Home > Support > MI POINTS

MI POINTS

Algemene voorwaarden voor het Mi-punten-programma (Europa)

Het loyaliteitsprogramma Mi-punten ("Mi-punten" of "Programma") beloont de loyaliteit van Xiaomi-klanten. Het Mi-punten-programma biedt deelnemers de mogelijkheid om Mi-punten te verdienen en in te wisselen. Het programma is toegankelijk voor deelnemers in Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk ("Gebied").

De exploitant van Mi-punten in Europa (behalve in het Verenigd Koninkrijk) is Xiaomi Technology Netherlands B.V. (Prinses Beatrixlaan 582, WTC Den Haag, Nederland). Voor het Verenigd Koninkrijk is de exploitant Xiaomi Technology UK Limited (Part Ground Floor, North Wing, 100 Brook Drive, Green Park, Reading, Verenigd Koninkrijk).

De exploitant van de Mi-punten behoudt zich het recht voor om bij sommige gelegenheden het programma of delen ervan gezamenlijk uit te voeren met geaffilieerde exploitanten of exploitanten van derde partijen, zoals gepubliceerd door de exploitant, met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn.

De volgende Algemene voorwaarden van Mi-punten ("Voorwaarden") zijn onvoorwaardelijk en uitsluitend van toepassing op alle deelnemers. De exploitant kan op elk moment en naar eigen goeddunken speciale of aanvullende voorwaarden en bepalingen invoeren (d.w.z. voor speciale aanbiedingen binnen het programma).

Op het gebruik van mi.com, de beoordelingssectie van mi.com, externe socialmediaplatforms en andere websites/services van derden zijn afzonderlijke gebruiksvoorwaarden en algemene voorwaarden van toepassing.

1. Deelname

1.1 Geschiktheid

De deelname is beperkt tot natuurlijke personen, die meerderjarig zijn, die in het gebied wonen en een actief mi.com-account hebben. De exploitant kan de toegang tot het programma weigeren zonder opgave van reden.

Als u minderjarig bent, dient u onder begeleiding van uw wettelijke voogd deze voorwaarden te lezen en te aanvaarden.

1.2 Aanvang

Deelname is vrijwillig en begint met het registreren van een mi.com-account op de lokale deelnemende website voor deelnemers of in de Mi Store-app. Deelnemers die al geregistreerd zijn bij mi.com worden automatisch ingeschreven bij het programma, maar deelname is vrijwillig. Het is niet toegestaan voor een deelnemer om meerdere accounts voor mi.com en Mi-punten te hebben.

2. Mi-punten

2.1 Algemeen

De Mi-punten vormen de basis van het programma en worden voor de in aanmerking komende activiteiten bijgeschreven op het persoonlijke mi.com-account van de deelnemer. De Mi-punten kunnen alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in deze voorwaarden of in eventuele speciale of aanvullende voorwaarden, zoals gepubliceerd door de exploitant, worden vermeld.

Mi-punten en mi.com-accounts kunnen niet worden overgedragen aan derden. Het direct of indirect verkopen, ruilen, ongeautoriseerd gebruiken, aanbieden (voor veiling) of op enige manier overdragen van Mi-punten is ten strengste verboden en kan leiden tot beëindiging/deactivering van het mi.com-account en/of de Mi-punten.

2.2 Mi-puntensaldo

Deelnemers kunnen hun Mi-puntensaldo zien in hun persoonlijke account op mi.com en in de Mi Store-app (Mi-puntencentrum) onder "Beschikbare Mi-punten". Daarnaast kunnen deelnemers per e-mail of een ander communicatiemiddel een melding ontvangen over hun Mi-puntensaldo.

2.3 Mi-punten verdienen

2.3.1 Algemene bepalingen

Deelnemers kunnen alleen Mi-punten verdienen nadat ze een mi.com-account hebben geregistreerd en alleen als ze tijdens de aankoop zijn aangemeld bij hun mi.com-account of Mi Store-app.

