Due to COVID-19, the ongoing health and containment emergency measures may cause service delays at logistic couriers and Xiaomi authorized service centers until further notice. Thank you for your understanding and support.×
Home > Support > WARRANTY

WARRANTY

„XIAOMI“ GARANTIJOS DEKLARACIJA IŠMANIAJAM TELEFONUI

ŠI GARANTIJA SUTEIKIA JUMS KONKREČIAS TEISES; TAIP PAT GALITE TURĖTI KITŲ TEISIŲ PAGAL JŪSŲ ŠALIES, PROVINCIJOS AR VALSTIJOS ĮSTATYMUS. KAI KURIOSE ŠALYSE, PROVINCIJOSE AR VALSTIJOSE, VARTOTOJŲ TEISIŲ ĮSTATYMAIS GALI BŪTI NUSTATYTAS MINIMALUS GARANTINIS LAIKOTARPIS. IŠSKYRUS TAI, KĄ LEIDŽIA ĮSTATYMAI, „XIAOMI“ NEATMETA, NERIBOJA IR NESUSTABDO KITŲ JŪSŲ GALIMAI TURIMŲ TEISIŲ. KAD IKI GALO SUPRASTUMĖTE SAVO TEISES, SIŪLOME IŠNAGRINĖTI SAVO ŠALIES, PROVINCIJOS AR VALSTIJOS ĮSTATYMUS. Ši sutartinė garantija galioja tik „Xiaomi“ gaminyje (toliau – „Gaminys“) originaliai pateiktoms techninės įrangos dalims ir negalioja jokiai programinei įrangai ar įrangai, kuri nepriklauso „Xiaomi“ arba trečiosioms šalims, su kuriomis sudaryta galutinio vartotojo licencinė sutartis arba kurioms taikomos ar ketinamos taikyti atskiros garantinės deklaracijos ar išimtys.

1. RIBOTOJI GAMINIO GARANTIJA

„Xiaomi“ garantuoja pirminiam pirkėjui, kad „Xiaomi“ gaminys neturi medžiagų ar gamybos defektų, pasireiškiančių jį normaliai naudojant garantiniu laikotarpiu. Išskyrus jei taikytini įstatymai nustato kitaip, garantija galioja ir yra suteikiama 2 metams. Nepaisant pirmiau pateiktos sąlygos, „Xiaomi“ neatmeta, neriboja ir nesustabdo minimalaus teisiškai numatyto garantinio laikotarpio, kurį nustato galiojantys įstatymai. „Xiaomi“ negarantuoja, kad Gaminio veikimas bus nepertraukiamas arba be trikčių.

2. TAISOMOSIOS PRIEMONĖS

Jei randamas techninės įrangos defektas ir „Xiaomi“ per garantinį laikotarpį gauna pagrįstą pretenziją, „Xiaomi“ arba (1) nemokamai remontuoja Gaminį, naudodama naujas ar atnaujintas pakaitines dalis, arba (2) pakeičia Gaminį nauju arba atnaujintu gaminiu, arba (3) grąžina pinigus už Gaminį, išskyrus galimas siuntimo išlaidas. Atsiradus defektui, kiek tai leidžiama pagal įstatymus, tai yra vienintelės ir išskirtinės jūsų taisomosios priemonės. Išskyrus jei tai draudžia įstatymai, gali būti taikomi siuntimo ir tvarkymo mokesčiai. Pakaitiniams techninės įrangos gaminiams taikomas likęs pirminės garantijos laikotarpis arba trisdešimties (30) dienų laikotarpis, atsižvelgiant į tai, kuris ilgesnis, arba papildomas laikotarpis, jei taip nustato vietiniai įstatymai.

3. KAIP GAUTI GARANTINES PASLAUGAS

Pagal galiojančius įstatymus „Xiaomi“ gali reikalauti, kad klientas pateiktų produkto įsigijimo įrodymą ir garantijos kortelę su gaminio IMEI. Jūs esate atsakingi už duomenų, programinės įrangos ar kitos medžiagos, kurią galbūt saugojote gaminyje, atsarginių kopijų pasidarymą. Tikėtina, kad tokie duomenys, programinė įranga ar kita medžiaga bus prarasti ar performatuoti techninio aptarnavimo metu, o „Xiaomi“ nebus atsakinga už tokią žalą ar praradimą.

