Due to COVID-19, the ongoing health and containment emergency measures may cause service delays at logistic couriers and Xiaomi authorized service centers until further notice. Thank you for your understanding and support.×
Home > Support > „XIAOMI” IŠMANIOJO TELEFONO GARANTINIS LAPAS

„XIAOMI” IŠMANIOJO TELEFONO GARANTINIS LAPAS

„XIAOMI“ GARANTIJOS DEKLARACIJA IŠMANIAJAM TELEFONUI

Ši sutartinė garantija taikoma tik „Xiaomi“ išmaniojo telefono pradinės komplektacijos techninės įrangos komponentams bei prie jos esančiam įrenginiui (toliau – Produktas). Ši garantija netaikoma jokiai „Xiaomi“ ar tretiesiems asmenims priklausančiai programinei įrangai arba kitai įrangai, kuriai taikomos arba turi būti taikomaos galutinio vartotojo licencinė sutartis arba atskira garantija / garantijos nuostatos arba išimtys.

1. RIBOTA GARANTIJA PRODUKTUI

Šią nemokamą, savanorišką komercinę garantiją suteikia Xiaomi Technology Netherlands B.V., registruotos buveinės adresas: Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland. (toliau – „Xiaomi“).

„Xiaomi“ garantuoja pirkėjui (toliau – Jūs), kad garantiniu laikotarpiu Produktas neturės medžiagų ir gamybos defektų, jį naudojant įprastiniu būdu. Išskyrus taikomų įstatymų numatytus atvejus, garantija galioja ir suteikiama 2 (dvejiems) metams nuo pirmojo pirkimo dienos.

Ši komercinė garantija neatima, neapriboja ir nesustabdo jokių teisių, įskaitant įstatymo numatytas garantijas, kurias vartotojas turi pagal atitinkamus įstatymus.

2. TEISIŲ GYNIMO BŪDAI

Nustačius techninės įrangos, kuriai taikoma ši garantija, defektą bei „Xiaomi“ gavus galiojančią pretenziją garantiniu laikotarpiu, „Xiaomi“ savo nuožiūra (1) suremontuoja Produktą nemokamai, naudodama naujas arba suremontuotas atsargines dalis, (2) pakeičia Produktą nauju arba suremontuotu produktu, (3) grąžina Produkto kainą, išskyrus galimas siuntimo išlaidas, arba 4) sumažina Produkto kainą.

Defekto atveju didžiausia įstatymo leidžiama apimtimi tai bus Jūsų vieninteliai ir išimtiniai teisių gynimo būdai pagal šią garantiją. Gali būti taikomi siuntimo ir tvarkymo mokesčiai, išskyrus atvejus, kai taikomi įstatymai draudžia juos taikyti. Pakeistam technininės įrangos produktui taikoma likusi pradinio garantinio laikotarpio dalis arba 30 (trisdešimties) dienų garantija – priklausomai nuo to, kuris laikotarpis ilgesnis, arba Jūsų jurisdikcijoje taikomo papildomo laikotarpio garantija.

3. KAIP PASINAUDOTI GARANTINIU APTARNAVIMU

Pagal taikomus įstatymus, „Xiaomi“ gali paprašyti Jūsų pateikti pirmąjį pirkimą patvirtinančią informaciją ir garantinį lapą, kuriame nurodytas Produkto unikalus identifikacinis numeris (IMEI). Jūs turite savarankiškai padaryti duomenų, programinės įrangos ar kitos Produkte turimos arba išsaugotos turinio atsargines kopijas. Tikėtina, kad tokie duomenys, programinė įranga ar kitas turinys aptarnavimo metu bus prarasti arba performatuoti, ir „Xiaomi“ neprisiims atsakomybės už tokią žalą ar praradimą.

Išskyrus įstatymų numatytus atvejus arba kitokius „Xiaomi“ pasižadėjimus, po pardavimo paslaugas pagal šią komercinę garantiją teiks tik įgalioti aptarnavimo centrai, esantys[•].

