Warranty(HR)

XIAOMI JAMSTVENI LIST ZA PAMETNI TELEFON (SMARTPHONE)

Ovo ugovorno Jamstvo primjenjuje se isključivo na hardverske dijelove Xiaomi pametnog telefona (smartphone) i opreme koja mu je priložena (dalje u tekstu: "Proizvod") kako su izvorno isporučeni. Ovo se jamstvo ne primjenjuje na softver ili drugu opremu čiji je vlasnik Xiaomi ili treća osoba za koje su previđeni ili se namjeravaju primijeniti ugovor o licenci s krajnjim korisnikom ili zasebne izjave o jamstvu/garanciji ili isključenja.

1. OGRANIČENO JAMSTVO PROIZVODA

Ovo besplatno, dobrovoljno komercijalno jamstvo izdaje Xiaomi Technology Netherlands B.V. sa sjedištem u Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland. ("Xiaomi").

Xiaomi jamči kupcu ("Vi") da Proizvod neće imati nedostataka u materijalu niti izradi pri normalnoj uporabi tijekom jamstvenog roka. Osim ako mjerodavnim pravom nije drugačije predviđeno, jamstvo traje te se daje na rok od 2 (dvije) godine od dana prve kupnje.

Ovo komercijalno jamstvo ne isključuje, ograničava niti obustavlja bilo koje pravo, uključujući zakonska jamstva, koje bi potrošač mogao imati sukladno relevantnom zakonodavstvu.

2. PRAVNA SREDSTVA

Ako se utvrdi nedostatak u hardveru pokriven ovim jamstvom te Xiaomi zaprimi valjan zahtjev u tijeku Jamstvenog roka, Xiaomi će prema vlastitom nahođenju ili (1) besplatno popraviti Proizvod, koristeći nove ili obnovljene zamjenske dijelove, (2) zamijeniti Proizvod novim ili obnovljenim proizvodom, ili (3) vratiti iznos cijene za Proizvod, isključujući moguće troškove dostave.

U slučaju nedostatka, u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, ovu su vaša jedina i isključiva pravna sredstva po ovom jamstvu. Troškovi dostave i rukovanja mogu se primijeniti, osim u slučaju kada su zabranjeni prema mjerodavnom pravu. Za svaki zamjenski hardverski proizvod dat će se jamstvo za preostalo razdoblje izvornog jamstvenog roka ili trideset (30) dana, ovisno o tome što je dulje, ili za bilo koji dodatni vremenski period koji može biti primjenjiv u vašoj jurisdikciji.

3. KAKO ISHODITI JAMSTVENU USLUGU

U skladu s mjerodavnim pravom, Xiaomi od Vas može zahtijevati da priložite dokaz o detaljima prve kupnje te jamstveni list s međunarodnim identifikatorom mobilnog uređaja (IMEI) Proizvoda. Vaša je odgovornost izraditi sigurnosne kopije svih podataka, softvera ili drugih materijala koje ste možda pohranili ili sačuvali na proizvodu. Takvi podaci, softver ili drugi materijali mogu se izgubiti ili preoblikovati tijekom popravka, a Xiaomi neće odgovarati za bilo kakvu takvu štetu ili gubitak.

Osim ako to zakonom nije zabranjeno ili Xiaomi nije drugačije obećao, postprodajna usluga prema ovom komercijalnom jamstvu ograničena je na ovlaštene servisne centre smještene u [•].

*[•]

Ovlaštene Servisne Centre

Adresa

Telefon

Radno vrijeme službe za korisnike

MMM Agramservis d.o.o.

Slavonska avenija 22d
10000 Zagreb

+385 1 2456 555

Pon. – Pet.: 08:00 – 18:00 h

4. ISKLJUČENJA I OGRANIČENJA

Osim ako Xiaomi nije drugačije odredio, ovo Ograničeno jamstvo primjenjuje se samo na Proizvod proizveden od strane ili za Xiaomi, koji se može identificirati putem "Xiaomi" ili “Mi” ili "POCO" žiga, trgovačkog naziva ili logotipa označenog na njemu.

Xiaomi ne jamči da će rad Proizvoda biti neometan ili bez grešaka. Ograničeno se jamstvo ne primjenjuje na:

(a) Štetu uzrokovanu prirodnim nepogodama ili višom silom, primjerice, udarom groma, tornadom, poplavom, požarom, potresom ili drugim vanjskim uzrocima; (b) Nepažnju; (c) Komercijalnu uporabu; (d) Izmjenu ili preinaku bilo kojeg dijela Proizvoda; (e) Štetu uzrokovanu korištenjem s proizvodima treće strane; (f) Štetu uzrokovanu nezgodom, zlouporabom ili nepravilnom uporabom; (g) Štetu nastalu uslijed rukovanja Proizvodom izvan dopuštene ili namjeravane uporabe koju je opisao Xiaomi ili s neprikladnim naponom ili napajanjem; (h) Štetu uzrokovanu popravcima (uključujući popravke, nadogradnje i proširenja) koje nije obavio predstavnik društva Xiaomi; (i) nepoštivanje uputa koje se odnose na upotrebu Proizvoda; ili (j) uobičajeno trošenje i habanje.

