekranas apgadintas tyčia arba dėl didelio neatsargumo;
II. Apgadinimas, turintis įtakos tik ekrano paviršiui, pavyzdžiui, įbrėžimai arba kiti estetiniai ekrano išvaizdos apgadinimai.
III. Žala, padaryta dėl kenkėjiškų programų, neleistinos programinės įrangos ar trečiųjų šalių programų, kurias naudoja Naudotojas.

Be to, komercinė garantija taip pat negali būti taikoma šiais atvejais:
I. Naudotojas nepateikė pirkimo sąskaitos faktūros ar važtaraščio, kai to prašoma;
II. Serijos numeris ir (arba) IMEI numeris pažeistas, buvo pašalintas arba suklastotas;
III. Produktas nėra originalus „Xiaomi“ gaminys;
IV. Defektas atsirado dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba dėl to, kad nesilaikoma „Xioami“ ar pardavėjo nurodymų, naudojimo instrukcijų bei rekomendacijų;
V. Defektas kilęs dėl paties Naudotojo arba neįgalioto asmens taisymo / modifikacijos, arba nepatvirtintų ar neoriginalių atsarginių dalių, programinės įrangos arba komponentų naudojimo.

Ši komercinė garantija netaikoma Produktams, kurie dėl ekrano sugadinimo ar pakeitimų, turi būti pakeisti nauju Produktu. Tokiam pakeitimui bus taikomi teisinės garantijos standartai.

Ši komercinė garantija jokiu būdu nepanaikina, neriboja bei nesustabdo pirkėjo teisių pagal taikomus teisinės garantijos įstatymus.

EKRANO APSAUGOS GARANTIJA – REDMI NOTE 10 5G

Ši savanoriškai siūloma papildoma ir nemokama komercinė garantija taikoma visiems fiziniams asmenims, kurie įsigijo Produktą (kaip apibrėžta 2 punkte) neprofesionaliam naudojimui („Naudotojas“), šalia siūlomos Xiaomi bendrosios komercinės garantijos (https://www.mi.com/global/service/warranty) ir teisių, suteiktų naudotojams pagal privalomus teisės aktus (teisinė garantija).

Komercinę garantiją suteikia Xiaomi Technology Netherlands B.V. , registruota Suite Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. TERITORIJA

Ši komercinė garantija taikoma tik Klientams, kurie originalų Produktą įsigijo Lietuva („Teritorija“).

2. APIMTIS

Naudotojai Teritorijoje nusipirkę ir suaktyvinę „Redmi note 10 5G“ („Produktas“) nuo 2021 05 25 iki 2021 08 25 bet kuriuo oficialiu „Xiaomi“ pardavimo kanalu (internetu arba neprisijungus);

jei Produkto ekranas brokuotas ar netyčia sugadintas Naudotojo (pvz., netyčinis Produkto numetimas), per pirmuosius šešis (6) mėnesius nuo įsigijimo Naudotojas turi vienkartinę teisę (1) nemokamai remonto paslaugai Xiaomi aptarnavimo centre, esančiame šalyje, kurioje buvo įsigytas Produktas.

Ekrano taisymas (arba, jei aktualu – keitimas) atliekamas nemokamai.

Norintys pasinaudoti šia komercine garantija, Naudotojai turi susisiekti su „Xiaomi“ klientų aptarnavimo tarnyba. Naudotojo gali būti paprašyta atsiųsti pirkimo sąskaitą faktūrą ar važtaraštį.

3. IŠIMTYS

Ši komercinė garantija netaikoma ir negalioja šiais atvejais:

I. Ekranas apgadintas tyčia arba dėl didelio neatsargumo; II. Apgadinimas, turintis įtakos tik ekrano paviršiui, pavyzdžiui, įbrėžimai arba kiti estetiniai ekrano išvaizdos apgadinimai. III. Žala, padaryta dėl kenkėjiškų programų, neleistinos programinės įrangos ar trečiųjų šalių programų, kurias naudoja Naudotojas.