2.3.2 Aankopen

Deelnemers kunnen Mi-punten verdienen voor elke aankoop op de lokale mi.com-website van de deelnemer. Eén (1) Mi-punt is gelijk aan één (1) EUR/GBP (of zoals anderszins tijdig beperkt of onbeperkt gecommuniceerd door de exploitant in de Mi Store-app) die daadwerkelijk wordt uitgegeven aan een aankoop. Het werkelijk bestede bedrag is het totale bedrag zoals vermeld op de factuur (inclusief eventuele afhandelings- en verzendkosten). Indien het totaalbedrag een decimaalbedrag achter de komma bevat, worden de verdiende Mi-punten naar boven afgerond als het decimaalbedrag achter de komma gelijk is aan of hoger is dan ,50 en naar beneden afgerond als het decimaalbedrag gelijk is aan of lager is dan ,49.

Deelnemers moeten ingelogd zijn op hun mi.com-account tijdens het plaatsen en afronden van de aankoop.

2.3.3 Deelnemer-interacties

Deelnemers kunnen via interacties Mi-punten verdienen, zoals hieronder wordt beschreven.

2.3.3.1 Inschrijven

Deelnemers die zich registreren en een mi.com-account openen op hun lokale deelnemende mi.com-website en de Mi Store-app downloaden, verdienen het volgende aantal Mi-punten:

(i) Registreren op mi.com - 50 Mi-punten

(ii) Downloaden en aanmelden bij de Mi Store-app - 50 Mi-punten

De Mi-punten voor inschrijving worden slechts één keer toegekend (voor registratie op mi.com en voor het downloaden van/aanmelden bij de Mi Store-app). Deelnemers die al geregistreerd zijn op mi.com en deelnemers die de Mi Store-app al hebben gedownload, krijgen ook een inschrijfbonus zoals hierboven beschreven door deze taak te activeren in hun mi.com-account.

2.3.3.2 Inhoud delen

Deelnemers kunnen 10 Mi-punten verdienen elke keer dat ze productlinks van mi.com of productlinks in de Mi Store-app delen op hun socialmedia-account. Deelnemers moeten aangemeld zijn op hun mi.com-account of ingelogd zijn met hun mi.com-accountgegevens in de Mi Store-app om in aanmerking te komen voor het verdienen van Mi-punten voor het delen van inhoud. Deelnemers moeten de officiële knop "Delen" of de "pop-up" op mi.com of in de Mi Store-app gebruiken en de instructies volgen, zodat de exploitant het delen kan bijhouden en de Mi-punten kan bijschrijven.

Een deelnemer kan maximaal drie (3) keer per kalendermaand Mi-punten ontvangen voor het delen van inhoud. Aanvullende voorwaarden van de socialmediakanalen kunnen van toepassing zijn.

2.3.3.3 Brandstof verzamelen

Deelnemers kunnen Mi-punten verdienen door brandstof te verzamelen. Brandstoffen zijn interactieve knoppen in de Mi Store-app. Door te tikken op de Brandstofknop in de Mi Store-app, kunnen deelnemers 2 Mi-punten per dag verzamelen. Als een deelnemer zeven (7) dagen achter elkaar brandstof verzamelt, ontvangt de deelnemer 50 extra Mi-punten als bonus. Als een deelnemer zeven (7) dagen achter elkaar op de brandstofknop tikt, begint de periode voor het verzamelen van de brandstof de volgende dag opnieuw. Als een deelnemer op een dag geen brandstof verzamelt, dan begint de verzamelperiode opnieuw op de dag dat de deelnemer weer begint met het verzamelen van brandstof.

2.3.3.4 Bladeren door pagina's

Deelnemers kunnen deze taak voltooien door te bladeren op pagina's op mi.com of in de interface van de Mi Store-app. Deelnemers kunnen 10 Mi-punten verdienen door gedurende ten minste 15 seconden een opgegeven pagina te bekijken en aan de vereisten te voldoen. Het verdienen van Mi-punten door op pagina's te bladeren is beperkt tot 10 keer per kalendermaand per Deelnemer.

