Warranty(FI)

XIAOMIN ÄLYPUHELIMIEN, MI ELECTRIC SCOOTER, MI ROBOT VACUUM, MI VACUUM CLEANER TAKUUILMOITUS

TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE ERITYISIÄ OIKEUKSIA, JA LISÄKSI SINULLA VOI OLLA MUITA MAASI, MAAKUNTASI TAI ALUEESI MYÖNTÄMIÄ OIKEUKSIA. JOISSAKIN MAISSA, MAAKUNNISSA TAI ALUEILLA KULUTTAJALAINSÄÄDÄNNÖSSÄ VOIDAAN ASETTAA VÄHIMMÄISTAKUUAIKA. XIAOMI EI SULJE POIS, RAJOITA TAI KESKEYTÄ MUITA MAHDOLLISIA OIKEUKSIASI. YMMÄRTÄÄKSESI OIKEUTESI, PYYDÄMME SINUA TUTUSTUMAAN MAASI, MAAKUNTASI TAI ALUEESI LAKEIHIN.

Tämä sopimusperusteinen takuu koskee vain Xiaomi-tuotteen (jäljempänä "Tuote") laitteisto-osia sellaisina kuin ne on alun perin toimitettu, eikä sitä sovelleta ohjelmistoihin tai muihin laitteisiin, jotka ovat Xiaomin tai kolmansien osapuolten omistamia, ja joille on annettu loppukäyttäjän lisenssisopimus tai erillinen takuu/takuulauseke tai joihin näitä on tarkoitus soveltaa.

1. RAJOITETTU TUOTETAKUU

Xiaomi takaa alkuperäiselle ostajalle, että Xiaomi-tuotteessa ei esiinny materiaali- ja valmistusvikoja normaalikäytössä takuuaikana. Ellei sovellettavassa laissa toisin määrätä, takuu on voimassa 2 vuotta. Edellä olevasta lausekkeesta huolimatta Xiaomi ei sulje pois, rajoita tai keskeytä sovellettavan lain asettamaa vähimmäistakuun voimassaoloaikaa.

Xiaomi ei takaa, että tuote toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi.

2. KORJAUKSET

Jos tuotteessa havaitaan laitteistovika ja Xiaomi saa kelvollisen vaatimuksen takuuaikana, Xiaomi joko (1) korjaa tuotteen veloituksetta käyttäen uusia tai kunnostettuja varaosia, (2) korvaa tuotteen uudella tai kunnostetulla tuotteella tai (3) hyvittää tuotteen hinnan ilman mahdollisia toimituskuluja.

Kaikille korvaaville laitteistotuotteille myönnetään takuu alkuperäisen takuukauden jäljellä olevaksi ajaksi tai kolmeksikymmeneksi (30) päiväksi sen mukaan, kumpi on pidempi, tai ylimääräiseksi ajanjaksoksi, jota voidaan soveltaa lainkäyttöalueellasi.

3. TAKUUHUOLTO

Sovellettavan lain mukaan Xiaomi voi vaatia asiakasta esittämään ostotiedot ja takuukortin, jossa näkyy tuotteen IMEI. Sinun vastuullasi on varmuuskopioida kaikki tuotteeseen mahdollisesti tallentamasi tai säilyttämäsi tiedot, ohjelmistot tai muut materiaalit. Todennäköisesti tällaiset tiedot, ohjelmistot tai muu materiaali menetetään tai alustetaan uudelleen huollon aikana, eikä Xiaomi ole vastuussa mistään tällaisista vahingoista tai menetyksistä.

4. POIKKEUKSET JA RAJOITUKSET

Ellei Xiaomi toisin määrää, tämä rajoitettu takuu koskee vain Xiaomin valmistamaa tuotetta, joka voidaan tunnistaa siihen kiinnitetystä Xiaomi- tai Mi-merkistä, -kauppanimestä tai -logosta.

Rajoitettua takuuta ei sovelleta: (a) luonnon tai Jumalan tekojen, kuten salamaniskujen, tornadojen, tulvien, tulipalojen, maanjäristysten tai muiden ulkoisten syiden aiheuttamiin vahinkoihin; b) huolimattomuuteen; c) kaupalliseen käyttöön; (d) tuotteen minkä tahansa osan muutoksiin; (e) vahinkoon, joka aiheutuu muiden kuin Xiaomi-tuotteiden käytöstä; (f) vahinkoon, joka on aiheutunut onnettomuudesta tai väärinkäytöstä; (g) vahinkoon, joka aiheutuu tuotteen käytöstä Xiaomin kuvaamien sallittujen tai suunniteltujen käyttötarkoitusten vastaisesti tai väärän jännitteen tai virtalähteen vuoksi; (h) vahinkoon, jonka on aiheuttanut joku muu kuin Xiaomin edustaja tai toimimaton palvelu (mukaan lukien päivitykset ja laajennukset) tai (i) tuotteen käyttöön liittyvien ohjeiden laiminlyöntiin.

Ohjelmistojen ja käyttäjätietojen palauttaminen ja uudelleenasennus ei kuulu tämän rajoitetun takuun piiriin. Mikään Xiaomin jälleenmyyjä, edustaja tai työntekijä ei ole valtuutettu tekemään muutoksia, laajennuksia tai lisäyksiä tähän rajoitettuun takuuseen. Jos jonkin ehdon katsotaan olevan laiton tai täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta tai heikennä jäljellä olevien ehtojen laillisuutta tai täytäntöönpanokelpoisuutta.

Lukuun ottamatta lain kieltoja tai Xiaomin muita lupauksia, myynnin jälkeiset palvelut on rajoitettava alkuperäiseen ostomaahan tai -alueeseen.

Tuotteet, joita ei ole tuotu maahan asianmukaisesti ja/tai joita Xiaomi ei ole valmistanut asianmukaisesti ja/tai joita ei ole hankittu asianmukaisesti Xiaomilta tai Xiaomin virallisilta myyjiltä, eivät kuulu tämän takuun piiriin. Sovellettavan lain mukaan saatat hyötyä tuotteen myyneiden epävirallisten jälleenmyyjien takuista. Siksi Xiaomi kehottaa sinua ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

Takuita ei sovelleta Hongkongissa ja Taiwanissa.

5. IMPLISIITTISET TAKUUT

Kaikki implisiittiset takuut (mukaan lukien takuut myyntikelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen) on rajoitettava tämän rajoitetun takuun kestoon, lukuun ottamatta sovellettavan lain määräyksiä. Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli implisiittisen takuun keston rajoituksia, joten yllä olevat rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

6. VAHINKOJEN RAJOITTAMINEN

Xiaomi ei ole vastuussa mistään satunnaisista, epäsuorista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien voiton, tulojen tai tietojen menetyksestä, nimenomaisen tai implisiittisen takuun tai ehdon rikkomisesta johtuvista vahingoista, vaikka Xiaomille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli erityisten, epäsuorien, satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten yllä olevat rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

7. YHTEYSTIEDOT

Voit pyytää huoltoa ottamalla yhteyttä:

Puhelimitse: 0600 0 1060
Sähköpostitse: huolto@resete.fi
Resete Online

Maa

Kaupunki

Valtuutettu Huoltokeskus

Osoite

Aukioloajat

Aukioloajat

Suomi

Helsinki

Resete

Hiomotie 10, 00380 Helsinki

Maanantaista perjantaihin

klo 9.00-17.00

Suomi

Tampere

Resete

Kuninkaankatu 28, 33210 Tampere

Maanantaista perjantaihin

klo 9.00-17.00

NÄYTÖNKORJAUSTAKUU – Xiaomi 14 Ultra 

Tätä vapaaehtoista ja maksutonta kaupallista takuuta sovelletaan kaikkiin luonnollisiin henkilöihin, jotka ostivat Tuotteen (määritelty alla kohdassa 2) muuhun kuin ammattikäyttöön ("Kuluttaja"), Xiaomin tarjoaman yleisen kaupallisen takuun (https://www.mi.com/global/service/warranty) tai lakisääteisen takuun lisäksi (kuluttajansuojalain oikeudellinen takuu).

 

Kaupallisen takuun myöntää Xiaomi H.K. Limited rekisteröity osoitteessa Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

 

1.       Alue

Tämä kaupallinen takuu koskee vain kuluttajia, jotka ovat ostaneet alkuperäisen tuotteen Suomessa ("alue").