[•]
Paslaugos pasiekiamos šiais būdais:
Telefonu 8 700 70 700
El. paštu info@mttc.lt

alis Miestas Įgaliotasis techninio aptarnavimo centras Adresas Darbo dienos Darbo valandos Tel. Nr.
Lietuva Vilnius PC „Akropolis“ Ozo g. 25 Pirmadienis – sekmadienis 10:00–22:00 +37070070700
Lietuva Vilnius PC „Ozas“, 2 aukštas. Ozo g. 18 Pirmadienis – šeštadienis Sekmadienis 10:00–22:00 10:00–21:00 +37070070700
Lietuva Kaunas PC „Akropolis“ K. Mindaugo pr. 49 Pirmadienis – sekmadienis 10:00–21:00 +37070070700
Lietuva Kaunas PC „Topo Centras“ Savanorių pr. 206A Pirmadienis – penktadienis 10:00–19:00 +37070070700
Lietuva Šiauliai PC „Akropolis“, PC „Topo Centras“ Aido g. 8 Pirmadienis – penktadienis 10:00–19:00 +37070070700
Lietuva Klaipėda PC „Akropolis“ Taikos pr. 61 Pirmadienis – sekmadienis 10:00–21:00 +37070070700
Lietuva Panevėžys PC „Togilas“ Klaipėdos g. 103 Pirmadienis – penktadienis Šeštadienis 09:00–19:00 10:00-14:00 +37070070700
Lietuva Alytus PC „Varle.lt“ Naujoji g. 50 Pirmadienis – penktadienis Šeštadienis 09:00–18:00 09:00–14:00 +37070070700
Lietuva Marijampolė PC „Varle.lt“ P. Butlerienės g. 6 Pirmadienis – penktadienis 09:00–17:00 +37070070700

4. IŠIMTYS IR APRIBOJIMAI

Jeigu „Xiaomi“ nenustatys kitaip, ši ribota garantija taikoma tik „Xiaomi“ pagamintam arba „Xiaomi“ užsakymu pagamintam Produktui, kurį galima identifikuoti pagal „Xiaomi“ arba „Mi“ prekių ženklą, ant Produkto nurodytą prekybinį pavadinimą arba logotipą.

„Xiaomi“ negarantuoja, kad Produkto naudojimas bus nepertraukiamas ar be klaidų. Be to, ši ribota garantija netaikoma:

(a) žalai, atsiradusiai dėl gamtinių ar gaivalinių nelaimių, pavyzdžiui, žaibo, tornado, potvynio, gaisro, žemės drebėjimo ar kitų išorinių priežasčių; (b) žalai, atsiradusiai dėl aplaidumo; (c) komercinio naudojimo atveju; (d) bet kurios Produkto dalies pakeitimų ar modifikacijų atveju; (e) žalai, atsiradusiai dėl ne „Xiaomi“ pagamintų produktų naudojimo; (f) žalai, atsiradusiai dėl nelaimingo atsitikimo, piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo; (g) žalai, atsiradusiai dėl Produkto naudojimo ne „Xiaomi“ aprašytu leidžiamu ar numatytu būdu arba dėl Produkto naudojimo su netinkama elektros įtampa arba elektros energijos tiekimu; (h) žalai, atsiradusiai dėl aptarnavimo (įskaitant remontą, atnaujinimus ir išplėtimus), atlikto asmens, kuris nėra „Xiaomi“ atstovas; (i) su Produkto naudojimu susijusių nurodymų nesilaikymo atveju; arba (j) normalaus nusidėvėjimo atveju.

Ši ribota garantija netaikoma programinės įrangos ir naudotojo duomenų atkūrimui ir pakartotiniam diegimui. Joks „Xiaomi“ perpardavėjas, agentas ar darbuotojas neturi teisės atlikti kokių nors šios ribotos garantijos modifikacijų, išplėtimų ar papildymų. Jeigu kokia nors sąlyga pripažįstama neteisėta arba neįgyvendinama, tai nepaveikia ir nesumenkina likusių sąlygų teisėtumo ar įgyvendinamumo.

Ši komercinė garantija netaikoma produktams, kurių „Xiaomi“ netiekė arba kurie „Xiaomi“ leidimu nebuvo patiekti į EEE/ELPA rinką, ir (arba) nebuvo tinkamai pagaminti „Xiaomi“ ir (arba) nebuvo tinkamai įsigyti iš „Xiaomi“ arba oficialaus „Xiaomi“ pardavėjo. Pagal taikomus įstatymus Jūs galite pasinaudoti kitomis garantijomis, pavyzdžiui, teisine garantija, kurią suteikia neoficialus pardavėjas, pardavęs produktą. Tam Jums reikėtų susisiekti su pardavėju, iš kurio Jūs nusipirkote Produktą.

Šios garantijos negalioja Honkonge ir Taivane.