Vraćanje i reinstalacija softverskih programa i korisničkih podataka nisu pokriveni ovim Ograničenim jamstvom. Niti jedan prodavač, zastupnik ili zaposlenik društva Xiaomi nije ovlašten mijenjati, proširivati ili nadopunjavati ovo Ograničeno jamstvo. U slučaju da je koja odredba protuzakonita ili neprovediva, to neće utjecati na zakonitost i provedivost ostalih odredaba.

Proizvodi koji nisu stavljeni na tržište država Europskog gospodarskog prostora (EGP) / Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) od strane društva Xiaomi ili temeljem njegova pristanka, i/ili ih Xiaomi nije valjano proizveo i/ili ih Xiaomi ili njegov ovlašteni prodavatelj nije valjano stekao nisu pokriveni ovim komercijalnim jamstvom. Sukladno mjerodavnom pravu, možete biti ovlašteni na druga jamstva, kao što je primjerice zakonsko jamstvo neovlaštenog trgovca na malo koji je prodao proizvod. Stoga ćete možda trebati kontaktirati trgovca na malo od kojeg ste kupili Proizvod.

Ova jamstva ne primjenjuju se u Hong Kongu i Tajvanu.

5. PRETPOSTAVLJENA JAMSTVA

Osim ako to mjerodavnim pravom nije zabranjeno, sva pretpostavljena jamstva (uključujući jamstva pogodnosti za trgovanje i prikladnosti za određenu namjenu) bit će ograničena na trajanje ovog ograničenog jamstva. Neka zakonodavstva ne dopuštaju ograničenje trajanja pretpostavljenih jamstava stoga se gore opisana ograničenja možda ne odnose na Vas.

6. OGRANIČENJE NAKNADE ZA ŠTETU

Osim ako to mjerodavnim pravom nije zabranjeno, Xiaomi neće odgovarati ni za kakvu slučajnu, neizravnu, posebnu ili posljedičnu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, izgubljenu dobit, gubitak prihoda ili podataka, štetu koja je posljedica povrede izričitog ili pretpostavljenog jamstva ili uvjeta, ili prema bilo kojem drugom pravnom temelju, čak i u slučaju da je Xiaomi bio upozoren o mogućnosti takve štete.

Neka zakonodavstva ne dopuštaju isključenje ili ograničenje odgovornosti za posebnu, neizravnu, slučajnu ili posljedičnu štetu, stoga se gore opisana ograničenja ili isključenja možda ne odnose na Vas.

Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Vrhunska usluga

Na potrošačka prava zajamčena zakonskim jamstvom i prema uvjetima koji su objavljeni na https://www.mi.com/global/service/warranty, primjenjivat će se i dobrovoljno dodatno i besplatno Komercijalno jamstvo na sve Potrošače koji su kupili i aktivirali Redmi Note 13 Pro+ 5G (N16U), Redmi Note 13 Pro 5G (N16), Redmi Note 13 5G (N17), Redmi Note 13 (N7N) (“Proizvod”) na Teritoriju Republike Hrvatske (“Potrošač”). Komercijalno jamstvo daje Xiaomi Technology Netherlands B.V registriran na adresi Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Nizozemska.

1. Jamstvo od 24 mjeseca,

Xiaomi jamči potrošaču da navedeni uređaji Redmi Note 13 Pro+ 5G (N16U), Redmi Note 13 Pro 5G (N16), Redmi Note 13 5G (N17), Redmi Note 13 (N7N)

neće imati nedostataka u materijalima i izradi pod normalnom uporabom dvadeset četiri (24) mjeseca od datuma kada je krajnji korisnik kupio proizvod.

2. Jamstvo za zaštitu zaslona,

a) Opseg

Potrošači koji kupe Proizvod Redmi Note 13 Pro+ 5G (N16U), Redmi Note 13 Pro 5G (N16), Redmi Note 13 5G (N17), Redmi Note 13 (N7N) u periodu između [24.01.2024. – 23.02.2024.], putem bilo kojeg službenog prodajnog mjesta (online ili offline) tvrtke Xiaomi na teritoriju Republike Hrvatske ("Teritorij") i aktiviraju proizvod unutar navedenog Teritorija, imaju pravo na jednokratnu (1) besplatnu uslugu popravka u Xiaomi servisnom centru na navedenom Teritoriju tijekom prvih šest (6) mjeseci od kupnje; ako je zaslon gore navedenih proizvoda oštećen ili neispravan nenamjernom radnjom od strane Potrošača (npr. poput nenamjernog pada proizvoda).

