Home > HỖ TRỢ > ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT CHO XIAOMI 13/XIAOMI 13 Pro

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT CHO XIAOMI 13/XIAOMI 13 Pro

Chương trình này được áp dụng để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng theo luật định, các điều khoản và điều kiện được công bố tại: https://www.mi.com/vn/service/warranty/.

1.PHẠM VI VÀ KHÁCH HÀNG ĐƯỢC ÁP DỤNG

Chương trình này dành cho tất cả Khách hàng tại Việt Nam (Khách hàng) đã mua sản phẩm Xiaomi 13/Xiaomi 13 Pro (Sản phẩm) từ bất kỳ kênh bán hàng được ủy quyền chính thức của Xiaomi (bao gồm mua hàng trực tiếp tại cửa hàng hoặc mua hàng trực tuyến) trong lãnh thổ Việt Nam (“Lãnh thổ”). Chương trình này được cung cấp bởi Xiaomi H.K. Limited, được đăng ký tại Phòng 3209, 32/F, Tòa nhà 5, The Gateway, Harbour city, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hồng Kông (“Ban tổ chức / Xiaomi”) (gọi là “Xiaomi” hoặc “chúng tôi”).

Chỉ những người dùng đã mua và kích hoạt các Sản phẩm nói trên mới đủ điều kiện nhận được chương trình này (gọi tắt là “Khách hàng”) theo các điều kiện được mô tả bên dưới.

2. DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

Chương trình này sẽ bao gồm các dịch vụ sau bán hàng bổ sung sau đây:

i. Bảo hành 24 tháng (Áp dụng chính sách đổi mới sản phẩm) (vui lòng tham khảo mục 4.1.);

ii. Sửa chữa ngoài bảo hành với chi phí nhân công miễn phí (vui lòng tham khảo mục 4.2.);

iii. Dịch vụ độc quyền (vui lòng tham khảo mục 4.3.);

i.v. Dịch vụ bảo hành quốc tế cho điện thoại Xiaomi (chỉ dành cho Xiaomi 13 Pro) (vui lòng tham khảo mục 4.4.)

3. THỜI GIAN DỊCH VỤ

Bảo hành 24 tháng: hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày mua của người dùng cuối (Áp dụng chính sách đổi mới sản phẩm)

Sửa chữa ngoài bảo hành với chi phí nhân công miễn phí: mười hai (12) tháng kể từ ngày mua của người dùng cuối

Dịch vụ bảo hành quốc tế cho điện thoại Xiaomi (chỉ dành cho Xiaomi 13 Pro): hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày mua của người dùng cuối

4. MÔ TẢ DỊCH VỤ

4.1 - BẢO HÀNH 24 THÁNG

Xiaomi bảo đảm với khách hàng rằng Sản phẩm sẽ không có sai sót về chất lượng sản phẩm nếu sử dụng theo cách thông thường trong HAI MƯƠI TƯ (24) tháng kể từ ngày mua của người dùng cuối (đây gọi là “Thời hạn Bảo hành”).

Nếu phát hiện thấy lỗi phần cứng và Xiaomi nhận được khiếu nại hợp lệ trong Thời hạn bảo hành, Khách hàng sẽ có đủ điều kiện đổi mới miễn phí theo “Thông báo bảo hành dành cho điện thoại” Trong trường hợp khách hàng đủ điều kiện nhận được bất kỳ dịch vụ bảo hành miễn phí nào. Khách hàng phải “sao lưu” đầy đủ và/hoặc xóa tất cả dữ liệu cá nhân trước khi giao Sản phẩm cho Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền của Xiaomi. Xin lưu ý rằng trong quá trình thực hiện bất kỳ dịch vụ bảo hành nào, cài đặt phần mềm và nội dung của Sản phẩm sẽ được khôi phục về cài đặt gốc và tất cả dữ liệu cá nhân cũng như cài đặt trong Sản phẩm sẽ không được khôi phục. Xiaomi sẽ không chịu trách nhiệm nếu nội dung trong phương tiện lưu trữ dữ liệu của Sản phẩm bị thay đổi, xóa hoặc sửa đổi theo bất kỳ cách nào trong bất kỳ dịch vụ bảo hành nào.