5. NUMANOMOS GARANTIJOS

Išskyrus taikomų įstatymų numatytus atvejus, visos numanomos garantijos (įskaitant tinkamumo parduoti ir tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas) galioja tik šios ribotos garantijos galiojimo laikotarpiu. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama apriboti numanomos garantijos trukmės, todėl pirmiau nurodytas apribojimas gali Jums negalioti.

6. ATSAKOMYBĖS UŽ NUOSTOLIUS APRIBOJIMAS

Išskyrus taikomų įstatymų numatytus atvejus, „Xiaomi“ neprisiima atsakomybės už bet kokius atsitiktinius, netiesioginius, specialius ar pasekminius nuostolius, įskaitant (tačiau neapsiribojant) pelno, pajamų ar duomenų praradimą, nuostolius dėl aiškios ar numanomos garantijos ar sąlygos pažeidimo, arba pagal bet kokią kitą teisinę teoriją, net jeigu „Xiaomi“ buvo informuota apie tokių nuostolių atsiradimo galimumą.

Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama nenumatyti arba apriboti atsakomybės už specialius, netiesioginius, atsitiktinius arba pasekminius nuostolius, todėl pirmiau nurodytas apribojimas arba išimtis gali Jums negalioti.

EKRANO APSAUGOS GARANTIJA – REDMI NOTE 10 5G

Ši savanoriškai siūloma papildoma ir nemokama komercinė garantija taikoma visiems fiziniams asmenims, kurie įsigijo Produktą (kaip apibrėžta 2 punkte) neprofesionaliam naudojimui („Naudotojas“), šalia siūlomos Xiaomi bendrosios komercinės garantijos (https://www.mi.com/global/service/warranty) ir teisių, suteiktų naudotojams pagal privalomus teisės aktus (teisinė garantija).

Komercinę garantiją suteikia Xiaomi Technology Netherlands B.V. , registruota Suite Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. Teritorija

Ši komercinė garantija taikoma tik Klientams, kurie originalų Produktą įsigijo Lietuva („Teritorija“).

2. Apimtis

Naudotojai Teritorijoje nusipirkę ir suaktyvinę „Redmi note 10 5G“ („Produktas“) nuo 2021 05 25 iki 2021 08 25 bet kuriuo oficialiu „Xiaomi“ pardavimo kanalu (internetu arba neprisijungus);

jei Produkto ekranas brokuotas ar netyčia sugadintas Naudotojo (pvz., netyčinis Produkto numetimas), per pirmuosius šešis (6) mėnesius nuo įsigijimo Naudotojas turi vienkartinę teisę (1) nemokamai remonto paslaugai Xiaomi aptarnavimo centre, esančiame šalyje, kurioje buvo įsigytas Produktas.

Ekrano taisymas (arba, jei aktualu – keitimas) atliekamas nemokamai.

Norintys pasinaudoti šia komercine garantija, Naudotojai turi susisiekti su „Xiaomi“ klientų aptarnavimo tarnyba. Naudotojo gali būti paprašyta atsiųsti pirkimo sąskaitą faktūrą ar važtaraštį.

3. Išimtys

Ši komercinė garantija netaikoma ir negalioja šiais atvejais:

I. Ekranas apgadintas tyčia arba dėl didelio neatsargumo; II. Apgadinimas, turintis įtakos tik ekrano paviršiui, pavyzdžiui, įbrėžimai arba kiti estetiniai ekrano išvaizdos apgadinimai. III. Žala, padaryta dėl kenkėjiškų programų, neleistinos programinės įrangos ar trečiųjų šalių programų, kurias naudoja Naudotojas.

Be to, komercinė garantija taip pat negali būti taikoma šiais atvejais:

I. Naudotojas nepateikė pirkimo sąskaitos faktūros ar važtaraščio, kai to prašoma;
II. Serijos numeris ir (arba) IMEI numeris pažeistas, buvo pašalintas arba suklastotas;
III. Produktas nėra originalus „Xiaomi“ gaminys; IV. Defektas atsirado dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba dėl to, kad nesilaikoma „Xioami“ ar pardavėjo nurodymų, naudojimo instrukcijų bei rekomendacijų;
V. Defektas kilęs dėl paties Naudotojo arba neįgalioto asmens taisymo / modifikacijos, arba nepatvirtintų ar neoriginalių atsarginių dalių, programinės įrangos arba komponentų naudojimo.