2.3.3.5 Video bekijken

Deelnemers kunnen deze taak voltooien door de gespecificeerde videos te bekijken op mi.com of in de interface van de Mi Store-app. Deelnemers kunnen hiermee 30 Mi-punten verdienen. Het verdienen van Mi-punten door video's te bekijken is beperkt tot 10 keer per kalendermaand per Deelnemer.

2.3.3.6 Andere manieren

Deelnemers kunnen Mi-punten verdienen op andere manieren, zoals die van tijd tot tijd door de exploitant worden gepubliceerd. Mogelijk zijn er hierop speciale voorwaarden en bepalingen van toepassing als aanvulling op deze voorwaarden.

2.4 Bijschrijving van Mi-punten

Mi-punten worden alleen bijgeschreven als de deelnemer voldoet aan de voorwaarden. Alle in aanmerking komende Mi-punten worden automatisch bijgeschreven op het mi.com-account of het Mi-puntencentrum van de deelnemer, uiterlijk 16 dagen nadat deze de in aanmerking komende punten heeft verdiend.

Als gekwalificeerde Mi-punten niet automatisch worden bijgeschreven, heeft de deelnemer het recht om ontbrekende Mi-punten via e-mail op te eisen (service.nl@xiaomi.com).

Mocht de deelnemer een gekocht product retourneren, zich terugtrekken uit de aankoop of zijn/haar gedeelde inhoud of productbeoordeling intrekken/verwijderen, of enige actie uit te voeren die naar de mening van de exploitant een schending van de voorwaarden of gekwalificeerde inkomsten inhoudt, behoudt de exploitant zich het recht voor om Mi-punten op elk moment in te houden of af te trekken van het Mi-puntensaldo van de deelnemer.

2.5 Mi-punten inwisselen

2.5.1 Algemene bepalingen

Deelnemers kunnen hun Mi-punten inwisselen zodra hun aantal Mi-punten hoog genoeg is. Inwisselaanbiedingen (bijv. kortingsbonnen) en het vereiste aantal Mi-punten voor elke inwisselaanbieding zijn beschikbaar in het Mi-puntencentrum. De beschikbaarheid van inwisselaanbiedingen kan van tijd tot tijd variëren en kan naar eigen goeddunken door de exploitant worden aangepast. Het is niet mogelijk om Mi-punten om te zetten in contanten. Bovendien is het verboden om inwisselaanbiedingen te verkopen aan, ruilen met, (voor veiling) aanbieden aan of anderszins over te dragen aan een derde partij.

2.5.2 Kortingsbon

De kortingsbon voor toekomstige aankopen op de lokale mi.com-website van de deelnemer, is beschikbaar als inwisselingsaanbieding voor een bepaald aantal Mi-punten. Het aantal Mi-punten dat nodig is voor het inwisselen wordt gepubliceerd op het moment van inwisselen. Deelnemers die een kortingsbon aanschaffen en gebruiken, kunnen de waarde van de kortingsbon in mindering brengen op een toekomstig aankoopbedrag of toekomstige aankoopbedragen. Kortingsbonnen kunnen worden beperkt tot een bepaalde productcategorie, minimale aankoopprijs of andere speciale voorwaarden, zoals vermeld op de kortingsbon. De kortingsbon is niet van toepassing op verzend- of administratiekosten en voor één aankoop kunnen niet meerdere bonnen worden gebruikt.

2.5.3 Andere inwisselingsaanbiedingen

Deelnemers kunnen hun Mi-punten inwisselen voor andere aanbiedingen die van tijd tot tijd door de exploitant worden gepubliceerd. Op deze andere inwisselingsaanbiedingen kunnen speciale of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

2.5.4 Korting op aankopen

Deelnemers kunnen hun Mi-punten inwisselen voor korting op hun aankopen op www.mi.com (of via de Mi-app). Over het algemeen komen alle producten en diensten die u kunt aanschaffen in aanmerking voor korting met Mi-punten. De exploitant kan echter van tijd tot tijd bepaalde producten uitsluiten of de mogelijkheid om Mi-punten in te wisselen voor kortingen op aankopen, opschorten. Verzendkosten zijn uitgesloten van eventuele kortingen.