Popravak zaslona bit će besplatan i uključuje, ako je potrebno, zamjenu zaslona bez naknade.

Kako bi iskoristili ovo komercijalno jamstvo, potrošači moraju kontaktirati Xiaomi korisničku podršku. Od potrošača se može tražiti da pošalje račun o kupnji ili dostavnicu.

b) Isključenja

Navedeno Komercijalno jamstvo neće biti primjenjivo, niti pokriva sljedeće slučajeve:

I. Oštećenje zaslona koje je uzrokovano namjerno ili krajnjim nemarom;

II. Oštećenja koja zahvaćaju samo površinu zaslona, kao što su ogrebotine ili druga estetska oštećenja koja narušavaju izgled zaslona;

III. Štete nastale zlonamjernim softverom, neovlaštenim softverom ili aplikacijama trećih strana koje koristi Potrošač.

Dodatno, komercijalno jamstvo također neće vrijediti ni u jednom od sljedećih slučajeva:

I. Potrošač nije priložio račun za kupljeni Proizvod ili dostavnicu, kada je to od njega zatraženo;

II. Serijski broj i/ili IMEI broj je oštećen, uklonjen ili neovlašteno mijenjan;

III. Proizvod je krivotvoren i nije originalni proizvod tvrtke Xiaomi;

IV. Kvar je uzrokovan nenamjenskom uporabom ili uporabom koja nije u skladu s uputama, priručnicima ili smjernicama tvrtke Xiaomi ili prodavatelja;

V. Kvar je nastao uslijed vlastitog ili neovlaštenog popravka/manipulacije Potrošača ili korištenja neovlaštenih ili neoriginalnih rezervnih dijelova, softvera ili komponenti.

Komercijalno jamstvo nije primjenjivo na Proizvode koji se zbog oštećenja ili izmjene zaslona moraju zamijeniti novim Proizvodom. Takva zamjena podliježe zakonskim standardima jamstva.

Niti jedna stavka navedena u Komercijalnom jamstvu neće ograničiti niti isključiti važeća prava potrošača prema primjenjivom zakonu.


JAMSTVO ZA ZAŠTITU ZASLONA – XIAOMI 12T/12T PRO

Ovo dobrovoljno dodatno i besplatno komercijalno jamstvo primjenjivat će se na sve fizičke osobe koje su kupile Proizvod (kako je definirano u točki 2 u nastavku) za njihovu neprofesionalnu uporabu (u daljnjem tekstu „Potrošač“), uz opće komercijalno jamstvo koje nudi Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) ili prava koja su potrošačima dana prema obveznim odredbama zakona (zakonsko jamstvo).

Komercijalno jamstvo daje Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrirano na Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. TERITORIJ

Ovo komercijalno jamstvo primjenjuje se samo na Potrošače koji su kupili originalni Proizvod u Hrvatskoj (udaljnjem tekstu “Teritorij”).

2. OPSEG

Potrošači koji će kupiti i aktivirati Xiaomi 12T/12T Pro ("Proizvod") između 05.10.2022. i 04.10.2023. na bilo kojem službenom prodajnom kanalu (online ili offline) tvrtke Xiaomi na Teritoriju;

imati će pravo na jednokratnu (1) besplatnu uslugu popravka u Xiaomijevom servisnom centru koji se nalazi u zemlji u kojoj je Proizvod kupljen, tijekom prvih šest (6) mjeseci nakon kupnje, ako je zaslon Proizvoda je neispravan ili oštećen nenamjernom radnjom Potrošača (npr. poput nenamjernog pada Proizvoda).

Popravak (ili zamjena, ako je potrebno) zaslona mora biti besplatan.

Kako bi imali koristi od ovog komercijalnog jamstva, potrošači se moraju obratiti Xiaomi korisničkoj podršci. Od potrošača se može zatražiti da pošalju račun o kupnji ili račun za dostavu.

3. IZUZIMANJA

Ovo komercijalno jamstvo ne primjenjuje se niti pokriva sljedeće slučajeve:
I. Oštećenje zaslona uzrokovano namjerno ili grubom nepažnjom;
II. Oštećenja koja utječu samo na površinu zaslona, poput ogrebotina ili drugog estetskog izgleda zaslona;
III. Štete nastale zbog zlonamjernog softvera, neovlaštenog softvera ili aplikacija trećih strana koje koristi Potrošač.

Štoviše, komercijalno jamstvo ne pokriva niti jedan od sljedećih slučajeva:
I. Potrošač nije priložio račun za kupljeni Proizvod ili dostavnicu, kada je to od njega zatraženo;
II. Serijski broj i/ili IMEI broj je oštećen ili je uklonjen ili neovlašteno promijenjen;
III. Proizvod nije originalni proizvod tvrtke Xiaomi;
IV. Kvar je uzrokovan nenamjenskom uporabom ili suprotno uputama, priručnicima ili smjernicama tvrtke Xioami ili prodavatelja;
V. Kvar nastaje zbog vlastitog ili neovlaštenog popravka/manipulacije Potrošača ili korištenja neovlaštenih ili neoriginalnih rezervnih dijelova, softvera ili komponenti.