Be to, komercinė garantija taip pat negali būti taikoma šiais atvejais:

I. Naudotojas nepateikė pirkimo sąskaitos faktūros ar važtaraščio, kai to prašoma;
II. Serijos numeris ir (arba) IMEI numeris pažeistas, buvo pašalintas arba suklastotas;
III. Produktas nėra originalus „Xiaomi“ gaminys; IV. Defektas atsirado dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba dėl to, kad nesilaikoma „Xioami“ ar pardavėjo nurodymų, naudojimo instrukcijų bei rekomendacijų;
V. Defektas kilęs dėl paties Naudotojo arba neįgalioto asmens taisymo / modifikacijos, arba nepatvirtintų ar neoriginalių atsarginių dalių, programinės įrangos arba komponentų naudojimo.

Ši komercinė garantija netaikoma Produktams, kurie dėl ekrano sugadinimo ar pakeitimų, turi būti pakeisti nauju Produktu. Tokiam pakeitimui bus taikomi teisinės garantijos standartai.

Ši komercinė garantija jokiu būdu nepanaikina, neriboja bei nesustabdo pirkėjo teisių pagal taikomus teisinės garantijos įstatymus.

EKRANO APSAUGOS GARANTIJA - MI 11

Kartu su teisinės garantijos suteikiamomis vartotojų teisėmis ir sąlygomis, kurios skelbiamos https://www.mi.com/global/service/warranty, visiems Lietuvos teritorijoje esantiems vartotojams („Vartotojas“) taikoma ši savanoriška papildoma ir nemokama komercinė garantija. Komercinę garantiją teikia „Xiaomi Technology Netherlands B.V.“, registruota adresu Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Nyderlandai.

1. TAIKYMO SRITIS

Vartotojai, nuo 2021 m. kovo 9 d. iki 2022 m. Birželio 8 d. įsigiję „Xiaomi Mi 11“ (K2) („Produktas“) bet kuriame oficialiame „Xiaomi“ pardavimo kanale (internetu arba ne internetu) Lietuvos teritorijoje („Teritorija“) ir Teritorijoje aktyvinę išmanųjį telefoną, galės vieną kartą (1) nemokamai pasinaudoti taisymo paslauga vietiniame „Xiaomi“ aptarnavimo centre per pirmus dvylika (12) mėnesių nuo įsigijimo, jei Vartotojas netyčia pažeis arba sugadins minėto Produkto ekraną (pvz., Produktą netyčia išmetęs).

Ekranas taisomas visiškai nemokamai ir, jei reikia, nemokamai pakeičiamas.

Norėdami pasinaudoti šia komercine garantija, Vartotojai turi kreiptis į „Xiaomi“ klientų aptarnavimo centrą. Vartotojų gali būti prašoma atsiųsti pirkimo sąskaitą faktūrą arba pristatymo sąskaitą.

2. IŠIMTYS

Ši komercinė garantija negalioja ir nėra taikoma šiais atvejais:
Ⅰ ekranas pažeidžiamas tyčia arba dėl didelio aplaidumo;
Ⅱ pažeidžiamas tik ekrano paviršius, pvz., ant ekrano atsiranda įbrėžimų ar suprastėja ekrano estetinė išvaizda;
Ⅲ žala patiriama dėl Vartotojo naudojamų kenkėjiškų programų, neteisėtos programinės įrangos ar trečiųjų šalių programų.

Be to, komercinė garantija taip pat netaikoma nė vienu iš šių atvejų:
Ⅰ vartotojas nepateikia pirkimo arba pristatymo sąskaitos faktūros;
Ⅱ serijos numeris ir (arba) IMEI numeris yra sugadinti, pašalinti arba suklastoti;
Ⅲ produktas yra suklastotas ir jį pagamino ne „Xiaomi“;
Ⅳ defektas atsiranda dėl naudojimo ne pagal numatytąją paskirtį arba nesilaikant „Xiaomi“ arba pardavėjo nurodymų, vadovų ar gairių;
Ⅴ defektas atsiranda dėl paties Vartotojo arba kitų asmenų atlikto neleistino taisymo / manipuliavimo arba nepatvirtintų ar neoriginalių atsarginių dalių, programinės įrangos ar komponentų naudojimo.

Ši komercinė garantija netaikoma Produktams, kurie dėl ekrano pažeidimų arba pokyčių turi būti pakeisti nauju Produktu. Tokiam pakeitimui taikomi teisinės garantijos standartai.

Jokia šioje komercinėje garantijoje pateikta informacija neapriboja Vartotojo teisių pagal galiojančius įstatymus.