 

2.       Kattavuus

Koskee kuluttajia jotka:

ostavat Xiaomi 14 Ultra -laitteen (“tuote”) aikavälillä 2024.04.02 ja 2025.04.01 mistä tahansa Xiaomin virallisesta jälleenmyyntikanavasta (verkosta tai myymälästä) Suomessa;

ja aktivoivat eli ottavat tuotteen käyttöön Suomessa samalla aikavälillä, ovat kelpoisia saamaan kertaluontoisen (1) ilmaisen näytön korjauksen Xiaomin huoltopalvelussa siinä maassa josta tuote on ostettu, ensimmäisten kuuden (6) kuukauden jälkeen ostosta, jos näyttö on viallinen tai vahingoittunut kuluttajan tahattomalla toiminnalla (esim. tuotteen tahaton putoaminen).

Näytön korjaus (tai tarvittaessa vaihtaminen) on maksutonta.

Saadakseen tämän kaupallisen takuun kuluttajien on otettava yhteyttä Xiaomin huoltoon (Suomessa Resete) tai laitteen jälleenmyyjään. Kuluttajia voidaan pyytää lähettämään ostolasku tai toimituslasku todisteeksi ostosta.

 

3.       Poikkeukset

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta seuraaviin tapauksiin:

I. Näytön vahingoittuminen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta;

II. Näytön pintaan vaikuttavat vauriot, kuten naarmut tai muu näytön esteettinen ulkonäkö;

III. Vahingot, jotka ovat aiheutuneet kuluttajan käyttämien haittaohjelmien, luvattomien ohjelmistojen tai kolmansien osapuolten sovellusten seurauksena.

 

Kaupallinen takuu ei päde myöskään saa missään seuraavista tapauksista:

I.     Kuluttaja ei tarjoa todisteeksi osto- tai toimituskuittia pyydettäessä;

II.    Sarjanumero ja / tai IMEI-numero on vahingoittunut tai se on poistettu tai muutettu;

III.   Tuote ei ole alkuperäinen ja aito Xiaomi-tuote

IV.   Vika johtuu ei-tarkoitetusta käytöstä tai on Xioamin tai myyjän ohjeiden, käyttöohjeiden tai ohjeiden vastaista;

V.    Vika johtuu kuluttajan omasta tai luvattomasta korjauksesta / käsittelystä tai luvattomien tai ei-alkuperäisten varaosien, ohjelmistojen tai komponenttien käytöstä.

 

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta tuotteisiin, jotka on vahingoittumisen tai näytön muutoksen vuoksi korvattava uudella tuotteella. Tällaiseen vaihtoon sovelletaan lakisääteisiä takuuehtoja.

 

Mikään tässä kaupallisessa takuussa ei rajoita sovellettavan lain mukaisia ​​kuluttajien oikeuksia.


NÄYTÖNKORJAUSTAKUU – Xiaomi 14 

Tätä vapaaehtoista ja maksutonta kaupallista takuuta sovelletaan kaikkiin luonnollisiin henkilöihin, jotka ostivat Tuotteen (määritelty alla kohdassa 2) muuhun kuin ammattikäyttöön ("Kuluttaja"), Xiaomin tarjoaman yleisen kaupallisen takuun (https://www.mi.com/global/service/warranty) tai lakisääteisen takuun lisäksi (kuluttajansuojalain oikeudellinen takuu).

 

Kaupallisen takuun myöntää Xiaomi H.K. Limited rekisteröity osoitteessa Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

 

1.       Alue

Tämä kaupallinen takuu koskee vain kuluttajia, jotka ovat ostaneet alkuperäisen tuotteen Suomessa ("alue").

 

2.       Kattavuus

Koskee kuluttajia jotka:

ostavat Xiaomi 14 -laitteen (“tuote”) aikavälillä 2024.02.26 ja 2025.02.25 mistä tahansa Xiaomin virallisesta jälleenmyyntikanavasta (verkosta tai myymälästä) Suomessa;

ja aktivoivat eli ottavat tuotteen käyttöön Suomessa samalla aikavälillä, ovat kelpoisia saamaan kertaluontoisen (1) ilmaisen näytön korjauksen Xiaomin huoltopalvelussa siinä maassa josta tuote on ostettu, ensimmäisten kuuden (6) kuukauden jälkeen ostosta, jos näyttö on viallinen tai vahingoittunut kuluttajan tahattomalla toiminnalla (esim. tuotteen tahaton putoaminen). Näytön korjaus (tai tarvittaessa vaihtaminen) on maksutonta.

 

Saadakseen tämän kaupallisen takuun kuluttajien on otettava yhteyttä Xiaomin huoltoon (Suomessa Resete) tai laitteen jälleenmyyjään. Kuluttajia voidaan pyytää lähettämään ostolasku tai toimituslasku todisteeksi ostosta.

 

3.       Poikkeukset

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta seuraaviin tapauksiin:

I. Näytön vahingoittuminen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta;

II. Näytön pintaan vaikuttavat vauriot, kuten naarmut tai muu näytön esteettinen ulkonäkö;

III. Vahingot, jotka ovat aiheutuneet kuluttajan käyttämien haittaohjelmien, luvattomien ohjelmistojen tai kolmansien osapuolten sovellusten seurauksena.

 

Kaupallinen takuu ei päde myöskään saa missään seuraavista tapauksista:

I.     Kuluttaja ei tarjoa todisteeksi osto- tai toimituskuittia pyydettäessä;

II.    Sarjanumero ja / tai IMEI-numero on vahingoittunut tai se on poistettu tai muutettu;

III.   Tuote ei ole alkuperäinen ja aito Xiaomi-tuote

IV.   Vika johtuu ei-tarkoitetusta käytöstä tai on Xioamin tai myyjän ohjeiden, käyttöohjeiden tai ohjeiden vastaista;

V.    Vika johtuu kuluttajan omasta tai luvattomasta korjauksesta / käsittelystä tai luvattomien tai ei-alkuperäisten varaosien, ohjelmistojen tai komponenttien käytöstä.

 

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta tuotteisiin, jotka on vahingoittumisen tai näytön muutoksen vuoksi korvattava uudella tuotteella. Tällaiseen vaihtoon sovelletaan lakisääteisiä takuuehtoja.

 

Mikään tässä kaupallisessa takuussa ei rajoita sovellettavan lain mukaisia ​​kuluttajien oikeuksia.


NÄYTÖNKORJAUSTAKUU – Redmi Note 13 Pro+ 5G / Redmi Note 13 Pro 5G / Redmi Note 13 5G / Redmi Note 13

Tätä vapaaehtoista ja maksutonta kaupallista takuuta sovelletaan kaikkiin luonnollisiin henkilöihin, jotka ostivat Tuotteen (määritelty alla kohdassa 2) muuhun kuin ammattikäyttöön ("Kuluttaja"), Xiaomin tarjoaman yleisen kaupallisen takuun https://www.mi.com/global/service/warranty tai lakisääteisen takuun lisäksi (kuluttajansuojalain oikeudellinen takuu).

Kaupallisen takuun myöntää Xiaomi H.K. Limited rekisteröity osoitteessa Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

 

1.       Alue

Tämä kaupallinen takuu koskee vain kuluttajia, jotka ovat ostaneet alkuperäisen tuotteen Suomessa ("alue").

 

2.       Kattavuus

Koskee kuluttajia jotka:

ostavat Redmi Note 13 Pro+ 5G / Redmi Note 13 Pro 5G / Redmi Note 13 5G / Redmi Note 13 -laitteen (“tuote”) aikavälillä 2024.01.29 ja 2024.02.28 mistä tahansa Xiaomin virallisesta jälleenmyyntikanavasta (verkosta tai myymälästä) Suomessa;

ja aktivoivat eli ottavat tuotteen käyttöön Suomessa samalla aikavälillä, ovat kelpoisia saamaan kertaluontoisen (1) ilmaisen näytön korjauksen Xiaomin huoltopalvelussa siinä maassa josta tuote on ostettu, ensimmäisten kuuden (6) kuukauden jälkeen ostosta, jos näyttö on viallinen tai vahingoittunut kuluttajan tahattomalla toiminnalla (esim. tuotteen tahaton putoaminen).

Näytön korjaus (tai tarvittaessa vaihtaminen) on maksutonta.

Saadakseen tämän kaupallisen takuun kuluttajien on otettava yhteyttä Xiaomin huoltoon (Suomessa Resete) tai laitteen jälleenmyyjään. Kuluttajia voidaan pyytää lähettämään ostolasku tai toimituslasku todisteeksi ostosta.