Ovo komercijalno jamstvo ne odnosi se na Proizvode koji se zbog oštećenja ili izmjena zaslona moraju zamijeniti novim Proizvodom. Takva zamjena može podlijegati zakonskim standardima jamstva.

Ovo trgovačko jamstvo ni u kojem slučaju ne isključuje, ograničava ili obustavlja prava kupca prema važećim zakonima o jamstvu.

JAMSTVO ZA ZAŠTITU ZASLONA – XIAOMI 12X/12/12 PRO

Ovo dobrovoljno dodatno i besplatno komercijalno jamstvo primjenjivat će se na sve fizičke osobe koje su kupile Proizvod (kako je definirano u točki 2 u nastavku) za njihovu neprofesionalnu uporabu (u daljnjem tekstu „Potrošač“), uz opće komercijalno jamstvo koje nudi Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) ili prava koja su potrošačima dana prema obveznim odredbama zakona (zakonsko jamstvo).

Komercijalno jamstvo daje Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrirano na Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. TERITORIJ

Ovo komercijalno jamstvo primjenjuje se samo na Potrošače koji su kupili originalni Proizvod u Hrvatskoj (udaljnjem tekstu “Teritorij”).

2. OPSEG

Potrošači koji će kupiti i aktivirati Xiaomi 12x/12/12 Pro ("Proizvod") između 2022.04.01 i 2022.04.10 na bilo kojem službenom prodajnom kanalu (online ili offline) tvrtke Xiaomi na Teritoriju;

imati će pravo na jednokratnu (1) besplatnu uslugu popravka u Xiaomijevom servisnom centru koji se nalazi u zemlji u kojoj je Proizvod kupljen, tijekom prvih šest (6) mjeseci nakon kupnje, ako je zaslon Proizvoda je neispravan ili oštećen nenamjernom radnjom Potrošača (npr. poput nenamjernog pada Proizvoda).

Popravak (ili zamjena, ako je potrebno) zaslona mora biti besplatan.

Kako bi imali koristi od ovog komercijalnog jamstva, potrošači se moraju obratiti Xiaomi korisničkoj podršci. Od potrošača se može zatražiti da pošalju račun o kupnji ili račun za dostavu.

3. IZUZIMANJA

Ovo komercijalno jamstvo ne primjenjuje se niti pokriva sljedeće slučajeve:
I. Oštećenje zaslona uzrokovano namjerno ili grubom nepažnjom;
II. Oštećenja koja utječu samo na površinu zaslona, poput ogrebotina ili drugog estetskog izgleda zaslona;
III. Štete nastale zbog zlonamjernog softvera, neovlaštenog softvera ili aplikacija trećih strana koje koristi Potrošač.

Štoviše, komercijalno jamstvo ne pokriva niti jedan od sljedećih slučajeva:
I. Potrošač nije priložio račun za kupljeni Proizvod ili dostavnicu, kada je to od njega zatraženo;
II. Serijski broj i/ili IMEI broj je oštećen ili je uklonjen ili neovlašteno promijenjen;
III. Proizvod nije originalni proizvod tvrtke Xiaomi;
IV. Kvar je uzrokovan nenamjenskom uporabom ili suprotno uputama, priručnicima ili smjernicama tvrtke Xioami ili prodavatelja;
V. Kvar nastaje zbog vlastitog ili neovlaštenog popravka/manipulacije Potrošača ili korištenja neovlaštenih ili neoriginalnih rezervnih dijelova, softvera ili komponenti.

Ovo komercijalno jamstvo ne odnosi se na Proizvode koji se zbog oštećenja ili izmjena zaslona moraju zamijeniti novim Proizvodom. Takva zamjena može podlijegati zakonskim standardima jamstva.

Ovo trgovačko jamstvo ni u kojem slučaju ne isključuje, ograničava ili obustavlja prava kupca prema važećim zakonima o jamstvu.

JAMSTVO ZA ZAŠTITU ZASLONA – REDMI NOTE 11

Ovo dobrovoljno dodatno i besplatno komercijalno jamstvo primjenjivat će se na sve fizičke osobe koje su kupile Proizvod (kako je definirano u točki 2 u nastavku) za njihovu neprofesionalnu uporabu (u daljnjem tekstu „Potrošač“), uz opće komercijalno jamstvo koje nudi Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) ili prava koja su potrošačima dana prema obveznim odredbama zakona (zakonsko jamstvo).

Komercijalno jamstvo daje Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrirano na Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. TERITORIJ

Ovo komercijalno jamstvo primjenjuje se samo na Potrošače koji su kupili originalni Proizvod u Hrvatskoj (udaljnjem tekstu “Teritorij”).