Tenzij anders aangegeven door de exploitant, is de wisselkoers als volgt:

1 Mi-punt = 0,01 euro / 0,01 GBP

Het minimumaantal Mi-punten dat een deelnemer moet hebben om korting te krijgen op aankopen is 1000 Mi-punten. Zodra een deelnemer voldoende saldo heeft om korting te krijgen, kunnen deelnemers een minimumbedrag van 10 Mi-punten gebruiken voor elke afzonderlijke inkooporder. Als het saldo van een deelnemer daarna daalt tot minder dan 1000 Mi-punten, dan kan de deelnemer pas weer korting krijgen op aankopen zodra deze een saldo van 1000 Mi-punten heeft bereikt.

Het maximale aantal Mi-punten voor korting op een aankoop is als volgt:

Tenzij anders aangegeven door de exploitant, kunnen deelnemers met meer dan 1000 Mi-punten op het moment van aankoop tot 20% korting krijgen op het totale bedrag van de inkooporder (na het toepassen van een mogelijke kortingsbon). Als na deze berekening het inkooporderbedrag waarop de deelnemer korting krijgt een decimaalbedrag achter de komma heeft, wordt het aantal Mi-punten naar boven of naar beneden afgerond op een volledig getal.

Als deelnemers kiezen voor korting op een inkooporder, wordt het kortingsbedrag voor deze inkooporder door de exploitant weergegeven op de betaalpagina. Als deelnemers kiezen voor korting op een inkooporder, wordt deze korting automatisch toegepast op het totaal verschuldigde bedrag. Nadat de aankoop is gedaan en bevestigd, worden de gebruikte Mi-punten vervolgens afgetrokken van de Mi-punten in het account van de deelnemer.

Als een deelnemer meer dan één (1) product of dienst koopt en Mi-punten gebruikt om korting op de totale bestelling te krijgen, wordt deze korting automatisch proportioneel verdeeld (op basis van het percentage dat de afzonderlijke producten bijdragen aan het totale bestelbedrag) over alle aangeschafte producten of diensten.

In het geval van

(i) annulering van de bestelling door de deelnemer of de exploitant; of

(ii) volledige of gedeeltelijke retourzending van de bestelling

worden de Mi-punten na een redelijke periode teruggestort op de Mi-puntenrekening van de deelnemer. Als alleen een deel van een bestelling wordt geretourneerd of geannuleerd, worden alleen die Mi-punten voor de geretourneerde of geannuleerde delen teruggestort.

Niettegenstaande andersluidende bepalingen en ter verduidelijking, heeft de deelnemer niet het recht om de uitbetaling van de contante waarde van de Mi-punten te claimen.

2.6 Vervaldatum van Mi-punten en inwisselingen

2.6.1 Verval van Mi-punten

Elk aantal Mi-punten dat meer dan 12 maanden geleden is bijgeschreven, wordt verbeurd op de eerstvolgende 1e dag van de maand nadat de Mi-punten ouder dan 12 maanden zijn geworden, tenzij een langere vervaltermijn is gepubliceerd door de exploitant. De datum en het aantal van de verlopen Mi-punten worden op de 1e dag van elke maand aangegeven via een pushmelding en/of een bericht in het Mi-puntencentrum. Mi-punten die bijvoorbeeld in januari 2022 zijn verdiend, vervallen op 1 februari 2023 en u ontvangt op 1 januari 2023 een pushmelding en/of bericht. Bovendien vervallen alle punten die in 2021 zijn verdiend op 1 januari 2023. Bijvoorbeeld: Alle Mi-punten die zijn verdiend van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 vervallen op 1 januari 2023. Xiaomi behoudt zich het recht voor om de regels over het vervallen van Mi-punten te interpreteren en te wijzigen.