 

3.       Poikkeukset

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta seuraaviin tapauksiin:

I. Näytön vahingoittuminen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta;

II. Näytön pintaan vaikuttavat vauriot, kuten naarmut tai muu näytön esteettinen ulkonäkö;

III. Vahingot, jotka ovat aiheutuneet kuluttajan käyttämien haittaohjelmien, luvattomien ohjelmistojen tai kolmansien osapuolten sovellusten seurauksena.

 

Kaupallinen takuu ei päde myöskään saa missään seuraavista tapauksista:

I.     Kuluttaja ei tarjoa todisteeksi osto- tai toimituskuittia pyydettäessä;

II.    Sarjanumero ja / tai IMEI-numero on vahingoittunut tai se on poistettu tai muutettu;

III.   Tuote ei ole alkuperäinen ja aito Xiaomi-tuote

IV.   Vika johtuu ei-tarkoitetusta käytöstä tai on Xioamin tai myyjän ohjeiden, käyttöohjeiden tai ohjeiden vastaista;

V.    Vika johtuu kuluttajan omasta tai luvattomasta korjauksesta / käsittelystä tai luvattomien tai ei-alkuperäisten varaosien, ohjelmistojen tai komponenttien käytöstä.

 

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta tuotteisiin, jotka on vahingoittumisen tai näytön muutoksen vuoksi korvattava uudella tuotteella. Tällaiseen vaihtoon sovelletaan lakisääteisiä takuuehtoja.

 

Mikään tässä kaupallisessa takuussa ei rajoita sovellettavan lain mukaisia ​​kuluttajien oikeuksia.


NÄYTÖNKORJAUSTAKUU – Xiaomi 13T/Xiaomi 13T Pro 

Tätä vapaaehtoista ja maksutonta kaupallista takuuta sovelletaan kaikkiin luonnollisiin henkilöihin, jotka ostivat Tuotteen (määritelty alla kohdassa 2) muuhun kuin ammattikäyttöön ("Kuluttaja"), Xiaomin tarjoaman yleisen kaupallisen takuun (https://www.mi.com/global/service/warranty) tai lakisääteisen takuun lisäksi (kuluttajansuojalain oikeudellinen takuu).

 

Kaupallisen takuun myöntää Xiaomi H.K. Limited rekisteröity osoitteessa Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

 

1.       Alue

Tämä kaupallinen takuu koskee vain kuluttajia, jotka ovat ostaneet alkuperäisen tuotteen Suomessa ("alue").

 

2.       Kattavuus

Koskee kuluttajia jotka:

ostavat Xiaomi 13T/Xiaomi 13T Pro -laitteen (“tuote”) aikavälillä 2023.09.26 ja 2024.09.25 mistä tahansa Xiaomin virallisesta jälleenmyyntikanavasta (verkosta tai myymälästä) Suomessa;

ja aktivoivat eli ottavat tuotteen käyttöön Suomessa samalla aikavälillä, ovat kelpoisia saamaan kertaluontoisen (1) ilmaisen näytön korjauksen Xiaomin huoltopalvelussa siinä maassa josta tuote on ostettu, ensimmäisten kuuden (6) kuukauden jälkeen ostosta, jos näyttö on viallinen tai vahingoittunut kuluttajan tahattomalla toiminnalla (esim. tuotteen tahaton putoaminen).

 

Näytön korjaus (tai tarvittaessa vaihtaminen) on maksutonta.

 

Saadakseen tämän kaupallisen takuun kuluttajien on otettava yhteyttä Xiaomin huoltoon (Suomessa Resete) tai laitteen jälleenmyyjään. Kuluttajia voidaan pyytää lähettämään ostolasku tai toimituslasku todisteeksi ostosta.

 

3.       Poikkeukset

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta seuraaviin tapauksiin:

I. Näytön vahingoittuminen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta;

II. Näytön pintaan vaikuttavat vauriot, kuten naarmut tai muu näytön esteettinen ulkonäkö;

III. Vahingot, jotka ovat aiheutuneet kuluttajan käyttämien haittaohjelmien, luvattomien ohjelmistojen tai kolmansien osapuolten sovellusten seurauksena.

 

Kaupallinen takuu ei päde myöskään saa missään seuraavista tapauksista:

I.     Kuluttaja ei tarjoa todisteeksi osto- tai toimituskuittia pyydettäessä;

II.    Sarjanumero ja / tai IMEI-numero on vahingoittunut tai se on poistettu tai muutettu;

III.   Tuote ei ole alkuperäinen ja aito Xiaomi-tuote

IV.   Vika johtuu ei-tarkoitetusta käytöstä tai on Xioamin tai myyjän ohjeiden, käyttöohjeiden tai ohjeiden vastaista;

V.    Vika johtuu kuluttajan omasta tai luvattomasta korjauksesta / käsittelystä tai luvattomien tai ei-alkuperäisten varaosien, ohjelmistojen tai komponenttien käytöstä.

 

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta tuotteisiin, jotka on vahingoittumisen tai näytön muutoksen vuoksi korvattava uudella tuotteella. Tällaiseen vaihtoon sovelletaan lakisääteisiä takuuehtoja.

 

Mikään tässä kaupallisessa takuussa ei rajoita sovellettavan lain mukaisia ​​kuluttajien oikeuksia.

Xiaomi Smartphone Kansainvälinen Takuupalvelu Xiaomi 13 Pro älypuhelimelle

TÄMÄ XIAOMI SMARTPHONE KANSAINVÄLINEN TAKUU XIAOMI 13 PRO ("TAKUU") ON VALMISTAJAN VAPAAEHTOINEN KAUPALLINEN TAKUU, JOKA TÄYDENTÄÄ SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISEN LAKISÄÄTEISEN TAKUUN JA MUIDEN KAUPALLISTEN TAKUIDEN MYÖNTÄMIÄ KULUTTAJAN OIKEUKSIA JA JOKA MYÖNNETÄÄN OSOITTEESSA https://www.mi.com/global/service/warranty JULKAISTUJEN EHTOJEN MUKAISESTI.

 

Kansainvälinen takuupalvelu on erityisen hyödyllinen asiakkaille, jotka ostavat tuotteen yhdeltä takuun piirissä olevalta markkinalta ja tarvitsevat takuuhuoltoa toisessa takuun piirissä olevalta markkinalta.

 

a) Takuun laajuus

Loppukäyttäjät, jotka ovat ostaneet Xiaomi 13 Pro -laitteen ("tuote") mistä tahansa Xiaomin virallisesta valtuutetusta myyntikanavasta jollakin "Taulukossa 1" luetelluilla markkinoilla ja aktivoineet tuotteensa kyseisillä markkinoilla tai jotka täyttävät Xiaomin muutoin julkaisemat ehdot ("kuluttajat"), ovat oikeutettuja tämän takuun mukaisiin palveluihin (mukaan luettuna SWAP-korjauspalvelu ja ohjelmistopäivityspalvelu) Xiaomin nimeämissä palvelukeskuksissa muilla "Taulukossa 1" luetelluilla markkinoilla, joita Xiaomi H.K. Limited tarjoaa ja jonka juridinen osoite on Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong. Tämän takuun voimassaoloaika on 24 kuukautta laskettuna tuotteen ostopäivästä.

 

Tämän takuun mukaiset palvelut tarjotaan: (1) sen markkinan lakien ja standardien mukaisesti, jossa palvelut tarjotaan, paikallisten lakien sallimissa rajoissa, ja (2) kyseisten markkinoiden materiaalien saatavuuden perusteella sen varmistamiseksi, että tuotetta voidaan käyttää normaalisti siinä markkina-alueella, jolla palveluita tarjotaan. Lisätietoja kullakin markkina-alueella tarjottavista takuupalveluista löytyy osoitteesta https://www.mi.com/global/service/warranty.

Taulukko 1. Takuun piiriin kuuluvat markkinat

Alue

Markkinat

Aasia

Hongkong, Kazakstan, Kirgisia, Macao, Malesia, Filippiinit, Thaimaa, Turkki, Saudi-Arabia, Singapore, Taiwan, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Vietnam

Eurooppa

Itävalta, Valkovenäjä, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tšekin tasavalta, Tanska, Eesti, Ranska, Suomi, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Alankomaat, Portugali, Puola, Romania, Venäjä, Slovakia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta

 

Tämä takuu kattaa seuraavat palvelutyypit:

  1. Takuupalvelu: Esitä voimassa oleva ostotosite. Kun asianomainen Xiaomin huoltokeskus vahvistaa, että takuuehdot täyttyvät, voit nauttia ilmaisista takuupalveluista. Huoltomenettelyt voivat vaihdella markkinoittain.