2. OPSEG

Potrošači koji će kupiti i aktivirati Redmi Note 11 ("Proizvod") između 2022.02.25 i 2022.03.25 na bilo kojem službenom prodajnom kanalu (online ili offline) tvrtke Xiaomi na Teritoriju;

imati će pravo na jednokratnu (1) besplatnu uslugu popravka u Xiaomijevom servisnom centru koji se nalazi u zemlji u kojoj je Proizvod kupljen, tijekom prvih šest (6) mjeseci nakon kupnje, ako je zaslon Proizvoda je neispravan ili oštećen nenamjernom radnjom Potrošača (npr. poput nenamjernog pada Proizvoda).

Popravak (ili zamjena, ako je potrebno) zaslona mora biti besplatan. Kako bi imali koristi od ovog komercijalnog jamstva, potrošači se moraju obratiti Xiaomi korisničkoj podršci. Od potrošača se može zatražiti da pošalju račun o kupnji ili račun za dostavu.

3. IZUZIMANJA

Ovo komercijalno jamstvo ne primjenjuje se niti pokriva sljedeće slučajeve:
I. Oštećenje zaslona uzrokovano namjerno ili grubom nepažnjom;
II. Oštećenja koja utječu samo na površinu zaslona, poput ogrebotina ili drugog estetskog izgleda zaslona;
III. Štete nastale zbog zlonamjernog softvera, neovlaštenog softvera ili aplikacija trećih strana koje koristi Potrošač.

Štoviše, komercijalno jamstvo ne pokriva niti jedan od sljedećih slučajeva:
I. Potrošač nije priložio račun za kupljeni Proizvod ili dostavnicu, kada je to od njega zatraženo;
II. Serijski broj i/ili IMEI broj je oštećen ili je uklonjen ili neovlašteno promijenjen;
III. Proizvod nije originalni proizvod tvrtke Xiaomi;
IV. Kvar je uzrokovan nenamjenskom uporabom ili suprotno uputama, priručnicima ili smjernicama tvrtke Xioami ili prodavatelja;
V. Kvar nastaje zbog vlastitog ili neovlaštenog popravka/manipulacije Potrošača ili korištenja neovlaštenih ili neoriginalnih rezervnih dijelova, softvera ili komponenti.

Ovo komercijalno jamstvo ne odnosi se na Proizvode koji se zbog oštećenja ili izmjena zaslona moraju zamijeniti novim Proizvodom. Takva zamjena može podlijegati zakonskim standardima jamstva.

Ovo trgovačko jamstvo ni u kojem slučaju ne isključuje, ograničava ili obustavlja prava kupca prema važećim zakonima o jamstvu.

JAMSTVO ZA ZAŠTITU ZASLONA – XIAOMI 11T/XIAOMI 11T PRO

Ovo dobrovoljno dodatno i besplatno komercijalno jamstvo primjenjivat će se na sve fizičke osobe koje su kupile Proizvod (kako je definirano u točki 2 u nastavku) za njihovu neprofesionalnu uporabu (u daljnjem tekstu „Potrošač“), uz opće komercijalno jamstvo koje nudi Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) ili prava koja su potrošačima dana prema obveznim odredbama zakona (zakonsko jamstvo).

Komercijalno jamstvo daje Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrirano na Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. TERITORIJ

Ovo komercijalno jamstvo primjenjuje se samo na Potrošače koji su kupili originalni Proizvod u Hrvatskoj (udaljnjem tekstu “Teritorij”).

2. OPSEG

Potrošači koji će kupiti i aktivirati Xiaomi 11T/Xiaomi 11T Pro ("Proizvod") između 2021.11.01 i 2021.11.30 na bilo kojem službenom prodajnom kanalu (online ili offline) tvrtke Xiaomi na Teritoriju;

imati će pravo na jednokratnu (1) besplatnu uslugu popravka u Xiaomijevom servisnom centru koji se nalazi u zemlji u kojoj je Proizvod kupljen, tijekom prvih šest (6) mjeseci nakon kupnje, ako je zaslon Proizvoda je neispravan ili oštećen nenamjernom radnjom Potrošača (npr. poput nenamjernog pada Proizvoda).

Popravak (ili zamjena, ako je potrebno) zaslona mora biti besplatan. Kako bi imali koristi od ovog komercijalnog jamstva, potrošači se moraju obratiti Xiaomi korisničkoj podršci. Od potrošača se može zatražiti da pošalju račun o kupnji ili račun za dostavu.

3. IZUZIMANJA

Ovo komercijalno jamstvo ne primjenjuje se niti pokriva sljedeće slučajeve:
I. Oštećenje zaslona uzrokovano namjerno ili grubom nepažnjom;
II. Oštećenja koja utječu samo na površinu zaslona, poput ogrebotina ili drugog estetskog izgleda zaslona;
III. Štete nastale zbog zlonamjernog softvera, neovlaštenog softvera ili aplikacija trećih strana koje koristi Potrošač.

