Due to COVID-19, the ongoing health and containment emergency measures may cause service delays at logistic couriers and Xiaomi authorized service centers until further notice. Thank you for your understanding and support.×
Home > Support > warranty

warranty

XIAOMI OBAVIJEST O JAMSTVU ZA PAMETNI TELEFON

OVO JAMSTVO DAJE VAM ODREĐENA PRAVA, A MOŽETE IMATI I DRUGA PRAVA KOJA SE OSTVARUJU PREMA ZAKONIMA VAŠE ZEMLJE, POKRAJINE ILI DRŽAVE. U NEKIM ZEMLJAMA, POKRAJINAMA ILI DRŽAVAMA, ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA MOŽE ODREDITI MINIMALNO JAMSTVENO RAZDOBLJE. OSIM KAKO JE TO DOPUŠTENO ZAKONOM, XIAOMI NE ISKLJUČUJE, OGRANIČAVA ILI ODGAĐA OSTALA PRAVA KOJA MOŽDA IMATE. ZA POTPUNO RAZUMIJEVANJE VAŠIH PRAVA, POZIVAMO VAS DA IZVRŠITE UVID U ZAKONE VAŠE ZEMLJE, POKRAJINE ILI DRŽAVE.

Ovo ugovorno jamstvo primjenjuje se samo na hardverske komponente Xiaomi proizvoda (u daljnjem tekstu „Proizvod“), kako je izvorno isporučen i ne primjenjuje se ni na koji softver ili drugu opremu koja je u vlasništvu tvrtke Xiaomi ili trećih strana za koje postoji ili je namijenjena primjena ugovora o licenciji krajnjeg korisnika ili zasebnog jamstva/jamstvene izjave ili isključenja.

1. OGRANIČENO JAMSTVO PROIZVODA

Xiaomi izvornom kupcu jamči da će vaš Xiaomi Proizvod biti bez nedostataka u svezi materijala i izrade pri redovnoj upotrebi tijekom jamstvenog razdoblja. Osim ako je drugačije određeno primjenjivim pravom, jamstvo traje i pruža se u razdoblju od 2 godine. Bez obzira na gore navedenu klauzulu, Xiaomi ne isključuje, ograničava ili odgađa minimalno zakonsko jamstveno razdoblje nametnuto primjenjivim pravom.

Xiaomi ne jamči da će vaše korištenje Proizvoda biti neprekinuto ili bez grešaka.

2. PRAVNI LIJEK

Ako se pronađe hardverska neispravnost i tvrtka Xiaomi zaprimi valjani zahtjev u jamstvenom razdoblju, Xiaomi će (1) popraviti Proizvod bez naknade, uz upotrebu novih ili obnovljenih zamjenskih dijelova, (2) zamijeniti Proizvod novim ili obnovljenim Proizvodom, ili (3) izvršiti novčani povrat za Proizvod, bez potencijalnih troškova dostave. Xiaomi zadržava pravo odluke o načinu otklanjanja hardverske neispravnosti.

U slučaju neispravnosti, u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, to su vaši jedini i isključivi pravni lijekovi. Mogu se naplatiti troškovi dostave i rukovanja, osim ako je to zabranjeno primjenjivim pravom.

3. KAKO OSTVARITI JAMSTVENE USLUGE

U skladu s važećim zakonom, Xiaomi može od kupca zahtijevati da dostavi dokaz o kupnji izdan prvotnom kupcu i jamstveni list s IMEI ili serijskim brojem tog Proizvoda. Na računu treba biti naveden naziv i adresa prodavatelja, datum i mjesto kupnje, model proizvoda. Vaša je odgovornost izraditi sigurnosne kopije svih podataka, softvera ili drugih materijala koje ste pohranili ili očuvali na Proizvodu. Vrlo je vjerojatno da će se takvi podaci, softver ili drugi materijali izgubiti ili preoblikovati tijekom izvođenja usluge, a Xiaomi nije odgovoran za takve štete ili gubitke.

4. IZUZEĆA I OGRANIČENJA

Ako tvrtka Xiaomi nije drugačije odredila, ovo ograničeno jamstvo primjenjuje se samo na Proizvod koji je proizveden od strane ili za Xiaomi, koji se može identificirati pomoću zaštitnog znaka ili trgovačkog naziva „Xiaomi“ ili „MI“ ili „POCO“, ili takvog logotipa na njemu.