  2. Takuun ulkopuolinen palvelu: Älypuhelimille, joiden takuuaika on päättynyt tai jotka eivät kuulu takuun piiriin, vialliset varaosat voidaan vaihtaa asianomaisessa paikallisessa Xiaomin huoltokeskuksessa maksua vastaan.

Varaosien ja työn hinta riippuvat paikallisesta Xiaomin huoltokeskuksesta, jossa palvelu tarjotaan.

Xiaomi Smartphone Kansainvälisen Takuupalvelun takuun ulkopuoliseen palveluun saatavilla olevia varaosia ovat mm. seuraavat: Emolevy, näyttö, akku, akkukansi ja muut. Saatavuus riippuu paikallisesta Xiaomin huoltokeskuksesta.

Huomaa, että älypuhelimesi/korjatun materiaalin ulkonäkö/toiminnot voivat vaihdella tarjotun palvelun seurauksena ja älypuhelimesi/korjatun materiaalin turvallisuusvaatimukset/merkit saattavat soveltua vain paikkaan, jossa Xiaomi Smartphone Kansainvälistä Takuupalvelua tarjotaan paikallisten lakien vaatimusten vuoksi, jos ne eroavat sen paikan lakien vaatimuksista, jossa ostit ja aktivoit älypuhelimesi.

 

b) Poissulkeminen

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta seuraavissa tapauksissa:

1. Xiaomi Smartphone Kansainvälinen Takuu tukee vain nimettyjen mallien korjausta (mukaan lukien SWAP-korjaus ja päivityspalvelu) takuun piiriin kuuluvilla markkinoilla, mutta ei älypuhelinten palautuksia. Muihin palveluihin sovelletaan paikkaa, jossa palvelu tarjotaan.

2. Kuluttajien on annettava lupa tietojen keräämiseen Xiaomi Smartphone Kansainvälisen Takuupalvelun tarjoamiseen tarvittaviin tietoihin ja allekirjoitettava luovutuslomake ja ohjelomake tai muutoin asianomaisella Xiaomin palvelukeskuksella on oikeus kieltäytyä tarjoamasta Xiaomi Smartphone Kansainvälistä takuupalvelua.

3. Epävirallisten kanavien kautta ostettujen älypuhelinten osalta huoltokeskuksella on oikeus kieltäytyä tarjoamasta palveluja. Osta laite Xiaomin tunnustaman virallisen kanavan kautta.

Lisäksi tämä kaupallinen takuu ei kata tapauksissa, joissa:

1. Älypuhelinmalli ei kuulu Xiaomi Smartphone Kansainvälisen Takuupalvelun piiriin.

2. Älypuhelimia ei myydä ja aktivoida "Taulukossa 1" mainituilla markkinoilla.

3. Älypuhelimia myydään "Taulukossa 1" mainittujen markkinoiden epävirallisten kanavien kautta.

4. Xiaomi ei ole valtuuttanut muutoksia, purkamista tai korjaamista.

5. Älypuhelimet ylittävät palvelun voimassaolon aikarajan paikassa, jossa palvelu tarjotaan.

6. Pyydetään vain hyvitystä tai vaihtoa, jos tuotteen laatuun ei liity ongelmia.

7. Laitetta ei voida käyttää pikemminkin alueiden väliseen toimintaan liittyvistä syistä kuin laitevian vuoksi (esimerkiksi laite ei tue muita alueellisia verkkostandardeja eikä pääse Internetiin tms.).

8. Palvelu on palvelupaikan lakisääteisen palvelukäytännön soveltamisalan ulkopuolella.

 

Mikään tässä kaupallisessa takuussa ei rajoita kuluttajan sovellettavan lain mukaisia oikeuksia.

NÄYTÖNKORJAUSTAKUU – XIAOMI 13

Tätä vapaaehtoista ja maksutonta kaupallista takuuta sovelletaan kaikkiin luonnollisiin henkilöihin, jotka ostivat Tuotteen (määritelty alla kohdassa 2) muuhun kuin ammattikäyttöön ("Kuluttaja"), Xiaomin tarjoaman yleisen kaupallisen takuun (https://www.mi.com/global/service/warranty) tai lakisääteisen takuun lisäksi (kuluttajansuojalain oikeudellinen takuu).

Kaupallisen takuun myöntää Xiaomi Technology Netherlands B.V. rekisteröity osoitteessa Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

 

1.       Alue

Tämä kaupallinen takuu koskee vain kuluttajia, jotka ovat ostaneet alkuperäisen tuotteen Suomessa ("alue").

 

2.       Kattavuus

Koskee kuluttajia jotka:

ostavat Xiaomi 13 -laitteen (“tuote”) aikavälillä 2023.02.27 ja 2024.03.07 mistä tahansa Xiaomin virallisesta jälleenmyyntikanavasta (verkosta tai myymälästä) Suomessa;

ja aktivoivat eli ottavat tuotteen käyttöön Suomessa samalla aikavälillä, ovat kelpoisia saamaan kertaluontoisen (1) ilmaisen näytön korjauksen Xiaomin huoltopalvelussa siinä maassa josta tuote on ostettu, ensimmäisten kuuden (6) kuukauden jälkeen ostosta, jos näyttö on viallinen tai vahingoittunut kuluttajan tahattomalla toiminnalla (esim. tuotteen tahaton putoaminen).

Näytön korjaus (tai tarvittaessa vaihtaminen) on maksutonta.

Saadakseen tämän kaupallisen takuun kuluttajien on otettava yhteyttä Xiaomin huoltoon (Suomessa Resete) tai laitteen jälleenmyyjään. Kuluttajia voidaan pyytää lähettämään ostolasku tai toimituslasku todisteeksi ostosta.

 

3.       Poikkeukset

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta seuraaviin tapauksiin:

I. Näytön vahingoittuminen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta;

II. Näytön pintaan vaikuttavat vauriot, kuten naarmut tai muu näytön esteettinen ulkonäkö;

III. Vahingot, jotka ovat aiheutuneet kuluttajan käyttämien haittaohjelmien, luvattomien ohjelmistojen tai kolmansien osapuolten sovellusten seurauksena.

 

Kaupallinen takuu ei päde myöskään saa missään seuraavista tapauksista:

I.     Kuluttaja ei tarjoa todisteeksi osto- tai toimituskuittia pyydettäessä;

II.    Sarjanumero ja / tai IMEI-numero on vahingoittunut tai se on poistettu tai muutettu;

III.   Tuote ei ole alkuperäinen ja aito Xiaomi-tuote

IV.   Vika johtuu ei-tarkoitetusta käytöstä tai on Xioamin tai myyjän ohjeiden, käyttöohjeiden tai ohjeiden vastaista;

V.    Vika johtuu kuluttajan omasta tai luvattomasta korjauksesta / käsittelystä tai luvattomien tai ei-alkuperäisten varaosien, ohjelmistojen tai komponenttien käytöstä.

 

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta tuotteisiin, jotka on vahingoittumisen tai näytön muutoksen vuoksi korvattava uudella tuotteella. Tällaiseen vaihtoon sovelletaan lakisääteisiä takuuehtoja.

 

Mikään tässä kaupallisessa takuussa ei rajoita sovellettavan lain mukaisia ​​kuluttajien oikeuksia.

NÄYTÖNKORJAUSTAKUU – XIAOMI 12T/XIAOMI 12T PRO

Tätä vapaaehtoista ja maksutonta kaupallista takuuta sovelletaan kaikkiin luonnollisiin henkilöihin, jotka ostivat Tuotteen (määritelty alla kohdassa 2) muuhun kuin ammattikäyttöön ("Kuluttaja"), Xiaomin tarjoaman yleisen kaupallisen takuun (https://www.mi.com/global/service/warranty) tai lakisääteisen takuun lisäksi (kuluttajansuojalain oikeudellinen takuu).

Kaupallisen takuun myöntää Xiaomi Technology Netherlands B.V. rekisteröity osoitteessa Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ALUE

Tämä kaupallinen takuu koskee vain kuluttajia, jotka ovat ostaneet alkuperäisen tuotteen Suomessa ("alue").