Štoviše, komercijalno jamstvo ne pokriva niti jedan od sljedećih slučajeva:
I. Potrošač nije priložio račun za kupljeni Proizvod ili dostavnicu, kada je to od njega zatraženo;
II. Serijski broj i/ili IMEI broj je oštećen ili je uklonjen ili neovlašteno promijenjen;
III. Proizvod nije originalni proizvod tvrtke Xiaomi;
IV. Kvar je uzrokovan nenamjenskom uporabom ili suprotno uputama, priručnicima ili smjernicama tvrtke Xioami ili prodavatelja;
V. Kvar nastaje zbog vlastitog ili neovlaštenog popravka/manipulacije Potrošača ili korištenja neovlaštenih ili neoriginalnih rezervnih dijelova, softvera ili komponenti.

Ovo komercijalno jamstvo ne odnosi se na Proizvode koji se zbog oštećenja ili izmjena zaslona moraju zamijeniti novim Proizvodom. Takva zamjena može podlijegati zakonskim standardima jamstva.

Ovo trgovačko jamstvo ni u kojem slučaju ne isključuje, ograničava ili obustavlja prava kupca prema važećim zakonima o jamstvu.

JAMSTVO ZA ZAŠTITU ZASLONA – REDMI NOTE 10 5G

Ovo dobrovoljno dodatno i besplatno komercijalno jamstvo primjenjivat će se na sve fizičke osobe koje su kupile Proizvod (kako je definirano u točki 2 u nastavku) za njihovu neprofesionalnu uporabu (u daljnjem tekstu „Potrošač“), uz opće komercijalno jamstvo koje nudi Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) ili prava koja su potrošačima dana prema obveznim odredbama zakona (zakonsko jamstvo).

Komercijalno jamstvo daje Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrirano na Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. TERITORIJ

Ovo komercijalno jamstvo primjenjuje se samo na Potrošače koji su kupili originalni Proizvod u Hrvatskoj (udaljnjem tekstu “Teritorij”).

2. OPSEG

Potrošači koji će kupiti i aktivirati Redmi note 10 5G ("Proizvod") između 2021.06.05 i 2021.09.04 na bilo kojem službenom prodajnom kanalu (online ili offline) tvrtke Xiaomi na Teritoriju;

imati će pravo na jednokratnu (1) besplatnu uslugu popravka u Xiaomijevom servisnom centru koji se nalazi u zemlji u kojoj je Proizvod kupljen, tijekom prvih šest (6) mjeseci nakon kupnje, ako je zaslon Proizvoda je neispravan ili oštećen nenamjernom radnjom Potrošača (npr. poput nenamjernog pada Proizvoda).

Popravak (ili zamjena, ako je potrebno) zaslona mora biti besplatan. Kako bi imali koristi od ovog komercijalnog jamstva, potrošači se moraju obratiti Xiaomi korisničkoj podršci. Od potrošača se može zatražiti da pošalju račun o kupnji ili račun za dostavu.

3. IZUZIMANJA

Ovo komercijalno jamstvo ne primjenjuje se niti pokriva sljedeće slučajeve:
I. Oštećenje zaslona uzrokovano namjerno ili grubom nepažnjom;
II. Oštećenja koja utječu samo na površinu zaslona, poput ogrebotina ili drugog estetskog izgleda zaslona;
III. Štete nastale zbog zlonamjernog softvera, neovlaštenog softvera ili aplikacija trećih strana koje koristi Potrošač.

Štoviše, komercijalno jamstvo ne pokriva niti jedan od sljedećih slučajeva:
I. Potrošač nije priložio račun za kupljeni Proizvod ili dostavnicu, kada je to od njega zatraženo;
II. Serijski broj i/ili IMEI broj je oštećen ili je uklonjen ili neovlašteno promijenjen;
III. Proizvod nije originalni proizvod tvrtke Xiaomi;
IV. Kvar je uzrokovan nenamjenskom uporabom ili suprotno uputama, priručnicima ili smjernicama tvrtke Xioami ili prodavatelja;
V. Kvar nastaje zbog vlastitog ili neovlaštenog popravka/manipulacije Potrošača ili korištenja neovlaštenih ili neoriginalnih rezervnih dijelova, softvera ili komponenti.

Ovo komercijalno jamstvo ne odnosi se na Proizvode koji se zbog oštećenja ili izmjena zaslona moraju zamijeniti novim Proizvodom. Takva zamjena može podlijegati zakonskim standardima jamstva.

Ovo trgovačko jamstvo ni u kojem slučaju ne isključuje, ograničava ili obustavlja prava kupca prema važećim zakonima o jamstvu.