Ograničeno jamstvo ne primjenjuje se na bilo koje/i/u:
(a) oštećenje uslijed prirodnih nepogoda ili više sile, primjerice, udara munje, tornada, poplave, požara, potresa ili drugog vanjskog uzroka,
(b) nemar,
(c) komercijalnu upotrebu,
(d) neovlaštene izmjene ili modifikacije na bilo kojem dijelu Proizvoda,
(e) oštećenje uzrokovano upotrebom s proizvodima koji nisu proizvedeni od strane tvrtke Xiaomi,
(f) oštećenje uzrokovano nezgodom, zlouporabom ili pogrešnom upotrebom,
(g) oštećenje uzrokovano upotrebom Proizvoda protivno dopuštenoj ili namijenjenoj upotrebi opisanoj od strane tvrtke Xiaomi, ili upotrebe s nepravilnim naponom ili napajanjem,
(h) oštećenje uzrokovano uslugom (uključujući nadogradnje i proširenja) koju je obavila bilo koja osoba koja nije predstavnik tvrtke Xiaomi, ili
(i) nepridržavanje uputa koje se odnose na upotrebu proizvoda.

Oporavak i ponovna instalacija softverskih programa i korisničkih podataka nisu pokriveni ovim ograničenim jamstvom. Nijedan prodavač, predstavnik ili zaposlenik tvrtke Xiaomi nije ovlašten ni za kakve izmjene, proširenja ili dodatke ovom ograničenom jamstvu. Ako je bilo koji uvjet nezakonit ili neizvršiv, to neće utjecati ili smanjiti zakonitost ili izvršivost preostalih uvjeta.

Osim kako je to zabranjeno zakonima ili na drugi način obećano od strane tvrtke Xiaomi, usluge koje su korisniku dane ovim jamstvom ograničit će se na zemlju ili regiju izvorne kupnje.

Proizvodi koji nisu bili uredno uvezeni i/ili nisu bili uredno proizvedeni od strane tvrtke Xiaomi i/ili nisu bili uredno pribavljeni od tvrtke Xiaomi ili službenog prodavatelja tvrtke Xiaomi, nisu pokriveni trenutačnim jamstvima. Prema primjenjivom pravu, možete iskoristiti jamstva neovlaštenog prodavatelja koji vam je prodao proizvod. Stoga vas Xiaomi poziva da kontaktirate prodavatelja od kojeg ste kupili proizvod.

Trenutačno aktivna jamstva nisu primjenjiva u Hong Kongu i Tajvanu.

5. IMPLICITNA JAMSTVA

Osim kako je to zabranjeno primjenjivim pravom, sva implicitna jamstva (uključujući jamstva o mogućnosti prodaje i prikladnosti za određenu namjenu) ograničena su na trajanje ovog ograničenog jamstva. Neke nadležnosti ne dopuštaju ograničenja u trajanju implicitnog jamstva, stoga se gore navedeno ograničenje možda neće odnositi na vas.

6. OGRANIČENJE ŠTETE

Osim kako je to zabranjeno važećim zakonom, tvrtka Xiaomi neće biti odgovorna za bilo kakve slučajne, neizravne, posebne ili posljedične štete, uključujući, ali ne ograničavajući se na, izgubljenu dobit, prihod ili podatke, štete koje proizlaze iz bilo kakvog kršenja izravnog ili implicitnog jamstva ili uvjeta, ili prema bilo kojoj drugoj pravnoj teoriji, čak i kada je tvrtki Xiaomi pružen savjet o mogućnosti takve štete.

Neke nadležnosti ne dopuštaju isključenje ili ograničenje posebne, neizravne, slučajne ili posljedične štete, stoga se gore navedeno ograničenje ili isključenje možda neće odnositi na vas.

7. PODACI ZA KONTAKT

Usluge možete zatražiti na sljedeći način:
Svoj neispravan proizvod možete poslati našem ovlaštenom pružatelju usluga; podaci za kontakt nalaze se u sljedećem odlomku:
MMM Agramservis d.o.o.

Adresa Slavonska avenija 22d
10000 Zagreb

Telefon Informacije: +385 1 2456 555

Radno vrijeme službe za korisnike Pon. – Pet.: 08:00 – 18:00 hJAMSTVO ZA ZASLON-- POCO X3 Pro

Uz prava potrošača koja su zajamčena zakonskim jamstvom te u skladu s uvjetima objavljenima na stranicama //www.po.co/global/service/warranty/ https://www.mi.com/global/service/warranty primjenjivat će se dodatno, besplatno komercijalno jamstvo za sve potrošače na teritoriju Hrvatske („Potrošač“). Komercijalno jamstvo osigurava tvrtka Xiaomi Technology Netherlands B.V., registrirana na Prinses Beatrixlaan 582, Hag 2595BM, Nizozemska.