2.6.2 Vervaldatums van inwisselingen

In geval van kortingsbonnen wordt de vervaldatum aangegeven in het Mi-puntencentrum of in de algemene voorwaarden van de kortingsbon.

Voor alle andere inwisselingen wordt de vervaldatum van de ingewisselde aankoop (indien van toepassing volgens de inhoud van de aankoop) aangegeven in het Mi-puntencentrum.

3. Schending van de voorwaarden en gevolgen

3.1 Beëindiging van deelname door deelnemer

De deelnemer kan de deelname te allen tijde beëindigen door het mi.com-account zonder kennisgeving te beëindigen.

3.2 Beëindiging van deelname door exploitant

De exploitant kan een deelname van een deelnemer beëindigen zonder hiervoor een reden op te geven, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

3.3 Wezenlijke inbreuk/buitengewone beëindiging

Buitengewone beëindiging zonder opzegtermijn kan worden toegepast in het geval van wezenlijke inbreuk, misbruik van het programma (met inbegrip van de Mi-punten en inwisselingen) en gegronde redenen, waarbij de deelnemer ook kan worden uitgesloten van deelname aan het programma in de toekomst. Gegronde redenen zijn aanwezig in het geval van mogelijke ernstige schendingen door de deelnemer van deze voorwaarden.

3.4 Blokkeren/bevriezen van accounts en het Mi-puntensaldo

De exploitant heeft het recht om het mi.com-account van de deelnemer en het Mi-puntensaldo/puntencentrum te blokkeren/bevriezen in het geval (of bij het vermoeden) van misbruik, materiële inbreuk of gegronde redenen. De mogelijkheid om te blokkeren/bevriezen wordt toegepast gedurende de periode die nodig is om de omstandigheden van de situatie goed te kunnen onderzoeken.

3.5 Mi-punten en inwisselingen in geval van beëindiging

In het geval van een correcte beëindiging door de deelnemer, zijn de Mi-punten en inwisselingen geldig totdat het mi.com-account wordt gesloten of totdat de Mi-punten/inwisselingen verlopen of worden verbeurd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

In het geval van een correcte beëindiging door de exploitant zijn de Mi-punten en inwisselingen geldig totdat het mi.com-account wordt gesloten of totdat de Mi-punten/inwisselingen verlopen of worden verbeurd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

In geval van wezenlijke inbreuk/buitengewone beëindiging door de exploitant, vervallen de Mi-punten en inwisselingen automatisch op de dag van de effectieve beëindiging.

4. Wijzigingen aan het programma

De exploitant behoudt zich het exclusieve recht voor om de voorwaarden, het programma zelf en/of delen daarvan op enig moment te wijzigen, aan te passen of aan te vullen, mits de deelnemer niet te kwader trouw wordt benadeeld en de exploitant dit ten minste 30 dagen van tevoren heeft aangekondigd via zijn eigen kanalen en platforms.

Als een deelnemer de wijziging, aanpassing of aanvulling afwijst, kan zijn of haar deelname worden beëindigd door middel van gewone beëindiging.

5. Beëindiging van het programma

De exploitant behoudt zich het recht voor om het programma op elk gewenst moment te beëindigen, waarbij de deelnemers 90 dagen van tevoren op de hoogte worden gesteld om de deelname op de juiste wijze te beëindigen. Hetzelfde geldt in het geval het programma wordt vervangen door een ander programma.