JAMSTVO ZA ZASLON--POCO X3 PRO

Uz prava potrošača koja su zajamčena zakonskim jamstvom te u skladu s uvjetima objavljenima na stranicama //www.po.co/global/service/warranty/ https://www.mi.com/global/service/warranty primjenjivat će se dodatno, besplatno komercijalno jamstvo za sve potrošače na teritoriju Hrvatske („Potrošač“). Komercijalno jamstvo osigurava tvrtka Xiaomi Technology Netherlands B.V., registrirana na Prinses Beatrixlaan 582, Hag 2595BM, Nizozemska.

1. PODRUČJE PRIMJENE

Potrošači koji kupe POCO X3 Pro (J20S) („Proizvod”) u periodu od 15. svibnja 2021. do 14. kolovoza 2022. godine putem bilo kojeg službenog kanala prodaje (online ili offline) tvrtke Xiaomi na teritoriju Hrvatske („Teritorij“) i aktiviraju pametni telefon na području Teritorija, imaju pravo na jedan (1) besplatan popravak u lokalnom servisnom centru tvrtke Xiaomi tijekom prvih šest (6) mjeseci od kupnje uređaja ako se zaslon ovog Proizvoda ošteti ili postane neispravan uslijed nenamjerne radnje Potrošača (npr. nenamjerni pad proizvoda).

Popravak zaslona bit će besplatan te će, ukoliko se za tim pokaže potreba, uključivati besplatnu zamjenu zaslona.

Kako bi iskoristio ovo komercijalno jamstvo, Potrošač mora kontaktirati korisničku podršku tvrtke Xiaomi. Od potrošača se može zatražiti da pošalje račun o kupnji ili račun dostave.

2. IZNIMKE

Ovo komercijalno jamstvo neće se primjenjivati niti se odnosi na sljedeće slučajeve:

I. oštećenje zaslona koje je izazvano namjerno ili je posljedica krajnje nepažnje;
II. oštećenja koja utječu samo na površinu zaslona, poput ogrebotina ili drugih estetskih izgleda zaslona;
III. oštećenja uzrokovana zlonamjernim softverom, neuatoriziranim softverom ili aplikacijama treće strane koje Potrošač upotrebljava.

Pored navedenog, komercijalno jamstvo ne vrijedi ni u jednom od sljedećih slučajeva:

I. Potrošač nije predočio račun o kupnji ili račun za dostavu;
II. serijski broj i/ili IMEI broj je oštećen, uklonjen ili neovlašteno izmijenjen;
III. proizvod je krivotvoren i nije ga proizvela tvrtka Xiaomi;
IV. kvar je uzrokovan upotrebom u svrhe za koje proizvod nije namijenjen ili u suprotnosti s uputama, priručnicima ili smjernicama tvrtke Xiaomi ili prodavatelja;
V. kvar je nastao uslijed popravka/neovlaštenog rukovanja od strane potrošača ili neautoriziranog popravka/rukovanja, ili uporabe neautoriziranih ili neoriginalnih rezervnih dijelova, softvera ili komponenti

Ovo komercijalno jamstvo nije primjenjivo na Proizvode koji se zbog oštećenja ili promjene zaslona moraju zamijeniti novim Proizvodom. Takva zamjena podliježe zakonskim jamstvenim standardima.

Ništa navedeno u ovom komercijalnom jamstvu ne ograničava prava potrošača koja jamče važeći zakoni.

JAMSTVO ZA ZASLON - MI 11

Uz prava potrošača koja su zajamčena zakonskim jamstvom te u skladu s uvjetima objavljenima na stranici https://www.mi.com/global/service/warranty, primjenjivat će se dodatno, besplatno komercijalno jamstvo za sve potrošače na teritoriju Hrvatske („Potrošač“). Komercijalno jamstvo osigurava tvrtka Xiaomi Technology Netherlands B.V., registrirana na Prinses Beatrixlaan 582, Hag 2595BM, Nizozemska.

1. PODRUČJE PRIMJENE

Potrošači koji kupe Xiaomi Mi 11 (K2) („Proizvod”) u periodu od 5. ožujka 2021. do 5. lipnja 2022. godine putem bilo kojeg službenog kanala prodaje (online ili offline) tvrtke Xiaomi na teritoriju Hrvatske („Teritorij“) i aktiviraju pametni telefon na području Teritorija, imaju pravo na jedan (1) besplatan popravak u lokalnom servisnom centru tvrtke Xiaomi tijekom prvih dvanaest (12) mjeseci od kupnje uređaja ako se zaslon ovog Proizvoda ošteti ili postane neispravan uslijed nenamjerne radnje Potrošača (npr. nenamjerni pad proizvoda).

Popravak zaslona bit će besplatan te će, ukoliko se za tim pokaže potreba, uključivati besplatnu zamjenu zaslona.

Kako bi iskoristio ovo komercijalno jamstvo, Potrošač mora kontaktirati korisničku podršku tvrtke Xiaomi. Od potrošača se može zatražiti da pošalje račun o kupnji ili račun dostave.