1. Područje primjene

Potrošači koji kupe POCO X3 Pro (J20S) („Proizvod”) u periodu od 15. svibnja 2021. do 14. kolovoza 2022. godine putem bilo kojeg službenog kanala prodaje (online ili offline) tvrtke Xiaomi na teritoriju Hrvatske („Teritorij“) i aktiviraju pametni telefon na području Teritorija, imaju pravo na jedan (1) besplatan popravak u lokalnom servisnom centru tvrtke Xiaomi tijekom prvih šest (6) mjeseci od kupnje uređaja ako se zaslon ovog Proizvoda ošteti ili postane neispravan uslijed nenamjerne radnje Potrošača (npr. nenamjerni pad proizvoda).

Popravak zaslona bit će besplatan te će, ukoliko se za tim pokaže potreba, uključivati besplatnu zamjenu zaslona.

Kako bi iskoristio ovo komercijalno jamstvo, Potrošač mora kontaktirati korisničku podršku tvrtke Xiaomi. Od potrošača se može zatražiti da pošalje račun o kupnji ili račun dostave.

2. Iznimke

Ovo komercijalno jamstvo neće se primjenjivati niti se odnosi na sljedeće slučajeve:

I. oštećenje zaslona koje je izazvano namjerno ili je posljedica krajnje nepažnje;
II. oštećenja koja utječu samo na površinu zaslona, poput ogrebotina ili drugih estetskih izgleda zaslona;
III. oštećenja uzrokovana zlonamjernim softverom, neuatoriziranim softverom ili aplikacijama treće strane koje Potrošač upotrebljava.

Pored navedenog, komercijalno jamstvo ne vrijedi ni u jednom od sljedećih slučajeva:

I. Potrošač nije predočio račun o kupnji ili račun za dostavu;
II. serijski broj i/ili IMEI broj je oštećen, uklonjen ili neovlašteno izmijenjen;
III. proizvod je krivotvoren i nije ga proizvela tvrtka Xiaomi;
IV. kvar je uzrokovan upotrebom u svrhe za koje proizvod nije namijenjen ili u suprotnosti s uputama, priručnicima ili smjernicama tvrtke Xiaomi ili prodavatelja;
V. kvar je nastao uslijed popravka/neovlaštenog rukovanja od strane potrošača ili neautoriziranog popravka/rukovanja, ili uporabe neautoriziranih ili neoriginalnih rezervnih dijelova, softvera ili komponenti

Ovo komercijalno jamstvo nije primjenjivo na Proizvode koji se zbog oštećenja ili promjene zaslona moraju zamijeniti novim Proizvodom. Takva zamjena podliježe zakonskim jamstvenim standardima.

Ništa navedeno u ovom komercijalnom jamstvu ne ograničava prava potrošača koja jamče važeći zakoni.

JAMSTVO ZA ZASLON - Mi 11

Uz prava potrošača koja su zajamčena zakonskim jamstvom te u skladu s uvjetima objavljenima na stranici https://www.mi.com/global/service/warranty, primjenjivat će se dodatno, besplatno komercijalno jamstvo za sve potrošače na teritoriju Hrvatske („Potrošač“). Komercijalno jamstvo osigurava tvrtka Xiaomi Technology Netherlands B.V., registrirana na Prinses Beatrixlaan 582, Hag 2595BM, Nizozemska.

1. Područje primjene

Potrošači koji kupe Xiaomi Mi 11 (K2) („Proizvod”) u periodu od 5. ožujka 2021. do 5. lipnja 2022. godine putem bilo kojeg službenog kanala prodaje (online ili offline) tvrtke Xiaomi na teritoriju Hrvatske („Teritorij“) i aktiviraju pametni telefon na području Teritorija, imaju pravo na jedan (1) besplatan popravak u lokalnom servisnom centru tvrtke Xiaomi tijekom prvih dvanaest (12) mjeseci od kupnje uređaja ako se zaslon ovog Proizvoda ošteti ili postane neispravan uslijed nenamjerne radnje Potrošača (npr. nenamjerni pad proizvoda).

Popravak zaslona bit će besplatan te će, ukoliko se za tim pokaže potreba, uključivati besplatnu zamjenu zaslona.

Kako bi iskoristio ovo komercijalno jamstvo, Potrošač mora kontaktirati korisničku podršku tvrtke Xiaomi. Od potrošača se može zatražiti da pošalje račun o kupnji ili račun dostave.