6. Aansprakelijkheid en vertegenwoordiging

6.1 Vertegenwoordiging door de operator

TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS VERMELD IN DEZE VOORWAARDEN, VERSTREKKEN DE EXPLOITANT EN ZIJN LEVERANCIERS, PARTNERS EN/OF LICENTIEGEVERS HET PROGRAMMA UITSLUITEND NAAR BESTE VERMOGEN EN SLUITEN ZIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK UIT, ONGEACHT OF DEZE UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET ZIJN VERMELD. IN HET BIJZONDER, DOCH NIET UITSLUITEND, GARANDEREN OF VERTEGENWOORDIGEN DE EXPLOITANT EN ZIJN LEVERANCIERS, PARTNERS EN/OF LICENTIEGEVERS NIET DAT:

(i) HET PROGRAMMA GESCHIKT IS VOOR ELK DOELEINDE OF VOLDOET AAN DE EISEN VAN DE DEELNEMERS, OF DAT HET PROGRAMMA ZONDER FOUTEN OF TEKORTKOMINGEN WORDT GELEVERD, OF DAT HET PROGRAMMA IN OVEREENSTEMMING IS MET BEPAALDE KWALITEITSNIVEAUS, NAAR GELANG HET GEVAL;

(ii) HET PROGRAMMA TE ALLEN TIJDE BESCHIKBAAR IS VOOR DE DEELNEMER EN ZONDER ONDERBREKING OF VERTRAGING WORDT VERSTREKT;

(iii) ALLE INFORMATIE (MONDELING OF SCHRIFTELIJK) DIE DOOR DE DEELNEMER VAN DE EXPLOITANT OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA DOOR DE DEELNEMERS WORDT VERKREGEN (MET INBEGRIP VAN MATERIAAL OF PRODUCTEN), GESCHIKT, NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN; EN

(iv) DAT EVENTUELE GEBREKEN IN HET PROGRAMMA, MET INBEGRIP VAN GEBREKEN IN DE PRESTATIES, DE WERKING OF DE FUNCTIONALITEIT VAN HET PROGRAMMA OF VAN DE SOFTWARE DIE ALS ONDERDEEL VAN HET PROGRAMMA AAN DE DEELNEMER WORDT GELEVERD, ZULLEN WORDEN HERSTELD, GECORRIGEERD OF ANDERSZINS VERHOLPEN. ALLE DOCUMENTEN OF MATERIAAL (MET INBEGRIP VAN SOFTWARE EN FIRMWARE-UPDATES) DIE WORDEN GEDOWNLOAD, GEÏNSTALLEERD OF ANDERSZINS VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA, WORDEN DOOR DE EXPLOITANT "IN DE HUIDIGE STAAT" GELEVERD EN GEBRUIK IS OP EIGEN RISICO. DE EXPLOITANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW APPARAAT, DE SOFTWARE VAN UW APPARAAT OF VOOR HET VERLIES VAN GEGEVENS DAT WORDT VEROORZAAKT DOOR OF VOORTVLOEIT UIT HET DOWNLOADEN EN/OF GEBRUIKEN VAN DERGELIJKE DOCUMENTEN EN/OF MATERIAAL.

6.2 Aansprakelijkheid van de exploitant

EXPLOITANT IS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS DEELNEMER, ONGEACHT DE JURIDISCHE GRONDEN, EN ONGEACHT OF DE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF EEN THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, IN OF BUITEN HET VERBAND MET HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA, VOOR:

(i) ALLE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE;

(ii) ELK VERLIES VAN INKOMSTEN, ZAKEN, WERKELIJKE OF VERWACHTE WINSTEN, KANSEN, GOODWILL OF REPUTATIE (ZOWEL DIRECT ALS INDIRECT);

(iii) ENIGE SCHADE AAN EN/OF BESCHADIGING OF VERLIES VAN GEGEVENS (ZOWEL DIRECT ALS INDIRECT);

(iv) EVENTUELE WIJZIGINGEN, AANPASSINGEN, UITBREIDINGEN OF BEPERKINGEN (INCLUSIEF OPSCHORTING VAN HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA DOOR DE DEELNEMER, TOEGANG TOT HET ACCOUNT EN DE ACCOUNTGEGEVENS VAN DE DEELNEMER OF REGISTRATIEGEGEVENS VAN DE DEELNEMER) VAN HET PROGRAMMA, OF EEN PERMANENTE OF TIJDELIJKE STOPZETTING VAN DE LEVERING VAN HET PROGRAMMA (OF EEN DEEL DAARVAN).