EKRANO APSAUGOS GARANTIJA -- POCO X3 PRO

Be teisinių garantijų suteiktų vartotojų teisių ir pagal sąlygas, kurios yra paskelbtos //www.po.co/global/service/warranty/; https://www.mi.com/global/service/warranty visiems vartotojams bus taikoma ši savanoriška papildoma ir nemokama komercinė garantija Lietuvos teritorijoje („Vartotojas“). Komercinę garantiją siūlo Xiaomi H.K. Limited, registruota adresu Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kovlunas, Honkongas.

1. TAIKYMO SRITIS

Vartotojai, kurie įsigyja „POCO X3 Pro“ (J20S) („Produktas“) nuo 2021m. balandžio 15 d. iki 2022m. liepos 14d. bet kokiu oficialiu „Xiaomi“ pardavimo kanalu (fizinėje vietoje arba internetu) Lietuvos teritorijoje („Teritorija“) ir suaktyvina išmanųjį telefoną Teritorijoje, pirmuosius šešis (6) mėnesius po pirkimo galės pasinaudoti vienkartine (1) nemokama remonto paslauga vietiniame „Xiaomi“ aptarnavimo centre, jei aukščiau paminėtų produktų ekranas buvo pažeistas ar sugadintas dėl netyčinio Vartotojo veiksmo (pvz. netyčinio produkto nukritimo).

Toks ekrano remontas yra nemokamas ir, jei reikia, ekrano pakeitimas taip pat atliekamas nemokamai.

Norėdami pasinaudoti šia komercine garantija, Vartotojai turi kreiptis į „Xiaomi“ klientų aptarnavimo centrą. Vartotojų gali būti paprašyta atsiųsti pirkimo sąskaitą faktūrą.

2. IŠIMTYS

Ši komercinė garantija netaikoma ir neapima šių atvejų:

I. Ekrano pažeidimas, padarytas tyčia arba dėl didelio aplaidumo;
II. Pažeidimai, darantys įtaką tik ekrano paviršiui, pavyzdžiui, įbrėžimai ar kita estetinė ekrano išvaizda;
III. Žala, patirta dėl kenkėjiškų programų, neteisėtos programinės įrangos ar trečiųjų šalių programų, kurias naudoja Vartotojas.

Be to, komercinė garantija taip pat netaikoma šiais atvejais:
I. Vartotojas nepateikia pirkimo sąskaitos faktūros;
II. Serijos numeris ir (arba) IMEI numeris pažeistas, pašalintas ar sugadintas;
III. Produktas yra suklastotas ir jo negamino „Xiaomi“;
IV. Defektas atsirado dėl nenumatyto naudojimo arba prieštaraujant „Xioami“ ar pardavėjo instrukcijoms, vadovams ar gairėms;
V. Defektas atsiranda dėl paties Vartotojo atlikto ar neteisėto remonto / manipuliavimo arba neleistinų ar neoriginalių atsarginių dalių, programinės įrangos ar komponentų naudojimo.

Ši komercinė garantija netaikoma produktams, kuriuos dėl ekrano pažeidimų ar pakeitimų reikia pakeisti nauju produktu. Tokiam pakeitimui bus taikomi teisiniai garantiniai standartai.

Niekas šioje komercinėje garantijoje neriboja Vartotojų teisių pagal galiojančius įstatymus.

YPATINGA DOVANA TAU NUO „MI“

2021 M. TEMA YRA „UŽ GERBĖJUS“!

TIKRAI TAIP, KASMETINIS „MI“ GERBĖJŲ FESTIVALIS SUGRĮŽO!

NORĖDAMI PADĖKOTI „MI“ GERBĖJAMS* ŠIEMET JIEMS PARENGĖME ĮVAIRIAUSIŲ SPECIALIŲ PASIŪLYMŲ IR AKCIJŲ, TAD NAUDOKITĖS JOMIS, KOL YRA GALIMYBĖ!↓↓↓

  1. Per renginį išmaniojo telefono taisymui vietoje bus taikoma 50 % nuolaida** nuo negarantinio mokesčio (tik darbo kainai).

2021 m. „Mi“ gerbėjų festivalio proga tiesiog norime pasakyti:
prisijunkite prie mūsų tiesioginės transliacijos ir kuo geriau pasinaudokite ribotą laiką galiosiančiais pasiūlymais! Galimybių labai daug, tad pasilepinkite – mes vaišiname!

