Due to COVID-19, the ongoing health and containment emergency measures may cause service delays at logistic couriers and Xiaomi authorized service centers until further notice. Thank you for your understanding and support.×
Home > Support > warranty

warranty

Centre de contact XIAOMI--Xiaomi Klantenservice: +32 800 31221 (French, Dutch)
maandag - vrijdag(Lundi au vendredi): 09:00-18:00

SCHERMGARANTIE

Redmi Note 10 5G

In aanvulling op de consumentenrechten die door de wettelijke garantie worden verleend en volgens de voorwaarden die op https://www.mi.com/global/service/warranty zijn gepubliceerd, geldt de volgende vrijwillige aanvullende en gratis commerciële garantie voor alle consumenten in Nederland (hierna de "Consument"). De commerciële garantie wordt aangeboden door Xiaomi Technology Nederland B.V. (hierna “Xiaomi”), geregistreerd te C08.01, WTC Den Haag, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, Den Haag, Nederland (kvk-nummer: 72954914).

1. De Garantie

Consumenten die tussen 3 juni 2021 en 2 september 2021 een Xiaomi Redmi Note 10 5G (hierna het "Product") kopen via geautoriseerde verkopers (online en offline) in Luxemburg (hierna het "Grondgebied") en de smartphone binnen het Grondgebied activeren, komen in aanmerking voor een EENMALIGE (1) gratis reparatieservice bij het lokale Xiaomi´s Service Center gedurende de eerste ZES (6) maanden na de aankoop, indien het scherm van het Product is beschadigd of defect is geraakt door een niet-opzettelijke actie van de Consument (d.w.z. zoals het niet-opzettelijk vallen van het Product).

Deze reparatie van het scherm is kosteloos en omvat, indien nodig, de eveneens kosteloze vervanging van het scherm.

Om van deze commerciële garantie te kunnen profiteren, moet de consument contact opnemen met de klantenservice van Xiaomi. De consument kan worden verzocht de factuur van de aankoop of de leveringsbon op te sturen.

2. Uitsluitingen

Deze commerciële garantie is niet van toepassing of dekt de volgende gevallen niet:

I. Schade aan het scherm die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
II. Beschadigingen die alleen het oppervlak van het scherm betreffen, zoals krassen of een ander esthetisch uiterlijk van het scherm;
III. Schade opgelopen door malware, niet-geautoriseerde software of apps van derden die door de Consument worden gebruikt.

De commerciële garantie geldt evenmin in een van de volgende gevallen:

I. De consument weigert of is niet in staat de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen;
II. Het serienummer en/of het IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;
III. Het product is namaak en is niet door Xiaomi geproduceerd;
IV. Het defect is veroorzaakt door gebruik voor niet-beoogde doeleinden of in strijd is met de instructies, handleidingen of richtlijnen van Xiaomi of de verkoper;
V. Het defect is het gevolg van eigen of niet-geautoriseerde reparatie/manipulatie door de Consument, of het gebruik van niet-geautoriseerde of niet-originele onderdelen of software.

Deze commerciële garantie is niet van toepassing op Producten die als gevolg van beschadiging of wijziging van het scherm, moeten worden vervangen door een nieuw Product. Een dergelijke vervanging zal onderworpen zijn aan de wettelijke garantienormen.

Niets in deze commerciële garantie beperkt de rechten van de consument op grond van de toepasselijke wetgeving.

SCHERMGARANTIE-POCO F3

In aanvulling op de consumentenrechten die worden verleend door de wettelijke garantie en volgens de voorwaarden die zijn gepubliceerd op https://www.mi.com/global/service/support/warranty/lu.html of //www.po.co/global/service/warranty/ geldt de volgende vrijwillige aanvullende en gratis commerciële garantie voor alle consumenten in Nederland ("Consument"). De commerciële garantie wordt aangeboden door Xiaomi Technology Netherlands B.V., statutair gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Nederland.