Ši komercinė garantija netaikoma Produktams, kurie dėl ekrano sugadinimo ar pakeitimų, turi būti pakeisti nauju Produktu. Tokiam pakeitimui bus taikomi teisinės garantijos standartai.

Ši komercinė garantija jokiu būdu nepanaikina, neriboja bei nesustabdo pirkėjo teisių pagal taikomus teisinės garantijos įstatymus.

EKRANO APSAUGOS GARANTIJA -- POCO X3 PRO

Be teisinių garantijų suteiktų vartotojų teisių ir pagal sąlygas, kurios yra paskelbtos //www.po.co/global/service/warranty/; https://www.mi.com/global/service/warranty visiems vartotojams bus taikoma ši savanoriška papildoma ir nemokama komercinė garantija Lietuvos teritorijoje („Vartotojas“). Komercinę garantiją siūlo Xiaomi H.K. Limited, registruota adresu Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kovlunas, Honkongas.

1. Taikymo sritis

Vartotojai, kurie įsigyja „POCO X3 Pro“ (J20S) („Produktas“) nuo 2021m. balandžio 15 d. iki 2022m. liepos 14d. bet kokiu oficialiu „Xiaomi“ pardavimo kanalu (fizinėje vietoje arba internetu) Lietuvos teritorijoje („Teritorija“) ir suaktyvina išmanųjį telefoną Teritorijoje, pirmuosius šešis (6) mėnesius po pirkimo galės pasinaudoti vienkartine (1) nemokama remonto paslauga vietiniame „Xiaomi“ aptarnavimo centre, jei aukščiau paminėtų produktų ekranas buvo pažeistas ar sugadintas dėl netyčinio Vartotojo veiksmo (pvz. netyčinio produkto nukritimo).

Toks ekrano remontas yra nemokamas ir, jei reikia, ekrano pakeitimas taip pat atliekamas nemokamai.

Norėdami pasinaudoti šia komercine garantija, Vartotojai turi kreiptis į „Xiaomi“ klientų aptarnavimo centrą. Vartotojų gali būti paprašyta atsiųsti pirkimo sąskaitą faktūrą.

2. Išimtys

Ši komercinė garantija netaikoma ir neapima šių atvejų:

I. Ekrano pažeidimas, padarytas tyčia arba dėl didelio aplaidumo;
II. Pažeidimai, darantys įtaką tik ekrano paviršiui, pavyzdžiui, įbrėžimai ar kita estetinė ekrano išvaizda;
III. Žala, patirta dėl kenkėjiškų programų, neteisėtos programinės įrangos ar trečiųjų šalių programų, kurias naudoja Vartotojas.

Be to, komercinė garantija taip pat netaikoma šiais atvejais:
I. Vartotojas nepateikia pirkimo sąskaitos faktūros;
II. Serijos numeris ir (arba) IMEI numeris pažeistas, pašalintas ar sugadintas;
III. Produktas yra suklastotas ir jo negamino „Xiaomi“;
IV. Defektas atsirado dėl nenumatyto naudojimo arba prieštaraujant „Xioami“ ar pardavėjo instrukcijoms, vadovams ar gairėms;
V. Defektas atsiranda dėl paties Vartotojo atlikto ar neteisėto remonto / manipuliavimo arba neleistinų ar neoriginalių atsarginių dalių, programinės įrangos ar komponentų naudojimo.

Ši komercinė garantija netaikoma produktams, kuriuos dėl ekrano pažeidimų ar pakeitimų reikia pakeisti nauju produktu. Tokiam pakeitimui bus taikomi teisiniai garantiniai standartai.

Niekas šioje komercinėje garantijoje neriboja Vartotojų teisių pagal galiojančius įstatymus.

Ypatinga dovana Tau nuo „Mi“

2021 m. tema yra „Už gerbėjus“!

Tikrai taip, kasmetinis „Mi“ gerbėjų festivalis sugrįžo!

Norėdami padėkoti „Mi“ gerbėjams* šiemet jiems parengėme įvairiausių specialių pasiūlymų ir akcijų, tad naudokitės jomis, kol yra galimybė!↓↓↓

  1. Per renginį išmaniojo telefono taisymui vietoje bus taikoma 50 % nuolaida** nuo negarantinio mokesčio (tik darbo kainai).