2. KATTAVUUS

Koskee kuluttajia jotka:
ostavat Xiaomi 12T/Xiaomi 12T Pro -laitteen (“tuote”) aikavälillä 2022.10.05 ja 2023.10.16 mistä tahansa Xiaomin virallisesta jälleenmyyntikanavasta (verkosta tai myymälästä) Suomessa;
ja aktivoivat eli ottavat tuotteen käyttöön Suomessa samalla aikavälillä, ovat kelpoisia saamaan kertaluontoisen (1) ilmaisen näytön korjauksen Xiaomin huoltopalvelussa siinä maassa josta tuote on ostettu, ensimmäisten kuuden (6) kuukauden jälkeen ostosta, jos näyttö on viallinen tai vahingoittunut kuluttajan tahattomalla toiminnalla (esim. tuotteen tahaton putoaminen).

Näytön korjaus (tai tarvittaessa vaihtaminen) on maksutonta.

Saadakseen tämän kaupallisen takuun kuluttajien on otettava yhteyttä Xiaomin huoltoon (Suomessa Resete) tai laitteen jälleenmyyjään. Kuluttajia voidaan pyytää lähettämään ostolasku tai toimituslasku todisteeksi ostosta.

3. POIKKEUKSET

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta seuraaviin tapauksiin:
I. Näytön vahingoittuminen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta; II. Näytön pintaan vaikuttavat vauriot, kuten naarmut tai muu näytön esteettinen ulkonäkö; III. Vahingot, jotka ovat aiheutuneet kuluttajan käyttämien haittaohjelmien, luvattomien ohjelmistojen tai kolmansien osapuolten sovellusten seurauksena.

Kaupallinen takuu ei päde myöskään saa missään seuraavista tapauksista:
I. Kuluttaja ei tarjoa todisteeksi osto- tai toimituskuittia pyydettäessä;
II. Sarjanumero ja / tai IMEI-numero on vahingoittunut tai se on poistettu tai muutettu;
III. Tuote ei ole alkuperäinen ja aito Xiaomi-tuote
IV. Vika johtuu ei-tarkoitetusta käytöstä tai on Xioamin tai myyjän ohjeiden, käyttöohjeiden tai ohjeiden vastaista;
V. Vika johtuu kuluttajan omasta tai luvattomasta korjauksesta / käsittelystä tai luvattomien tai ei-alkuperäisten varaosien, ohjelmistojen tai komponenttien käytöstä.

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta tuotteisiin, jotka on vahingoittumisen tai näytön muutoksen vuoksi korvattava uudella tuotteella. Tällaiseen vaihtoon sovelletaan lakisääteisiä takuuehtoja.

Mikään tässä kaupallisessa takuussa ei rajoita sovellettavan lain mukaisia kuluttajien oikeuksia.

NÄYTÖNKORJAUSTAKUU – POCO F4 GT

Tätä vapaaehtoista ja maksutonta kaupallista takuuta sovelletaan kaikkiin luonnollisiin henkilöihin, jotka ostivat Tuotteen (määritelty alla kohdassa 2) muuhun kuin ammattikäyttöön ("Kuluttaja"), Xiaomin tarjoaman yleisen kaupallisen takuun (https://www.mi.com/global/service/warranty) tai lakisääteisen takuun lisäksi (kuluttajansuojalain oikeudellinen takuu).

Kaupallisen takuun myöntää Xiaomi Technology Netherlands B.V. rekisteröity osoitteessa Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ALUE

Tämä kaupallinen takuu koskee vain kuluttajia, jotka ovat ostaneet alkuperäisen tuotteen Suomessa ("alue").

2. KATTAVUUS

Koskee kuluttajia jotka:
ostavat POCO F4 GT -laitteen (“tuote”) aikavälillä 2022.05.10 ja 2023.05.09 mistä tahansa Xiaomin virallisesta jälleenmyyntikanavasta (verkosta tai myymälästä) Suomessa;
ja aktivoivat eli ottavat tuotteen käyttöön Suomessa samalla aikavälillä, ovat kelpoisia saamaan kertaluontoisen (1) ilmaisen näytön korjauksen Xiaomin huoltopalvelussa siinä maassa josta tuote on ostettu, ensimmäisten kuuden (6) kuukauden jälkeen ostosta, jos näyttö on viallinen tai vahingoittunut kuluttajan tahattomalla toiminnalla (esim. tuotteen tahaton putoaminen).

Näytön korjaus (tai tarvittaessa vaihtaminen) on maksutonta.

Saadakseen tämän kaupallisen takuun kuluttajien on otettava yhteyttä Xiaomin huoltoon (Suomessa Resete) tai laitteen jälleenmyyjään. Kuluttajia voidaan pyytää lähettämään ostolasku tai toimituslasku todisteeksi ostosta.

3. POIKKEUKSET

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta seuraaviin tapauksiin:
I. Näytön vahingoittuminen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta;
II. Näytön pintaan vaikuttavat vauriot, kuten naarmut tai muu näytön esteettinen ulkonäkö;
III. Vahingot, jotka ovat aiheutuneet kuluttajan käyttämien haittaohjelmien, luvattomien ohjelmistojen tai kolmansien osapuolten sovellusten seurauksena.

Kaupallinen takuu ei päde myöskään saa missään seuraavista tapauksista:
I. Kuluttaja ei tarjoa todisteeksi osto- tai toimituskuittia pyydettäessä;
II. Sarjanumero ja / tai IMEI-numero on vahingoittunut tai se on poistettu tai muutettu;
III. Tuote ei ole alkuperäinen ja aito Xiaomi-tuote;
IV. Vika johtuu ei-tarkoitetusta käytöstä tai on Xioamin tai myyjän ohjeiden, käyttöohjeiden tai ohjeiden vastaista;
V. Vika johtuu kuluttajan omasta tai luvattomasta korjauksesta / käsittelystä tai luvattomien tai ei-alkuperäisten varaosien, ohjelmistojen tai komponenttien käytöstä.

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta tuotteisiin, jotka on vahingoittumisen tai näytön muutoksen vuoksi korvattava uudella tuotteella. Tällaiseen vaihtoon sovelletaan lakisääteisiä takuuehtoja.

Mikään tässä kaupallisessa takuussa ei rajoita sovellettavan lain mukaisia kuluttajien oikeuksia.

NÄYTÖNKORJAUSTAKUU – XIAOMI 12 PRO

Tätä vapaaehtoista ja maksutonta kaupallista takuuta sovelletaan kaikkiin luonnollisiin henkilöihin, jotka ostivat Tuotteen (määritelty alla kohdassa 2) muuhun kuin ammattikäyttöön ("Kuluttaja"), Xiaomin tarjoaman yleisen kaupallisen takuun (https://www.mi.com/global/service/warranty) tai lakisääteisen takuun lisäksi (kuluttajansuojalain oikeudellinen takuu).

Kaupallisen takuun myöntää Xiaomi Technology Netherlands B.V. rekisteröity osoitteessa Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ALUE

Tämä kaupallinen takuu koskee vain kuluttajia, jotka ovat ostaneet alkuperäisen tuotteen Suomessa ("alue").

2. KATTAVUUS

Koskee kuluttajia jotka:
ostavat Xiaomi 12 Pro -laitteen (“tuote”) aikavälillä 2022.04.06 ja 2023.04.05 mistä tahansa Xiaomin virallisesta jälleenmyyntikanavasta (verkosta tai myymälästä) Suomessa;
ja aktivoivat eli ottavat tuotteen käyttöön Suomessa samalla aikavälillä, ovat kelpoisia saamaan kertaluontoisen (1) ilmaisen näytön korjauksen Xiaomin huoltopalvelussa siinä maassa josta tuote on ostettu, ensimmäisten kuuden (6) kuukauden jälkeen ostosta, jos näyttö on viallinen tai vahingoittunut kuluttajan tahattomalla toiminnalla (esim. tuotteen tahaton putoaminen).

Näytön korjaus (tai tarvittaessa vaihtaminen) on maksutonta.

Saadakseen tämän kaupallisen takuun kuluttajien on otettava yhteyttä Xiaomin huoltoon (Suomessa Resete) tai laitteen jälleenmyyjään. Kuluttajia voidaan pyytää lähettämään ostolasku tai toimituslasku todisteeksi ostosta.

3. POIKKEUKSET

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta seuraaviin tapauksiin:
I. Näytön vahingoittuminen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta;
II. Näytön pintaan vaikuttavat vauriot, kuten naarmut tai muu näytön esteettinen ulkonäkö;
III. Vahingot, jotka ovat aiheutuneet kuluttajan käyttämien haittaohjelmien, luvattomien ohjelmistojen tai kolmansien osapuolten sovellusten seurauksena.