4. IŠIMTYS IR APRIBOJIMAI

Jei „Xiaomi“ nenurodo kitaip, ši ribotoji garantija galioja tik pačios „Xiaomi“ arba jos nurodymu pagamintam Gaminiui, kurį galima identifikuoti pagal ant jo esantį „Xiaomi“ arba „Mi“ prekinį ženklą, prekinį pavadinimą arba logotipą. Ribotoji garantija netaikoma: (a) Žalai, atsiradusiai dėl gamtos stichijų ar nelaimių, pvz., žaibų, tornadų, potvynių, gaisrų, žemės drebėjimų ar kitų išorinių sąlygų; (b) aplaidumo; (c) naudojimo komerciniais tikslais; (d) bet kurios Gaminio dalies pakeitimų ar modifikacijų; (e) žalai, atsiradusiai dėl naudojimo su ne „Xiaomi“ gaminiais; (f) žalai, atsiradusiai dėl nelaimingo atsitikimo, gadinimo ar netinkamo naudojimo; (g) žalai, atsiradusiai naudojant gaminį ne pagal leidžiamą arba numatytą „Xiaomi“ nustatytą paskirtį arba dėl netinkamos įtampos ar energijos šaltinio; (h) žalai, atsiradusiai techninio aptarnavimo metu (įskaitant patobulinimus ar plėtinius), jei jis atliekamas ne „Xiaomi“ atstovo; (i) jei nesilaikoma Gaminio naudojimo instrukcijų. Ši ribotoji garantija netaikoma programinės įrangos ir vartotojo duomenų atkūrimui ir pakartotiniam įdiegimui. Jokiam „Xiaomi“ perpardavėjui, agentui ar darbuotojui nesuteikiama teisė atlikti modifikacijas, plėtinius ar išplėsti šią ribotąją garantiją. Jei kuri nors sąlyga laikoma neteisėta ar neįgyvendinama, tai neturi įtakos kitų sąlygų teisėtumui ar vykdomumui. Išskyrus jei tai draudžia įstatymai arba kiti i„Xiaomi“ įsipareigojimai, po pardavimo teikiamos garantinės paslaugos galimos tik pradinio pirkimo šalyje ar regione. Gaminiams, kurie nebuvo tinkamai importuoti ir (arba) nebuvo pagaminti „Xiaomi“ ir (arba) nebuvo tinkamai įsigyti iš „Xiaomi“ ar oficialaus „Xiaomi“ pardavėjo, ši garantija netaikoma. Pagal galiojančius įstatymus, galite pasinaudoti garantijomis, kurias teikia gaminį pardavęs neoficialus pardavėjas. Todėl „Xiaomi“ rekomenduoja susisiekti su pardavėju, iš kurio pirkote gaminį. Ši garantija negalioja Honkonge ir Taivane.

5. NUMANOMOS GARANTIJOS

Išskyrus jei tai draudžia įstatymai, visos numanomos garantijos (įskaitant garantijas dėl perkamumo ir atitikimo konkrečiai paskirčiai) galioja tik šios ribotosios garantijos galiojimo laikotarpiu. Kai kuriose jurisdikcijose numanomų garantijų laikotarpio ribojimas draudžiamas, todėl pirmiau pateiktas apribojimas jums gali negalioti.

6. ŽALOS ATLYGINIMO APRIBOJIMAS

Išskyrus jei tai draudžia įstatymai, „Xiaomi“ neatsako už jokią atsitiktinę, netiesioginę, ypatingą ar pasekminę žalą, įskaitant, bet neapsiribojant pelno, pajamų ar duomenų praradimu, žalą, atsiradusią dėl bet kurios aiškiai išsakytos ar numanomos garantijos ar sąlygos pažeidimo, arba pagal bet kurią kitą teisės teoriją, net jei „Xiaomi“ buvo pranešta apie tokios žalos galimybę. Kai kuriose jurisdikcijose draudžiamas ypatingos, netiesioginės, atsitiktinės ar pasekminės žalos išskyrimas, todėl pirmiau pateiktas apribojimas ar išimtis jums gali negalioti.