2. IZNIMKE

Ovo komercijalno jamstvo neće se primjenjivati niti se odnosi na sljedeće slučajeve:

I. oštećenje zaslona koje je izazvano namjerno ili je posljedica krajnje nepažnje;
II. oštećenja koja utječu samo na površinu zaslona, poput ogrebotina ili drugih estetskih izgleda zaslona;
III. oštećenja uzrokovana zlonamjernim softverom, neuatoriziranim softverom ili aplikacijama treće strane koje Potrošač upotrebljava.

Pored navedenog, komercijalno jamstvo ne vrijedi ni u jednom od sljedećih slučajeva:

I. Potrošač nije predočio račun o kupnji ili račun za dostavu;
II. serijski broj i/ili IMEI broj je oštećen, uklonjen ili neovlašteno izmijenjen;
III. proizvod je krivotvoren i nije ga proizvela tvrtka Xiaomi;
IV. kvar je uzrokovan upotrebom u svrhe za koje proizvod nije namijenjen ili u suprotnosti s uputama, priručnicima ili smjernicama tvrtke Xiaomi ili prodavatelja;
V. kvar je nastao uslijed popravka/neovlaštenog rukovanja od strane potrošača ili neautoriziranog popravka/rukovanja, ili uporabe neautoriziranih ili neoriginalnih rezervnih dijelova, softvera ili komponenti

Ovo komercijalno jamstvo nije primjenjivo na Proizvode koji se zbog oštećenja ili promjene zaslona moraju zamijeniti novim Proizvodom. Takva zamjena podliježe zakonskim jamstvenim standardima. Ništa navedeno u ovom komercijalnom jamstvu ne ograničava prava potrošača koja jamče važeći zakoni.

JAMSTVO ZA ZASLON - MI 10T/ MI 10T PRO

Uz prava kupca koja jamči zakonsko jamstvo u skladu s uvjetima objavljenima na stranici https://www.mi.com/global/service/warranty, sljedeće dodatno dobrovoljno i besplatno komercijalno jamstvo primjenjuje se na sve kupce na teritoriju Hrvatska („Kupac“). Komercijalno jamstvo nudi tvrtka Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrirana na Prinses Beatrixlaan 582, Hag 2595BM, Nizozemska.

1. PODRUČJE PRIMJENE

Kupci koji kupe Xiaomi Mi 10T ili Mi 10T Pro („Proizvod“) između 20. listopada 2020. i 21. siječnja 2022. putem bilo kojeg službenog kanala prodaje (online ili offline) tvrtke Xiaomi na teritoriju Hrvatska („Teritorij“) i aktiviraju pametni telefon na području Teritorija, imaju pravo na jedan (1) besplatni popravak u lokalnom servisnom centru tvrtke Xiaomi tijekom prvih šest (6) mjeseci nakon kupovine ako se zaslon Proizvoda ošteti ili postane neispravan uslijed nenamjerne radnje Kupca (npr. slučajni pad proizvoda).

Popravak zaslona bit će besplatan te će po potrebi uključivati besplatnu zamjenu zaslona.

Kako bi iskoristio ovo komercijalno jamstvo, Kupac mora kontaktirati korisnički podršku tvrtke Xiaomi. Kupac će možda morati poslati račun ili potvrdu o dostavi.

2. IZNIMKE

Ovo komercijalno jamstvo ne primjenjuje se niti pokriva sljedeće slučajeve:

I. oštećenje zaslona koje je izazvano namjerno ili je posljedica teškog nemara;
II. oštećenje samo na površini zaslona, poput ogrebotina ili drugih estetskih oštećenja zaslona;
III. oštećenje izazvano zlonamjernim programima, neovlaštenim softverom ili aplikacijama treće strane koje kupac upotrebljava.

Štoviše, komercijalno jamstvo ne vrijedi ni u sljedećim slučajevima:

I. Kupac nije predočio račun ili potvrdu o dostavi;
II. serijski broj i/ili IMEI broj je oštećen, uklonjen ili neovlašteno izmijenjen;
III. proizvod je krivotvoren i nije ga proizvela tvrtka Xiaomi;
IV. oštećenje je uzrokovano uporabom u svrhe za koje proizvod nije namijenjen ili u suprotnosti s uputama, priručnicima ili smjernicama tvrtke Xiaomi ili prodavatelja;
V. oštećenje proizlazi iz popravka/rukovanja od strane korisnika ili neovlaštenog popravka/rukovanja, ili uporabe rezervnih dijelova, softvera ili komponenti koje nisu odobrene ili izvorne.

Ovo komercijalno jamstvo ne obuhvaća proizvode koje treba zamijeniti novim proizvodom radi oštećenja ili izmjena na zaslonu. Takve zamjene podložne su standardima zakonskog jamstva.

Ništa navedeno u ovom komercijalnom jamstvu ne ograničava prava kupca koja jamče važeći zakoni.