Xiaomi GaN充電器 65W 1A1C 版

Xiaomi 65w Gan Charger
基本規格
產品名稱Xiaomi GaN 充電器 65W 1A1C 版
產品型號AD652G
連接埠類型USB-C、USB-A
輸入參數100-240V ~ 50/60Hz,1.7A
單連接埠輸出(USB-A)
5V=2.4A 9V=2A 12V=1.5A 18W 最大
(USB-C)
5V=3A 9V=3A 10V=5A 12V=3A 15V=3A 20V=3.25A 65W MAX
雙連接埠輸出(USB-A)
5V=2.4A 9V=1.5A 12V=1.25A 15W 最大
(Type-C)
5V=3A 9V=3A 10V=3A 12V=3A 15V=3A 20V=2.25A 45W MAX
產品尺寸:31 × 31 × 71.8 mm (不含插腳)
執行標準:GB 17625.1-2012、GB 4943.1-2011、GB/T 9254-2008
工作溫度:0℃ ~ 35℃
包裝清單
充電器
Type-C to Type-C 傳輸線
說明書