7. KONTAKTINIAI DUOMENYS

Paslaugos pasiekiamos šiais būdais: Telefonu 8 700 70 700 El. paštu info@mttc.lt


Šalis
Miestas Įgaliotasis techninio aptarnavimo centras Adresas Darbo dienos Darbo valandos Tel. Nr.
Lietuva Vilnius PC „Akropolis“ Ozo g. 25 Pirmadienis – sekmadienis 10:00–22:00 +37070070700
Lietuva Vilnius PC „Ozas“, 2 aukštas. Ozo g. 18 Pirmadienis – šeštadienis Sekmadienis 10:00–22:00 10:00–21:00 +37070070700
Lietuva Kaunas PC „Akropolis“ K. Mindaugo pr. 49 Pirmadienis – sekmadienis 10:00–21:00 +37070070700
Lietuva Kaunas PC „Topo Centras“ Savanorių pr. 206A Pirmadienis – penktadienis 10:00–19:00 +37070070700
Lietuva Šiauliai PC „Akropolis“, PC „Topo Centras“ Aido g. 8 Pirmadienis – penktadienis 10:00–19:00 +37070070700
Lietuva Klaipėda PC „Akropolis“ Taikos pr. 61 Pirmadienis – sekmadienis 10:00–21:00 +37070070700
Lietuva Panevėžys PC „Togilas“ Klaipėdos g. 103 Pirmadienis – penktadienis Šeštadienis 09:00–19:00 10:00-14:00 +37070070700
Lietuva Alytus PC „Varle.lt“ Naujoji g. 50 Pirmadienis – penktadienis Šeštadienis 09:00–18:00 09:00–14:00 +37070070700
Lietuva Marijampolė PC „Varle.lt“ P. Butlerienės g. 6 Pirmadienis – penktadienis 09:00–17:00 +37070070700EKRANO APSAUGOS GARANTIJA – REDMI NOTE 10 5G

Ši savanoriškai siūloma papildoma ir nemokama komercinė garantija taikoma visiems fiziniams asmenims, kurie įsigijo Produktą (kaip apibrėžta 2 punkte) neprofesionaliam naudojimui („Naudotojas“), šalia siūlomos Xiaomi bendrosios komercinės garantijos (https://www.mi.com/global/service/warranty) ir teisių, suteiktų naudotojams pagal privalomus teisės aktus (teisinė garantija).

Komercinę garantiją suteikia Xiaomi H.K. Limited , registruota Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Honkongas.

1. Teritorija

Ši komercinė garantija taikoma tik Klientams, kurie originalų Produktą įsigijo Lietuva („Teritorija“).

2. Apimtis

Naudotojai Teritorijoje nusipirkę ir suaktyvinę „Redmi note 10 5G“ („Produktas“) nuo 2021 05 25 iki 2021 08 25 bet kuriuo oficialiu „Xiaomi“ pardavimo kanalu (internetu arba neprisijungus);

jei Produkto ekranas brokuotas ar netyčia sugadintas Naudotojo (pvz., netyčinis Produkto numetimas), per pirmuosius šešis (6) mėnesius nuo įsigijimo Naudotojas turi vienkartinę teisę (1) nemokamai remonto paslaugai Xiaomi aptarnavimo centre, esančiame šalyje, kurioje buvo įsigytas Produktas.

Ekrano taisymas (arba, jei aktualu – keitimas) atliekamas nemokamai.

Norintys pasinaudoti šia komercine garantija, Naudotojai turi susisiekti su „Xiaomi“ klientų aptarnavimo tarnyba. Naudotojo gali būti paprašyta atsiųsti pirkimo sąskaitą faktūrą ar važtaraštį.

3. Išimtys

Ši komercinė garantija netaikoma ir negalioja šiais atvejais:

I. Ekranas apgadintas tyčia arba dėl didelio neatsargumo; II. Apgadinimas, turintis įtakos tik ekrano paviršiui, pavyzdžiui, įbrėžimai arba kiti estetiniai ekrano išvaizdos apgadinimai. III. Žala, padaryta dėl kenkėjiškų programų, neleistinos programinės įrangos ar trečiųjų šalių programų, kurias naudoja Naudotojas.

Be to, komercinė garantija taip pat negali būti taikoma šiais atvejais:

I. Naudotojas nepateikė pirkimo sąskaitos faktūros ar važtaraščio, kai to prašoma;
II. Serijos numeris ir (arba) IMEI numeris pažeistas, buvo pašalintas arba suklastotas;
III. Produktas nėra originalus „Xiaomi“ gaminys; IV. Defektas atsirado dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba dėl to, kad nesilaikoma „Xioami“ ar pardavėjo nurodymų, naudojimo instrukcijų bei rekomendacijų;
V. Defektas kilęs dėl paties Naudotojo arba neįgalioto asmens taisymo / modifikacijos, arba nepatvirtintų ar neoriginalių atsarginių dalių, programinės įrangos arba komponentų naudojimo.

Ši komercinė garantija netaikoma Produktams, kurie dėl ekrano sugadinimo ar pakeitimų, turi būti pakeisti nauju Produktu. Tokiam pakeitimui bus taikomi teisinės garantijos standartai.

Ši komercinė garantija jokiu būdu nepanaikina, neriboja bei nesustabdo pirkėjo teisių pagal taikomus teisinės garantijos įstatymus.

