Home > Support > Xiaomi Smartphone Internationale Garantie

Xiaomi Smartphone Internationale Garantie

Xiaomi Smartphone Internationale Garantie voor Xiaomi 13 Pro

DEZE XIAOMI SMARTPHONE INTERNATIONALE GARANTIE VOOR DE XIAOMI 13 PRO ("GARANTIE") IS EEN VRIJWILLIGE COMMERCIËLE GARANTIE VAN DE FABRIKANT, AANVULLEND OP DE CONSUMENTENRECHTEN VERLEEND DOOR WETTELIJKE GARANTIE ONDER TOEPASSELIJKE WETGEVING EN ANDERE COMMERCIËLE GARANTIES DIE WORDEN VERSTREKT VOLGENS DE VOORWAARDEN GEPUBLICEERD OP: https://www.mi.com/global/service/warranty .

De internationale garantie is met name van toepassing voor klanten die een product kopen in een van de gedekte markten en garantieservice nodig hebben in een ander deelnemend land.

a) De Garantie

Eindgebruikers die een Xiaomi 13 Pro ("Product") hebben gekocht bij een officieel geautoriseerd verkoopkanaal van Xiaomi in een in de "Tabel 1" vermeld land en hun Product binnen dit land hebben geactiveerd of hebben voldaan aan de voorwaarden die anderszins door Xiaomi zijn gepubliceerd ("Consumenten"), komen in aanmerking voor de diensten (inclusief SWAP-reparatieservice en software-upgradeservice) onder deze Garantie bij het/de aangewezen servicecentrum(s) van Xiaomi in de andere in de "Tabel 1" vermelde landen. Deze Garantie wordt aangeboden door Xiaomi H.K. Limited geregistreerd te Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. De periode van deze Garantie is 24 maanden gerekend vanaf de aankoopdatum van het Product.

De diensten onder deze Garantie worden verleend: (1) in overeenstemming met de wetten en normen in het land waar de diensten worden verleend, voor zover de lokale wetgeving dit toestaat, en (2) op basis van de beschikbaarheid van materialen in het land , om ervoor te zorgen dat het Product normaal kan worden gebruikt in het land waar de diensten worden verleend. Raadpleeg https://www.mi.com/global/service/warranty voor meer informatie over de garantie die in ieder land van toepassing is.

Tabel 1. Markten die onder de garantie vallen

   
Regio   
   
Markten   
   
Azië   
   
Hongkong, Kazachstan, Kirgizië, Macau, Maleisië, Filippijnen, Thailand, Turkije,   Saudi-Arabië, Singapore, Taiwan, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam.   
   
Europa   
   
België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Finland,   Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg,   Nederland, Oostenrijk, Portugal, Polen, Roemenië, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.    

Deze garantie omvat de volgende soorten diensten:

 1. Service binnen de garantie: Zorg voor een geldig aankoopbewijs , en nadat het betreffende Xiaomi's Service Center heeft vastgesteld en bevestigd dat aan de garantievoorwaarden is voldaan, kunt u genieten van gratis garantieservices voor het Product. De serviceprocedures kunnen per land verschillen .

 2. Service buiten de garantie: Voor Producten waarvan de garantieperiode is verstreken of die niet onder de garantie vallen, kunnen defecte onderdelen tegen betaling worden vervangen bij het betreffende lokale Xiaomi Service Center.
  De prijs van reserveonderdelen en arbeidsloon is afhankelijk van het lokale Xiaomi's Service Center waar de service wordt verleend.
  En reserveonderdelen die beschikbaar zijn voor de service buiten de garantie van Xiaomi Smartphone International Warranty Service omvatten: Moederbord, Scherm, Batterij, Batterij cover en anderen. De beschikbaarheid is afhankelijk van het lokale Xiaomi Service Center.

Houd er rekening mee dat het uiterlijk/de functie van uw Product/gerepareerd materiaal kan variëren als gevolg van de verleende Service, en dat de veiligheidskwalificatienormen/markeringen voor uw smartphone/gerepareerd materiaal mogelijk alleen van toepassing zijn op de plaats waar de Xiaomi Smartphone International Warranty Service wordt verleend vanwege de vereisten van de lokale wetgeving, zodat deze afwijken van de vereisten van de wetgeving in de plaats waar u uw Product hebt gekocht en geactiveerd.

b) Uitsluiting

Deze commerciële garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

 1. De Xiaomi Smartphone International Warranty Service ondersteunt alleen reparatie (inclusief SWAP-reparatie en upgradeservice) van aangewezen modellen in de gedekte landen, maar geen retourzendingen van Producten. Andere diensten zijn afhankelijk van de plaats waar de dienst wordt verleend.
 2. Consumenten zijn verplicht om toestemming te geven voor het verzamelen van informatie die nodig is om de Xiaomi Smartphone International Warranty Service te verlenen, en het overhandigingsformulier en instructieformulier te ondertekenen, anders heeft het betreffende Xiaomi's Service Center het recht om te weigeren de Xiaomi Smartphone International Warranty Service te verlenen .
 3. Voor Producten die via niet-officiële kanalen zijn gekocht, heeft het servicecentrum het recht om diensten te weigeren. Koop het toestel via een officieel, door Xiaomi erkend kanaal.

Bovendien zal deze commerciële garantie de volgende gevallen niet dekken:

 1. Het betreft een ander model dan het Product vermeld in deze garantievoorwaarden.
 2. Het Product wordt niet verkocht en geactiveerd in de in "tabel 1" vermelde landen.
 3. Producten gekocht via niet-officiële kanalen van de in "Tabel 1" genoemde landen.
 4. Er is een wijziging, demontage of reparatie uitgevoerd door niet-geautoriseerde derden.
 5. Producten overschrijden de tijdslimiet van de dienst op de plaats waar de dienst wordt verleend.
 6. Er wordt alleen een terugbetaling gevraagd, of een vervanging als er geen probleem is met de kwaliteit van het Product.
 7. Het Product kan niet worden gebruikt vanwege een regio-overschrijdend probleem en niet vanwege een Productfout (het ondersteunt bijvoorbeeld geen andere regionale netwerkstandaarden en heeft geen toegang tot het internet, enz.)
 8. Het probleem valt buiten het toepassingsgebied van het garantiebeleid in de plaats waar de Consument de service aanvraagt.

Niets in deze commerciële garantie beperkt de rechten van de consument uit hoofde van de toepasselijke wetgeving.