2021 m. „Mi“ gerbėjų festivalio proga tiesiog norime pasakyti:
prisijunkite prie mūsų tiesioginės transliacijos ir kuo geriau pasinaudokite ribotą laiką galiosiančiais pasiūlymais! Galimybių labai daug, tad pasilepinkite – mes vaišiname!

A) Renginio laikotarpis: 2021-04-01–2021-04-16
B) 50 % nuolaida nuo mokesčio už mobiliojo įrenginio taisymą: nuolaida taikoma nurodytu renginio laikotarpiu taisant visus išmaniuosius telefonus, kuriems negalioja „Xiaomi“ komercinė garantija, kai taisymą atlieka mūsų įgaliotieji paslaugų partneriai*. Nuolaida taikoma tik darbui (be PVM). Kitoms išlaidoms (pvz., susijusioms su atsarginėmis dalimis, transportu ir nesusijusioms su darbu) 50 % nuolaida netaikoma.EKRANO APSAUGOS GARANTIJA – Mi 10T Pro / Mi 10T

Ši savanoriškai siūloma papildoma ir nemokama komercinė garantija taikoma visiems fiziniams asmenims, kurie įsigijo Produktą (kaip apibrėžta 2 punkte) neprofesionaliam naudojimui („Naudotojas“), šalia siūlomos Xiaomi bendrosios komercinės garantijos (https://www.mi.com/global/service/warranty) ir teisių, suteiktų naudotojams pagal privalomus teisės aktus (teisinė garantija).

Komercinę garantiją suteikia Xiaomi Technology Netherlands B.V. registruota Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. Teritorija

Ši komercinė garantija taikoma tik Klientams, kurie originalų Produktą įsigijo Lietuva („Teritorija“).

2. Apimtis

Naudotojai Teritorijoje nusipirkę ir suaktyvinę „Mi 10T Pro / Mi 10T“ („Produktas“) nuo 2020 11 01 iki 2022 01 25 bet kuriuo oficialiu „Xiaomi“ pardavimo kanalu (internetu arba neprisijungus);

jei Produkto ekranas brokuotas ar netyčia sugadintas Naudotojo (pvz., netyčinis Produkto numetimas), per pirmuosius šešis (6) mėnesius nuo įsigijimo Naudotojas turi vienkartinę teisę (1) nemokamai remonto paslaugai Xiaomi aptarnavimo centre, esančiame šalyje, kurioje buvo įsigytas Produktas.

Ekrano taisymas (arba, jei aktualu – keitimas) atliekamas nemokamai.

Norintys pasinaudoti šia komercine garantija, Naudotojai turi susisiekti su „Xiaomi“ klientų aptarnavimo tarnyba. Naudotojo gali būti paprašyta atsiųsti pirkimo sąskaitą faktūrą ar važtaraštį.

###3. Išimtys Ši komercinė garantija netaikoma ir negalioja šiais atvejais:
I. Ekranas apgadintas tyčia arba dėl didelio neatsargumo;
II. Apgadinimas, turintis įtakos tik ekrano paviršiui, pavyzdžiui, įbrėžimai arba kiti estetiniai ekrano išvaizdos apgadinimai.
III. Žala, padaryta dėl kenkėjiškų programų, neleistinos programinės įrangos ar trečiųjų šalių programų, kurias naudoja Naudotojas.

Be to, komercinė garantija taip pat negali būti taikoma šiais atvejais:
I. Naudotojas nepateikė pirkimo sąskaitos faktūros ar važtaraščio, kai to prašoma;
II. Serijos numeris ir (arba) IMEI numeris pažeistas, buvo pašalintas arba suklastotas;
III. Produktas nėra originalus „Xiaomi“ gaminys;
IV. Defektas atsirado dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba dėl to, kad nesilaikoma „Xioami“ ar pardavėjo nurodymų, naudojimo instrukcijų bei rekomendacijų;
V. Defektas kilęs dėl paties Naudotojo arba neįgalioto asmens taisymo / modifikacijos, arba nepatvirtintų ar neoriginalių atsarginių dalių, programinės įrangos arba komponentų naudojimo.

Ši komercinė garantija netaikoma Produktams, kurie dėl ekrano sugadinimo ar pakeitimų, turi būti pakeisti nauju Produktu. Tokiam pakeitimui bus taikomi teisinės garantijos standartai.

Ši komercinė garantija jokiu būdu nepanaikina, neriboja bei nesustabdo pirkėjo teisių pagal taikomus teisinės garantijos įstatymus.