EKRANO APSAUGOS GARANTIJA -- POCO X3 PRO

Be teisinių garantijų suteiktų vartotojų teisių ir pagal sąlygas, kurios yra paskelbtos //www.po.co/global/service/warranty/; https://www.mi.com/global/service/warranty visiems vartotojams bus taikoma ši savanoriška papildoma ir nemokama komercinė garantija Lietuvos teritorijoje („Vartotojas“). Komercinę garantiją siūlo Xiaomi H.K. Limited, registruota adresu Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kovlunas, Honkongas.

1. Taikymo sritis

Vartotojai, kurie įsigyja „POCO X3 Pro“ (J20S) („Produktas“) nuo 2021m. balandžio 15 d. iki 2022m. liepos 14d. bet kokiu oficialiu „Xiaomi“ pardavimo kanalu (fizinėje vietoje arba internetu) Lietuvos teritorijoje („Teritorija“) ir suaktyvina išmanųjį telefoną Teritorijoje, pirmuosius šešis (6) mėnesius po pirkimo galės pasinaudoti vienkartine (1) nemokama remonto paslauga vietiniame „Xiaomi“ aptarnavimo centre, jei aukščiau paminėtų produktų ekranas buvo pažeistas ar sugadintas dėl netyčinio Vartotojo veiksmo (pvz. netyčinio produkto nukritimo).

Toks ekrano remontas yra nemokamas ir, jei reikia, ekrano pakeitimas taip pat atliekamas nemokamai.

Norėdami pasinaudoti šia komercine garantija, Vartotojai turi kreiptis į „Xiaomi“ klientų aptarnavimo centrą. Vartotojų gali būti paprašyta atsiųsti pirkimo sąskaitą faktūrą.

2. Išimtys

Ši komercinė garantija netaikoma ir neapima šių atvejų:

I. Ekrano pažeidimas, padarytas tyčia arba dėl didelio aplaidumo;
II. Pažeidimai, darantys įtaką tik ekrano paviršiui, pavyzdžiui, įbrėžimai ar kita estetinė ekrano išvaizda;
III. Žala, patirta dėl kenkėjiškų programų, neteisėtos programinės įrangos ar trečiųjų šalių programų, kurias naudoja Vartotojas.

Be to, komercinė garantija taip pat netaikoma šiais atvejais:
I. Vartotojas nepateikia pirkimo sąskaitos faktūros;
II. Serijos numeris ir (arba) IMEI numeris pažeistas, pašalintas ar sugadintas;
III. Produktas yra suklastotas ir jo negamino „Xiaomi“;
IV. Defektas atsirado dėl nenumatyto naudojimo arba prieštaraujant „Xioami“ ar pardavėjo instrukcijoms, vadovams ar gairėms;
V. Defektas atsiranda dėl paties Vartotojo atlikto ar neteisėto remonto / manipuliavimo arba neleistinų ar neoriginalių atsarginių dalių, programinės įrangos ar komponentų naudojimo.

Ši komercinė garantija netaikoma produktams, kuriuos dėl ekrano pažeidimų ar pakeitimų reikia pakeisti nauju produktu. Tokiam pakeitimui bus taikomi teisiniai garantiniai standartai.

Niekas šioje komercinėje garantijoje neriboja Vartotojų teisių pagal galiojančius įstatymus.

Ypatinga dovana Tau nuo „Mi“

2021 m. tema yra „Už gerbėjus“!

Tikrai taip, kasmetinis „Mi“ gerbėjų festivalis sugrįžo!

Norėdami padėkoti „Mi“ gerbėjams* šiemet jiems parengėme įvairiausių specialių pasiūlymų ir akcijų, tad naudokitės jomis, kol yra galimybė!↓↓↓

  1. Per renginį išmaniojo telefono taisymui vietoje bus taikoma 50 % nuolaida** nuo negarantinio mokesčio (tik darbo kainai).

2021 m. „Mi“ gerbėjų festivalio proga tiesiog norime pasakyti:
prisijunkite prie mūsų tiesioginės transliacijos ir kuo geriau pasinaudokite ribotą laiką galiosiančiais pasiūlymais! Galimybių labai daug, tad pasilepinkite – mes vaišiname!

A) Renginio laikotarpis: 2021-04-01–2021-04-16
B) 50 % nuolaida nuo mokesčio už mobiliojo įrenginio taisymą: nuolaida taikoma nurodytu renginio laikotarpiu taisant visus išmaniuosius telefonus, kuriems negalioja „Xiaomi“ komercinė garantija, kai taisymą atlieka mūsų įgaliotieji paslaugų partneriai*. Nuolaida taikoma tik darbui (be PVM). Kitoms išlaidoms (pvz., susijusioms su atsarginėmis dalimis, transportu ir nesusijusioms su darbu) 50 % nuolaida netaikoma.