1. Werkingssfeer

Consumenten die tussen 30 maart 2021 en 30 juni 2022 een POCO F3 ("Product") kopen via een officieel verkoopkanaal (online of offline) van Xiaomi of POCO in Nederland ("Gebied") en de smartphone binnen het Gebied activeert, komen in aanmerking voor een eenmalige (1) gratis reparatieservice bij het lokale Xiaomi of POCO Service Center gedurende de eerste zes (6) maanden na de aankoop, indien het scherm van de hierboven genoemde Producten is beschadigd of defect is geraakt door een niet-opzettelijke handeling van de Consument (d.w.z. zoals het niet-opzettelijk vallen van het Product).

Deze reparatie van het scherm is kosteloos en omvat, indien nodig, de eveneens kosteloze vervanging van het scherm.

Om van deze commerciële garantie gebruik te kunnen maken, dient de consument contact op te nemen met de klantenservice van Xiaomi. De consument kan worden verzocht de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen.

2. Uitsluitingen

Deze commerciële garantie is niet van toepassing of dekt de volgende gevallen niet:

I. Schade aan het scherm die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;

II. Beschadigingen die alleen het oppervlak van het scherm betreffen, zoals krassen of een ander esthetisch uiterlijk van het scherm;

III. Schade opgelopen door malware, niet-geautoriseerde software of apps van derden die door de Consument worden gebruikt.

Bovendien is de commerciële garantie evenmin van toepassing in een van de volgende gevallen:

I. De consument weigert of is niet in staat de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen;

II. Het serienummer en/of het IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;

III. Het product is namaak en is niet door Xiaomi geproduceerd;

IV. Het defect is veroorzaakt door een niet voor het doel bestemd gebruik of in strijd met de instructies, handleidingen of richtlijnen van Xiaomi of de verkoper; V. Het defect is het gevolg van eigen of niet-geautoriseerde reparatie/manipulatie door de Consument, of het gebruik van niet-geautoriseerde of niet-originele reserveonderdelen, software of onderdelen.

Deze commerciële garantie is niet van toepassing op Producten die, als gevolg van beschadiging of wijziging van het scherm, moeten worden vervangen door een nieuw Product. Deze vervanging zal onderworpen zijn aan de wettelijke garantienormen.

Niets in deze garantievoorwaarden beperkt de rechten van de Consument op grond van de toepasselijke wetgeving.

SCHERMGARANTIE-POCO X3 PRO

In aanvulling op de consumentenrechten die worden verleend door de wettelijke garantie en volgens de voorwaarden die zijn gepubliceerd op https://www.mi.com/global/service/support/warranty/lu.html of //www.po.co/global/service/warranty/ geldt de volgende vrijwillige aanvullende en gratis commerciële garantie voor alle consumenten in Nederland ("Consument"). De commerciële garantie wordt aangeboden door Xiaomi Technology Netherlands B.V., statutair gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Nederland.

1. Werkingssfeer

Consumenten die tussen 26 maart 2021 en 26 juni 2022 een POCO X3 Pro ("Product") kopen via een officieel verkoopkanaal (online of offline) van Xiaomi of POCO in Nederland ("Gebied") en de smartphone binnen het Gebied activeert, komen in aanmerking voor een eenmalige (1) gratis reparatieservice bij het lokale Xiaomi of POCO Service Center gedurende de eerste zes (6) maanden na de aankoop, indien het scherm van de hierboven genoemde Producten is beschadigd of defect is geraakt door een niet-opzettelijke handeling van de Consument (d.w.z. zoals het niet-opzettelijk vallen van het Product).

Deze reparatie van het scherm is kosteloos en omvat, indien nodig, de eveneens kosteloze vervanging van het scherm.

Om van deze commerciële garantie gebruik te kunnen maken, dient de consument contact op te nemen met de klantenservice van Xiaomi. De consument kan worden verzocht de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen.

2. Uitsluitingen

Deze commerciële garantie is niet van toepassing of dekt de volgende gevallen niet:

I. Schade aan het scherm die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
II. Beschadigingen die alleen het oppervlak van het scherm betreffen, zoals krassen of een ander esthetisch uiterlijk van het scherm;
III. Schade opgelopen door malware, niet-geautoriseerde software of apps van derden die door de Consument worden gebruikt.