2. Iznimke

Ovo komercijalno jamstvo neće se primjenjivati niti se odnosi na sljedeće slučajeve:

I. oštećenje zaslona koje je izazvano namjerno ili je posljedica krajnje nepažnje;
II. oštećenja koja utječu samo na površinu zaslona, poput ogrebotina ili drugih estetskih izgleda zaslona;
III. oštećenja uzrokovana zlonamjernim softverom, neuatoriziranim softverom ili aplikacijama treće strane koje Potrošač upotrebljava.

Pored navedenog, komercijalno jamstvo ne vrijedi ni u jednom od sljedećih slučajeva:

I. Potrošač nije predočio račun o kupnji ili račun za dostavu;
II. serijski broj i/ili IMEI broj je oštećen, uklonjen ili neovlašteno izmijenjen;
III. proizvod je krivotvoren i nije ga proizvela tvrtka Xiaomi;
IV. kvar je uzrokovan upotrebom u svrhe za koje proizvod nije namijenjen ili u suprotnosti s uputama, priručnicima ili smjernicama tvrtke Xiaomi ili prodavatelja;
V. kvar je nastao uslijed popravka/neovlaštenog rukovanja od strane potrošača ili neautoriziranog popravka/rukovanja, ili uporabe neautoriziranih ili neoriginalnih rezervnih dijelova, softvera ili komponenti

Ovo komercijalno jamstvo nije primjenjivo na Proizvode koji se zbog oštećenja ili promjene zaslona moraju zamijeniti novim Proizvodom. Takva zamjena podliježe zakonskim jamstvenim standardima. Ništa navedeno u ovom komercijalnom jamstvu ne ograničava prava potrošača koja jamče važeći zakoni.

JAMSTVO ZA ZASLON - Mi 10T/ Mi 10T Pro

Uz prava kupca koja jamči zakonsko jamstvo u skladu s uvjetima objavljenima na stranici https://www.mi.com/global/service/warranty, sljedeće dodatno dobrovoljno i besplatno komercijalno jamstvo primjenjuje se na sve kupce na teritoriju Hrvatska („Kupac“). Komercijalno jamstvo nudi tvrtka Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrirana na Prinses Beatrixlaan 582, Hag 2595BM, Nizozemska.

1. Područje primjene

Kupci koji kupe Xiaomi Mi 10T ili Mi 10T Pro („Proizvod“) između 20. listopada 2020. i 21. siječnja 2022. putem bilo kojeg službenog kanala prodaje (online ili offline) tvrtke Xiaomi na teritoriju Hrvatska („Teritorij“) i aktiviraju pametni telefon na području Teritorija, imaju pravo na jedan (1) besplatni popravak u lokalnom servisnom centru tvrtke Xiaomi tijekom prvih šest (6) mjeseci nakon kupovine ako se zaslon Proizvoda ošteti ili postane neispravan uslijed nenamjerne radnje Kupca (npr. slučajni pad proizvoda).

Popravak zaslona bit će besplatan te će po potrebi uključivati besplatnu zamjenu zaslona.

Kako bi iskoristio ovo komercijalno jamstvo, Kupac mora kontaktirati korisnički podršku tvrtke Xiaomi. Kupac će možda morati poslati račun ili potvrdu o dostavi.

2. Iznimke

Ovo komercijalno jamstvo ne primjenjuje se niti pokriva sljedeće slučajeve:

I. oštećenje zaslona koje je izazvano namjerno ili je posljedica teškog nemara;
II. oštećenje samo na površini zaslona, poput ogrebotina ili drugih estetskih oštećenja zaslona;
III. oštećenje izazvano zlonamjernim programima, neovlaštenim softverom ili aplikacijama treće strane koje kupac upotrebljava.

Štoviše, komercijalno jamstvo ne vrijedi ni u sljedećim slučajevima:

I. Kupac nije predočio račun ili potvrdu o dostavi;
II. serijski broj i/ili IMEI broj je oštećen, uklonjen ili neovlašteno izmijenjen;
III. proizvod je krivotvoren i nije ga proizvela tvrtka Xiaomi;
IV. oštećenje je uzrokovano uporabom u svrhe za koje proizvod nije namijenjen ili u suprotnosti s uputama, priručnicima ili smjernicama tvrtke Xiaomi ili prodavatelja;
V. oštećenje proizlazi iz popravka/rukovanja od strane korisnika ili neovlaštenog popravka/rukovanja, ili uporabe rezervnih dijelova, softvera ili komponenti koje nisu odobrene ili izvorne.

Ovo komercijalno jamstvo ne obuhvaća proizvode koje treba zamijeniti novim proizvodom radi oštećenja ili izmjena na zaslonu. Takve zamjene podložne su standardima zakonskog jamstva.

Ništa navedeno u ovom komercijalnom jamstvu ne ograničava prava kupca koja jamče važeći zakoni.