Bảo hành 24 tháng này sẽ không áp dụng cho các trường hợp sau và Khách hàng sẽ chịu toàn bộ chi phí sửa chữa hoặc vật tư (chi phí sẽ tuân theo quy định của Ban tổ chức hoặc trung tâm Dịch vụ ủy quyền của Xiaomi:

4.2 SỬA CHỮA NGOÀI BẢO HÀNH VỚI CHI PHÍ NHÂN CÔNG MIỄN PHÍ

Khách hàng có đủ điều kiện để nhận được MỘT (1) lần sửa chữa ngoài bảo hành miễn phí trong vòng MƯỜI HAI (12) tháng kể từ ngày mua của người dùng cuối (gọi là “Thời gian sửa chữa NGOÀI BẢO HÀNH”).

A. Cơ chế sửa chữa ngoài bảo hành

Đối với việc thực hiện sửa chữa ngoài bảo hành (gọi tắt là “Sửa chữa”), Khách hàng sẽ được miễn phí chi phí nhân công (không bao gồm chi phí linh kiện và/hoặc chi phí vận chuyển như được quy định cụ thể hơn trong mục A (i) và A (ii) bên dưới) .

Trong Thời gian sửa chữa ngoài bảo hành, Khách hàng có thể sử dụng Dịch vụ theo cách sau: Mang Sản phẩm đến Trung Tâm Dịch Vụ Ủy quyền của Xiaomi để được hỗ trợ sửa chữa tại chỗ Khách hàng có thể trực tiếp mang Sản phẩm đến một trong các Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền của Xiaomi được liệt kê bên dưới trong Phụ lục I " Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền của Xiaomi" để sửa chữa. Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền của Xiaomi sẽ xác định việc đáp ứng tất cả các điều kiện áp dụng đối với tính đủ điều kiện của chương trình này, trong phạm vi của thỏa thuận này: quyền sở hữu và tính đủ điều kiện của sản phẩm.

Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền của Xiaomi sẽ tiến hành kiểm tra và cung cấp cho Khách hàng thời gian dự kiến sửa chữa Sản phẩm. Chi phí nhân công sẽ được trích từ chương trình này. Xin lưu ý rằng chi phí linh kiện thay thế và vận chuyển (nếu cần thiết) không phải là một phần của Dịch vụ này và sẽ do Khách hàng chi trả.

Dựa trên thời gian dự kiến sửa chữa, Khách hàng sẽ quyết định có tiến hành Sửa chữa hay không. Mặt khác, Sản phẩm sẽ được trả lại và chi phí kiểm tra sẽ do Khách hàng chi trả.

B. Dịch vụ này không áp dụng hoặc không bao gồm các trường hợp sau:

a. Số serial và/hoặc số IMEI bị hư hao hoặc đã bị xóa hoặc xáo trộn;

b. Sản phẩm là giả mạo và không do Xiaomi sản xuất;

4.3 Dịch vụ Độc Quyền

Trong thời gian sử dụng Dịch vụ, Khách hàng cũng có thể nhận được sự hỗ trợ từ dịch vụ đường dây nóng:

Trong mọi trường hợp, Khách hàng cũng có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Xiaomi thông qua thông tin liên hệ được cung cấp trong Phụ lục I.

4.4 Dịch vụ bảo hành quốc tế cho điện thoại Xiaomi (Chỉ dành cho Xiaomi 13 Pro)

Chỉ dành cho Xiaomi 13 Pro Đối với những khách hàng đã mua Xiaomi 13 Pro sẽ có đủ điều kiện nhận Dịch vụ Bảo hành Quốc tế cho Điện thoại Xiaomi (bao gồm dịch vụ ĐỔI MỚI và dịch vụ nâng cấp phần mềm) tại (các) trung tâm dịch vụ được chỉ định của Xiaomi tại các thị trường được liệt kê trong điều khoản và điều kiện của Dịch vụ bảo hành quốc tế của điện thoại Xiaomi cho Xiaomi 13 Pro. Các dịch vụ trong dịch vụ bảo hành quốc tế này sẽ được cung cấp: (1) theo luật pháp và tiêu chuẩn tại thị trường nơi dịch vụ được cung cấp, trong phạm vi được luật pháp địa phương cho phép và (2) dựa trên sự sẵn có của các tài liệu trong dịch vụ này tại thị trường, để đảm bảo rằng Sản phẩm có thể được sử dụng bình thường tại thị trường nơi dịch vụ được cung cấp.

Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện của Dịch vụ Bảo hành Quốc tế của điện thoại Xiaomi cho Xiaomi 13Pro https://www.mi.com/vn/service/support/xiaomi13pro-iws.html để biết thêm thông tin.

5. THÔNG TN KHÁC

5.1. Quyền riêng tư về dữ liệu: Xiaomi rất coi trọng quyền riêng tư của Người dùng và cam kết đảm bảo tính bảo mật cho thông tin cá nhân của bạn. Xiaomi tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các luật hiện hành và chính sách quyền riêng tư để xử lý thông tin cá nhân cần thiết của bạn nhằm cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (bao gồm dịch vụ bảo trì, sửa chữa và/hoặc dịch vụ cho mượn điện thoại dự phòng) cho bạn.

Với mục đích cung cấp cho bạn Dịch vụ theo thỏa thuận này, Xiaomi sẽ đóng vai trò là bên kiểm soát dữ liệu và chúng tôi sẽ thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin liên hệ cực kỳ cần thiết của bạn (tên, số điện thoại, địa chỉ email, số ID) và thông tin thiết bị. Xin lưu ý rằng chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với bất kỳ Trung tâm dịch vụ được ủy quyền nào của chúng tôi, nếu cần.

Để thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của bạn và tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng truy cập: https://privacy.mi.com/all/languages/.

Vui lòng đảm bảo xóa tất cả các tệp của bạn, đăng xuất tài khoản Xiaomi và vô hiệu hóa mật khẩu bảo mật của bạn khi trả lại điện thoại dự phòng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu và dữ liệu cá nhân và/hoặc bí mật của bạn. Người dùng chịu trách nhiệm: (a) xóa tất cả dữ liệu (bao gồm các tệp và dữ liệu cá nhân và/hoặc bí mật khỏi Người dùng); và (b) sao lưu tất cả dữ liệu bạn muốn giữ lại trước khi trả lại điện thoại dự phòng cho Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền. Xiaomi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố mất dữ liệu và quyền riêng tư nào do tài liệu hoặc dữ liệu cá nhân của bạn vẫn còn trên hoặc không bị xóa khỏi điện thoại dự phòng khi bạn trả lại.

5.2. Việc bảo trì một số bộ phận có thể được yêu cầu để thay thế linh kiện. Do đó, các sản phẩm hoặc bộ phận đã được sửa chữa có thể không phải là sản phẩm hoặc bộ phận ban đầu.

5.3. Ưu đãi này chỉ áp dụng cho các Sản phẩm được mô tả ở trên trong điều 1. Các dòng điện thoại hoặc sản phẩm Xiaomi khác sẽ không đủ điều kiện nhận ưu đãi này.

5.4. Khách hàng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện chung được mô tả trên https://www.mi.com/vn/support/warranty/ vẫn được áp dụng. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các Điều khoản và Điều kiện này với các điều khoản và điều kiện chung được mô tả trên trang www.mi.com có liên quan, các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng các điều khoản và điều kiện này tuân theo Luật của Vietnam

ƯU ĐÃI SAU BÁN HÀNG NÀY KHÔNG LOẠI TRỪ, GIỚI HẠN HOẶC TẠM NGƯNG CÁC QUYỀN KHÁC BẠN CÓ THỂ CÓ. ĐỂ HIỂU ĐẦY ĐỦ VỀ QUYỀN CỦA BẠN, BẠN VUI LÒNG THAM KHẢO LUẬT CỦA QUỐC GIA CỦA BẠN.

PHỤ LỤC I

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ỦY QUYỀN CỦA XIAOMI VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ DỊCH VỤ XIAOMI

Trung tâm dịch vụ ủy quyền của Xiaomi vui lòng tham khảo:

https://www.mi.com/vn/support/

Liên hệ dịch vụ Xiaomi:

Trò chuyện trực tiếp: www.mi.com/vn

Số điện thoại dịch vụ khách hàng của Xiaomi: 1800400410

Địa chỉ email: service.vn@support.mi.com

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG XIAOMI