Due to COVID-19, the ongoing health and containment emergency measures may cause service delays at logistic couriers and Xiaomi authorized service centers until further notice. Thank you for your understanding and support.×
Home > Support > warranty

warranty

Търговска гаранция - Covid 19

За да се приспособи към настоящите обстоятелства поради избухването на Covid-19, Xiaomi Technology Netherlands BV се регистрира на адрес Prinses Beatrixlaan 582, Hague 2595BM, Холандия, предоставяйки доброволно на потребителите в България („Потребители“) следната търговска гаранция - Covid 19. Следните условия се прилагат допълнително към правата на потребителите, предоставени от законовата гаранция и които са публикувани на https://www.mi.com/global/service/support/warranty/bg.html.

1. Удължаване от 3 месеца

За всички мобилни устройства Xiaomi, чиято правна гаранция изтича между 1 март 2020 г. и 31 май 2020 г., Xiaomi предлагат еднократно удължаване на гаранционния период от ТРИ (3) МЕСЕЦА безплатно.

Тази търговска гаранция изтича автоматично на 31 август 2020 г., съответно изтича ТРИ (3) МЕСЕЦА след изтичане на първоначалния законов гаранционен период на продукта в обхвата, което от двете е по-рано.

2. Изключване на търговската гаранция - Covid-19

Гореупоменатото 3-месечно удължаване на гаранцията няма да бъде приложимо в нито един от следните случаи:

 1. Потребителят не предоставя фактурата на сметката за покупка или доставка;
 2. Серийният номер и / или IMEI номерът е повреден, премахнат или подправен;
 3. Продуктът е реплика и не е произведен от Xiaomi;
 4. Дефектът възниква или се дължи на злоупотребата от потребителите с Продуктите. Подобно на пожар, контакт с течност и сходни причини, външни за продукта, които са извън контрола на Xiaomi;
 5. Дефектът е причинен от употреба не по предназначение или противоречи на инструкциите, ръководствата или указанията на продавача на Xiaomi или на продавача;
 6. Дефектът възниква от собствения или неоторизиран ремонт / манипулация на Потребителя или използването на неоторизирани резервни части, софтуер или компоненти.

Нищо в тази търговска гаранция не ограничава правата на потребителите съгласно приложимия закон.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТА

Xiaomi гарантира на първоначалния купувач, че Вашият Продукт Xiaomi няма дефекти по отношение на материалите и изработката му при нормална употреба по време на гаранционния период. Гаранцията е с продължителност две (2) години за хост устройство, шест (6) месеца за сменяема батерия и зарядно устройство, две (2) години за несменяема батерия, считано от датата на закупуването. Независимо от предходната клауза, Xiaomi не изключва, ограничава или прекратява минималния гаранционен период, предвиден в съответното приложимо законодателство. Xiaomi не гарантира, че Продуктът ще работи непрекъснато или без никакви грешки.

СРЕДСТВА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА

В случай на дефект, доколкото е разрешен от закона, това са Вашите единствени и изключителни средства за правна защита. Могат да бъдат начислявани такси за доставка и обработка, освен ако не е забранено от приложимото законодателство. За всеки заменен хардуерен продукт ще бъде дадена гаранция за остатъка от първоначалния гаранционен период или тридесет (30) дни, в зависимост от това, кое от двете е по-дълго, или за всеки допълнителен период от време, който може да е приложим във Вашата юрисдикция.

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

В съответствие с приложимото законодателство Xiaomi може да изиска от клиента да представи доказателство с подробности за покупката и гаранционна карта с IMEI на Продукта. Ваша отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали, които може да сте съхранили или запазили на Продукта. Вероятно е такива данни, софтуер или други материали да бъдат загубени или преформатирани по време на ремонта и Xiaomi няма да носи отговорност за такива повреди или загуби.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Освен ако не е предвидено друго от Xiaomi, тази Ограничена гаранция се отнася само за Продукта, произведен от или за Xiaomi, който може да бъде идентифициран чрез прикрепената към него търговска марка, търговско наименование или логотип „Xiaomi“ или „Mi“. Ограничената гаранция не се прилага за: а) щети, причинени от действия на природата или на Бог, например, удари от мълния, наводнения от торнадо, пожар, земетресение или други външни причини; б) небрежност; в) търговска употреба; г) промени или модификации по която и да е част от Продукта; д) щети, причинени от употреба с продукти, различни от Xiaomi; е) щети, причинени от злополука, злоупотреба или неправилна употреба; ж) щети, причинени от експлоатация на продукта извън разрешените приложения или предназначение, описани от Xiaomi, или с неправилно напрежение или електрическо захранване; з) щети, причинени от услуга (включително надстройки и разширения), извършена от лице, което не е представител на Xiaomi, или и) неспазване на инструкции, свързани с използването на продукта. Възстановяването и преинсталирането на софтуерни програми и потребителски данни не са включени в тази Ограничена гаранция. Никой продавач, представител или служител на Xiaomi не е упълномощен да извършва каквито и да е промени, разширения или допълнения към тази Ограничена гаранция. Ако даден срок се счита за незаконен или неприложим, законността или приложимостта на останалите условия няма да бъде засегната или нарушена. Освен ако не е забранено от закони или обещано по друг начин от Xiaomi, следпродажбеното обслужване е ограничено до държавата или региона на първоначалната покупка.

ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ

Освен ако не са забранени от приложимото законодателство, всички подразбиращи се гаранции (включително гаранции за продаваемост и годност за определена цел) са ограничени до срока на тази ограничена гаранция. Някои юрисдикции не позволяват ограничения за продължителността на подразбиращата се гаранция, така че горното ограничение може да не се отнася за вас.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЩЕТИТЕ

Освен забраненото от приложимото законодателство, Xiaomi не носи отговорност за случайни, косвени, специални или последващи щети, включително, но не само загуба на печалби, приходи или данни, щети, произтичащи от каквото и да е нарушение на изрична или подразбираща се гаранция или състояние, или съгласно всяка друга правна теория дори когато Xiaomi е била информирана за възможността за такива щети. Някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на специални, косвени, случайни или последващи щети, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас.

Оторизиран информационен център на Xiaomi


Държава
Град Оторизиран сервизен център Адрес Работни дни Работно време Телефонен номер Уебсайт
България София „Сръчко Сервиз“ ЕООД ул „Коста Лулчев“ № 58А, 1574 Пон-Пт 09:00 – 19:00 02 9635716; 02 8848927 Заявете ремонт

//www.sservice.bg/remonti

Преди да изпратите устройството си за ремонт:

1.Архивирайте всички ваши данни (използвайте Mi Cloud или Share Mi приложението)

 1. Извадете SIM картата и картата памет (ако има такава в устройството)
 2. Премахнете всички пароли и деактивирайте Google и Mi акаунтите
 3. Опишете детайлно дефекта на устройството
 4. Опаковайте добре пратката за транспорт
 5. Запазете информация за IMEI номера на телефона – това ще улесни последваща проверка на ремонт

КАК ДА ОПАКОВАТЕ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО ЗА ИЗПРАЩАНЕ

 1. Ако е възможно, използвайте оригиналната опаковка
 2. Ако не разполагате с оригиналната опаковка, използвайте твърда, неизползвана картонена кутия, която да е малко по-голяма от размера на устройството
 3. Мого внимателно защитете ъглите и стъклените части на устройството
 4. Изключете устройството и го защитете от случйно включване