A) Renginio laikotarpis: 2021-04-01–2021-04-16
B) 50 % nuolaida nuo mokesčio už mobiliojo įrenginio taisymą: nuolaida taikoma nurodytu renginio laikotarpiu taisant visus išmaniuosius telefonus, kuriems negalioja „Xiaomi“ komercinė garantija, kai taisymą atlieka mūsų įgaliotieji paslaugų partneriai*. Nuolaida taikoma tik darbui (be PVM). Kitoms išlaidoms (pvz., susijusioms su atsarginėmis dalimis, transportu ir nesusijusioms su darbu) 50 % nuolaida netaikoma.


EKRANO APSAUGOS GARANTIJA – MI 10T PRO / MI 10T

Ši savanoriškai siūloma papildoma ir nemokama komercinė garantija taikoma visiems fiziniams asmenims, kurie įsigijo Produktą (kaip apibrėžta 2 punkte) neprofesionaliam naudojimui („Naudotojas“), šalia siūlomos Xiaomi bendrosios komercinės garantijos (https://www.mi.com/global/service/warranty) ir teisių, suteiktų naudotojams pagal privalomus teisės aktus (teisinė garantija).

Komercinę garantiją suteikia Xiaomi Technology Netherlands B.V. registruota Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. TERITORIJA

Ši komercinė garantija taikoma tik Klientams, kurie originalų Produktą įsigijo Lietuva („Teritorija“).

2. APIMTIS

Naudotojai Teritorijoje nusipirkę ir suaktyvinę „Mi 10T Pro / Mi 10T“ („Produktas“) nuo 2020 11 01 iki 2022 01 25 bet kuriuo oficialiu „Xiaomi“ pardavimo kanalu (internetu arba neprisijungus);

jei Produkto ekranas brokuotas ar netyčia sugadintas Naudotojo (pvz., netyčinis Produkto numetimas), per pirmuosius šešis (6) mėnesius nuo įsigijimo Naudotojas turi vienkartinę teisę (1) nemokamai remonto paslaugai Xiaomi aptarnavimo centre, esančiame šalyje, kurioje buvo įsigytas Produktas.

Ekrano taisymas (arba, jei aktualu – keitimas) atliekamas nemokamai.

Norintys pasinaudoti šia komercine garantija, Naudotojai turi susisiekti su „Xiaomi“ klientų aptarnavimo tarnyba. Naudotojo gali būti paprašyta atsiųsti pirkimo sąskaitą faktūrą ar važtaraštį.

###3. Išimtys Ši komercinė garantija netaikoma ir negalioja šiais atvejais:
I. Ekranas apgadintas tyčia arba dėl didelio neatsargumo;
II. Apgadinimas, turintis įtakos tik ekrano paviršiui, pavyzdžiui, įbrėžimai arba kiti estetiniai ekrano išvaizdos apgadinimai.
III. Žala, padaryta dėl kenkėjiškų programų, neleistinos programinės įrangos ar trečiųjų šalių programų, kurias naudoja Naudotojas.

Be to, komercinė garantija taip pat negali būti taikoma šiais atvejais:
I. Naudotojas nepateikė pirkimo sąskaitos faktūros ar važtaraščio, kai to prašoma;
II. Serijos numeris ir (arba) IMEI numeris pažeistas, buvo pašalintas arba suklastotas;
III. Produktas nėra originalus „Xiaomi“ gaminys;
IV. Defektas atsirado dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba dėl to, kad nesilaikoma „Xioami“ ar pardavėjo nurodymų, naudojimo instrukcijų bei rekomendacijų;
V. Defektas kilęs dėl paties Naudotojo arba neįgalioto asmens taisymo / modifikacijos, arba nepatvirtintų ar neoriginalių atsarginių dalių, programinės įrangos arba komponentų naudojimo.

Ši komercinė garantija netaikoma Produktams, kurie dėl ekrano sugadinimo ar pakeitimų, turi būti pakeisti nauju Produktu. Tokiam pakeitimui bus taikomi teisinės garantijos standartai.

Ši komercinė garantija jokiu būdu nepanaikina, neriboja bei nesustabdo pirkėjo teisių pagal taikomus teisinės garantijos įstatymus.