Bovendien is de commerciële garantie evenmin van toepassing in een van de volgende gevallen:

I. De consument weigert of is niet in staat de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen;
II. Het serienummer en/of het IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;
III. Het product is namaak en is niet door Xiaomi geproduceerd;
IV. Het defect is veroorzaakt door een niet voor het doel bestemd gebruik of in strijd met de instructies, handleidingen of richtlijnen van Xiaomi of de verkoper;
V. Het defect is het gevolg van eigen of niet-geautoriseerde reparatie/manipulatie door de Consument, of het gebruik van niet-geautoriseerde of niet-originele reserveonderdelen, software of onderdelen.

Deze commerciële garantie is niet van toepassing op Producten die, als gevolg van beschadiging of wijziging van het scherm, moeten worden vervangen door een nieuw Product. Deze vervanging zal onderworpen zijn aan de wettelijke garantienormen.

Niets in deze garantievoorwaarden beperkt de rechten van de Consument op grond van de toepasselijke wetgeving.

SCREEN PROTECTION – Mi 11

Zusätzlich zu den Verbraucherrechten, die durch die gesetzliche Gewährleistung gewährt werden, und gemäß den Bedingungen, die auf https://www.mi.com/global/service/warranty veröffentlicht sind, gilt für alle Verbraucher in Luxemburg ("Verbraucher") folgende freiwillige zusätzliche und kostenlose Garantie. Die Garantie wird von Xiaomi Technology Netherlands B.V. mit Sitz in Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Niederlande, angeboten.

1. Umfang

Verbraucher, die zwischen dem 9. Februar 2021 und dem 8. Oktober 2022 ein Xiaomi Mi 11 ("Produkt") in einem offiziellen und authorisierten Verkaufskanal (online oder stationär) in Luxemburg gekauft haben, und das Produkt in Luxemburg nach dem Kauf aktivieren, haben während der ersten zwölf (12) Monate nach dem Kauf, Anspruch auf einen einmaligen (1) kostenlosen Reparaturservice im lokalen Xiaomi's Service Center, wenn der Bildschirm der oben genannten Produkte durch eine nicht beabsichtigte Handlung des Verbrauchers beschädigt oder fehlerhaft ist (wie z.B. ein unbeabsichtigtes Fallen des Produkts).

Eine solche Reparatur des Bildschirms ist kostenlos und umfasst, falls erforderlich, auch den kostenlosen Austausch des Bildschirms.

Um Anspruch von dieser Garantie zu nehmen, können sich Verbraucher an den in Luxemburg ansässigen wenden. Die Verbraucher können aufgefordert werden, die Rechnung oder den Kaufbeleg einzureichen.

2. Ausschlüsse

Die Garantie gilt nich für:

I. Schäden am Bildschirm, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden;
II. Schäden, die nur die Oberfläche des Bildschirms betreffen, wie Kratzer oder andere ästhetische Erscheinungen des Bildschirms;
III. Schäden, die durch Schadsoftware, nicht autorisierte Software oder Anwendungen Dritter, die vom Verbraucher verwendet werden, entstehen.

Darüber hinaus wird die Garantie auch in keinem der folgenden Fälle gewährt:

I. Der Verbraucher reicht die Rechnung/Kaufbeleg nicht ein;
II. Die Seriennummer und/oder die IMEI-Nummer ist beschädigt oder wurde entfernt oder manipuliert;
III. Das Produkt ist gefälscht oder wurde nicht von Xiaomi hergestellt;
IV. Der Mangel wird durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder entgegen den Anweisungen, Handbüchern oder Richtlinien von Xioami oder dem Verkäufer verursacht;
V. Der Mangel entsteht durch eigene oder nicht autorisierte Reparatur/Manipulation des Verbrauchers oder durch die Verwendung von nicht autorisierten oder nicht originalen Ersatzteilen, Software oder Komponenten.

Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die aufgrund von Beschädigungen oder Veränderungen des Bildschirms durch ein neues Produkt ersetzt werden müssen. Ein solcher Ersatz unterliegt den gesetzlichen Gewährleistungsnormen.

Nichts in dieser Garantie schränkt die Rechte des Verbrauchers nach dem anwendbaren Recht ein.