INDIEN DE EXPLOITANT AANSPRAKELIJK IS VOOR EEN INBREUK OP DEZE VOORWAARDEN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EXPLOITANT BEPERKT TOT DE SCHADE DIE DE EXPLOITANT OP GROND VAN DE OP DAT MOMENT BEKENDE OMSTANDIGHEDEN NORMAAL GESPROKEN MAG VERWACHTEN OP HET MOMENT DAT DEZE VOORWAARDEN WORDEN AFGESLOTEN. NIETTEGENSTAANDE HET BOVENSTAANDE, MAG DEZE SCHADE NIET HOGER ZIJN DAN 100 EUR (of de equivalente lokale valuta). EXPLOITANTEN WORDEN IN DEZE VOORWAARDEN DOOR NIETS UITGESLOTEN OF BEPERKT

a) MET BETREKKING TOT AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN, PERSOONLIJK LETSEL OF FRAUDE OF IN OVEREENSTEMMING MET ENIGE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSWETGEVING; EN

b) VOOR GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE OF VERLIES DIE NIET WETTELIJK MAG WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT. INDIEN DE WETTEN IN HET RECHTSGEBIED VAN DE DEELNEMER DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES, VOORWAARDEN OF BEPALINGEN OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID, CONTRACTBREUK OF SCHENDING VAN IMPLICIETE VOORWAARDEN, OF VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, NIET TOESTAAN, ZULLEN ALLEEN DE BEPERKINGEN DIE IN DAT RECHTSGEBIED RECHTMATIG ZIJN VAN TOEPASSING ZIJN OP DE DEELNEMERS EN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID EN DE GARANTIE VAN DE EXPLOITANT BEPERKT ZIJN TOT DE MAXIMALE MATE DIE DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN.

6.3 Aansprakelijkheid van de deelnemers

DE DEELNEMER IS VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR ELKE INBREUK OP DE VERPLICHTINGEN UIT HOOFDE VAN

(i) DEZE VOORWAARDEN; EN

(ii) ALLE TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING IN DE RELEVANTE RECHTSGEBIEDEN, MET INBEGRIP VAN HET RECHTSGEBIED WAAR U WOONACHTIG BENT OF VAN WAARUIT U HET PROGRAMMA GEBRUIKT

(iii) EN VOOR DE GEVOLGEN VAN EEN DERGELIJKE INBREUK, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE VERLIEZEN OF SCHADE DIE DE EXPLOITANT OF EEN DERDE PARTIJ KAN OPLOPEN OF LIJDEN. DE EXPLOITANT IS NIET VERANTWOORDELIJK TEGENOVER DE DEELNEMER OF ENIGE DERDE MET BETREKKING TOT EEN DERGELIJKE INBREUK.

7. Toewijzing

De exploitant kan te allen tijde en zonder enige aansprakelijkheid of voorafgaande kennisgeving het programma of delen ervan overdragen aan een partner of derde partij.

8. Privacybeleid

De persoonsgegevens van de deelnemers worden verzameld, verwerkt, overgedragen en gebruikt voor de werking van dit programma. Meer informatie met betrekking tot de verwerking van de gegevens vindt u op mi.com. Het privacybeleid van mi.com is van toepassing op dit programma. De verwerking van persoonlijke gegevens door een externe website of een socialmediakanaal valt onder het betreffende privacybeleid van die website of dat socialmediakanaal.

9. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Deze voorwaarden vallen uitsluitend onder de Nederlandse wetgeving en voor het Verenigd Koninkrijk onder de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk. De deelnemer heeft de mogelijkheid om claims in te dienen bij een bevoegde rechtbank in het land waar hij of zij woonachtig is. De exploitant is niet verplicht deel te nemen aan een arbitrageprocedure.

10. Versie en geldigheid

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2023 en totdat deze voorwaarden worden vervangen door een nieuwere versie conform de voorwaarden.