Kaupallinen takuu ei päde myöskään saa missään seuraavista tapauksista:
I. Kuluttaja ei tarjoa todisteeksi osto- tai toimituskuittia pyydettäessä;
II. Sarjanumero ja / tai IMEI-numero on vahingoittunut tai se on poistettu tai muutettu;
III. Tuote ei ole alkuperäinen ja aito Xiaomi-tuote
IV. Vika johtuu ei-tarkoitetusta käytöstä tai on Xioamin tai myyjän ohjeiden, käyttöohjeiden tai ohjeiden vastaista;
V. Vika johtuu kuluttajan omasta tai luvattomasta korjauksesta / käsittelystä tai luvattomien tai ei-alkuperäisten varaosien, ohjelmistojen tai komponenttien käytöstä.

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta tuotteisiin, jotka on vahingoittumisen tai näytön muutoksen vuoksi korvattava uudella tuotteella. Tällaiseen vaihtoon sovelletaan lakisääteisiä takuuehtoja.

Mikään tässä kaupallisessa takuussa ei rajoita sovellettavan lain mukaisia kuluttajien oikeuksia.

NÄYTÖNKORJAUSTAKUU – XIAOMI 12

Tätä vapaaehtoista ja maksutonta kaupallista takuuta sovelletaan kaikkiin luonnollisiin henkilöihin, jotka ostivat Tuotteen (määritelty alla kohdassa 2) muuhun kuin ammattikäyttöön ("Kuluttaja"), Xiaomin tarjoaman yleisen kaupallisen takuun (https://www.mi.com/global/service/warranty) tai lakisääteisen takuun lisäksi (kuluttajansuojalain oikeudellinen takuu).

Kaupallisen takuun myöntää Xiaomi Technology Netherlands B.V. rekisteröity osoitteessa Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ALUE

Tämä kaupallinen takuu koskee vain kuluttajia, jotka ovat ostaneet alkuperäisen tuotteen Suomessa ("alue").

2. KATTAVUUS

Koskee kuluttajia jotka:
ostavat Xiaomi 12 -laitteen (“tuote”) aikavälillä 2022.04.06 ja 2023.04.05 mistä tahansa Xiaomin virallisesta jälleenmyyntikanavasta (verkosta tai myymälästä) Suomessa;
ja aktivoivat eli ottavat tuotteen käyttöön Suomessa samalla aikavälillä, ovat kelpoisia saamaan kertaluontoisen (1) ilmaisen näytön korjauksen Xiaomin huoltopalvelussa siinä maassa josta tuote on ostettu, ensimmäisten kuuden (6) kuukauden jälkeen ostosta, jos näyttö on viallinen tai vahingoittunut kuluttajan tahattomalla toiminnalla (esim. tuotteen tahaton putoaminen).

Näytön korjaus (tai tarvittaessa vaihtaminen) on maksutonta.

Saadakseen tämän kaupallisen takuun kuluttajien on otettava yhteyttä Xiaomin huoltoon (Suomessa Resete) tai laitteen jälleenmyyjään. Kuluttajia voidaan pyytää lähettämään ostolasku tai toimituslasku todisteeksi ostosta.

3. POIKKEUKSET

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta seuraaviin tapauksiin:
I. Näytön vahingoittuminen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta;
II. Näytön pintaan vaikuttavat vauriot, kuten naarmut tai muu näytön esteettinen ulkonäkö;
III. Vahingot, jotka ovat aiheutuneet kuluttajan käyttämien haittaohjelmien, luvattomien ohjelmistojen tai kolmansien osapuolten sovellusten seurauksena.

Kaupallinen takuu ei päde myöskään saa missään seuraavista tapauksista:
I. Kuluttaja ei tarjoa todisteeksi osto- tai toimituskuittia pyydettäessä;
II. Sarjanumero ja / tai IMEI-numero on vahingoittunut tai se on poistettu tai muutettu;
III. Tuote ei ole alkuperäinen ja aito Xiaomi-tuote
IV. Vika johtuu ei-tarkoitetusta käytöstä tai on Xioamin tai myyjän ohjeiden, käyttöohjeiden tai ohjeiden vastaista;
V. Vika johtuu kuluttajan omasta tai luvattomasta korjauksesta / käsittelystä tai luvattomien tai ei-alkuperäisten varaosien, ohjelmistojen tai komponenttien käytöstä.

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta tuotteisiin, jotka on vahingoittumisen tai näytön muutoksen vuoksi korvattava uudella tuotteella. Tällaiseen vaihtoon sovelletaan lakisääteisiä takuuehtoja.

Mikään tässä kaupallisessa takuussa ei rajoita sovellettavan lain mukaisia kuluttajien oikeuksia.

NÄYTÖNKORJAUSTAKUU – REDMI NOTE 11 PRO 5G

Tätä vapaaehtoista ja maksutonta kaupallista takuuta sovelletaan kaikkiin luonnollisiin henkilöihin, jotka ostivat Tuotteen (määritelty alla kohdassa 2) muuhun kuin ammattikäyttöön ("Kuluttaja"), Xiaomin tarjoaman yleisen kaupallisen takuun (https://www.mi.com/global/service/warranty) tai lakisääteisen takuun lisäksi (kuluttajansuojalain oikeudellinen takuu).

Kaupallisen takuun myöntää Xiaomi Technology Netherlands B.V. rekisteröity osoitteessa Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ALUE

Tämä kaupallinen takuu koskee vain kuluttajia, jotka ovat ostaneet alkuperäisen tuotteen Suomessa ("alue").

2. KATTAVUUS

Koskee kuluttajia jotka:
ostavat Redmi Note 11 Pro 5G -laitteen (“tuote”) aikavälillä 2022.03.7 ja 2022.04.20 mistä tahansa Xiaomin virallisesta jälleenmyyntikanavasta (verkosta tai myymälästä) Suomessa;
ja aktivoivat eli ottavat tuotteen käyttöön Suomessa samalla aikavälillä, ovat kelpoisia saamaan kertaluontoisen (1) ilmaisen näytön korjauksen Xiaomin huoltopalvelussa siinä maassa josta tuote on ostettu, ensimmäisten kuuden (6) kuukauden jälkeen ostosta, jos näyttö on viallinen tai vahingoittunut kuluttajan tahattomalla toiminnalla (esim. tuotteen tahaton putoaminen).

Näytön korjaus (tai tarvittaessa vaihtaminen) on maksutonta.

Saadakseen tämän kaupallisen takuun kuluttajien on otettava yhteyttä Xiaomin huoltoon (Suomessa Resete) tai laitteen jälleenmyyjään. Kuluttajia voidaan pyytää lähettämään ostolasku tai toimituslasku todisteeksi ostosta.

3. POIKKEUKSET

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta seuraaviin tapauksiin:
I. Näytön vahingoittuminen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta;
II. Näytön pintaan vaikuttavat vauriot, kuten naarmut tai muu näytön esteettinen ulkonäkö;
III. Vahingot, jotka ovat aiheutuneet kuluttajan käyttämien haittaohjelmien, luvattomien ohjelmistojen tai kolmansien osapuolten sovellusten seurauksena.

Kaupallinen takuu ei päde myöskään saa missään seuraavista tapauksista:
I. Kuluttaja ei tarjoa todisteeksi osto- tai toimituskuittia pyydettäessä;
II. Sarjanumero ja / tai IMEI-numero on vahingoittunut tai se on poistettu tai muutettu;
III. Tuote ei ole alkuperäinen ja aito Xiaomi-tuote;
IV. Vika johtuu ei-tarkoitetusta käytöstä tai on Xioamin tai myyjän ohjeiden, käyttöohjeiden tai ohjeiden vastaista;
V. Vika johtuu kuluttajan omasta tai luvattomasta korjauksesta / käsittelystä tai luvattomien tai ei-alkuperäisten varaosien, ohjelmistojen tai komponenttien käytöstä.

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta tuotteisiin, jotka on vahingoittumisen tai näytön muutoksen vuoksi korvattava uudella tuotteella. Tällaiseen vaihtoon sovelletaan lakisääteisiä takuuehtoja.

Mikään tässä kaupallisessa takuussa ei rajoita sovellettavan lain mukaisia kuluttajien oikeuksia.

NÄYTÖNKORJAUSTAKUU – REDMI NOTE 11

Tätä vapaaehtoista ja maksutonta kaupallista takuuta sovelletaan kaikkiin luonnollisiin henkilöihin, jotka ostivat Tuotteen (määritelty alla kohdassa 2) muuhun kuin ammattikäyttöön ("Kuluttaja"), Xiaomin tarjoaman yleisen kaupallisen takuun (https://www.mi.com/global/service/warranty) tai lakisääteisen takuun lisäksi (kuluttajansuojalain oikeudellinen takuu).

Kaupallisen takuun myöntää Xiaomi Technology Netherlands B.V. rekisteröity osoitteessa Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ALUE

Tämä kaupallinen takuu koskee vain kuluttajia, jotka ovat ostaneet alkuperäisen tuotteen Suomessa ("alue").

2. KATTAVUUS

Koskee kuluttajia jotka:
ostavat Redmi Note 11 -laitteen (“tuote”) aikavälillä 2022.02.24 ja 2022.03.30 mistä tahansa Xiaomin virallisesta jälleenmyyntikanavasta (verkosta tai myymälästä) Suomessa; ja aktivoivat eli ottavat tuotteen käyttöön Suomessa samalla aikavälillä, ovat kelpoisia saamaan kertaluontoisen (1) ilmaisen näytön korjauksen Xiaomin huoltopalvelussa siinä maassa josta tuote on ostettu, ensimmäisten kuuden (6) kuukauden jälkeen ostosta, jos näyttö on viallinen tai vahingoittunut kuluttajan tahattomalla toiminnalla (esim. tuotteen tahaton putoaminen).

Näytön korjaus (tai tarvittaessa vaihtaminen) on maksutonta.

Saadakseen tämän kaupallisen takuun kuluttajien on otettava yhteyttä Xiaomin huoltoon (Suomessa Resete) tai laitteen jälleenmyyjään. Kuluttajia voidaan pyytää lähettämään ostolasku tai toimituslasku todisteeksi ostosta.

3. POIKKEUKSET

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta seuraaviin tapauksiin:
I. Näytön vahingoittuminen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta;
II. Näytön pintaan vaikuttavat vauriot, kuten naarmut tai muu näytön esteettinen ulkonäkö;
III. Vahingot, jotka ovat aiheutuneet kuluttajan käyttämien haittaohjelmien, luvattomien ohjelmistojen tai kolmansien osapuolten sovellusten seurauksena.

Kaupallinen takuu ei päde myöskään saa missään seuraavista tapauksista:
I. Kuluttaja ei tarjoa todisteeksi osto- tai toimituskuittia pyydettäessä;
II. Sarjanumero ja / tai IMEI-numero on vahingoittunut tai se on poistettu tai muutettu;
III. Tuote ei ole alkuperäinen ja aito Xiaomi-tuote
IV. Vika johtuu ei-tarkoitetusta käytöstä tai on Xioamin tai myyjän ohjeiden, käyttöohjeiden tai ohjeiden vastaista;
V. Vika johtuu kuluttajan omasta tai luvattomasta korjauksesta / käsittelystä tai luvattomien tai ei-alkuperäisten varaosien, ohjelmistojen tai komponenttien käytöstä.

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta tuotteisiin, jotka on vahingoittumisen tai näytön muutoksen vuoksi korvattava uudella tuotteella. Tällaiseen vaihtoon sovelletaan lakisääteisiä takuuehtoja.

Mikään tässä kaupallisessa takuussa ei rajoita sovellettavan lain mukaisia kuluttajien oikeuksia.

NÄYTÖNKORJAUSTAKUU – XIAOMI 11T/XIAOMI 11T PRO

Tätä vapaaehtoista ja maksutonta kaupallista takuuta sovelletaan kaikkiin luonnollisiin henkilöihin, jotka ostivat Tuotteen (määritelty alla kohdassa 2) muuhun kuin ammattikäyttöön ("Kuluttaja"), Xiaomin tarjoaman yleisen kaupallisen takuun (https://www.mi.com/global/service/warranty) tai lakisääteisen takuun lisäksi (kuluttajansuojalain oikeudellinen takuu).

Kaupallisen takuun myöntää Xiaomi Technology Netherlands B.V. rekisteröity osoitteessa Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ALUE

Tämä kaupallinen takuu koskee vain kuluttajia, jotka ovat ostaneet alkuperäisen tuotteen Suomessa ("alue").

2. KATTAVUUS

Koskee kuluttajia jotka:
ostavat Xiaomi 11T/Xiaomi 11T Pro -laitteen (“tuote”) aikavälillä 2021.10.13 ja 2021.12.24 mistä tahansa Xiaomin virallisesta jälleenmyyntikanavasta (verkosta tai myymälästä) Suomessa; ja aktivoivat eli ottavat tuotteen käyttöön Suomessa samalla aikavälillä, ovat kelpoisia saamaan kertaluontoisen (1) ilmaisen näytön korjauksen Xiaomin huoltopalvelussa siinä maassa josta tuote on ostettu, ensimmäisten kuuden (6) kuukauden jälkeen ostosta, jos näyttö on viallinen tai vahingoittunut kuluttajan tahattomalla toiminnalla (esim. tuotteen tahaton putoaminen).

Näytön korjaus (tai tarvittaessa vaihtaminen) on maksutonta.

Saadakseen tämän kaupallisen takuun kuluttajien on otettava yhteyttä Xiaomin huoltoon (Suomessa Resete) tai laitteen jälleenmyyjään. Kuluttajia voidaan pyytää lähettämään ostolasku tai toimituslasku todisteeksi ostosta.

3. POIKKEUKSET

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta seuraaviin tapauksiin:
I. Näytön vahingoittuminen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta;
II. Näytön pintaan vaikuttavat vauriot, kuten naarmut tai muu näytön esteettinen ulkonäkö;
III. Vahingot, jotka ovat aiheutuneet kuluttajan käyttämien haittaohjelmien, luvattomien ohjelmistojen tai kolmansien osapuolten sovellusten seurauksena.

Kaupallinen takuu ei päde myöskään saa missään seuraavista tapauksista:
I. Kuluttaja ei tarjoa todisteeksi osto- tai toimituskuittia pyydettäessä;
II. Sarjanumero ja / tai IMEI-numero on vahingoittunut tai se on poistettu tai muutettu;
III. Tuote ei ole alkuperäinen ja aito Xiaomi-tuote
IV. Vika johtuu ei-tarkoitetusta käytöstä tai on Xioamin tai myyjän ohjeiden, käyttöohjeiden tai ohjeiden vastaista;
V. Vika johtuu kuluttajan omasta tai luvattomasta korjauksesta / käsittelystä tai luvattomien tai ei-alkuperäisten varaosien, ohjelmistojen tai komponenttien käytöstä.

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta tuotteisiin, jotka on vahingoittumisen tai näytön muutoksen vuoksi korvattava uudella tuotteella. Tällaiseen vaihtoon sovelletaan lakisääteisiä takuuehtoja.

Mikään tässä kaupallisessa takuussa ei rajoita sovellettavan lain mukaisia kuluttajien oikeuksia.

NÄYTÖNKORJAUSTAKUU – REDMI NOTE 10 5G

Tätä vapaaehtoista ja maksutonta kaupallista takuuta sovelletaan kaikkiin luonnollisiin henkilöihin, jotka ostivat Tuotteen (määritelty alla kohdassa 2) muuhun kuin ammattikäyttöön ("Kuluttaja"), Xiaomin tarjoaman yleisen kaupallisen takuun (https://www.mi.com/global/service/warranty) tai lakisääteisen takuun lisäksi (kuluttajansuojalain oikeudellinen takuu).

Kaupallisen takuun myöntää Xiaomi Technology Netherlands B.V., joka on rekisteröity osoitteessa Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Alankomaat.

1. ALUE

Tämä kaupallinen takuu koskee vain kuluttajia, jotka ovat ostaneet alkuperäisen tuotteen Suomessa ("alue").

2. KATTAVUUS

Koskee kuluttajia jotka:

ostavat Redmi Note 10 5G -laitteen (“tuote”) aikavälillä 07/06/2021 ja 04/09/2021 mistä tahansa Xiaomin virallisesta jälleenmyyntikanavasta (verkosta tai myymälästä) Suomessa;

ja aktivoivat eli ottavat tuotteen käyttöön Suomessa samalla aikavälillä, ovat kelpoisia saamaan kertaluontoisen (1) ilmaisen näytön korjauksen Xiaomin huoltopalvelussa siinä maassa josta tuote on ostettu, ensimmäisten kuuden (6) kuukauden jälkeen ostosta, jos näyttö on viallinen tai vahingoittunut kuluttajan tahattomalla toiminnalla (esim. tuotteen tahaton putoaminen).

Näytön korjaus (tai tarvittaessa vaihtaminen) on maksutonta.

Saadakseen tämän kaupallisen takuun kuluttajien on otettava yhteyttä Xiaomin huoltoon (Suomessa Resete) tai laitteen jälleenmyyjään. Kuluttajia voidaan pyytää lähettämään ostolasku tai toimituslasku todisteeksi ostosta.

3. POIKKEUKSET

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta seuraaviin tapauksiin:

I. Näytön vahingoittuminen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta;
II. Näytön pintaan vaikuttavat vauriot, kuten naarmut tai muu näytön esteettinen ulkonäkö;
III. Vahingot, jotka ovat aiheutuneet kuluttajan käyttämien haittaohjelmien, luvattomien ohjelmistojen tai kolmansien osapuolten sovellusten seurauksena.

Kaupallinen takuu ei päde myöskään saa missään seuraavista tapauksista:

I. Kuluttaja ei tarjoa todisteeksi osto- tai toimituskuittia pyydettäessä;
II. Sarjanumero ja / tai IMEI-numero on vahingoittunut tai se on poistettu tai muutettu;
III. Tuote ei ole alkuperäinen ja aito Xiaomi-tuote
IV. Vika johtuu ei-tarkoitetusta käytöstä tai on Xioamin tai myyjän ohjeiden, käyttöohjeiden tai ohjeiden vastaista;
V. Vika johtuu kuluttajan omasta tai luvattomasta korjauksesta / käsittelystä tai luvattomien tai ei-alkuperäisten varaosien, ohjelmistojen tai komponenttien käytöstä.

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta tuotteisiin, jotka on vahingoittumisen tai näytön muutoksen vuoksi korvattava uudella tuotteella. Tällaiseen vaihtoon sovelletaan lakisääteisiä takuuehtoja.

Mikään tässä kaupallisessa takuussa ei rajoita sovellettavan lain mukaisia kuluttajien oikeuksia.

NÄYTÖNKORJAUSTAKUU - MI 11

Lakisääteisen takuun lisäksi (https://www.mi.com/global/service/warranty) seuraavaa vapaaehtoista lisä- ja maksutonta kaupallista takuuta sovelletaan kaikkiin kuluttajiin ("Kuluttaja") Suomessa. Kaupallisen takuun tarjoaa Xiaomi Technology Netherlands B.V., joka on rekisteröity osoitteessa Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Alankomaat.

1. LAAJUUS

Kuluttajat, jotka ostavat Xiaomin Mi 11 -puhelimen (“Tuote”) 15. maaliskuuta 2021 ja 14. kesäkuuta 2022 välisenä aikana millä tahansa virallisella Xiaomin myyntikanavalla (verkosta tai myymälästä) Suomessa (”Alue”) ja aktivoivat puhelimen kyseisellä alueella, myöntää kertaluonteinen (1) ilmainen korjauspalvelu paikallisessa Xiaomin palvelukeskuksessa ensimmäisten kahdentoista (12) kuukauden aikana oston jälkeen, jos kyseisen tuotteen näyttö on on virheellinen tai vahingoittunut kuluttajan tahattomalla toiminnalla (kuten tuotteen tahallinen putoaminen).

Tällaisen näytön korjauksen on oltava maksutonta, ja se sisältää tarvittaessa myös näytön korvaamisen ilmaiseksi.

Saadakseen tämän kaupallisen takuun kuluttajien on otettava yhteyttä Xiaomin asiakastukeen. Kuluttajia voidaan pyytää lähettämään ostolasku tai toimituslasku.

2. POIKKEUKSET

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta seuraaviin tapauksiin:

I. Näytön vahingoittuminen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta;
II. Näytön pintaan vaikuttavat vauriot, kuten naarmut tai muu näytön esteettinen ulkonäkö;
III. Vahingot, jotka ovat aiheutuneet kuluttajan käyttämien haittaohjelmien, luvattomien ohjelmistojen tai kolmansien osapuolten sovellusten seurauksena.

Kaupallinen takuu ei päde myöskään saa missään seuraavista tapauksista:

I. Kuluttaja ei paljasta osto- tai toimituslaskun laskua;
II. Sarjanumero ja / tai IMEI-numero on vahingoittunut tai se on poistettu tai muutettu;
III. Tuote on väärennetty, eikä sitä ole valmistanut Xiaomi;
IV. Vika johtuu ei-tarkoitetusta käytöstä tai on Xioamin tai myyjän ohjeiden, käyttöohjeiden tai ohjeiden vastaista; V. Vika johtuu kuluttajan omasta tai luvattomasta korjauksesta / käsittelystä tai luvattomien tai ei-alkuperäisten varaosien, ohjelmistojen tai komponenttien käytöstä.

Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta tuotteisiin, jotka on vahingoittumisen tai näytön muutoksen vuoksi korvattava uudella tuotteella. Tällaiseen vaihtoon sovelletaan lakisääteisiä takuuehtoja.

Mikään tässä kaupallisessa takuussa ei rajoita sovellettavan lain mukaisia kuluttajien oikeuksia.

MI 10T PRO-/MI 10T -PUHELIMIEN PREMIER-PALVELU

Yksi maksuton näytönkorjaus ensimmäisen puolen vuoden aikana oston jälkeen Lisätietoja...

NÄYTÖN SUOJATAKUU

Lainmukaisten kuluttajanoikeuksien ja osoitteessa https://www.mi.com/global/service/warranty julkaistujen käyttöehtojen lisäksi seuraava vapaaehtoinen maksuton kaupallinen takuu koskee kaikkia kuluttajia Suomen Alueella ("Kuluttaja"). Kaupallisen takuun tarjoaa Xiaomi Technology Netherlands B.V., joka on rekisteröity osoitteessa Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, The Netherlands.

1. LAAJUUS

Kuluttajat, jotka ostavat Xiaomi Mi 10T- tai Mi 10T Pro -puhelimen ("Tuote") 22. lokakuuta 2020 ja 21. tammikuuta 2022 välisenä aikana Xiaomin minkä tahansa virallisen myyntikanavan (verkkokauppa tai myymälä) kautta Suomen Alueella ("Alue") ja ottavat Älypuhelimen käyttöön tällä Alueella, ovat oikeutettuja yhteen (1) maksuttomaan korjauspalveluun paikallisessa Xiaomin palvelukeskuksessa ensimmäisten kuuden (6) kuukauden aikana ostosta, jos edellä mainittujen Tuotteiden näyttö viallinen tai vahingoittunut Kuluttajan tahattoman toiminnan seurauksena (Tuote on esimerkiksi pudonnut vahingossa).

Tällainen näytön korjaus on maksutonta ja sisältää tarvittaessa näytön vaihtamisen uuteen myös maksutta.

Voidakseen hyödyntää tämän kaupallisen takuun Kuluttajan on otettava yhteyttä Xiaomin asiakastukeen. Kuluttajia voidaan pyytää lähettämään ostolasku tai toimituslasku.

2. POIKKEUKSET

Tämä kaupallinen takuu ei koske tai korvaa seuraavia tapauksia:

I. vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallisesti tai jotka johtuvat törkeästä laiminlyönnistä;

II. näytön pintavahinkoja, kuten naarmuja tai muita näytön ulkoasun esteettisiä vahinkoja;

III. vahinkoja, jotka on aiheuttanut Kuluttajan käyttämä haittaohjelma, luvaton ohjelmisto tai kolmannen osapuolen sovellus.

Lisäksi kaupallinen takuu ei ole myöskään voimassa seuraavissa tapauksissa:

I. kuluttaja ei toimita ostolaskua tai toimituslaskua;

II. sarjanumero ja/tai IMEI-numero on vahingoittunut, poistettu tai sitä on peukaloitu; III. Tuote on väärennös, eikä sitä ole valmistanut Xiaomi;

IV. vian on aiheuttanut käyttö muuhun kuin määritettyyn tarkoitukseen tai käyttö vastoin Xiaomin tai myyjän ohjeita, käyttöoppaita tai ohjeistuksia;

V. vian on aiheuttanut Kuluttajan oma tai valtuuttamaton korjaus/käsittely tai muiden kuin valtuutettujen tai alkuperäisten varaosien, ohjelmistojen tai osien käyttö.

Tämä kaupallinen takuu ei koske Tuotteita, jotka on näytön vahinkojen tai muutosten takia vaihdettava uuteen Tuotteeseen. Tällainen vaihto kuuluu laillisten takuukäytäntöjen piiriin.

Mikään tässä Kaupallisessa takuussa ei rajoita oikeuksia, jotka sovellettava laki takaa Kuluttajalle.